Kur'an-i Kerİm'İn Mucİzelerİ

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve Kuranı Kerim Bölümünden Kur'an-i Kerİm'İn Mucİzelerİ ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  alexdetumer2
  Yeni Üye
  Reklam

  Kur'an-i Kerİm'İn Mucİzelerİ

  Reklam  Kur'an-i Kerİm'İn Mucİzelerİ

  Forum Alev
  -FİRAVUN’UN CESEDİNİN ÇÜRÜMEYİŞİ VE DENİZİN İKİYE YARILMASI
  Bunun üzerine Musa'ya: "Asanla denize vur" diye vahyettik. Deniz hemen yarılıverdi de her parçası kocaman bir dağ gibi oldu. Ötekileri de buraya yaklaştırdık. Musa'yı ve onunla birlikte olanların hepsini kurtarmış olduk. Sonra ötekileri suda boğduk. Şüphesiz, bunda bir ayet vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değildirler. Ve hiç şüphesiz, senin Rabbin, güçlü ve üstün olandır, esirgeyendir. (Şuara Suresi, 63-68)
  Şimdi, öyle mi? Oysa sen önceleri isyan etmiştin ve bozgunculuk çıkaranlardandın. Bugün ise, senden sonrakilere bir ayet (tarihi bir belge, ibret) olman için seni yalnızca bedeninle kurtaracağız (herkese cesedini göstereceğiz). Gerçekten insanlardan çoğu, Bizim ayetlerimizden habersizdirler. (Yunus Suresi, 91-92)
  Kuran'da 1400 sene evvelden haber verildiği gibi, halen tarihsel bir belge olarak bulunan bu ceset Kahire'deki Mısır Müzesi'nin Kraliyet Mumyaları Odasında sergilenmektedir.

  -GÖKYÜZÜNÜN 7 KAT OLDUĞU KUR`ANDA BİLDİRİLMİŞTİR.
  Kuran ayetlerinde evren hakkında verilen bilgilerden biri, gökyüzünün yedi kat olarak düzenlendiğidir:
  Sizin için yerde olanların tümünü yaratan O'dur. Sonra göğe istiva edip de onları yedi gök olarak düzenleyen O'dur. Ve O, herşeyi bilendir. (Bakara Suresi, 29)
  Sonra, duman halinde olan göğe yöneldi... (Fussilet Suresi, 11)
  Böylece onları iki gün içinde yedi gök olarak tamamladı ve her bir göğe emrini vahyetti... (Fussilet Suresi,12)
  GÖKYÜZÜNÜN BİLİMSEL OLARAK KATMANLARI
  1- Troposfer
  2- Stratosfer
  3- Mezosfer
  4- Termosfer
  5- Ekzosfer
  6- İyonosfer
  7- Manyetosfer

  -YERYÜZÜNÜN 7 KATMAN OLDUĞU
  Kuran'da yeryüzü ile ilgili verilen bilgilerden biri, yeryüzünün, yedi kat olan gökyüzüne benzerliğidir:
  Allah, yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı. Emir, bunların arasında durmadan iner; sizin gerçekten Allah'ın herşeye güç yetirdiğini ve gerçekten Allah'ın ilmiyle herşeyi kuşattığını bilmeniz, öğrenmeniz için. (Talak Suresi, 12)
  YERYÜZÜNÜN BİLİMSEL OLARAK KATMANLARI
  1. Kat: Litosfer (su)
  2. Kat: Litosfer (kara)
  3. Kat: Astenosfer
  4. Kat: Üst manto
  5. Kat: Alt manto
  6. Kat: Dış çekirdek
  7. Kat: İç çekirdek

  -DÜNYA'NIN DÖNDÜĞÜNÜN KANITI
  Dağları görürsün, onları hareketsiz sanırsın. Halbuki onlar bulutların geçişi gibi hareket ederler. Bunu, her şeyi sağlam ve yerli yerince yapan Allah yapmıştır. Şüphesiz O yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. (Neml Suresi, 88)

  -KORUNMUŞ TAVAN
  Kuran'da Allah, gökyüzünün son derece önemli bir özelliğine şöyle dikkat çeker:
  Gökyüzünü korunmuş bir tavan kıldık; onlar ise bunun ayetlerinden yüz çeviriyorlar. (Enbiya Suresi, 32)
  Dünya'yı çepeçevre kuşatan atmosfer, canlılığın devamı için son derece hayati işlevleri yerine getirir. Dünya'ya yaklaşan irili ufaklı pek çok göktaşını parçalayarak yok eder ve bunların yeryüzüne düşerek canlılara büyük zararlar vermesini engeller.

  -DENİZLERİN BİRBİRİNE KARIŞMAMASI
  Birbirleriyle kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. İkisi arasında bir engel vardır; birbirlerinin sınırını geçmezler. (Rahman Suresi, 19-20)
  Akdeniz'de ve Atlas Okyanusu'nda büyük dalgalar, güçlü akıntılar ve gel-gitler vardır. Akdeniz'in suyu, Cebelitarık Boğazı'nda Atlas Okyanusu ile karşılaşır. Ama bu karşılaşma sonucu kendi sıcaklık, tuzluluk ve yoğunluk özellikleri değişmez. Çünkü iki deniz arasında görülmeyen bir sınır vardır.

  -NUH TUFANI
  Böylelikle Biz ona: 'Gözetimimiz altında ve vahyimizle gemi yap. Nitekim Bizim emrimiz gelip de tandır kızışınca, onun içine her ikişer çift ile, içlerinden aleyhlerine söz geçmiş onlar dışında olan aileni de alıp koy; zulmedenler konusunda Bana muhatap olma, çünkü onlar boğulacaklardır' diye vahyettik. (Müminun Suresi, 27)
  Bilindiği gibi Kuran'da, geminin Tufan sonrası "Cudi"de durduğu bildirilmektedir ve Arkeolojik bulgulara göre Nuh Tufanı Mezopotamya ovasında meydana gelmişti.

  -DEMİRİN İCAT EDİLİŞİ
  Demir, Kuran'da dikkat çekilen elementlerden biridir. Kuran'ın "Hadid", yani "Demir" adlı suresinde şöyle buyrulur:
  ... Ve kendisinde çetin bir sertlik ve insanlar için (çeşitli) yararlar bulunan demiri de indirdik... (Hadid Suresi, 25)
  Demir icat edildikten sonra geçmişten günümüze kadar demirden yapılan eşyalar,araçlar,yapı malzemleri gibi... yararlı buluşlar keşfedilmiştir.Yani Allahın yardımı Olmasaydı Teknoloji ilerleyemezdi.

  -YARATILIŞTAKİ ÇİFTLER
  Yerin bitirmekte olduklarından, kendi nefislerinden ve daha bilmedikleri nice şeylerden bütün çiftleri yaratan (Allah çok) Yücedir. (Yasin Suresi, 36)
  Erkeklik–dişilik, "çift" kavramının bir karşılığı olmakla birlikte, ayette bahsedilen "bilmedikleri nice şeylerden" ifadesi daha geniş bir anlam içermektedir.

  -ATOM PARÇACIKLARINI BİLDİRMESİ
  ... Göklerde ve yerde zerre ağırlığınca hiçbir şey O'ndan uzak (saklı) kalmaz. Bundan daha küçük olanı da, daha büyük olanı da, istisnasız, mutlaka apaçık bir kitapta (yazılı)dır." (Sebe' Suresi, 3)

  -YAĞMURUN BİLİMSEL OLUŞUMU KURANDA BİLDİRİLMEKTEDİR.
  Kuran'da yağmurun oluşumu ile ilgili aktarılanlarda ise, tam da bu süreçlerden söz edilmektedir. Bir ayette bu oluşum hakkında şöyle bir bilgi verilir:
  Allah, rüzgarları gönderir, böylece bir bulut kaldırır da onu nasıl dilerse gökte yayıp-dağıtır ve onu parça parça kılar; nihayet onun arasından yağmurun akıp çıktığını görürsün. Sonunda Kendi kullarından dilediğine verince, hemen sevince kapılıverirler.(Rum Suresi, 48)
  Bilimsel olarak yağmur bu şekilde oluşmaktadır.

  -BİLİM ADAMLARININ KURAN HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

  Kesinlikle gördüğümüz şeyin harikulade olduğunu (belirtmek) isterim. İster bilimsel açıklamayı kabul etsin ister etmesin, gördüğümüz bu yazıları değerlendirmek için bizim sıradan bir insan tecrübesiyle anlayacağımızın çok daha ötesinde bir şey olmalı.
  (Prof. Armstrong, NASA'da görevli astronomi profesörü)

  Kuran'da doğru astronomik gerçekleri bulduğum için çok fazla etkilendiğimi söyleyebilirim ve bizim gibi evrenin en ufak parçasını dahi inceleyen modern astronomlar için özellikle. En küçük parçayı dahi anlamak için çabalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Çünkü teleskoplar kullanarak tüm evreni düşünmeden sadece gökyüzünün en küçük kısımlarını görebiliyoruz. Öyleyse Kuran okuyarak ve soruları Kuran'dan cevaplayarak evren araştırmalarım için gelecekteki yolumu bulabileceğimi düşünüyorum.
  (Prof. Yushidi Kusan, Japonya, Tokyo Rasathanesi Direktörü)

  Kuran birkaç yüzyıl evvel gelmiştir ve ne keşfettiysek teyit etmiştir. Bu demektir ki Kuran,Allah'ın sözüdür.
  (Prof. Joly Sumson, jinekoloji ve obstetrik profesörü)

  (Hz. Muhammed'in) evrenin ortak kökeni gibi konuları bilmesinin imkansız olduğunu düşünüyorum, çünkü bilim adamları bunu son derece komplike ve gelişmiş teknolojik metotlar kullanarak son birkaç yıl içinde bulabilmişlerdir… 1400 yıl önce nükleer fizik hakkında hiçbirşey bilmeyen bir kişi, örneğin; yeryüzünün ve gökyüzünün aynı kaynaktan geldiğini veya burada tartıştığımız diğer soruların cevaplarını kendi bulamaz.
  (Prof. Alfred Kroner, Almanya, Mainz Üniversitesi jeobilim profesörü, dünyanın en ünlü jeologlarından)

  Bu kitap (Kuran)geçmişten, yakın zamandan ve gelecekten bahsediyor. Hz. Muhammed (sav)'in döneminde insanların kültürel seviyesini bilemiyorum ve bilimsel düzeylerini de bilemiyorum. Eğer bu geçmiş dönemde bildiğimiz düşük bilim düzeyi ise ve teknoloji yok ise, hiç şüphe yok ki, bugünlerde Kuran'da ne okuyorsak hepsi Allah'ın ışığıdır. Bunu Hz. Muhammed (sav)'e ilham etmiştir. Böylesine mükemmel bir bilgi olabilir mi diye Ortadoğu'daki medeniyetin başlangıç tarihi hakkında bir araştırma yaptım. Bu Allah'ın Hz. Muhammed (sav)'i gönderdiği inancını daha da güçlendirdi. Ona engin biliminden yakın zamanda keşfettiğimiz küçük bir parça gönderdi. Jeoloji alanında Kuran'la bilimin sürekli bir diyaloğu olmasını umuyoruz.
  (Prof. Palmar, Amerika'da jeoloji alanındaki önemli bilim adamlarından biri)

  İnsanın gelişimi hakkında Kuran'daki ifadelerin açıklanmasında yardımcı olmak benim için çok büyük bir zevk. Ben kesin olarak söylüyorum ki bu ifadeleri Hz. Muhammed (sav)'e Allah vermiştir, çünkü bu bilginin çoğu pek çok yüzyıl sonrasına kadar keşfedilmedi. Bu bana şunu kanıtlıyor ki, Hz. Muhammed (sav) Allah'ın elçisidir.
  (Prof. Keith L. Moore, Toronto Üniversitesi anatomi ve hücre biyolojisi profesörü, seçkin bir embriyolog ve pek çok tıp ders kitabının yazarı)


  NOT=alıntıdır 2. 2
  Zeh.ra
  Yeni Üye

  --->: Kur'an-i Kerİm'İn Mucİzelerİ

  Reklam  Kur'an-ı Kerim'in Mucize Oluşu


  Diğer kutsal kitaplar, Allah tarafından gönderildiği halde, niye Kur’an gibi mucize değildir?


  Kur’an-ı Kerim, Muhammed aleyhisselam efendimizin mucizesidir
  Allahü Teâlâ, âlemlere rahmet olarak gönderdiği sevgili Peygamberine bu mucizeyi verdi ve kıyamete kadar devamlı kıldı

  Musa aleyhisselam zamanında sihir büyü zirvedeydi, Allahü Teâlâ Musa aleyhisselama kâfirlerin sihirlerini bozacak, yaptıklarını yutacak şekilde asasının ejderha olması mucizesini verdi

  Hz İsa zamanında tıp zirvedeydi Hemen her hastalığın çaresi biliniyordu İsa aleyhisselama her hastalığı tedavi etme, ölüleri diriltme mucizesi verilmişti

  Peygamber efendimiz (SAV) zamanında ise edebiyat zirvede idi Kur’an-ı Kerim mucize olarak indi Âyetleri dinleyen, okuyan şairler hayret içinde kalıyorlar, bu insan sözü değil, diyorlardı
  Kur’an-ı kerim 23 senede parça parça indi Diğer semavi kitapların hepsi, bir anda indi, insan sözüne benziyordu ve lafızları mucize değildi
  Onun için çabuk bozuldu, değiştirildi

  Kur’an-ı Kerimde icaz ve belagat vardır
  Yani az söz ile ve pürüzsüz ve kusursuz olarak, çok şey anlatılmaktadır
  Harfleri ve kelimeleri, arab harflerine ve kelimelerine benzediği halde, sözler ve cümleler, onların sözlerine ve şiirlerine ve hutbelerine hiç benzemiyor
  Kur'an-ı Kerim'in yanında onların sözleri, cam parçalarının elmasa benzemesi gibidir
  Dil uzmanları bunu pek iyi görüyor ve teslim ediyor

  Kur’an-ı Kerim'de bir vezin ve kalıp vardır Bazı kelimeler çıksa veya eklense bu ölçü bozulur Ehli bunu hemen fark eder Aruz vezni ile veya hece vezni ile yazılan şiirlerde de ölçü ve kafiye vardır Bunlar değişince şiir değişmiş olur
  Hz Mevlana, yazılarının değişmemesi için, eserlerini şiir ile yazmıştır Kur’an-ı Kerim'de bu vezin olduğu için ve ayrıca Allahü Teâlânın koruması altında olduğu için değiştirilmesi mümkün olmaz
  Diğer kitaplar için, böyle bir vaat yoktur Onların vezinleri de yok idi İnsan sözü gibi idi Bu bakımdan kolayca değiştirildi
  Şu hatıra gelebilir:" Niye Allahü Teâlâ, o kitapları öyle indirdi de, Kur’an-ı Kerimi farklı indirdi?"
  Mülk Onundur, dilediğini dilediği gibi tasarruf eder, buna hiç kimse karışamaz Musevilere iç yağını haram edip, müslümanlara serbest bırakmıştır Niye bırakmıştı? Hiç kimse Allahü Teâlâ'ya niye böyle yaptın diye sual soramaz Hz Âdem zamanında evlilik farklı idi Niye değiştirdin demeye de hakkımız yoktur Yaratıcının işine karışamayız

  Bir insan, Kur'an-ı Kerim'i ne kadar çok okursa okusun bıkmıyor, usanmıyor Arzusu, hevesi, sevgisi ve zevki artıyor Halbuki, Kur'an tercümelerinin ve başka şekillerde yazmalarının ve diğer bütün kitapların okunmasında, böyle arzu ve lezzet artması olmuyor Usanç hasıl oluyor Yorulmak başka, usanmak başkadır Allahü Teâlâ, niye aynı özelliği diğer kitaplara vermemiştir denilemez Geçmiş insanların hallerinden birçok şey Kur'an-ı Kerim'de bildirilmektedir İleride olacak şeyleri bildirmektedir ki, bunlardan çoğu zamanla meydana çıkmış ve çıkmaktadır Kimsenin hiçbir zamanda, hiçbir suretle bilemeyeceği ilimlerdir Bu özellikleri Allahü Teâlâ diğer kitaplara vermemiştir

  Misyonerler;
  "Madem İncil Allah kelamı ise, niye Allah onun değişmesine izin verdi de Kur’an'ın değişmesine izin vermiyor" diye soruyorlar
  Yukarıda açıklandığı gibi, bu Allah’ın takdirine kalmış bir şey
  Kur’an-ı Kerim'e verdiği özellikleri diğer kitaplara vermemiştir
  Dilediğini hidayete kavuşturur, dilediğini dalalette bırakır
  Kimine oğlan verir kimine kız Kimine de hiç vermez Allahü Teâlânın takdirine kimse bir şey söyleyemez
+ Yorum Gönder
kuran ı kerim mucizeleri
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi