İsteğe Bağlı Sigorta Nedir ?

+ Yorum Gönder
Sohbet Forumları ve Konu Dışı Başlıklar Bölümünden İsteğe Bağlı Sigorta Nedir ? ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  elifizmir
  Özel Üye
  Reklam

  İsteğe Bağlı Sigorta Nedir ?

  Reklam  İsteğe Bağlı Sigorta Nedir ?

  Forum Alev
  İsteğe Bağlı Sigorta Nedir ?


  İsteğe bağlı sigorta Türkiye'de AB uyum sürecinde 2007 yılı itibariyle herkesin sigorta kapsamı altına alınması amaçıyla daha önceki İsteğe bağlı sigorta ya geçebilme hakkı kazanbilmek için 1080 gün işyeri primi yatırılması şartını ortadan kaldırarak sosyal güvence kapsamına girmek isteyen serbest meslek sahibi geçici işçilere sağlanılan kolaylıktır.

  İsteğe Bağlı Sigorta Hükümleri İsteğe bağlı sigorta ve şartları

  MADDE 50- İsteğe bağlı sigorta; kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek suretiyle uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tâbi olmalarını sağlayan sigortadır.

  İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için Türkiye'de yasal olarak ikamet edenlerde;

  a) Bu Kanuna tâbi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak veya sigortalı olarak çalışmakla birlikte, ay içerisinde 30 günden az çalışmak veya son bir yıl içinde 360 günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamak,

  b ) Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmak,

  c) 18 yaşını doldurmuş bulunmak,

  d) İsteğe bağlı sigorta talep dilekçesiyle Kuruma başvuruda bulunmak,

  şartları aranır.

  İsteğe bağlı sigorta başlangıcı ve sona ermesi

  MADDE 51- İsteğe bağlı sigortalılık, müracaatın Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip eden günden itibaren başlar.

  İsteğe bağlı sigortalı olarak prim ödenen tarihlerde, 4 üncü maddeye göre sigortalı olmayı gerektirecek çalışması bulunduğu tespit edilenlerin, zorunlu sigortalılıkla çakışan isteğe bağlı prim ödenen süreleri iptal edilerek, bu süreye ilişkin ödedikleri primler ilgililere iade edilir.

  İsteğe bağlı sigortalılık;

  a) İsteğe bağlı sigortalılığını sona erdirme talebinde bulunanların, primi ödenmiş son günü takip eden günden,

  b ) Aylık talebinde bulunanların, aylığa hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinden,

  c) Ölen sigortalının ölüm tarihinden,

  itibaren sona erer.

  İsteğe bağlı sigorta primi ödenmiş süreler, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulamasında dikkate alınır ve bu süreler 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b ) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilir.

  İsteğe bağlı sigorta primleri ve ödenmesi

  MADDE 52- İsteğe bağlı sigorta primi, 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında, sigortalı tarafından belirlenen günlük kazanç ve prim ödeme gün sayısı üzerinden bulunacak kazancın % 32'sidir. Bunun % 20'si malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, % 12'si genel sağlık sigortası primidir.

  İsteğe bağlı sigortalı olanlar, bakmakla yükümlü olunan kişi olsa dahi, 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (b ) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılır ve genel sağlık sigortası primini de ödemekle yükümlüdürler.

  Ait olduğu aydan itibaren en geç 12 ay içinde 89 uncu maddenin ikinci fıkrasına göre hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte ödenmeyen süreler, sigortalılık süresinden sayılmaz. Bu 12 aylık süreden sonra ödenen primler 89 uncu maddenin üçüncü fıkrası hükümlerine göre iade edilir.

  İsteğe bağlı sigortalıların zorunlu sigortalılık nedeniyle prim borcunun bulunması halinde, isteğe bağlı sigortaya tâbi ödenen primler öncelikle zorunlu sigortalılık nedeniyle Kuruma olan borçlarına mahsup edilir.
 2. 2
  AYSEN
  Bayan Üye

  Cevap: İsteğe Bağlı Sigorta Nedir ?

  Reklam  adı üstünde isteğe bağlı sigorta 5510 sayılı Yasanın ellinci maddesindeki ifadeye bağlı olarak kişinin kendi rızası ile belirli meblap primi uzun vadede ödemesi ile gerçekleşen prim ödeme durumuna verilen addır+ Yorum Gönder
isteğe bağlı sigorta nedir,  isteğe bağlı sigorta ne demek,  isteğe bağlı sigorta neleri kapsar,  isteğe bağlı sigorta çeşitleri,  İSTEĞE BAĞLI SİGORTA NE DEMEK
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi