Namaz kılmanın mekruh olduğu vakitler hangileridir?

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve Namaz Bölümünden Namaz kılmanın mekruh olduğu vakitler hangileridir? ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Gülehasret
  Süper Moderatör
  Reklam

  Namaz kılmanın mekruh olduğu vakitler hangileridir?

  Reklam  Namaz kılmanın mekruh olduğu vakitler hangileridir?

  Forum Alev
  Beş vakit vardır ki, onlara mekruh vakitler denir.

  Birincisi: Güneşin doğmasından bir mızrak boyu (beş derece) ki, memleketimize göre kırk ile elli dakika arasında bir zamanla yükselişine kadar olan zamandır.

  İkincisi: Güneşin yükselip de tam tepeye geldiği zeval anının bulunduğu vakittir. Buda öğle namazından önceki 40 dakikalık bir zamandır.

  Üçüncüsü: Güneşin sararmasından ve gözleri kamaştırmaz bir hale gelmesinden itibaren batışı zamanına kadar olan vakittir. Buda güneşin batmasından yani akam namazından 45 dk. öncedir.

  Dördüncüsü: Fecri Sadıkın doğmasından güneşin doğacağı zamana kadar olan vakittir.

  Beşincisi: İkindi namazı kılındıktan sonra güneşin batmasına kadar olan vakittir.

  İlk üç kerahet vaktinde ne kazaya kalmış farz namazlar, ne vitir gibi vacip olan namazlar, ne de önceden hazırlanmış bir cenaze namazı kılınabilir, nede evvelce okunmuş bir secde ayeti için tilavet secdesi yapılabilir. Bunlar yapılsa iadeleri gerekir.

  Bu üç vakitte nafile namazda kılınmaz. Ancak kılınacak olsa kerahetle caiz olur ve iadesi gerekmez. Çünkü bu kerahet nafile namazların sıhhatli olmasına engel değildir. Bununla beraber bu vakitlerden birine rastlayan bir nafile namazı kerahet vaktinden sonra onu kaza etmek daha fizaletlidir.

  Bu üç vakit ateşe tapanların ibadet zamanıdır. Onlara benzemekten kaçınmak, hak dine saygının gereğidir.

  Diğer iki kerahet vaktinde ise nafile namaz kılmak mekruhtur. Farz ve vacip namaz mekruh değildir. Cenaze namazı ve tilavet secdesi de mekruh değildir. Bu iki vakitten birinde başlanmış olan bir nafile namazı, kerahetten kurtulması için bozulmuş olursa, sonradan onu kaza etmek gerekir.

  Güneşin batışı halinde yalnız o günün ikindi namazı kılınabilir. Fakat diğer bir günün kazaya kalmış olan ikindi namazı kılınmaz. Çünkü kamil bir vakitte vacip olan bir ibadet, nakıs olan ( keraheti bulunan) bir vakitte kaza edilemez. Kerahet vakti ise ibadetlerin noksanlığına sebebdir.

  Güneşin doğuşuna rastlayan her hangi bir namaz ise bozulmuş olur. Bunun için bir kimse daha ikindi namazını kılmakta iken güneş batsa namazı bozulmaz. Fakat sabah namazını kılmakta iken güneş doğsa, namazı bozulur. Çünkü birinci halde, yeni bir namaz vakti girmiş olur. İkinci halde ise, namaz vakti çıkmış; fakat yeni bir namaz vakti girmemiş olur.

  Tam zeval anına rastlayan bir namaz farz veya vacip ise bozulur. Eğer nafile ise mekruh olmuş olur. Yalnız İmam Ebu Yusufa göre Cuma günü zeval vaktinde nafile namaz kılınması caizdir ve keraheti yoktur. Zeval vakti son bulup da güneş batıya doğru yönelmeye başlayınca artık ittifakla kerahet vakti çıkmış olur.

  Kerahet vaktinde okunan bir secde ayetinden dolayı secde yapılabilir. Ancak kerahet vaktinden sonraya bırakmak daha faziletlidir. Yine kerahet vakitlerinden birinde hazırlanmış olan bir cenazenin namazı o vakitte kılınabilir. Öyleki faziletli olan bu namazı geciktirmeyip hemen kılmaktır. Çünkü cenazelerde acele etmek menduptur.

  Günein batışından sonra daha akşam namazının farzını kılmadan nafile namaz kılmak mekruhtur. Çünkü akşam namazı geciktirilmiş olur. Oysa ki, akşam namazında acele etmekte fazilet vardır.

  Cuma günü imam hutbeye çıktıktan sonra veya ikamet getirildikten sonra namaza başlamak mekruhtur.

  İki bayram namazından önce ve bayram hutbeleri arasdında ve bu hutbelerden sonra bayram namazı kılınan yerde nafile namaz kılmak mekruh olduğu gibi, güneş tutulması, yağmur duası ve hac hutbeleri arasında da mekruhtur. Bu hutbeleri dinlemek lazımdır.

  Mekruh olmayan bir vakitte başlanmış olan nafile bir namaz bozulmuş olsa, (bunu kaza etmek vacip olduğundan) ikindi namazından sonra güneşin batışına kadar ve fecrin doğuşundan sonra güneşin bit mızrak boyu yükselmesine kadar kaza edilmez, mekruhtur. Bununla beraber kaza edilse sahih olur. Diğer kerahet vakitleri de böyledir. Ancak başta sıralanan ilk üç kerahet vakti böyle değildir. Onların birinde kaza edilmesi sahih olmaz. Yeniden kaza edilmesi gerekir.

  Sorularla İslamiyet Editör 2. 2
  cihat10
  Üye

  --->: Namaz kılmanın mekruh olduğu vakitler hangileridir?

  Reklam  bilgi için tesekkürler ALLAH cc razı olsun 3. 3
  Gülehasret
  Süper Moderatör
  Namaz Kılınması Mekruh Olan Vakitler


  Beş vakit var ki bu vakitlerde hiç bir namaz kılınmaz. Ancak kendileri için sebep olan namazlar bu vakitlerden istisna edilmiştir.
  1- Sabah namazından sonra güneş doğuncaya kadar.
  2- Güneş doğduktan sonra bir mızrak boyu yükselene kadar.
  3- Güneş tam tepedeyken (batıya) meyledilinceye kadar.
  4- İkindi namazından sonra güneş batıncaya kadar.
  5- Güneş batmak üzere olup tam batarken.
  Mekruh Vakitler
  Bu vakitlerde namaz kılmanın tahrimen mekruh olduğunun delili şu hadisi şeriflerdir:
  Ukbet´ubnu Emir el-Cuheni (r.a) şöyle der:
  "Üç saat vardır ki Resulullah (s.a.v.) bizleri onlarda namaz kılmaktan, ölülerimizi kabre koymaktan nehyetti. Güneş doğmaya başladığından yükselene kadar, istivada (güneş tam ortada) iken ayakta duranın doğu-sunda ve batısında hiçbir gölge kalmadığı vakitten itibaren güneş meyle-dinceye kadar ve güneş batmaya meylettiği vakitten itibaren batıncaya kadar geçen zaman.´[1]
  Başka bir hadisi de Ebu Said el-Hudri (r.a.) Hazreti Peygamber (s.a.v.)´den şöyle rivayet eder.
  "ikindi namazından sonra güneş batıncaya kadar ve sabah namazın-dan sonra güneş doğuncaya kadar hiçbir namaz yoktur." [2]
  Her iki hadisi şeriften anlaşılmaktadır ki yukaridaki beş vakitte namaz kılmak tahrimen mekruhtur.
  Namaz kılınmayan vakitleri biraz daha ayrıntılı şekliyle açıklayalım:
  Herhangi bir sebebe bağlı olmayıp veya bağlı bulunduğu sebep kendi-sinden sonra olan nafile namazları aşağıdaki vakitlerde kılmak tahrimen (harama yakın) mekruhtur.
  1- Sabah namazından sonra güneş doğuncaya kadar.
  2- Güneş doğduktan sonra bir mızrak boyu yükselinceye kadar.
  3- Güneş tam istiva halinde iken, yani güneş dünyanın tam ortasında olup tepede iken.
  4- İkindi namazından sonra güneş saranncaya kadar.
  5- Güneş sarardığı andan batıncaya kadar.
  Yukarıda bu vakitlerde kılınmayan namazları şu şekilde tarif edelim: Herhangi bir sebebe bağlı olmayan ya da bağlı bulunduğu sebep ken-disinden sonra olan nafile namazlar.
  Bunları biraz açıklayalım:
  Herhangi bir sebebe bağlı olmayan nafile namazlar.
  Allah rızası için mutlak nafile namaz kılmak. (Teşbih namazı... gibi)
  Bağlı olacağı sebep kendisinden sonra oluşan namazlar.
  Bu namazlar da bir sebep için kılınır ve bu sebep namaz kıldıktan sonra oluşur.
  Mesela, ihram namazı. Namaz kıldıktan sonra ihram işlemi başlar.
  İstihare namazı. Önce namaz kılınır daha sonra istihare edilir.
  Şöyle ki,:
  Hac veya Umre niyetiyle ihrama girmek isteyen kişi, ihrama girmeden önce iki rekat nafile namaz kılar. Bu namazın sebebi olan ihram işi na-mazdan sonradır. İstihare yapmak isteyen önce iki rekat nafile (istihare) namaz kılar sonra istihare yapar. Bu namazın sebebi olan istihare de na-mazdan sonra yapılır.
  Yukarıda açıkladığımız iki sebepten hiç bir namaz saydığımız vakitler-de kılınmaz. Ama bağlı olacağı sebep namazdan önce ise o zaman her çeşit namaz kılınabilir.
  Bu namazlar da şunlardır:
  Kazaya bırakılmış namazlar, Güneş ve ay tutulması namazları, İstiska namazı, Tavaf namazı, Abdest namazı, Tahiyyetül mescit namazı ve Ce-naze namazları gibi.
  Saydığımız bu namazlar için herhangi bir vakit sınırlaması yoktur. Her vakitte ve her yerde bu namazlar kılınabilir..
  Mekke ve Harem bölgesinde her çeşit namaz her vakitte kılınabilir.
  Bu vakitlerde namaz kılınmamasının hikmeti:
  Güneşe tapanlar, ´Güneş bizim rabbımızdır´ diyerek bu vakitlerde hep saygı duruşuna geçmişlerdi. Yani;
  Sabah namazından sonra "doğacaktır"
  Güneş doğduğu zaman da "doğmuştur"
  Güneş istivada iken "dünyanın ortasına gelmiştir"
  İkindiden sonra da "batıyor" ve
  Batarken de "batmıştır" diye, büyük bir cehaletle asıl yaratan Allah´ı unutup yaratık olan Güneş´e saygı duruşu yaparlardı.
  Müslümanların da bu vakitlerde onlara muhalefet olsun diye sebebi ol-mayan namazları kılmamaları gerekir.
  --------------------------------------------------------------------------------
  [1] Müslim, 831
  [2] Mııshm,S27+ Yorum Gönder
namaz kılmanın mekruh olduğu üç kerahet vakti,  kerahette namaz kılınır mı,  güneş ne zaman en tepede olur,  güneş ne zaman tepede olur,  güneşin tam tepede olduğu saat
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi