Coğrafi Konum

+ Yorum Gönder
Sohbet Forumları ve Konu Dışı Başlıklar Bölümünden Coğrafi Konum ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  TUANA
  Emekli
  Reklam

  Coğrafi Konum

  Reklam  Coğrafi Konum

  Forum Alev
  Coğrafi Konum ·
  Enlemin etkilediği en önemli faktör iklimdir.
  · Boylam en çok yerel saat farklılaşmasını sağlar.
  · En büyük paralel Ekvator, en küçük paraleller kutup noktalarıdır.
  · Meridyenlerin en önemli özelliği boylarının eşit olmasıdır.
  · Güneş ışınlarının en son dik geldiği yerler, dönencelerdir.
  · Dönencelerin sınırını belirleyen en önemli faktör eksen eğikliğidir.
  · En son,bir günün 24 saate kadar yaşandığı yerler kutup daireleridir.
  · Gündönümlerinde, güneş ışınlarının en son teğet olarak geldiği yerler kutup daireleridir.
  · Paralellerle meridyenleri birbirinden ayıran en önemli farklar:uzunlukların meridyenlerde aynı, paralellerde farklı olması, aradaki mesafenin paralellerde aynı, meridyenlerde farklı olmasıdır.
  · İki meridyen arasındaki uzaklık, en fazla Ekvatorda en az kutuplardadır.
  · Yerel saatin, en ileri olduğu yer 180o Doğu meridyeni; en geri olduğu yer 180o Batı meridyenidir.
  · Bir yerde güneşin en yüksek olduğu an, gölgenin en kısa olduğu an, Güneş ışınlarının gün içinde en büyük açıyla geldiği an öğle vaktidir.

  Türkiye'nin;
  · En güney noktası 36o Kuzey paralelinden,
  · En kuzey noktası 42o Kuzey paralelinden,
  · En batı noktası 26o Doğu meridyeninden,
  · En doğu noktası 45o Doğu meridyeninden,

  Türkiye'nin;
  · En uzun kara sınırı Suriye,
  · En kısa kara sınırı Nahcivan,
  · En işlek kara sınırı Bulgaristan,
  · En elverişsiz İran sınırı,
  · En uzun deniz sınırı Ege denizi sınırıdır

  Dünya'nın Şekli ve Hareketleri

  Dünyanın geoid olmasının en önemli sonuçları:
  · Ekvator yarıçapının kutuplar yarıçapından fazla olması,
  · Yerçekiminin en az Ekvator'da, en fazla kutuplarda olmasıdır.

  Dünyanın yuvarlak olmasının en önemli sonuçları; · Güneş ışınlarının düşme açısı;
  · En büyük Ekvator'da
  · En küçük kutuplarda olması
  Dünyanın dönüş hızının;
  · En fazla Ekvator'da
  · En az kutuplarda olmasıdır.
  İki meridyen arası uzaklığın;
  · En fazla Ekvator’da,
  · En az kutuplarda olmasıdır.
  · Eksen eğikliğinin en önemli sonucu mevsimlerin oluşmasıdır.
  · Eksen eğikliğinin en önemli sonucu mevsimlerin oluşturması ve dönencelerin sınırını belirlemesidir.
  Dünyanın yıllık hareketi sırasında Güneş'e;
  · En uzak olduğu an günötedir. (4 Temmuz)
  · En yakın olduğu an gün beridir. (3 Ocak)
  · Dünyanın yörüngesinin elips olmasının en önemli sonucu mevsim sürelerinin farklı olmasıdır.
  21 Mart ve 23 Eylül'de Ekvator'da; · Gölge boyu en kısa,
  · Isınma en fazla, aydınlatılan alan en dar,
  · Işınların yere değme açısı en büyük,
  · Işınların atmosferde tutulması en az,
  · Işınların atmosferde aldığı yol en kısa,
  · Işınların geri yansıması en azdır,
  21 Haziran'da Kuzey yarımkürede;
  · En uzun gündüz,
  · En kısa gece,
  · En kısa gölge,
  · En Yüksek sıcaklıklar yaşanır.
  21 Aralık'ta; Güney yarım kürede;
  · En uzun gündüz,
  · En kısa gece,
  · En kısa gölge,
  · En yüksek sıcaklıklar yaşanır.
  Dünyanın şeklinden, günlük ve yıllık hareketinden hiçbir zaman etkilenmeyen özellik: Eksen eğikliğidir.

  EGE BÖLGESİ

  Türkiye'de;
  · En fazla tütün üretimi, en fazla zeytin üretimi, en fazla üzüm üretimi.
  · En fazla incir üretimi, en fazla haşhaş üretimi, en fazla kaliteli linyit üretimi, en fazla linyit ile çalışan termik santral.
  · En fazla Delta Ovası, en gelişmiş ihracat limanı, en girintili çıkıntılı, kıyılar. En geniş, kıta sahanlığına sahip kıyılar.
  · En uzun Deniz, kıyısına sahip il (Muğla) Ege bölgesindedir.
  · Bölge içerisinde;
  · En yüksek şehir Afyon'dur.
  · En büyük şehri İzmir'dir.
  · Ege bölgesinin Türkiye ekonomisine en önemli katkısı tarımdır.
  · Tek SIĞLA ağacı yetiştirme alanı. (Dünya Çapında).
  AKDENİZ BÖLGESİ
  Türkiye'de;
  · En fazla yer fıstığı üretimi,
  · En fazla anason üretimi,
  · Tek Muz yetişme alanıdır,
  · En fazla seracılık,
  · En fazla boksit çıkarımı,
  · En fazla kükürt çıkarımı,
  · En fazla intansif tarımın yapıldığı,
  · En fazla karstik şekillerin görüldüğü, En geniş alüvyon ova Akdeniz Bölgesindedir.
  · Bölge içerisinde;
  · En az ve en seyre nüfuslu yerler, Taşeli ve Teke yarım adasındadır.
  · En çok kıl keçisi Adana bölümünde yetişir.
  · Antalya bölümünün ekonomiye en önemli katkısı Turizmdir.
  · Adana bölümünün ekonomiye en önemli katkısı ise Tarımdır.
  · En Büyük şehri Adana'dır.
  İç Anadolu Bölgesi
  Türkiye’de;
  · En fazla buğday üretimi, en fazla şeker pancarı üretimi,
  · En fazla koyunun yetiştirildiği,
  · En çok tiftik keçisinin yetiştirildiği
  · En fazla kapalı havzanın bulunduğu, en çok sel rejimli akarsuların bulunduğu, en geniş nadas arazisinin bulunduğu,
  · En fazla küçükbaş hayvancılığın yapıldığı,
  · Tek lületaşı çıkarım alanı
  Bölge içerisinde;
  · En turistik yerleri Nevşehir, Ürgüp, Göreme'dir.
  · En soğuk yeri yukarı Kızılırmak bölümüdür.
  · En yoğun nüfuslu yerler yukarı Sakarya bölümüdür.
  · Ülke ekonomisine en önemli katkısı tarımdır.
  · En büyük şehri Ankara'dır.

  Doğu Anadolu Bölgesi· En büyük yüzölçümü.
  · En fazla engebelik,
  · En fazla yükselti,
  · En fazla dağınık alan,
  · En fazla büyükbaş hayvancılık,
  · En fazla yıllık sıcaklık farkı,
  · En fazla kar yağışı,
  · En fazla Don olayı,
  · En fazla donlu gün sayısı
  · En fazla ormanın üst yükselti sınırının olduğu, daimi kar sınırının yükseltisinin olduğu,
  · En geniş Buzul,
  · En büyük Göl,
  · En seyrek Nüfus,
  · En çok maden rezervi,
  · En çok hidroelektrik enerjisinin üretimi,
  · En hızlı akarsular,
  · En uzun kış süresi,
  · En kısa yaz süresi,
  · En düşük sıcaklık,
  · En yüksek dağ,
  · En şiddetli Karasallık,
  · En düşük toprak sıcaklığının olduğu.
  · Ulaşım imkanlarının en az olduğu bölge Doğu Anadolu Bölgesidir.
  Bölge içerisinde;
  · En fazla yetiştirilen tarım ürünü buğday ve arpadır.
  · Bölgenin ülke ekonomisine en önemli katkısı Hayvancılıktır.
  · En önemli tarım alanları Iğdır ovası, Malatya ovası, Muş ovası, Elazığ ovası, Erzurum ovası ve Elbistan ovalarıdır.

  Güneydoğu Anadolu Bölgesi
  Türkiye'de;
  · En küçük yüz ölçümü,
  · En yüksek yaz sıcaklığı,
  · En az orman oranı,
  · En fazla petrol çıkarımı,
  · En fazla fosfat çıkarımı,
  · En fazla mercimek üretimi,
  · En az engebelik,
  · En fazla yaz kuraklığı,
  · En fazla sulama sorunu,
  · En fazla buharlaşma miktarı,
  · En az bulutluluk oranı ve en sade yer şekillerine sahip olan Bölge Güneydoğu Anadolu Bölgesidir.
  Bölge içerisinde;
  En fazla yağış kış mevsimindedir.

  Karadeniz Bölgesi
  Türkiye'de;
  · En fazla yağış,
  · En yüksek orman alanı,
  · En yoğun kır nüfusu,
  · Tek çay üretim alanı,
  · En çok keten, kenevir üretimi,
  · En fazla orman ürünleri üretimi,
  · En çok dışarıya göç,
  · En fazla eğim oranı,
  · En fazla heyelan ihtimali,
  · En çok dağınık, en fazla falez kıyı oluşumu,
  · En dar kıta sahanlığı, en uzun kuş uçuşu uzunluğa sahip kıyılar,
  · En fazla akarsu ağı, en düzenli rejimli akarsular,
  · En dar havzaya sahip akarsular, en yüksek nem oranı,
  · En fazla toprak yıkanması,
  · En az yıllık sıcaklık farkı,
  · En düzenli yağış rejimi,
  · En fazla dalga aşındırması,
  · En az yaz kuraklığının hissedilmesi,
  · En az denizellik,
  · Orman alt sınırının en düşük olduğu, en fazla bulutluluk oranı,
  · En az buharlaşma oranı, en fazla nemlilik Karadeniz Bölgesi'ndedir.
  Bölge içerisinde;
  · Ortadoğu ve Doğu Karadeniz'in Türkiye ekonomisine en önemli katkısı tarımdır.
  · Batı Karadeniz'in en önemli katkısı endüstri alanıdır.
  · Tek tabi limanı Sinop'tur,
  · En fazla yağış alan yeri Rize'dir.
  · En büyük şehri Samsun'dur,
  · En fazla endüstri Zonguldak'ta gelişmiştir,
  · Kıyıda en az yağış Samsun'dadır.
  · İklim yönünden kıyı ile iç kesimler arasındaki en az fark orta Karadeniz'dedir.
  Marmara Bölgesi
  Türkiye'de;
  · En fazla toplam nüfus,
  · En fazla nüfus yoğunluğu,
  · En fazla şehirleşme oranı,
  · En fazla okur-yazar oranı,
  · En fazla sağlık hizmetleri,
  · En fazla enerji tüketimi,
  · En fazla sanayi işçisi,
  · En fazla ekili dikili arazi,
  · En fazla ayçiçeği üretimi,
  · En fazla ipek böcekçiliği,
  · En fazla kümes hayvancılığı,
  · En fazla nüfusa sahip şehir,
  · En fazla pirinç üretimi,
  · En az ortalama yükselti,
  · En az izdüşüm alanı,
  · En çok bor mineralleri çıkarılan yer,
  · En çeşitli iklim,
  · En az kır nüfusu,
  · En az izohips sayısı,
  · En çeşitli tarım ürünü Marmara bölgesindedir.
  Bölge içerisinde;
  · Türkiye ekonomisine en büyük katkısı, endüstri alanıdır.
  · En soğuk, en az yağışlı ve bitki örtüsü en cılız bölüm Ergene bölümüdür.
  · En geniş tarım alanları Güney Marmara bölümündedir.
  · En gelişmemiş civarları ise Çanakkale ve Istıranca civarlarıdır.

  Harita Bilgisi
  · Harita ve plânın en önemli özelliğinin, kuşbakışı çizim ve ölçeğinin olmasıdır.
  · Krokiyi harita ve plândan ayıran tek özellik kabataslak olmasıdır.
  · Haritalarda bozulma en fazla kutuplarda, en az Ekvator'dadır.
  · Haritalarda en fazla ayrıntı plânlarda, en az ayrıntı Atlas Haritalarındadır.

  Büyük Ölçekli haritaların;
  en olumlu özellikleri ayrıntısının çok ve bozulma oranının az olmasıdır. En olumsuz özellikleri ise, gösterdiği alanın az olması ve duvarda fazla yer kaplamasıdır.

  Küçük Ölçekli haritaların;
  en olumlu özellikleri gösterdiği alanın fazla olması ve duvarda az yer kaplamasıdır.
  Yeryüzü şekillerinin haritalarda gösterilme metodundan; en kullanışlısı izohips metodudur. Tapoğrafya yüzeyini (engebeleri) en iyi ifade eden metod arama metodudur. Her ikisini birden ifade eden en iyi metod kabartma yöntemidir.
  İzohipslerde;
  En fazla eğitim;çizgilerin sık olduğu yerde,
  En az eğitim;çizgilerin seyrek olduğu yerlerdedir.
  Çizgilerin en sık olduğu yerde;
  · En fazla aşındırma,
  · En zor tırmanma,
  · En kısa uzunluk vardır.
  İzohipslerde;
  · En yüksek noktayı en içteki çizgi,
  · En alçak noktayı en dıştaki çizgi gösterir.
  İzobarlarda;
  · En derin noktayı, en içteki eğri,
  · En sığ yeri en dıştaki eğri gösterir.


  İç ve Dış Kuvvetler
  · En kısa sürede yeryüzünün şekillenmesi depremler ile olur.
  · En fazla deprem Büyük Okyanus çevresi, Atlas Okyanusu kıyıları, Akdeniz ülkeleri ve Doğu Afrika'da görülür.
  · En az deprem İskandinavya, Doğu Avrupa, Rusya, Kanada ve Avustralya'da görülür.
  Türkiye'de;
  · En fazla deprem, Kuzey Anadolu fay hattı, Batı Anadolu fay hattı ve Güneydoğu fay hattı kuşağında olur.
  · En az deprem, Konya ovası, Taşeli platosu, Mardin eşiği ve Ergene havzasında olur.
  · En şiddetli ve zararlı deprem, tektonik depremdir.
  · Volkanizmanın en olumlu özellikleri verimli topraklar ile kurşun, krom, pirit ve manganez gibi madenleri oluşturmasıdır.
  Mekanik çözülme;
  · En fazla çöllerde, kutuplarda ve dağların yüksek yerlerinde görülür.
  · En çok kimyasal çözülme Ekvatoral bölgelerde görülür.
  Türkiye'de;
  · En verimli taşınmış toprak alüvyondur.
  · En fazla yıkanmış toprak laterittir.
  · En verimsiz toprak Tundra toprağıdır.
  Türkiye'de;
  · En fazla heyelan Doğu Karadeniz'de görülür.
  · En az heyelan İç Anadolu'da görülür.
  · En geniş havzaya Amazon nehri sahiptir.
  · En yüksek debiye (akıma), Amazon, Kongo, Missisipi ve Nil nehri sahiptir.
  · En düzenli rejime Amazon, Kongo ırmakları sahiptir.
  · En çok derine aşındırma akarsu ağzındadır.
  · En önemli akarsu aşındırma şekli vadilerdir.
  · Denge profilini kazanan akarsuda;
  · Eğim en az, hız en az, enerji en az, denizden yükseklik en azdır.
  · Türkiye'de rüzgârların en etkili olduğu bölge İç Anadolu'dur.
  · Dalga aşındırması en fazla dik kıyılarda etkili olur.
  Türkiye'de;
  · En fazla falez (yalıyar) Karadeniz kıyılarındadır.
  · Gel-git en fazla Kuzeybatı Avrupa kıyılarında görülür.
  · Gel-git en belirgin; Bir ay içinde dolunay zamanı, yıl içinde ekinokslarda görülür

  İklim· En önemli atmosfer tabakası Troposfer'dir.
  · Güneşten alınan enerji miktarı en çok ışınların düşme açısına bağlıdır.
  · En büyük açıyla güneş ışınlarını alan yerler, dönenceler arasıdır.
  Dünyada;
  · En yüksek sıcaklıklar dönenceler civarında görülür.
  · En düşük sıcaklıklar orta kuşak karalarının iç kısımlarında olur.
  Türkiye'de;
  · En yüksek sıcaklıklar Güneydoğu da, en düşük sıcaklıklar Kuzeydoğudadır.
  · Basınç, en yüksek 30 derece enlemlerindedir. (Suptropikal-Dinamik Yüksek Basınç)
  · Bir izobar haritasında çizgilerin en sık olduğu yerde rüzgar en hızlı eser ve en kısa yolu takip eder.
  · Havanın taşıyabileceği en fazla neme maksimum nem yada doyma noktası denir.
  Yağışın oluşması için;
  · En önce havanın yükselmesi gerekir.
  · En çok konveksiyon yağış, Ekvator çevresinde görülür.
  Dünyada;
  · Yağış rejimi düzenli bir şekilde en fazla yağış alan yer Ekvatoral Bölgedir.
  · Yağış rejimi düzensiz olarak en fazla yağış alan yer Muson Asyasıdır.
  · En az yağış 30 derece enlemleri civarındadır.
  Türkiye'de;
  · En fazla yağış Doğu Karadeniz'de,
  · En az yağış Tuz gölü civarında,
  · En kurak Güneydoğu Anadolu'dur.
  · En sıcak iklim ekvatoral iklimdir.
  · En soğuk iklim kutup iklimidir.
  · En fazla günlük sıcaklık farkı çöl ikliminde, görülür.
  · En az günlük sıcaklık farkı Ekvatoral iklimde görülür.
  · En fazla yıllık sıcaklık farkı Karasal iklimdedir.
  · En az yıllık sıcaklık farkı Ekvatoral iklimdedir.
  · En düzenli yağış rejimi Ekvatoral iklimdedir.
  · En düzensiz yağış rejimi çöl iklimindedir.
  · En çok kışın yağış alan iklim Akdeniz iklimidir.
  · En çok sonbaharda yağış alan iklimler ılıman okyanus iklimi ve Karadeniz iklimidir.
  · En çok yağışı ilkbahar ve sonbaharda alan iklim Ekvatoral iklimdir.
  · Yağış rejimleri birbirine en çok benzeyen iklimler; Muson,Savan ve şiddetli Karasal iklimlerdir

  Nüfus ve Yerleşme
  Dünyada;
  En sık nüfuslu yerler;
  Güneydoğu Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika’nın doğusudur.
  En seyrek nüfuslu yerler;
  Kutup bölgeleri, çöller, yüksek dağlar ve Ekvatoral bölgelerin alçak yerleridir. (Amazon ve Kango boyları)
  Dünyada;
  · En fazla nüfus artışı Afrika, Güney Amerika ve Güney Asya'dadır.
  · En az nüfus artışı Avrupa'dadır.
  Türkiye'de;
  · En sık nüfuslu bölüm, Çatalca-Kocaeli bölümüdür.
  · En seyrek nüfuslu bölüm, Hakkari bölümüdür.
  · En hızlı nüfusu artan il, İstanbul'dur. (sürekli göç sebebi ile)
  Türkiye'de;
  · En çok göç alan il, İstanbul'dur.
  · En çok göç veren iller, Artvin ve Rize'dir.
  Gelişmiş bir ülke ile geri kalmış bir ülke karşılaştırıldığında;
  Gelişmiş ülkelerde;
  · Orta yaş nüfus en azdır.
  · Genç nüfus en azdır.
  · Ortalama yaşam süresi en uzundur.
  · Doğurganlık en azdır.
  · Sanayi gelirleri en fazladır.
  · Tarım gelirleri en azdır.
  · Okur-Yazar oranı en fazladır.
  · Sağlık hizmetleri en fazladır.
  · Milli gelir en fazladır.
  · Sanayi ürünleri ihracatı en fazladır.
  · Tarım ürünleri ihracatı en azdır.
  · Sanayi ürünleri ithalatı en azdır.
  · Tarım ürünleri ithalatı en fazladır.
  · Kent nüfusu en fazladır.
  · Kır nüfusu en azdır.
  · Nüfus artışı en azdır.
  · Üretim en fazladır.
  · İç göç en azdır.
  · Dışarıdan gelen işçi en çoktur.
  · Tarımın iklime bağımlılığı en azdır.
  · İklimin nüfus dağılışına etkisi en azdır.
  · Modern tarım metodu en fazladır.
  · Bağımlı nüfus en azdır.
  · Alt yapı sorunu en azdır.
  · Bebek ölümü en azdır.
  Dünyada;
  En fazla nüfuslanmış kıta Asya, en az nüfuslanmış kıta Avustralya'dır.
  Türkiye'de;
  · En fazla göç veren bölge Karadeniz'dir.
  · En az göç veren bölge Marmara'dır.
  · En fazla nüfuslanmış bölge Marmara'dır.
  · En az nüfuslanmış bölge Güneydoğu Anadolu'dur.
  Tarım ve Ekonomi
  · En fazla intensif tarım Batı Avrupa ülkelerinde uygulanır.
  · En fazla kakao Brezilya'da üretilir.
  · En çok kauçuk ABD'de üretilir.
  · En çok hurma; Irak, Mısır, Arap ülkelerinde üretilir.
  · En fazla yer fıstığı; Hindistan'da üretilir.
  · En fazla pamuk; BDT ve ABD'de üretilir.
  · En çok çay; Hindistan, Çin ve Srilanka'da üretilir.
  · En çok portakal; ABD ve Brezilya'da üretilir.
  · En çok muz; Brezilya, Hindistan, Filipinler, Endonezya ve Ekvatorda üretilir.
  · En çok pirinç; Muson Asya'sında üretilir.
  · En çok mısır; ABD'de üretilir.
  · En çok buğday; ABD, BDT, Kanada, Arjantin, Türkiye ve Hindistan'da üretilir.
  · En fazla fındık; Türkiye'de üretilir.
  · En fazla incir; Türkiye'de üretilir.

 2. 2
  beşiktaşlım
  Yeni Üye

  --->: Coğrafi Konum

  Reklam  çok teşekkür ederim çok işime yarıycak bu bilgiler+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi