Cuma namazına gidenler için

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve Namaz Bölümünden Cuma namazına gidenler için ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  herbstregen87
  Üye
  Reklam

  Cuma namazına gidenler için

  Reklam  Cuma namazına gidenler için

  Forum Alev
  selman-ı farisi 'nin rivayeinde, Resul-i Ekrem:kimki cuma günü yıkanır, güzel koku sürünür, yaya olarak mescide gider,imama yakın yerde durur ve hutbeyi dinlerse, Allah Teala her adımına bin yıl nafile oruç tumuş sevabını yazar, buyurmuştur.diğer rivayette ,yirmi yıllık ibadet mükafatını alır şeklindedir.


  Yine Resül-i Ekrem:cuma namazını kılana yüz şehit sevabı verilir, buyurmuşur.

  Muaz b. Cebel (r.a)in naklettiğine göre,Resül-i Ekrem

  Allah Teala Arş-ı A'zam'ın altındabir şehir yaratmışır.bir kızıl alın direküzerinde duranbu şehir zebercedden yapılmıştır.şehir adeta bir minare şeklinde yediyüz şerefelidir .kıyamet günü Cebrail ( alyhisselam)bu şerefelerden birine çıkarak şöyle seslenir: ey Muhammet ümmeti Allah Teala sizlere selam eder,size Cenneti ve rızasını müjdeler, buyurdu.

  Ashab-ı Kiram:bu mertebe kimlerindir ? diye sorar
  Resul-ı Ekrem:
  aşikara selam veren,yemek yediren atlı konuşan ve gece ibadet eden kimseler içindir buyurdu.
  yine Resul-i Ekrem:

  Mi'rac gecesi Arş-ı A'zam'ın altında herbiri dünya büyüklüğünde yedi şehir gördüm, hepsi Allah'ı tesbih eden meleklerle dolu idi. Melekler tesbih ve dualarında:ilahi Cum'a günü yıkanarak temizlenip camie gidenleri bağışla diye dua ederler buyurdu.

  yine Resul-i Ekrem şöyle buyurmuşur:

  Cum'a gecesi birinci rekaında Fatiha ve Kafirun, ikinci rekatında yine Fatiha ve Nasr süreleriniokumak süretiyle ik rekat namaz kılan kimse kimseye Allah Teala beş keramet verir. birincisi büün ilahi kiapları okumuş gibi sevap alır . ikincisi ,seksen yıl ibadet sevabına nail olur. üçüncüs vücudundaki kıllar sayısınca cennete derece alır dördüncüsü şehit olur. beşincisi hesapsız cennete girer ,buyurmuşur. 2. 2
  herbstregen87
  Üye

  --->: cuma namazına gidenler için

  Reklam  Cuma, fakirlerin haccıdır Cennette de bayram günüdür Cuma günü geldiği için sevinen bir mümine, kıyamete kadar her gün, o kadar sevap verilir ki, adedini Allahü teâlâ bilir.

  Cuma, müminlerin bayramıdır. Cuma günü yapılan ibadetlere iki kat sevap verilir. Bugün işlenen günahlar da iki kat yazılır. Bilhassa Cuma gününü, günahlardan kaçarak ibadetle geçirmeye çalışmalıdır! Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Cuma günü günah işlemeden selametle geçerse, diğer günler de selametle geçer.) [İmam-ı Gazali]

  (Sevaplar içinde Cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de Cuma günü ve gecesinde işlenilenden kötüsü yoktur.)
  [Ramüz]

  (Cumadan faziletli bayram yoktur ve o günkü iki rekat namaz, Cuma günü dışındaki bin rekattan efdaldır.)
  [Deylemi]

  (Cuma, fakirlerin haccıdır ve müminlerin bayramıdır ve gök ehlinin bayramıdır ve Cennette de bayram günüdür. Günlerin en iyisi, en şereflisi Cumadır.) [Ey Oğul İlmihali]

  (Cuma günü iyiliklerin hazinesidir ve güzel şeylerin menbaıdır.) [Ey Oğul İlmihali]

  (Cuma günü geldiği için sevinen bir mümine, kıyamete kadar her gün, o kadar sevap verilir ki, adedini Allahü teâlâ bilir.) [Ey Oğul İlmihali]

  (Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir köşk ihsan edilir.) [Taberani]

  (Cuma gecesi Kehf suresi okuyan, Kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır. İki Cuma arasında işlediği günahlar da affolur.)
  [Tergib]

  (Cuma gecesi iki rekat namaz kılıp, her rekatta bir Fatiha, bir Âyet-el Kürsi, 15 İhlas okuyup selam verdikten sonra bana bin salevat okuyan, beni rüyada görür.)
  [Şir’a]

  (Cuma günü sabah namazından önce, üç kere Estağfirullah elazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh okuyanın, kendinin ve anasının ve babasının bütün günahları af olur.)
  [Tergib-üs-salat] (Kul haklarını ve kazaya kalan farzları ödemek ve haramlardan vazgeçmek şarttır.)

  (Allahü teâlâ, bugünden itibaren kıyamete kadar size Cumayı farz kıldı. Adil veya zalim bir imam, başkan zamanında küçümseyerek veya inkâr ederek Cumayı terk edenin iki yakası bir araya gelmesin! Böyle bir kimse tevbe etmezse, onun namazı, zekatı, haccı, orucu ve hiçbir ibadeti kabul olmaz.)
  [İbni Mace]

  (Cuma namazı kılmak; köle, kadın, çocuk, hasta hariç, her müslümana farzdır.) [Ebu Davud, Hakim]

  (Bir Müslüman, Cuma günü gusül abdesti alıp, Cuma namazına giderse, bir haftalık günahları af olur ve her adımı için sevap verilir.)
  [Riyadun-nasıhin]

  (Özürsüz üç Cumayı kılmayanın kalbi mühürlenir, yani iyilik yapamaz olur.)
  [Hakim]

  (Cuma namazı kılmayanın kalbi mühürlenir, gafil olur.)
  [Müslim]

  (Cuma namazı yolunda ayakları tozlanana Cehennem ateşi haramdır.) [Tirmizi]

  (Cuma namazından sonra, yedi defa ihlas ve muavvizeteyn okuyanı, Allahü teâlâ, bir hafta, kazadan, beladan, kötü işlerden korur.)
  [İbni Sünni]
  [İhlas, Kul hüvallahü ehaddır. Muavvizeteyn, kul euzülerdir.]

  Allahü teâlâ, Cuma gününü Müslümanlara mahsus kılmıştır. Cuma suresi sonundaki âyet-i kerimede mealen; (Ey iman etmekle şereflenen kullarım! Cuma günü, öğle ezanı okunduğu zaman, hutbe dinlemek ve Cuma namazı kılmak için camiye koşunuz. Alış verişi bırakınız! Cuma namazı ve hutbe, size, başka işlerinizden daha faydalıdır. Cuma namazını kıldıktan sonra, camiden çıkar, dünya işlerinizi yapmak için dağılabilirsiniz. Allahü teâlâdan rızk bekleyerek çalışırsınız. Allahü teâlâyı çok hatırlayınız ki, kurtulabilesiniz!) buyuruldu. Namazdan sonra, isteyen işine gider çalışır. İsteyen camide kalıp, namaz, Kur'an-ı kerim, dua ile meşgul olur.
  (Riyadun-nasıhin)

  Cuma günleri duanın kabul olacağı bir an vardır. Bu an, hutbe ile Cuma namazı içindedir diyenler çoktur. Hutbe dinlerken, dua kalbden olur. Ses çıkarmak caiz değildir. Bu an her şehir için başkadır. Cuma günü, gecesinden daha kıymetlidir. Gecesinde veya gündüzünde (Kehf suresini) okumak çok sevaptır.
  (Tefsir-i Mazheri)

  Bir hadis-i şerifte, (Cuma günlerinde bir an vardır ki, müminin o anda ettiği dua red olmaz) buyuruldu. Bazıları, bu an, ikindi ile akşam ezanları arasındadır, dedi.
  (Riyadun-nasıhin)

  Cuma günü, ruhlar toplanır ve birbirleri ile tanışırlar. Kabirler ziyaret edilir. Bugün kabir azapları durdurulur. Bazı âlimlere göre, müminin azabı artık başlamaz. Kâfirin Cuma ve Ramazanda yapılmamak üzere, kıyamete kadar sürer. Bugün ve gecesinde ölen müminler kabir azabı hiç görmez. Cehennem, Cuma günü çok sıcak olmaz. Âdem aleyhisselam Cuma günü yaratıldı. Cuma günü, Cennetten çıkarıldı. Cennettekiler, Allahü teâlâyı Cuma günleri göreceklerdir. (Seadet-i Ebediyye)

  Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Cumartesi günleri Yahudilere, pazar günleri nasaraya verildiği gibi, Cuma günü, Müslümanlara verildi. Bugün, Müslümanlara hayır, bereket, iyilik vardır.) [Riyadun-nasıhin]

  (Musa aleyhisselam dedi ki: Ya Rabbi! Bana cumartesi gününü verdin, Muhammed aleyhisselamın ümmetine hangi günü vereceksin? Onlara Cuma gününü vereceğim, buyuruldu. İlahi! Cuma gününün kıymeti ve sevabı ne kadardır diye sordu. Ey Musa! Cuma günü yapılan bir ibadete, cumartesi günü yapılan yüz bin ibadet sevabı vardır, buyuruldu. Bunun üzerine Musa aleyhisselam, ya Rabbi! Beni Muhammed aleyhisselamın ümmetinden eyle diye dua eyledi.)
  [Ey Oğul İlmihali]

  Kur'an-ı kerimde Cuma gününü bildiren âyet-i kerimeyi getirince, Cebrail aleyhisselam dedi ki, ya Muhammed “aleyhissalatü vesselam”! Musa aleyhisselamın ümmeti eğer Cuma gününün kıymetini bilselerdi buzağıya tapmaktan, Yahudi olmaktan kurtulurlardı. İsa aleyhisselamın ümmeti de bilselerdi Hıristiyan olmaktan korunurlardı.
  (Ey Oğul İlmihali)

  Cuma bayramı
  Sual: Cuma günü için, Cuma bayramı demek caiz midir?
  CEVAP
  Evet caizdir. Birkaç hadis-i şerif meali şöyledir:

  (Günlerin en kıymetlisi Cumadır. Cuma günü, bayram günlerinden ve aşure gününden daha kıymetlidir. Cuma, dünyada ve Cennette müminlerin bayramıdır.) [Riyadun-nasıhin]

  (Ümmetinin bayramları içinde Cumadan daha kıymetli bayram yoktur ve o günkü iki rekat namaz, Cuma günü dışındaki bin rekattan efdaldir.) [Deylemi]

  (Allah indinde günlerin seyyidi Cumadır. O, kurban ve Ramazan bayramı gününden de kıymetlidir.) [Buhari]
 3. 3
  metalruh123
  Yeni Üye
  paylaşım için sağol ... 4. 4
  metalruh123
  Yeni Üye
  paylaşım için sağol ...

 5. 5
  Gölge Adam
  Usta Üye
  Cuma günleri duanın kabul olacağı bir an vardır. Bu an, hutbe ile Cuma namazı içindedir diyenler çoktur. Hutbe dinlerken, dua kalbden olur. Ses çıkarmak caiz değildir. Bu an her şehir için başkadır. Cuma günü, gecesinden daha kıymetlidir. Gecesinde veya gündüzünde (Kehf suresini) okumak çok sevaptır. (Tefsir-i Mazheri)

  ALLAH razı olsun çok güzel bir paylaşımdı Devamlarını dileriz.

 6. 6
  Leonard
  Yeni Üye
  Paylaşım İçin Teşekkürler.

 7. 7
  saykulmat
  Yeni Üye
  tek kelimeyle muhteşemsin.Çok teşekkürler eline sağlık kardeşim.

 8. 8
  bassonic
  Yeni Üye
  geçen seneye kadar her cuma namaza giderdim
  sağolsun başbakanımız bi türban mevzuuuu attı ortaya şimdi
  cumayada gitmiyom namazda kılmıyom
  şimdi ben kafirmiyim
  ??????sanmıyorum kafirler altın olukta tatilde
  muhahahahahah bana versinler o trilyonları yatayım 10 sene

  (şimdi sivri dilimden dplayı ban lanıcam sanırım)
  sanırım yönetim biraz kuralları esnetir;)

 9. 9
  herbstregen87
  Üye
  Alıntı bassonic Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  geçen seneye kadar her cuma namaza giderdim
  sağolsun başbakanımız bi türban mevzuuuu attı ortaya şimdi
  cumayada gitmiyom namazda kılmıyom
  şimdi ben kafirmiyim
  ??????sanmıyorum kafirler altın olukta tatilde
  muhahahahahah bana versinler o trilyonları yatayım 10 sene

  (şimdi sivri dilimden dplayı ban lanıcam sanırım)
  sanırım yönetim biraz kuralları esnetir;)
  Allah sana hidayet etsin inşAllah

 10. 10
  tevhit06
  Yeni Üye
  Bir müslümana kafir demek çok tehlikeli; Allah korusun karşıdaki değilse o söz kendinize döner.

  Altınoluktaki şöyle derse nedersin.(bu sözü kendisine kafir diyen birisine demiş şair)

  kişi bana demiş kafir
  ben ona diyeyim müslüman
  huzuru ilahide ikimizde çıkarız yalan.

 11. 11
  Kadir
  Özel Üye

  --->: cuma namazına gidenler için

  Reklam  emeğine sağlık paylaşımın için teşekkürler:::

 12. 12
  bassonic
  Yeni Üye
  Alıntı herbstregen87 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Allah sana hidayet etsin inşAllah
  hidayete erdim valla sağol cnm kardeşim saat 04 45 namaza kalktım valla ;)

+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi