Hacet namazı nasıl kılınır

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve Namaz Bölümünden Hacet namazı nasıl kılınır ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Fatal
  Özel Üye
  Reklam

  Hacet namazı nasıl kılınır

  Reklam  Hacet namazı nasıl kılınır

  Forum Alev
  hacet namazı nasıl kılınır

  Cevap: Hâcet namazı birkaç şekilde kılınır:
  1- Eshâb-ı kirâmdan Osman bin Huneyf hazretleri anlatır: Gözleri görmeyen bir kimse* gözlerinin açılması için Resûlullaha ricada bulundu. Peygamber efendimiz buyurdu ki: (Abdest alıp iki rek'at namaz kıl* sonra şöyle duâ et!: "Allahümme innî es'elüke ve eteveccehü ileyke binebiyyî Muhammedin sallallahü aleyhi ve sellem nebiyyirrahmeti." Daha sonra gözlerinin açılması için "Yâ Rabbî Resûlünün hürmeti için gözlerimi aç!" diye duâ et!) [Nesâî]
  O kişinin* namaz kılıp duâ ettikten sonra* gözlerinin açıldığını gördük. (Tergîb)
  2- Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: (Allahtan veya insanlardan bir isteği bulunan kimse* güzelce abdest alıp iki rek'at namaz kılsın! Sonra Allahü teâlâya hamd etsin* Resûlüne salevât getirsin sonra şu duâyı okusun!
  (Lâ ilâhe illâllah-ül-halîm-ül-kerîm. Sübhânallahi Rabb-il-arş-il-azîm. Elhamdü lillâhi Rabbil âlemin. Es'elüke mûcibâti rahmetike ve azâimi mağfiretike vel ganîmete min külli birrin vesselâmete min külli ismin lâ teda' lî zenben illâ gafertehü velâ hemmen illâ ferrectehü velâ hâceten hiye leke rıdan illâ kadaytehâ yâ erhâmerrâhimîn.) [Bu duâyı İslâm harfleriyle yazıp doğru olarak okumak lâzımdır.]
  Hâcet namazı iki* dört veya oniki rek'at olarak kılınır. Birinci rek'atta Fâtiha'dan sonra üç kerre Âyet-el kürsî okunur* diğer rek'atlerde Fâtiha ile birer kerre İhlâs ve Muavvizeteyn [yâni iki kul'euzü] okunur. Yahut her rek'atte Fâtiha* Âyet-el-kürsî ve İhlâs okunur.
  3- Bir başka hâcet namazı da şöyle:
  Yatsı namazını kılıp vitri kılmadan önce* dört rek'at namaz kılınır. Birinci rek'atta bir Fâtiha* üç kerre Âyet-el-kürsî okunur. İkinci rek'atta Fâtiha'dan sonra üç kerre İhlâs ve Muavvizeteyn [yâni iki kul'euzü] okunur. Üçüncü rek'atta ilk rek'atta okunanlar okunur. Dördüncü rek'atta ise ikinci rek'atta okunanlar okunur. Namazdan sonra dileğini ister. (İmâd-ül-islâm)
 2. 2
  Gülehasret
  Süper Moderatör

  --->: hacet namazı nasıl kılınır

  Reklam  HACET NAMAZI

  Herhangi bir ihtiyacı olan kişinin, bu ihtiyacının giderilmesini Allah`tan dilemeden önce kıldığı namaz. Kur`ân, "Sabırla ve namazla Allah`tan yardım dileyin"(el-Bakara, 2/45) buyurur. Mü`minler; yalnız Allah`a kulluk etmek ve yalnız O`ndan yardım dilemekle yükümlüdürler (el-Fâtiha, 1/4). Bu nedenle bir ihtiyaç içindeki insanın namaz ve dua ile Allah`a yönelmesinden, O`ndan yardım dilemesinden daha mâkul birşey olamaz. Hâcet namazı bu yöneliş ve dilemenin bir mukaddimesi niteliğindedir.

  Mendûb olan hâcet namazı, yatsı namazından sonra iki, dört ya da on iki rekât olarak kılınır. Hz. Peygamber`den gelen bir rivâyete göre hâcet namazının ilk rekâtında Fâtiha`dan sonra üç defa Âyetel-Kürsî, diğer rekâtta (ya da rekâtlarda) da Fâtiha`dan sonra birer defa İhlâs ve Muavvizeteyn (Felâk ve Nâs) sûreleri okunur.

  Hâcet namazı bitince Allah`a hamd ve senâ, Rasûlullah`a salât ve selâmdan sonra bir hâcet duası okunması sünnettir. Çeşitli hâcet duaları vardır. Bunlardan birisi, "Allah`ım, senden hidâyet ehlinin başarısını, yakîn ehlinin amellerini, tövbe ehlinin öğütleşmesini, sabır ehlinin azmini, korku ehlinin ibâdetini, ilim ehlinin irfânını isterim ki, senden gereği gibi korkayım. Allah`ım, senden öyle bir korku isterim ki, o beni sana isyandan menetsin; tâ ki, sana itâat ile öyle amel edeyim ki, onunla senin rızana ereyim; senden korkarak içtenlikle sana döneyim; sırf senin sevgini kazanmak için hâlis nasihat edeyim; her işte sana güvenip sana dayanayım; sana güzel zan besleyeyim. Nûrun yaratıcısı Allah`ı tesbih ederim" anlamındaki "Allahümme innî es eluke tevfîka ehlil-hudâ ve amele ehli`l-yakîni ve munâsehete ehli`t-tevbeti ve azme ehli-s-sabri ve cidde ehli`l-haşyeti ve talebi ehli`r-rağbeti ve teabbude ehli`l-vera`i ve irfâne ehli`l-ilmi hattâ ehâfek. Allahume innî es`eluke mehâfeten tahcizuni an masiyetike hatta a`mele bi ta`atike amelen estehikku bihi rıdâke ve hattâ unâsihake bi`t-tevbeti havfen minke ve hattâ uhlise leke`n-nasîhate hubben leke ve hattâ etevekkele aleyke fi`l-umûri ve husni zannin bike. Subhâne hâliki`n-nûr" duasıdır. Hâcet duası okunduktan sonra Allah`tan ihtiyacın giderilmesi yolunda dilekte bulunulur. Hâcet namazı mendubdur (Fetâvây-i Hindiyye, Beyrut 1400, I, 112).

  Hz. Peygamber (s.a.s.)`den rivâyet edilen bir başka hâcet duası ise şöyledir: "Hiçbir ilâh yoktur (bütün putları ve tağutları reddederim). Yalnız ve yalnız halîm ve kerîm olan Allahü Teâlâ vardır. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allahu Teâlâ`ya mahsustur. Allah`ım, senden rahmetinin işlerini, mağfiretinin hasletlerini ve her iyiliğinin ihsânını taleb ederim. Her günahtan da selâmetimi, kurtuluşumu istirham ederim. Bağışlanmamış bir günah ve giderilmemiş bir kederi benden bırakma. Bir de kendisinde senin rızan olan bir işi yerine getirilmemiş bırakma, ey merhamet edenlerin merhametlisi..." (Tirmizî, Sünen, Hadis No: 479). Mâlum olduğu üzere günümüzde mü`minlerin en büyük hâceti; İslâm'ın her yönüyle yeryüzünde yaşanmasıdır.

  İslam Fıkhı Ansiklopedisi
 3. 3
  Ziyaretçi
  unuttuğunuz birşey yokmu+ Yorum Gönder
hacet namazı nasıl kılınır,  hacet namazi nasil kilinir,  şafii mezhebine göre hacet namazı nasıl kılınır,  sabır namazı nasıl kılınır,  haced namazı
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi