Jeoloji mühendisliği

+ Yorum Gönder
Diğer Konular ve Meslekler Bölümünden Jeoloji mühendisliği ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Fatal
  Özel Üye
  Reklam

  Jeoloji mühendisliği

  Reklam  Jeoloji mühendisliği

  Forum Alev

  Jeoloji, yerküreyi oluşturan maddeleri ve jeolojik süreçleri inceleyen bir bilim dalıdır. Program, yerkürenin başlangıcından bugüne kadar geçirdiği yapısal değişmeleri, yerkabuğunun yüzeyinin ve altının bugünkü durumunu inceler. Jeoleji Mühendisliği, Jeolejik problemlerin araştırılmasını, maden, petrol ve yeraltı su kaynaklarının bulunmasını ve geliştirilmesini; mühendislik yapılarının yer seçimini ve doğal afetlerin tanımlanmasını ve bunlara ilişkin uygulamaları içerir. Jeoloji Mühendisliği Bölümü, temel bilimlerden başlayarak, yeryuvarlağının tüm oluşumunu, evrim, gelişim, dönüşüm, etkileşim süreçlerini arayan, araştıran, yerkabuğunun kayaçlarının, bunların bulunuş şekillerini, durumlarını, kimyasını, özelliklerini araştırır. Yerkabuğu kayaçlarının niteliklerini ve niceliğini, teknik girişim öncesi ile sonrası davranışlarını ve ekonomik değerlerini ortaya koyarak, insan-doğa etkileşimindeki çevresel, jeolojik, hidrofeolejik etmenlerini sınayan 4 önemli anabilim dalından oluşmaktadır. Bunlar; Genel Jeoleji Anabilim Dalı, Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalı, Maden Yatakları-Jeokimya Anabilim Dalı ve uygulamalı Jeoleji Anabilim Dalı’dır.

  Jeoleji Mühendisleri çeşitli sondajlarla kaynağın yerini, rezerv miktarını, çıkarabilirliğini ve ekonomikliğini de saptamaya çalışırlar. Jeoloji mühendisleri yukarıda sayılan ana özellikler dışında doğal kaynakların ( cevher, kömür, endüstriyel hammaddeler, petrol, mermer, yeraltı suları, jeotermal vb) yer, konum ve rezerve niteliklerini belirlerler. Ayrıca kentleşme alanları, havaalanı, baraj, liman, demiryolu, tünel ve karayollarının en uygun jeolojik alanlara yapılmasını sağlamak için araştırma, inceleme, harita yaparlar ve bunları uygulamaya geçirirler. Jeoloji Mühendisi, yeryüzünün jeolojik haritalarını yapar, yeryüzü ve yeraltına ait elde edilen bilgileri bütünleştirerek uygulamaya dönüştürürür.

  Jeoloji mühendisleri, jeofizik ve maden mühendisleri ile işbirliği içinde çalışırlar. Jeoloji Mühendisliği mezunların lisans diploması ve jeoloji mühendisi ünvanı verilir. Bu alanda çalışanların büyük bir bölümü kamu kuruluşlarında, pek azı ise özel sektörde çalışmaktadır. Jeoloji Mühendislerinin çalışabileceği belli başlı kuruluşlar şunlardır:

  MTA Enstitüsü, Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi, Devlet Su İşleri, İller Bankası, TKİ, Devlet Karayolları, Seramik ve cam fabrikaları, jeoteknik sondaj firmaları, Deprem Araştıma Enstitüsü gibi kurumlarla belediyeler ve özel idarelerde çalışabilirler. İş bulma olanakları geniş değildir.

  Bölüm Adı: Jeoloji Mühendisliği

  Öğretim Süresi: 4 yıl

  Okutulan Dersler: Eğitim sırasında Matematik, Genel Fizik, Genel Kimya, Jeoleji Mühendisliğine Giriş, Teknik Resim, Türevsel Denklemler, Ekonomi Prensipleri, Mühendislik Mekaniği, Fiziksel Jeoleji, Minotoloji, CisimlerMukavemeti, Bilgisayar ve Fortran, Programlamaya Giriş, Jeolojik Harita, Petrografi, Stragrafi Prensipleri, İstatistiksel Metodlar, Kaya Mekaniği, Uygulamalı Jeofizik, Tarihsel Jeoloji ve Paleontoloji, Jokimyasal Termodinamik Zemin Mekaniği, Akışkanlar Mekaniğine Giriş, Saha Jeolojisi, Yapısal Jeoloji, Hidrojeoloji, Maden Yatakları, Mühendislik Jeolojisi, Jeoloji Mühendisliği ve Bilgisayar Uygulamaları, Jeoloji Mühendisliği Tasarımı dersleri okutulmaktadır. Ayrıca zorunlu yaz stajları da yapılmaktadır.

  Aldığı Puan Türü ve Özellikleri: ÖSS Sayısal Puanı ile öğrenci alan bölümdür
 2. 2
  gökçe34
  Özel Üye

  --->: Jeoloji mühendisliği

  Reklam  Üniversitelerin jeoloji mühendisliği bölümünü bitirenler bu alanda "Jeoloji Mühendisi" unvanına hak kazanırlar. Jeoloji mühendisi çalıştığı kurumda yeraltındaki doğal kaynakların maden, petrol, endüstriyel hammaddeler, yeraltı suyu, jeotermik enerjinin bilimsel ve teknik yöntemlerle araştırılmasına, bulunmasına ve rezervlerin hesaplanmasına; kentleşme alanları, liman, havaalanı, baraj yerleri ile tünel, karayolu ve demiryollarının geçeceği yerlerin en uygun jeolojik özelliklerine göre seçilmesine çalışır, bu alanda araştırma ve incelemeler yapar. Jeoloji mühendisi, yeryüzünün jeolojik haritalarını yapar, yeryüzü ve yeraltına ait elde edilen bilgileri bütünleştirerek uygulamaya dönüştürür. Jeoloji mühendisleri, jeofizik ve maden mühendisleri ile yakın bir işbirliği içinde çalışırlar.+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi