Bilecik Türbeleri

+ Yorum Gönder
Şehir ve İlçeler ve Marmara Bölgesi Bölümünden Bilecik Türbeleri ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Gülehasret
  Süper Moderatör
  Reklam

  Bilecik Türbeleri

  Reklam  Bilecik Türbeleri

  Forum Alev
  Bilecik Tarihi Türbeleri


  Ertuğrul Gazi Türbesi  Söğüt-Bilecik yolu üzerindeki mezarlığın yanı başında bulunan Ertuğrul Gazi Türbesi XIII. Yüzyıl sonlarında yapılmıştır.Sultan III.Mustafa zamanında 1757’de yeniden yapılırcasına onarılmış ve ilk yapılıştaki özelliğini yitirmiştir. Ardından Sultan II.Abdülhamit zamanında 1886’da bir kez daha onarılmış ve yanına da bir çeşme eklenmiştir.

  Bu onarım sırasında Türbe giriş kapısı yanına bir kitabe eklenmiştir:

  Menba-i cuy-i inayet şah-ı ali siretin
  Mevce-i derya kadar ömrün Huda kılsın mezid
  Kıldı ol şahinseh-i devran cedd-i emcedin
  Gazi Ertuğrul Cenabın kabrini zira cedid
  Baabı yanında dahi bu çeşmeyi inşa ile
  Eyledi ruh-ı revanın şad o Hakan-ı reşid
  Cevher-i nazma iki tarih bir beyt içre bak
  Su verir buldukçe mecray-ı kalem feyz-i bedid
  Ruh-ı Ertuğrul içün bu çeşmeyi kıldı iyan
  Ayn-ı Lütf-ı saltanat Şah-ı zaman Abdül Mecid 1304

  Türbeyi onartan ve yanındaki çeşmeyi Sultan II.Abdülhamit yaptırmış ise de kitabeye babası Abdülmecid’in ismi konulmuştur.

  Türbe kapısı üzerine bu onarım sırasında ikinci bir kitabe konulmuştur:

  Şeref-ü şevket eyle aleme Sultan Hamit
  İşte ezcümle olup ahdihümayuunda
  Sene 1100 dahi 71 iken Ahmet Han çok
  Vakit geçmekle münhemdim olmada iken
  Bir iki çeşme vü fevvade ederek şimdi de
  Mevkiini havi harita yapılıp yeniden
  Eyledi inşaasını emrü ferman yani bu
  Tarzı dilevize Hamit Han kodu
  Nekadar yar ise kurbinde kuburu şüheda
  Bunların yattığı müddetçe bu merkatlerde
  Kaymakam Zühti kulu kuşesin necetti zida
  Salik kulu tarih temhidi tevşihin Eyledi seyai İmranını metdü temhit
  Türbe-i hazreti Ertuğrul Gazide cedid
  Temelinden buni idmişti bina-i tecdit
  Pederişah zaman hazreti Sultan Mecit
  Şerefi türbeyi tamir ile etmişti mezd
  Şeref-ü zineti hakkaki olundu teyit
  Oldu sandukasında böyle ruhamile Ferit
  Ziri sanduka hazenede iderler tahmit
  Şevket-ü saltanatın eylesün Allah medit
  Bunun imarına meşkurkıla ol rabbi-vahit
  Kıldı bu türbeyi mamur ol Hakkan Hamit

  Ertuğrul Gazi Türbesi altıgen planlı ,üzeri kubbe örtülü olup, dikdörtgen bir girişten sonra içeriye ulaşılmaktadır. Bu girişin yanlarında ikişer pencere bulunmaktadır. Türbenin duvarları bir sıra taş iki sıra tuğladan örülmüştür. Sandukanın bulunduğu türbenin içerisi batı, güneydoğu duvarlarına dikdörtgen pencereler açılmıştır.


  Dursun Fakıh Türbesi


  Şeyh Edebali’nin damadı, Osman Bey’in bacanağı olan Dursun Fakıh’ın doğum ve ölüm tarihleri kesin olarak bilinmemektedir. Karamanlı olduğu bilinen Dursun Fakıh, Şeyh Edebali’den Tefsir, Hadis, Fıkıh ve Usul ilimlerini öğrenmiştir.

  Osman Bey ile birlikte savaş ve fetihlere katılmıştır. Katıldığı bu seferlerde askerlerin imam hatipliğini ve vaizliğini yapmıştır. Devletin bağımsızlığının bir nişanesi olan Osman Bey adına ilk hutbeyi Karacahisar’da okuyan ve Osmanlı Devleti’nin ilk kadısıdır.

  Dursun Fakıh Türbesi ilçeye bağlı Küre beldesinde, Söğüt-Bilecik karayolu yakınında bir tepe üzerindedir.


  İsa Sofi Türbesi

  Söğüt’ün 5 km. uzağında, Borçak Köyü'nde, dağlar arasında İsa Dede Türbesi bulunmaktadır. İsa Dede’nin kim olduğunun bilinmediği gibi türbenin de kimin tarafından ve ne zaman yapıldığı bilinmemektedir. Bununla beraber türbenin Erken Osmanlı Döneminde yapıldığı sanılmaktadır. Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerinde yaşamış olan İsa Sofi bilgin, gönül dostu, ermiş bir insan olarak bilinmektedir.

  Türbe moloz taştan yapılmıştır.Kare planlı olup üzeri sekizgen kasnaklı küçük bir kubbe ile örtülmüştür. Günümüzde bu türbe ziyaretgahtır.

  Ayrıca çevrede Sır Hoca, Kara Tekin, Kamuran Tekke,Taşça Dede, Kumral Dede, Süleyman Bey, isimleri ile anılan türbe ve yatırlar da mevcuttur. Ancak bunlar hakkında yeterli bilgiler bulunmamaktadır.

  Mal Hatun Türbesi

  Eski Bilecik’in kuzeyindeki Orhan Camisi yakınında, Şeyh Edebali Zaviyesi’nin yanında, Edebali’nin kızı ,Osman Gazi’nin eşi Mal Hatun’un Türbesi bulunmaktadır.

  Türbe, Osmanlı Türbe Mimarisinin tipik bir örneğidir. Kare planlı, moloz taştan yapılmış olup üzeri beden duvarlarına oturan bir kubbe ile örtülmüştür. Kubbenin üzeri de kiremit örtülüdür. Yanındaki Edebali zaviyesinden birkaç basamakla çıkılan türbesinde kubbe intikali Türk üçgenleri ile sağlanmıştır. Türbenin içerisi küçük bir pencere ile aydınlatılmıştır.

  Türbe içerisinde Mal Hatun’dan başka Nilüfer Hatun’un da sandukası bulunmaktadır. 2. 2
  ADVİE
  Bayan Üye

  Cevap: Bilecik Türbeleri

  Reklam  Bilecik Türbelerini şöyle sıralayalım ;Ertuğrul Gazi Türbesi ,Şeyh Edebali Türbesi ,Mal Hatun Türbesi ,İsa Sofi Türbesi ,Dursun Fakıh Türbesi+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi