Meslek Eğitimi ve Öğretmen Yeterliliği

+ Yorum Gönder
Çocuklarımız ve Okul Öncesi Eğitim Bölümünden Meslek Eğitimi ve Öğretmen Yeterliliği ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  gökçe34
  Özel Üye
  Reklam

  Meslek Eğitimi ve Öğretmen Yeterliliği

  Reklam  Meslek Eğitimi ve Öğretmen Yeterliliği

  Forum Alev
  Etik

  Etik, bir toplumda insan davranışlarının ahlak kuralları açısından değerlendirilmesidir. Etik, başkaları hakkında ahlaki yargılarda bulunan, başka insanların eylemlerini öven yada kınayan herkesle ilgilidir. Eğitimde özel bir önem taşır; çünkü öğretmenler ve yöneticiler, hem ahlakı sorunlarla kuşatılmıştır hem de şu anda öğrencilerinin, yani gelecek kuşağın eğitiminin ve ahlakı gelişiminin sorumluluğu her zamankinden çok onlardadır.

  Okul Öncesi Eğitimde Etik Davranışlar

  Eğer tecrübeli okul öncesi öğretmeniyseniz, tecrübeli problem çözücüsünüzdür. Yüz yüze geldiğiniz problemleri büyük ihtimalle sağduyunuz ve iyi yargınızla çözersiniz. Sınıfınız için yada çocuk için özellikle neyin doğru olduğu yada geçmişte ne yaptığınıza ilişkin gösterdiğiniz tepkiye inanırsınız. Kişisel ahlak, iyi yargı, geçmiş tecrübeye güven, sizi doğru yöne yani insan doğasına yönlendirir. Okul öncesi öğretmeni eğitim sürecinde karşılaştığı çok boyutlu problemleri (çocuk , program, aile, toplum vb.) insan doğasının en temel davranışları olan iyilik, dürüstlük ve adaletli olmakla kolayca çözülebilir. Çözüm bulunmasında yol gösterici olacaktar. Feeney ve Freeman (1999) okul öncesi öğretmenlerinin etik davranışları dört başlık altında incelemiştir:

  Öğretmenlerin çocuklara karşı ahlaki sorumlulukları

  Çocukluk yaşam döngüsünde eşsiz ve değerli bir dönemdir. En önemli görevimiz çocukların güvenliğini, sağlığını, beslenmelerini ve çocuklar için duyarlı ortamı sağlamaktır. Feeney ve Freeman (1999), öğretmenlerin çocuklara karşı ahlaki sorumluluklarını şöyle sıralarlar:
  1.Çocuklara zarar vermemek (duygusal, fiziksel, hakaret vb.)
  2.Ayrımcılık yapmamak (ırk,ulus, din, cinsiyet, köken, yetenek, statü davranış yada ailenin inancı vb.)
  3.Çocuğu ilgilendiren kararları bu konuyla ilgili tüm bilgilere dayanarak almak.
  4.Programda çocukların bireysel farklılıklarını, ilgi ve ihtiyaçlarını, çevreyi göz önünde bulundurarak düzenlemeler yapmak.
  5.Çocukları objektif olarak değerlendirmek.
  6.Ailelerle işbirliği yapmak.
  7.İhtiyaç duyulduğunda başka uzmanlardan yardım alarak her çocuğun eğitiminden eşit şekilde yararlanmasını sağlamak.
  8.Çocukları istismar (fiziksel, cinsel, sözlü ve duygusal istismar) ve ihmale karşı koruyan devlet yasarı ve toplum prosedürlerini bilerek takip etmek ve böyle bir durumla karşılaşıldığında gerekeni yapmak.

  Öğretmenlerin ailelere karşı ahlaki sorumlulukları


  Çocuk gelişiminde aileler öncelikli öneme sahiptir. (Aile kavramı anne-babaların çocukların yetiştirilmesinden sorumlu diğer insanları da kapsar.) Aile ve erken çocukluk eğitimcilerinin çocukların refahındaki payı tartışılamaz. Feeney ve Freeman (1999) öğretmenlerin ailelere karşı ahlaki sorumluluklarını şöyle ifade etmektedirler:
  1.Ailelere uygulanan programı anlatarak programın başarıya ulaşabilmesi için uygulanacak aile katılım programları hakkında bilgi vermek.
  2.Aile katılım programlarını uygulamak.
  3- Çocukları etkileyecek önemli kararların alınmasında ailelerin katılımını sağlamak
  4- Çocuklarda görülen hastalık (duygusal stresten kaynaklanan hastalıklar ve enfeksiyondan kaynaklanan bulaşıcı hastalık) durumlarını ailelerine bildirmek
  5- Ailelere, çocukların yer aldığı proje çalışmaları hakkında bilgi vererek onların herhangi bir yaptırım olmaksızın çocuklarının projelerinde yer almalarına / almamalarına fırsat vermek
  6- Ailelerle ilişkileri kişisel çıkarlar için kullanmamak
  7- Çocuklara ait kayıtların açıklanmasının ve gizliliğin korunması için yazılı politikalar geliştirmek (dokümanların tüm program personeli ve danışmanlar dışındaki kişilere açıklamasında aile izni zorunluluğu getirilmesi gibi)
  8- Aile hayatına izinsiz karışmaktan ve gizli bilgilerin açıklanmasından kaçınmak
  9- Çocuğun risk altında bulunduğu durumlarda gizli bilgileri bu olaya müdahale edebilecek kurum ve bireylerle paylaşmaya izin vermek
  10- Aile üyelerinin uyuşmazlığında, çocukla ilgili bilgileri paylaşarak, kurumların daha bilinçli kararlar almasına yardım etmek

  Öğretmenlerin meslektaşlarına karşı ahlâki sorumlulukları


  Feeney ve Freeman (1999), öğretmenlerin meslektaşlarına karşı ahlâki sorumluluklarını şöyle ifade ederler:


  1-İş arkadaşımızın profesyonel davranışı ile ilgili bir endişe duyduğumuzda, kendi düşüncelerimizi ifade ederek eğer mümkünse sorunu birlikte çözmeye çalışmak
  2-Meslektaşlarımız kişisel nitelikleri ve mesleki davranışlarıyla ilgili görüşlerini ifade ettiklerinde bunları önemsediğimizi belirtmek
  3- Mesleki bilgileri paylaşmak
  4- Takım çalışması yapmak
  5- Açık iletişim kurmak
  6- Çalıştığımız kurumla ilgili konuşurken ve kişisel kanaatlerimizi açıklarken dikkatli olmak ve yetkili olmadığımız konularda konuşmamak
  7- Çocukları korumak için oluşturulan kural ve düzenlemelere özenle uymak ve uymayan meslektaşlarımızı uygun şekilde uyarmak
  8- Çocuklarla ilgili alınan kararlarda ve programları uygularken bilgi ve deneyimlerimizi en iyi şekilde kullanmak
  9- Program standartlarını karşılamayan çalışanları ilgili bölüme bildirmek ve mümkünse performanslarını geliştirmelerine yardımcı olmak
  10- Çocukları objektif olarak değerlendirmek
  11- İşe almayı ve terfiyi sadece kişinin başarısını ve pozisyonunun gerektirdiği sorumlulukları yerine getirmesine bakarak yapmak

  Öğretmenlerin topluma karşı ahlâki sorumlulukları


  Feeney ve Freeman (1999), öğretmenlerin topluma karşı ahlâki sorumluluklarını şöyle ifade etmektedirler:

  • Program uygulamalarının dayandırıldığı bilgilerde eksiksiz olmak


   Kurumda çalışan meslektaşlar ve diğer uzmanlarla ekip çalışması yapmak


   Çalıştığınız kuruma eleman alımlarında, görüşünüze başvurulduğunda yetenekleri, nitelikleri ya da karakteri istenen pozisyon için uygun değilse o kişinin işe alınması için referans vermemek


   Meslektaşlarımızın ahlak dışı veya yetersiz davranışını gayri resmi çözümleriniz etkisiz kaldığında amirinize bildirmek


   Çocukları koruyan yasa ve düzenlemeleri bilmek
  • Çocukları koruyan yasa ve düzenlemeleri çiğneyen uygulamalarda yer almamak

  Genel Öğretmen Özellikleri


  Öğretmenlik en temel mesleklerden biridir. Bu meslek elemanlarının, yani öğretmenlerin, hangi kademede öğretmenlik yaparlarsa yapsınlar sahip olmaları gereken bazı özellikler vardır. Bunları şöyle özetleyebiliriz:


  -Geniş bir dünya görüşü ve genel kültür bilgisine sahip olmak
  -Güler yüzlü, iyi huylu, uyumlu, anlayışlı, sabırlı, bilgili olmak
  -Liderlik yapabilmek
  -Ahlâklı, güvenilir ve dürüst karakterli olmak
  -Mesleki yönden yeterli bilgi sahibi olmak
  -Özgüven sahibi olmak
  -İşini sevmek ve işine bağlı olmak
  -İşbirliğine açık olmak
  -Objektif olmak
  -Peşin hükümsüz ve adil olmak
  -Yeniliklere açık, esnek, aktif ve araştırmacı olmak
  -Anlaşılır, akıcı ve güzel konuşabilmek
  -Düzenli, temiz, giyimi ve görünümüyle güzel, tavırları hoş olmak.

  Öğretmen Yeterlikleri


  Günümüz öğretmenlerinden bu genel özelliklerin yanı sıra bazı yeterliklere sahip olmaları da beklenmektedir. Bu yeterlikler çeşitli çalışmalarda farklı biçimlerde sınıflandırılmaktadır. Ancak bu çalışmalardaki ortak ana yeterlikler aşağıdaki şekilde gruplandırılabilir:


  -Konu alanı ve alan eğitimine ilişkin yeterlikler

  • Konu Alanı Bilgisi
  • Alan Eğitim Bilgisi

  -Öğretme-öğrenme sürecine ilişkin yeterlikler

  • Planlama
   Sınıf Yönetimi
  • İletişim

  - Öğrencilerin öğrenmelerini izleme, değerlendirme ve kayıt tutma yeterlikleri
  - Tamamlayıcı meslekî yeterlikler 2. 2
  AZADE
  Bayan Üye

  Cevap: Meslek Eğitimi ve Öğretmen Yeterliliği

  Reklam  Öğretmenlik kutsal bir meslek olup bu konuda kendimizi daha iyi eğitmeliyiz. Çünkü öğretmenlerimiz kendilerini en iyi şekilde eğitirse gelecek nesilleri de en iyi şekilde eğiteceklerdir.+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi