6,7 ve 8 Sınıf Fen dersiyle ilgili sorular Cevaplı

+ Yorum Gönder
Sohbet Forumları ve Konu Dışı Başlıklar Bölümünden 6,7 ve 8 Sınıf Fen dersiyle ilgili sorular Cevaplı ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  baymte
  Yeni Üye
  Reklam

  6,7 ve 8 Sınıf Fen dersiyle ilgili sorular Cevaplı

  Reklam  6,7 ve 8 Sınıf Fen dersiyle ilgili sorular Cevaplı

  Forum Alev
  aRkadaslar bana 50 tane yada daha fazla fen bilgisi sorusu çözülmüş bir şekilde elinde olan varsa paylASa bilir misiniz çok acill:D:D:D 2. 2
  Gönülce
  Özel Üye

  --->: Fen dersiyle ilgili soru

  Reklam  Aşağıdaki 1 – 8. soruların yanıtlarını arka sayfaya yazınız.

  S. 1) Asitler metal kaplar yerine cam kaplarda saklanmalıdır. Neden?

  S. 2) Aşağıdaki bileşiklerin hangileri ASİT, hangileri BAZ, hangileri de TUZ’dur?
  a) HCl b) NaCl c) KOH d) H2SO4 e) NaOH


  S. 3) Bazların özelliklerinden iki tanesini yazınız.


  S. 4) Aşağıdaki tepkime denkleminde boşlukları doldurunuz.

  HCl + NaOH  .................. + ...................

  S. 5) MgO + H3PO4 Mg3(PO4)2 + H2O tepkime denklemini denkleştiriniz.


  S. 6) İyonik bağ nedir? bir örnek bağ modeli ile açıklayınız.
  S. 7) Endotermik tepkime nedir? Açıklayarak bir örnek veriniz.
  S. 8) Kimyasal tepkime çeşitleri nelerdir? Yazınız.

  Aşağıdaki 9 – 14. sorulardaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.


  S. 9) Bazlar .................................. turnusolü ........................................... boyarlar.


  S.10) Asit ve bazların nötrleşmesi ile oluşan katı maddeye ........................ denir.


  S.11) ..................................... suda çözündükleri zaman H+ iyonu oluşturan maddelerdir.

  S.12) Elektronların ortak kullanılmalarıyla gerçekleşen kimyasal bağ………………….bağdır.
  S.13) Isı enerjisi vererek oluşan tepkimelere .......................................... tepkime denir.
  S.14) Asit ve bazların birbirlerinin etkilerini yok etmelerine .............................................. denir.

  Aşağıdaki 15 – 20. Soruların doğru seçeneklerini üzerinde işaretleyiniz.

  S.15) Aşağıdaki bileşiklerden hangisinde iyonik bağ vardır?
  a) NH3 b) H2O c) LiF d) HF

  S.16) Aşağıdaki maddelerden hangisi Asit tir?
  a) NH3 b) H2O c) HCOOH d) Ca(OH)2 ...........

  S.17) CUSO4 + Zn  ZnSO4 + Cu tepkimesi ne tür bir tepkimedir?
  a) Sentez tepkimesi b) Yer değiştirme tepkimesi ...........
  c) Ayrışma tepkimesi d) Hiçbiri


  S.18) Kimyasal formülü C3H7OH olan bileşikte kaç tane H atomu bulunur?
  a) 3 b) 7 c) 8 d) 12
  S.19) Kimyasal tepkimelerde aşağıdakilerden hangisi değişmez?
  I. Kütle II. Atom çekirdeği III. Elektron sayısı
  a) Yalnız I b) Yalnız II c) I ve II d) I ve III ...........

  S.20) Aşağıdakilerden hangisi elektriği iletmez?
  a) Asit çözeltisi b) Baz çözeltisi c) Tuz çözeltisi d) Şeker çözeltisi 3. 3
  YapRock
  Forumun Herşeyi
  Fen Bilgisinde Belirli Bi Konudamı KArışık mı? 4. 4
  baymte
  Yeni Üye
  6,7,8 sınıfların ola bilir konu karışık her konu kabul dur ;)

 5. 5
  Mattet
  Usta Üye
  7. SINIF
  TEST SORULARI
  1- 1- 1- 1- Aşağıdakilerden hangisi duyu organlarımızdan biridir?
  a) kalp b) beyin c) göz d) akciğer

  2- 2- 2- 2- Aşağıdakilerden hangisi göz kusurlarından birisi değildir?
  a) presbitlik b) şaşılık c) daltonizm d) iris

  3- 3- 3- 3- Hangi bezden salgılanan hormon kemiklerin uzamasını sağlar?
  a) hipofiz b) troit c) epifiz d) pankreas

  4- 4- 4- 4- Bağışıklık kaça ayrılır?
  a) a) a) a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

  5- 5- 5- 5- Aşağıdakilerden hangisi gözün ağ tabakasında bulunur?
  a) iris – kornea b)kornea – sarıbenek c) iris – kör nokta d) sarıbenek – kör nokta

  6- 6- 6- 6- Aşağıdakilerden hangisi omurgalı bir hayvandır?
  a) çekirge b) kelebek c) köpek d) solucan

  7- 7- 7- 7- Sonradan kazanılan bağışıklık aşağıdakilerden hangisi ile sağlanmaz?
  a) aşı b) serum
  c) bazı hastalıkları geçirme d) bebeğin anneden antikor alması

  8- 8- 8- 8- Duyu, hareket ve zeka merkezleri ile görevli olan organ aşağıdakilerden hangisidir?
  a) beyincik b) beyin c) omurilik d) omurilik soğanı

  9- 9- 9- 9- Aşağıdakilerden hangisi ikinci derece tüketici değildir?
  a) aslan b) inek c) kartal d) tilki

  10- 10- 10- 10- Katı haldeki bir maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesi olayına ne ad verilir?
  a) donma b) buharlaşma c) yoğunlaşma d) erime

  11- 11- 11- 11- Aşağıdakilerden hangisi sıcaklık birimlerinden biri değildir?
  a) joule b) celcius c) kelvin d) fahrenheit

  12- 12- 12- 12- 20 derecede bulunan 600 gr suyu 90°C’ye çıkartmak için ne kadar ısı vermeliyiz?
  a) 420 b) 4200 c) 42000 d) 420000

  13- 68°F kaç °C eder?
  a) 20 b) 40 c) 80 d) 100

  14- 14- 14- 14- 650 gr buzun tamamen su haline dönüşmesi için kaç kalorilik ısı gereklidir.
  a) 48000 b) 5200 c)52000 d) 48000

  15- 15- 15- 15- 600 K’de eriyen bir metalin erime noktası kaç °C’dir.
  a) 227 b) 273 c) 327 d) 450

  16- 16- 16- 16- Aşağıdakilerden hangisi kütlenin sembolüdür?
  a) m b) ?t c) c d) Q
  17- 17- 17- 17- Basınç birimleri kaça ayrılır?
  a) 4 b) 3 c) 5 d) 7

  18- 18- 18- 18- Aşağıdakilerden hangisi basınç birimlerinden biri değildir?
  a) atmosfer b) paskal c) bar d) gram

  19- 19- 19- 19- Bir yüzeye yapılan basınç 0,01 atmosferdir. Bu yüzeye yapılan basınç baç pascaldır?
  a) 10 b) 100 c) 1000 d) 10000

  20- 20- 20- 20- Sıcaklığı 80 °F den 125 °F a çıkan bir cismin sıcaklığı kaç °C artmıştır.
  a) 45 b) 30 c) 25 d) 15

  21- 21- 21- 21- 150gr olan bir su kütlesinin sıcaklığını 10 °C den 50 °C ye çıkartmak için ne kadar ısı gerekir?
  a) 600 b) 6000 c) 60000 d) 600000

  22- 22- 22- 22- Sıcaklığı 290 °K olan bir cismin, celcius termometresi ile ölçülen sıcaklığı kaç °C olur?
  a) 17 b) 27 c) 73 d) 100

  23- 23- 23- 23- Yoğunluğu 2,4gr/cm3 olan bir sıvının 100 cm3’ü kaç gramdır?
  a) 0,024 b) 0,24 c) 24 d) 240

  24- 24- 24- 24- 140 gr 350 cm3 gelen bir sıvının yoğunluğunu bulunuz?
  a) 0,0004 b) 0,004 c) 0,04 d) 0,4

  25- 25- 25- 25- Birim yüzeye etki eden dik kuvvete ne ad verilir?
  a) kuvvet b) basınç c) yüzey d) yoğunluk

  26- 26- 26- 26- Açık hava basıncını aşağıdakilerden hangisi ile ölçüyoruz?
  a) barometre b) manometre c) termometre d) kalorimetre

  27- 27- 27- 27- Deniz seviyesinden 2100 m yükseklikte hava basıncı kaç bardır?
  a) 1050 b) 750 c) 75 d)0,75

  28- 28- 28- 28- Bir gazın sıcaklığı 273°K’ dir. Bu gaz sabit hacimde ısıtılırsa, hangi sıcaklıkta basınç 6 katına çıkar?
  a) 273°K b) 546°K c) 1092°K d9 1638°K

  29- 29- 29- 29- Tamamen su dolu bardağın ağzı kağıt kapatılıp, düzgün bir şekilde ters çevrildiğinde, suyun dökülmediği gözlenir. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir.
  a) a) a) a) su moleküllerinin kağıdı kendine doğru çekmesi
  b) b) b) b) kağıdın su etkisiyle bardağın kenarlarına yapışmış olması
  c) c) c) c) havanın kağıt üzerine uyguladığı kuvvetin, suyun ağırlığına eşit veya büyük olması
  d) d) d) d) kağıdın, suya etki edecek yerçekimi kuvvetini engellemesi

  30- 30- 30- 30- 10 cm2’lik bir yüzeye dik olarak 200N’luk bir kuvvet uygulanıyor. Bu yüzeydeki kuvvet kaç N/cm2 olur?
  a) 10 b) 15 c) 20 d) 25

  31- 31- 31- 31- 400 gr 20 °C de bulunan bir su kütlesinin 60 °C ye çıkartmak için ne kadar ısı gerekmektedir?
  a) 6000 b) 16000 c) 32000 d) 64000

  32- 32- 32- 32- Aşağıdakilerden hangisi ışınların göz bebeğinde toplanmasını sağlar?
  a) saydam tabaka b) göz merceği
  c) kör nokta d) iris

  33- 33- 33- 33- Beyinciği zedelenen bir kuş için, aşağıdakilerden hangisi doğrudur.
  a) uçamaz b) hareket edemez
  c) yalpalayarak uçar d) hareketlerinde değişiklik olmaz.

  34- 34- 34- 34- Aşağıdakilerden hangisi orta kulakta yer alır?
  a) yarım daire kanalları b) üzengi
  c) işitme sinirleri d) salyangoz

  35- 35- 35- 35- Hangi bezin salgıadığı hormon bütün hücrelerin çalışma hızını ayarlar?
  a) tiroit b) hipofiz c) pankreas d) epifiz

  36- 36- 36- 36- Aşağıdakilerden hangisine kornea adı verilir?
  a) sert tabaka b) saydam tabaka
  c) ağ tabaka d) iris

  37- 37- 37- 37- Hangisi organlarımızın çalışmasını düzenler?
  a) kaslar b) beyincik c) duyu cisimciği d) hormon bezleri

  38- 38- 38- 38- Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliği nedeni ile ortaya çıkan hastalıklardan biri değildir?
  a) kolera b) öksürük c) akciğer kanseri d) kronik bronşit

  39- 39- 39- 39- Aşağıdakilerden hangisi kandan elde edilir?
  a) aşı b) serum c) glikoz d) ensülin

  40- 40- 40- 40- Aşağıdakilerden hangisinde çürükçül yaşama rastlanmaz?
  a) şapkalı mantar b) bakteriler
  c) küf mantarları d) algler

  41- 41- 41- 41- Aşağıdakilerden hangisi besin üreticisidir?
  a) bira mayası b) çekirge c) çim d) küf mantarı

  42- 42- 42- 42- Doğadaki madde dolanımına en çok katkısı olan beslenme biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
  a) çürükçül beslenme b) parazit beslenme
  c) ortak yaşama d) böcek yiyen bitkiler

  43- 43- 43- 43- Güneş enerjisinin aşağıdaki canlılardan hangisinin kullandığı besindeki enerjiye dönüşümü en uzun sürer?
  a) yeşil bitki b) atmaca c) yılan d) fare

  44- 44- 44- 44- Aşağıdakilerden hangisi yumuşakçalar sınıfındandır?
  a) midye b) yengeç c) ıstakoz d) akrep
  45- 45- 45- 45- Aşağıdakilerden hangisi iç asalaktır?
  a) sivri sinek b) tenya c) bit d) tahta kurusu

  46- 46- 46- 46- Omurgasız hayvanların en ilkel yapıya sahip olanı aşağıdakilerden hangisidir?
  a) istiridye b) ahtapot c) midye d) mercan

  47- 47- 47- 47- Aşağıdakilerden hangisi yumuşakçalar gurubunda yer almaz?
  a) toprak solucanı b) mürekkep balığı
  c) salyangoz d) midye

  48- 48- 48- 48- Tenyaların hangi sistemleri iyi gelişmiştir?
  a) sindirim b) solunum c)üreme d) boşaltım

  49- 49- 49- 49- Parazit solucanların hangi sistemleri gelişmemiştir?
  a) üreme b) sindirim c) solunum d) dolaşım

  50- 50- 50- 50- Aşağıdakilerden hangisinin solunum sistemleri diğerlerinden farklıdır?
  a) yarasa b) tavuk c) timsah d) ıstakoz


  8 sınıf fen soruları
  8 sınıf fen soruları

 6. 6
  baymte
  Yeni Üye
  Çözümlü olcak mattet

 7. 7
  Mattet
  Usta Üye
  Çözümlü olcak mattet
  elimden gelenın fazlasını yaptım sızın ıcın ;)

 8. 8
  ahmet_066
  Yeni Üye
  SBS SORULARI NDEN TIKLANMIYOR SORU COZEMYOMMMMM:mad::mad::mad::confused::S[MEGA][/MEGA]

 9. 9
  ahmet_066
  Yeni Üye
  Olum Nden Işaretlen Mıyor Sorular

 10. 10
  fizikçi
  Yeni Üye
  teşekkürler de 8.sınıf soruları yok oldu galiba

 11. 11
  aygen
  Bayan Üye

  --->: 6,7 ve 8 Sınıf Fen dersiyle ilgili sorular Cevaplı

  Reklam  yok olmamış siz görememişsiniz.

  DOWNLOAD
  8 sınıf fen soruları buyrun indirebilirsiniz.

 12. 12
  djkarakaya
  Yeni Üye
  çok sağol çok işime yaradı selamlar

+ Yorum Gönder
8.sınıf fen ilgili cevaplanmış 50 adet soru,  8.sınıf fen ile ilgili cevaplanmış 50 adet soru
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 4 kişi