Jeoloji Mühendisi

+ Yorum Gönder
Diğer Konular ve Meslekler Bölümünden Jeoloji Mühendisi ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  LoveNess
  Bayan Üye
  Reklam

  Jeoloji Mühendisi

  Reklam  Jeoloji Mühendisi

  Forum Alev
  Yerkürenin başlangıcından bugüne kadar geçirdiği yapısal değişmeleri, yerkabuğunun yüzeyinin ve altının bugünkü durumunu inceleyen, yerleşim alanları ve her türlü mühendislik yapılarının yer seçimi çalışmalarını yürüten kişidir.

  GÖREVLER
  • Jeotermal (sıcak su) enerji kaynaklarını bilimsel ve teknik yöntemlerle araştırır, potansiyelini belirler ve kullanıma hazır hale gelmesini sağlar,
  • Yerkürenin yüzeyini ve yeraltındaki doğal zenginliklerin maden, petrol, doğalgaz, yeraltı suları gibi kaynakların birikimi ve dağılımına neden olan faktörleri inceler,
  • Jeotermik (sıcak su) enerjiyi bilimsel ve teknik yöntemlerle araştırır,
  • Doğal afetlerin (heyelan, deprem, su baskını gibi) nedenlerini araştırır, bunların zararlarını azaltmaya yönelik incelemeler yapar,
  • Yerkürede meydana gelen fırtına, kuraklık, kar, buz, dolu, yağmur, sel, su baskını gibi olayların yerküre üzerindeki etkilerini inceler, bunlardan doğabilecek olumsuzlukların giderilmesi ve en aza indirilmesi için çözümler üretir,
  • Yeryüzünün jeolojik haritalarını çizer ve çizilmiş haritaları okuyarak yorumlar,
  • Yerüstünden ve yeraltından elde edilen fosillerin kimyasal analizlerini yapar,
  • Kent alanlarının, imar çalışmaları ve nükleer enerji santralleri köprü, baraj, liman, havaalanı, tünel, karayolu ve demiryollarının yapılacağı yerlerin en uygun jeolojik özelliklere göre seçilmesine çalışır, bu alanda araştırmalar ve incelemeler yapar,
  • Çalışma konularıyla ilgili olarak planlama, projelendirme, uygulama, denetleme ve değerlendirme görevlerini yürütür.

  KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
  • Jeolog çekici, altimetre (yükseklik ölçer), pusula, lup (büyüteç), topografik harita,
  • Laboratuar araç ve gereçleri,
  • Topografik ölçüm aletleri,
  • Çeşitli çizim araç-gereçleri,
  • Uydudan çekilen yeryüzüne ait uydu fotoğrafları,
  • Uçaktan çekilen yeryüzüne ait hava fotoğrafları,
  • Sondaj makineleri,
  • Bilgisayar.

  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
  Jeoloji mühendisi olmak isteyenlerin;
  • Üstün bir akademik yeteneğe,
  • Matematik, fizik, kimya, coğrafya konularına ilgili ve bu konularda başarılı,
  • İnceleme ve araştırma merakına sahip,
  • Açık havada çalışmayı seven ve doğa şartlarına dayanıklı kimseler olmaları gerekir.

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
  Jeoloji mühendisleri; çoğunlukla açık arazide, şantiyelerde, çalışırlar. Yeraltı ve yerüstünde araştırma yapılması gereken her katmanda görev yaparlar ve ıslak, soğuk, sıcak vb. ortamlarda bulunurlar. Arazi çalışmaları genellikle yaz aylarında yürütülür. Arazide elde ettikleri bulguları incelemek üzere laboratuarlarda kimyasal analiz çalışmaları yaparlar. Büro ortamında harita okunması, çizilmesi ve araştırma sonuçlarının rapor edilmesi gibi çalışmalar yaparlar. Jeoloji mühendisleri arazi çalışmaları sırasında aylarca arazide kalırlar ve zaman zaman çadırlarda yaşarlar. Bu nedenle yaşamlarının düzenli olduğu pek söylenemez.

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
  3213 sayılı Maden Yasası gereği jeoloji mühendisleri arama ve ön işletme faaliyet raporlarının hazırlanmasında maden mühendisleri ile birlikte çalışmaktadırlar.

  Son günlerde gündemde olan Yeraltı Suyu Yasası, Kıyı Yasası, İmar Yasası kanunlaştığı takdirde hem ülke ekonomisine büyük faydalar sağlanacak hem de jeoloji mühendislerinin işsizlik sorununun azaltılması beklenmektedir.
  Kamu kurumlarında çalışanlar yoğun olarak Devlet Su İşleri, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Türkiye Kömür İşletmeleri, Etibank, İller Bankası, Türkiye Petrolleri A.O. gibi kuruluşlarda görev yapmaktadırlar.

  Son yıllarda mezunlar arasında bankacılık sektörüne talep artmıştır. Yabancı dil, bilgisayara yatkınlık ve matematik bilgisi bu talebin başlıca nedenlerini oluşturmaktadır. Bu konuda en büyük etkenlerin işsizlik sorunu ve öğrencilerdeki motivasyon eksikliği olduğu vurgulanmaktadır.
  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
  Jeoloji mühendisliği eğitimi aşağıda belirtilen üniversiteler bünyesindeki fakültelerin “Jeoloji Mühendisliği” bölümünde verilmektedir.

  MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
  Mesleğin eğitimine girebilmek için,
  Lise veya dengi okul mezunu olmak,
  Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Jeoloji Mühendisliği” lisans programı için yeterli “Sayısal (SAY-2)” puan almak,
  Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Jeoloji Mühendisliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

  ÖSYM’nin belirlediği” ön lisans programlarını başarı ile bitirenler Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Jeoloji Mühendisliği” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.
  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
  Eğitim süresi 4 yıldır.
  • Eğitimin ilk yılında diğer mühendislik alanlarında olduğu gibi fizik, kimya ve matematik dersleri okutulur. Daha sonraki yıllarda mühendislik dersleri ağırlıklı eğitim verilir.
  • Eğitim sırasında staj vardır. Son sınıfta tez çalışmaları daha ağırlıklı devam etmektedir. Tez çalışmalarında başarılı olamayan öğrenci mezun olamamaktadır. Öğrenciler, staj çalışmalarını çoğunlukla kamu kurumlarında yapmaktadırlar.

  MESLEKTE İLERLEME
  • Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.
  • İşyerlerinde yeterli aktivite ve başarıyı gösterenler, yönetici düzeyine kadar yükselebilirler. İşletme yöneticisi olabilir, İdari Hizmetler ve Teknik Hizmetlerde yönetim kadrolarında görev alabilirler

  BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
  • Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak, koşulları uyan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nca verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler.

  • Kamu kurumlarında çalışanlar teknik hizmet sınıfının faydalandığı zam ve tazminatlardan yararlanırlar; özel işyerlerinde çalışanlarda ise ücret durumu mesleki yeterlilik ve tecrübeye göre değişmektedir.
  DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
  • İlgili Eğitim Kurumları,
  • Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
  • Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri
 2. 2
  MÜCEN
  Bayan Üye

  Cevap: Jeoloji Mühendisi

  Reklam  jeoloji mühendisleri pek iş bulan meslek grubu değil çünkü sınırlı çalışma alanları var mesleki olarak yerkürenin yapısını geçirdiği değişiklikleri inceliyorlar+ Yorum Gönder
jeoloji mühendislerinin kullandığı programlar
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi