İnşaat Teknolojisi (mimari ve yapı)

+ Yorum Gönder
Diğer Konular ve Meslekler Bölümünden İnşaat Teknolojisi (mimari ve yapı) ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  LoveNess
  Bayan Üye
  Reklam

  İnşaat Teknolojisi (mimari ve yapı)

  Reklam  İnşaat Teknolojisi (mimari ve yapı)

  Forum Alev
  Çevremizdeki ev, apartman, hastane, yol, okul, fabrika, alışveriş merkezi, demir yolları gibi yapıların tümü inşaat sanayisinin ürünleridir. Aynı şekilde; sulama kanalları, baraj ve köprüler, elektrik santralleri, limanlar, hava alanları da bu alanda üretilen önemli yapılardır. Bu kadar geniş alana yayılan inşaat sektörü; demir, çelik, ahşap, cam, boru ve kablo gibi malzemeleri üreten birçok alanla doğrudan ilişkilidir.

  Teknolojik gelişmeler, tüm sektörlerde olduğu gibi inşaat sektöründe de etkili olmuştur. Bu alanda kullanılan yapı malzemelerinin çeşitlenmesi, üretim sürecine ilişkin yeni yöntemlerin bulunması kalite anlayışını değiştirmiştir. Bugün inşaat ve yapı alanında kullanılan gereçlerin çoğu fabrikalarda üretilir. Bazı parçalar, daha inşaat alanına gelmeden üretim tesislerinde birleştirilir.

  Cumhuriyet döneminin ilk inşaat faaliyetleri, yol inşaatlarında görülmektedir. Ülkemizdeki ilk baraj, 1936 yılında Ankara’da inşa edilen Çubuk Barajı’dır. Ancak bu dönemde özellikle teknik ve kalifiye eleman yetersizliği sektördeki çalışmaların, bir süre yabancı firma uzman ve müşavirliğinde yürümesine neden olmuştur.

  Cumhuriyet döneminin başlangıcından 1950'li hatta 1960'lı yıllara kadar, inşaat sektöründe en büyük ağırlık alt yapı ve bayındırlık inşaatlarındadır. Bu süre içinde söz konusu inşaat alanlarında dönem dönem büyük faaliyetler görülmüştür. Bu dönemde Devlet Su İşleri, T.C. Karayolları gibi teknik gücü bünyesinde toplayan büyük çapta devlet desteği ile yatırımlar yapan teşkilatlar kurulmuş ve bunlar inşaat sektöründe önemli yatırımlar başlatmışlardır.

  1980’li yıllar, Türkiye'nin yalnızca şehirleşme alanında değil toplumsal yaşamın her alanında da dönüşüm yaşadığı yıllar olmuştur. Dışa dönük kalkınma modeli ile uluslararası rekabet kuralları inşaat sektöründe de ön plana çıkmıştır. Ülkemizdeki nüfus artışı ve hızlı kentleşme, konut ihtiyacını sürekli kılmaktadır. Buna bağlı olarak da şehirlerin imarlı kesimlerinde; her çeşit gelir grubuna hitap eden konut türleri vardır; ayrıca kooperatiflerin sayısı da artış göstermektedir.

  İnşaat sektörü, ülkelerin ekonomik yapısında ayrı bir yere ve öneme sahiptir. Bunun en önemli nedeni; bu alanın yüzlerce çeşit mal ve hizmet üretimi, pazarlama satış faaliyetleri sayesinde hareketli bir alan olmasıdır. Sektörün yüzlerce çeşit mal ve hizmet üretimiyle doğrudan bağlantısı bulunur. Bir inşaatın yapımında kullanılan tüm süreçler düşünüldüğünde; inşaat sektörünün giyimden ulaşıma, gıdadan çimentoya kadar pek çok sektörü harekete geçirdiği anlaşılır. Ayrıca, her sanayi dalının oluşumunda inşaat sektörünün payı vardır. Örneğin, bir fabrika kurulurken ilk olarak fabrikanın binasını yapmak gerekir.

  İnşaat sektöründeki hareketlilik, bu alandaki istihdamın artışını beraberinde getirmiştir. Ancak, sektörde yeterli sayıda ve nitelikli iş gücü yoktur. Özellikle; onarım, modernizasyon, restorasyon alanlarında eğitimli ve yetişmiş iş gücüne ihtiyaç vardır.

  Çevre bilincinin artmasıyla; inşaat teknikleri, malzemeler ve ham maddelerinin çevre dostu olmasına dikkat edilmeye başlanmıştır. Son zamanlarda, kaynak ve enerji tasarrufu sağlayan inşaat teknikleriyle, çevreye zarar vermeyen izolasyon malzemeleri ön plana çıkmıştır. Aynı duyarlılık boya ve vernik ürünlerinde de etkili olmuştur.

  Türkiye’deki toplam yatırımların neredeyse yarısını inşaat sektörü oluşturur. İnşaat sektörü, kendisine bağlı 200'den fazla alt sektörün üretime geçmesini sağlar. Örneğin, gökdelenlerin ortaya çıkışı; çelik iskelet kullanımının yanı sıra asansör, havalandırma sistemleri gibi alanların çalışmalarını hızlandırmıştır.

  Ülkemizde pek çok inşaat firması uluslararası alanda, uluslararası standartlarda hizmet üretmektedir. İnşaat sektörü, dış pazarlarda başta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere, İrlanda, Güney Doğu Avrupa, Afganistan, Pakistan, İran, Sudan, Cezayir, Suriye, Rusya gibi pek çok ülkeye önemli oranda hizmet ihraç etmekte ve yurt dışında da istihdam olanakları yaratmaktadır.
 2. 2
  bahadırca.n
  Yeni Üye

  --->: İnşaat Teknolojisi (mimari ve yapı)

  Reklam  Doğal Yalıtım Teknolojisi-styronit
  styronit hazır sıva ve kaplama malzemesi, yaşadığımız konutlarda enerji tüketimini minimize etmek, optimum uygulama kalınlığında arzu edilen yalıtımı sağlamak, insan sağlığını tehdit etmeden yaşanabilir bir konfor ortamını sağlamak için binaların dış ve/veya iç cephelerinde koruma amaçlı olarak geliştirilmiş ve özel bir karışım kombinasyonuna sahip hazır harç olarak kullanılabilen doğal malzemelerden elde edilen bir üründür. Kalıcı özellik gösteren ve bileşimi değişmeyen bir yapıda elde edilen bu harç, binaların gerek dış cephe ve gerekse iç cephe kaplama uygulamalarında kullanılmaktadır. Kaplama uygulaması yapıldıktan sonra, duvarın tüm yüzeyinde her noktada eşit dayanıklılık ve homojen bir yüzey özelliği gösterir.

  styronit'in Özellik ve Avantajları


  DOĞALDIR: styronit yapısı içinde volkanik tüfler, doğal inorganik taşlar ve organik maddeler bulundurmaktadır. styronit çimento içermez. styronit'i endüstriyel kerpiç olarak değerlendirebiliriz.
  NEFES ALIR: Duvarların nefes alabilmesi için, duvar yapı kesitini oluşturan malzemelerin buhar difüzyon direnç değerinin düşük olması gerekir. styronit hazır sıva malzemesi ile yapılan sıva örneklerinin priz sonrası buhar difüzyon direnç değeri μ = 1,0 -3,0 arasında değişim göstermektedir. Duvarların nefes alması duvarlarda nem, küf, boya dökülmesi gibi deformasyonların ve terleme, yoğuşma problemlerinin oluşmasına engel olur.
  YEKPARE YALITIM YAPAR: styronit'in sıva metotlarıyla uygulanabilmesi, binalarda her türlü girinti ve çıkıntının kesintisiz ve aynı kalınlıkta kaplanmasına olanak sağlar. Kesintisiz yani yekpare yalıtım ısı köprülerinin oluşmasını engeller, yüksek ısı performansı elde edilir ve bina duvarlarında yoğuşma meydana gelmez.
  KOLAY UYGULANIR: styronit bütün geleneksel sıva metotlarıyla kolayca uygulanabilir.
  YÜZEYE KUVVETLE YAPIŞIR: styronit, her türlü yüzeye kuvvetle yapışır. Sadece uygulanacak yerin su ile ilgili problemlerinin önceden çözülmesi ve kuru bir zemin olması gerekir.
  YANMAZ: Petrol türevi hammaddeye sahip olan yalıtım malzemeleri yüksek sıcaklıklara dayanamadıkları gibi yangın esnasında zehirli gazlar da çıkarttıkları için birçok yangında zehirlenmelere yol açarlar. styronit A grubu yanmaz sınıfındadır, yangın yüküne etkisi olmaz.
  YÜKSEK ISI PERFORMANSI SAĞLAR: Düşük ısı depolama yeteneğine sahip bir duvar yüzeyi, iç ortamdaki ısıl enerjiyi daha iyi koruyacağı gibi, minimum enerji tüketimine de olanak sağlamaktadır. styronit kaplama malzemesi, düşük yalıtım kalınlıklarında dahi çok düşük ısı depolama yeteneğiyle iç ortam koşullarında ısıl enerjinin korunmasına yüksek katma değer sağlayan bir performans sergiler.

  styronit'in Yenilikçi ve Özgün Yönleri


  Sektörel Olarak Özgünlüğü; styronit yalıtım ve koruma harcının duvarlara nefes aldırabilmesi çimento katkısız ve ekolojik özellikleri, yalıtım sektörü için özgün, benzersiz bir üründür.
  Isı Tasarrufu Üstünlüğü; Bir duvar kombinasyonu ele alındığında yalın duvarın (geleneksel iç sıvalı) yapısal olarak ısı depolama yeteneği ile styronit yalıtım ve koruma harcı ile kaplanmış bir duvar yüzeyinin ısı depolama yeteneği birbirinden çok farklıdır. Düşük ısı depolama yeteneğine sahip bir duvar yüzeyi iç ortamdaki ısıl enerjiyi daha iyi koruyacağı gibi, minimum enerji tüketimine de olanak sağlamaktadır. styronit bu yönüyle de diğer yalıtım malzemelerinden farklılığını ispat etmiştir.
  Su Buharı – İç Yüzey Terleme Olgusuna Etkisi; styronit kaplama malzemesinin yalıtım birimi olarak bir duvar yüzeyinde uygulandığında, su buharı yoğuşma analizi prensipleri hesaplamalarına göre, duvar yüzeyinde "terleme" ve duvar bünyesinde "yoğuşma" olgusunun meydana gelmediğini yaptırmış olduğumuz testlerle kanıtlanmıştır. Bu durum tarafımızdan taahhüt edilmektedir.
  Çevreci Yönü; styronit yalıtım ve koruma harcının üretimi aşamasında geri dönüşümlü malzemeler kullanılır. Çevreye zarar veren atık bırakmadan, diğer üretimlerin atığını hammadde olarak kullanan, doğal çevre ve tarihsel dokuya zarar vermeden, zehirli atık, metan ve karbondioksit gibi sera gazlarını oluşturmadan az enerji ve en yüksek verimle "çevre dostu üretim" yapar. 3. 3
  bahadırca.n
  Yeni Üye
  styronit' ten YALITIMIN 5 PÜF NOKTASI
  1-Bir yalıtım malzemesinin iyi yalıtım yapıp yapmadığını nasıl anlarım?
  -Dünyada yalıtımı doğru tespit edebilecek hiçbir alet insan vücudundan daha hassas değildir. Yalıtım yapıldığı söylenen duvara çıplak sırtınızı dayayın. Eğer üşüme hissetmezseniz o duvarda kullanılan yalıtım malzemesine güvenebilirsiniz.
  styronit uygulanmış duvar yüzeye çıplak sırtınızı dayadığınızda styronit doğal yalıtım malzemesinin yüksek ısı performansını hissedeceksiniz. Çünkü vücudunuzun ürettiği ısıyı size geri yansıtacaktır.

  2-İçeriden yalıtım yaptırmayı tercih edin. (styronit BIOmantolama)
  -Çünkü yalıtımdaki temel maksat, ısıyı geri yansıtmaktır. İçeriden yalıtım yaptırdığınızda ısının iç ortam bünyesinde kalmasına olanak sağlayarak harcayacağınız enerjiyi ortamın havasını ısıtmaya harcarsınız. Duvarları ısıtmaya çalışmak rasyonel değildir, harcadığınız enerjiyle havanızı ısıtın.

  3-Yalıtımda kullanılacak malzemenin yekpare olmasına dikkat edin.
  -Piyasadaki birçok yalıtım malzemesi bina duvarlarına dübeller ve bir takım yapıştırıcılarla tutturulur. Bu ek yerleri ısı köprülerinin oluşmasına neden olur. Isı köprüleri ısı transferinin daha yoğun olduğu yerlerdir. Aslında mantonuzdaki delik gibidir. Delikli bir mantoyla yüksek ısı performansı elde edemezsiniz. styronit doğal yalıtım malzemesiyle yekpare yalıtım yaparsınız, styronit doğal yalıtım malzemesi sıva gibi uygulanır ve tek başına başka bir ilave malzemeye gerek kalmadan ISI-SU-SES ve YANGIN yalıtımı yapar.

  4-Yalıtım yaptırırken, özellikle içeriden yapılan uygulamalarda doğal yalıtım malzemelerini tercih ediniz.
  -Çünkü birçok yapı malzemesinde sağlığa zararlı, kanserojen maddeler bulunur. styronit doğal yalıtım malzemesi organik ve inorganik doğal malzemelerden ve bitkisel liflerden oluşur, çimento içermez.

  5-Nefes Alan Yalıtım Malzemelerini tercih edin.
  -Evinizin içinde soluduğunuz hava çoğu kez dışarının havasından daha kötüdür. Bunun sebebi başta insan olmak üzere, iç ortamda bulunan halılar, mobilyalar, temizlik için kullanılan maddeler, sigara dumanı, soba dumanı, ocak ve yemeklerden çıkan koku, çeşitli amaçlar için kullanılan alet ve cihazlardan ortaya çıkan toz parçacıklar, iç hava kalitesini etkileyen diğer iç kirleticilerdir. Bu problemlere, kapalı alanlardaki yetersiz havalandırmadan kaynaklanan oksijen yetersizliği, karbondioksit, nem oranlarının istenilen seviyelerde olmaması ve kirlilikten kaynaklanan aşırı toz kalkması gibi faktörler de eklendiğinde mevcut durumun önemi daha açık şekilde görülecektir.
  styronit’ in üstün nefes alabilme özelliğiyle, içerideki ve dışarıdaki hava arasındaki doğal dolaşımı engellenmez. styronit duvarlarınıza nefes aldırarak, evinizin iç hava kalitesini iyileştirir.+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi