Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 Sonuncu8Sonuncu9
Yudumla ve Özel Gün ve Geceler Bölümünden Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  skatergirl
  Bayan Üye
  Reklam

  Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun

  Reklam  Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun

  Forum Alev
  MİRAÇ KANDİLİ
  Feyiz ve bereketin coştuğu mübarek gecelerimizden biri de Miraç Gecesidir. Miraç bir yükseliştir bütün süfli duygulardan beşeri hislerden ter temiz bir kulluğa en yüce mertebeye terakki ediştir Resulullahın (asm) şahsında insanlığın önüne açılmış sınırsız bir terakki ufkudur
  Bu ulvi seyahat mucizelerin en büyüğüdür Miraç mucizesi Kur'ân-ı Kerimde âyetlerle anlatılmış ve varlığı inkâr edilemeyecek bir şekilde ortaya konmuştur Bu îlâhî yolculuğun ilk merhalesi olan Mescid-i Aksâya kadarki safha Kur'ân'da şöyle anlatılır


  Âyetlerimizden bir kısmını ona göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan alıp çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya seyahat ettiren Allah her türlü noksandan münezzehtir Şüphesiz ki O her şeyi hakkıyla işiten herşeyi hakkıyla görendir (İsra Suresi, 1)


  Miraçın ikinci merhalesi de Mescid-i Aksâdan başlayarak semânın bütün tabakalarından geçip tâ İlâhi huzura varmasıdır Bu safha da Necm Sûresinde şöyle anlatılır


  “O ufkun en yukarısında idi Sonra indi ve yaklaştı.Nihayet kendisine iki yay kadar hatta daha da yakın oldu Sonra da vahyolunacak şeyi Allah kuluna vahyetti. O’nun gördüğünü kalbi yalanlamadı Şimdi O’nun gördüğü hakkında onunla mücadele mi edeceksiniz? And olsun ki onu bir kere daha hakiki suretinde gördü Sidre-i Müntehâda gördü onun yanında Me'vâ Cenneti vardır O zaman Sidre'yi Allah'ın nuru kaplamıştı Gözü ne şaştı ne de başka bir şeye baktı And olsun ki Rabbinin âyetlerinden en büyüklerini gördü(Necm Suresi, 7-18.)


  Miraç nasıl oldu?
  Miraç, Receb ayının 27 Gecesi Cenab-ı Hakkın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselâmın rehberliğinde Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselamın Mescid-i Haramdan Mescid-i Aksâ'ya oradan semaya yüce âlemlere İlâhî huzura yükselmesidir
  Peygamber Aleyhissalâtü Vesselam Mescid-i Haramdan (Mekke'den), Mescid-i Aksâ'ya (Kudüs'e) ata benzer beyaz bir Cennet bineği olan Burak ile geldi. Kudüs'e gelmeden yol üzerinde Hz Musa'nın makamına uğradı, orada iki rekât namaz kıldı, daha sonra Mescid-i Aksâ'ya geldi Orada bütün peygamberler kendisini karşıladı. Miraçını kutladılar
  Peygamber Aleyhissalâtü Vesselam burada peygamberlere iki rekat namaz kıldırdı bir hutbe okudu.
  Bir rivayette Hz İsa'nın doğduğu yer olan Betlaham'a uğradı, orada da iki rekât namaz kıldı Ve bugün Kubbetü's-Sahra'nın bulunduğu yerden Muallak Taşının üzerinden Miraça yükseldi.


  Semanın bütün tabakalarına uğradı. Sırasıyla yedi sema tabakalarında bulunan Hz Adem Hz Yahya ve Hz Îsa Hz Yusuf Hz İdris Hz Harun, Hz Musa ve Hz İbrahim gibi peygamberlerle görüştü, Onlar kendisine “Hoş geldin” dediler tebrik ettiler
  Bundan Sonra Hz. Cebrail ile birlikte imkân ile vü-cub ortası (kâinatın bittiği yer) Sidretü'l-müntehâ'ya geldiler. Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam orada ikisi gizli, ikisi açıktan akan (Nil, Fırat) dört nehir gördü. Sonra hergün yetmiş meleğin ziyaret ettiği Beytü'l-Ma'mur'u ziyaret etti
  Hz. Cebrail'in buradan öteye gitmesi mümkün değildi. Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam bundan sonra Refref adında bir vasıta ile zaman ve mekândan münezzeh (uzak) olan Cenab-ı Hakkın cemaliyle müşerref oldu
  Süleyman Çelebi'nin dediği gibi


  “Aşikâre gördü Rabbü'l-izzeti/Âhirette öyle görür ümmeti” İnşaallah.


  Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam Rabbinin huzurundan döndükten sonra Hz Musa ile karşılaştı “Allah ümmetine neyi farz kıldı?” diye sorunca,Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam “50 vakit namaz” buyurdu


  Hz. Musa'nın, Rabbine dön azaltması için Rabbinden niyazda bulun ümmetin buna güç yetiremez demesi üzerine Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam beş sefer Cenab-ı Hakka niyazda bulundu her seferinde 10 vakit indi sonunda beş vakitte karar kıldı


  Daha sonra Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam Hz Cebrail'in rehberliğinde Cenneti Cehennemi âhiret menzillerini ve bütün âlemleri gezdi gördü Mekke'ye döndü


  Sabah olunca Kabe'nin yanında Mekkelilere Miraçı anlattı. Onlar Peygamberimizden delil istediler. Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam de onlara yolda gördüğü kafilelerinden haber verdi. Kureyşliler hemen kafileleri karşılamak için Mekke dışına çıktılar Gelenleri aynen Peygamberimizin Aleyhissalâtü Vesselam haber verdiği gibi gördüler ama iman nasip olmadı.


  Ama yine de Peygamberimizden üst üste Miraça çıktığına dair delil istediler. Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam Kudüs'e Mescid-i Aksâ'ya uğradığını anlatınca Kureyşliler, Bir ayda gidilebilen Bir yere Muhammed nasıl bir gecede gidip gelebilir? diye itiraz ettiler ardından da Mescid-i Aksâ'yı görmüş olanlar, Mescid-i Aksâ'yı bize anlatır mısın diye Peygamberimize soru yönelttiler


  Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam şöyle anlattı
  “Onların yalanlamalarından ve sorularından çok sıkıldım Hatta o ana kadar öyle bir sıkıntı hiç çekmemiştim. Derken Cenab-ı Hak birden Beytü'l-Makdis'i bana gösterdi. Ben de ona bakarak her şeyi birer birer tarif ettim. Hatta bana, ‘Beytü'l-Makdis'in kaç kapısı var?’ diye sordular. Halbuki ben onun kapılarını saymamıştım. Beytü'l-Makdis karşımda görününce ona bakmaya ve kapılarını teker teker saymaya ve anlatmaya başladım


  Bunun üzerine müşrikler:
  “Vallahi dos doğru tarif ettin” dediler ama yine de iman etmediler


  O esnada Hz Ebû Bekir çıkageldi müşrikler durumu ona haber verdiler Hz Ebû Bekir, “Eğer bu sözleri ondan duymuşsanız seksiz şüphesiz doğrudur” diyerek hemen tasdik etti ve bundan sonra Hz. Ebû Bekir “Sıddîk tereddütsüz inanan” ünvanını aldı.  Miraçla gelen hediyeler


  Birincisi: Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam bütün iman hakikatlerini gözleriyle gördü. Melekleri, Cenneti, âhireti, hattâ Cenab-ı Hakkın cemâlini gözleriyle müşahede etti. Sözlerinde ve vaadinde en küçük bir hilafı, aksi beyanı olmayan o yüce insan mü'min ruhlara manen şöyle diyordu: “Sizin inandığınız, melekleri, âhireti, Rabbinizin Nur cemâlini bizzat gördüm; bu iman esasları vardır, mevcuttur; tereddüt ve şüphe etmeyiniz.” Böylece mü'minler sonsuz bir imana ermenin saadetine kavuştular.


  İkincisi: İnsan herşeyi merak ediyor. Ayda hayat var mı, yok mu diye araştırıyor. Halbuki Ay O Ezelî Sultanın memleketinde ancak bir sinek kadar yer kaplıyor.


  Mü'minler merak ediyorlar. “Rabbimiz bizden ne istiyor? Acaba ne yaparsak Rabbimiz bizden razı olur? Bir yolunu bulsak da doğrudan doğruya Rabbimizle muhatap olsak, bizden ne istiyor, anlasaydık” derken, İki Cihan Serveri yetmiş bin perde arkasından ezel ve ebed Sultanının razı olacağı amelleri Miraç meyvesi olarak getirdi beşere hediye etti. Bu hediye başta namaz olmak üzere İslâmın diğer esasları ve ibadetleridir.


  Üçüncüsü: Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam ebedî saadet definesinin anahtarını alıp getirmiş, cinlere ve insanlara hediye etmiştir. Peygamber Efendimiz kendi gözüyle Cenneti görmüş, sonsuz saadetin varlığını müşahede etmiş ve bu büyük müjdeyi haber vermiştir. Öyle ki, bir adama idam edileceği anda affedilerek padişahın yakınında bir saray verilse ne kadar sevinir.
  Öyle de bütün cinler ve insanlar sayısınca toplu bir müjde olan bu sevinç ne kadar önemli ve değerlidir.


  Dördüncüsü: Peygamber Efendimiz Miraçta Cenab-ı Hakkın cemalini görme nimetini tattı. Bu manevi nimetin Cennette mü'minlere de nasip olacağı müjdesini verdi. “Ayın on dördünü nasıl açıkça gözünüzle görüyorsanız, Rabbinizi de öyle Cennette apaçık göreceksiniz” buyurarak bu ezelî müjdeyi bizlere hediye olarak getirdi.


  Beşincisi: İnsan kâinatın en kıymetli bir meyvesi ve Kâinat Sahibinin en nazlı bir sevgilisi olduğu Miraçla anlaşıldı. Kâinata nisbetle küçük bir varlık, zayıf bir canlı olan insan bu meyve ile öyle bir dereceye çıktı ki, bütün varlıklar üzerinde bir makam ve mevki kazandı. Çünkü rütbesiz bir askere, “Sen paşa oldun” dense ne kadar sevinir.
  Öyle de âciz, fani, devamlı ayrılık ve zeval tokadını yiyen biçare insana birden, "Sonsuz ve baki bir Cennette Rahman ve Rahîm olan Allah'ın rahmetine gireceksin" dendiğinde o insan ne kadar büyük bir mevki ve makama çıkar. Cennette hayal hızında, ruh genişliğinde, akıl akıcılığında, kalbin bütün arzularında Cenab-ı Hakkın ebedi mülkünde seyir ve seyahate erecektir. Cenab-ı Hakkın nur cemalini seyretme nimetini tadacaktır. Böyle bir insanın kalb ve ruhu ne kadar büyük bir sevince kavuşur değil mi? Miraçın bu meyvesi insanın en büyük arzu ve hedefidir. (Bediüzzaman Said Nursî, Sözler, 31. Söz.)


  Tüm Müslüman kardeşlerimizin Miraç Kandili Mübarek olsun 2. 2
  Fatal
  Özel Üye

  --->: Miraç Kandiliniz mübarek olsun

  Reklam  Tüm islam Alemi nin Miraç Kandili Mübarek olsun..

  Yüce Allah şöyle buyuruyor: "Kulunu, kendisine birtakım ayetlerimizi göstermek için bir gece Mescidi Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız
  Mescidi Aksa'ya yürütenin şanı pek yücedir. Şüphesiz o duyandır, görendir." (İsra, 17/1)
 3. 3
  walkmanso
  Emekli
  hepmiizi mirac kandili mubarek olsun 4. 4
  Gölge Adam
  Usta Üye
  Kandilimiz Mubarek olsun

  ALLAH Bizi şeytanın ve nefsimizin şerrinden korusun 5. 5
  DDeBBuS
  Emekli

  Allah'u teala tüm müslümanları mirac kandilinin hikmeti ile bereketlendirsin. Tüm islam alemine Hayırlara vesile olması dileklerimle.

  Yaklaşan Ramazan ayının bereketi ve Yüce Allah'ın şefaati Müslümanların üzerinden eksik olmasın inşallah.


 6. 6
  !!SeliN!!
  Üye
  Tüm frmalev haLkının mirac kandiLi mübarek oLsun..ALLAH tüm duaLarınızı kabuL etsinn.....

 7. 7
  P®ens
  !! Cümle Mühendisi !!
  Tüm islam aleminin kandili mubarek olsun ramazan ayı geliyor diye sevinirdim küçükken gecen seneye kadarda hep öyleydi çocuk kalan yönlerdimden birisiydi ama artık değil akıp gecen zamanın nerde nasıl olduğundan çok kimlerle olduğu öneliymiş.


 8. 8
  fecr
  Özel Üye
  Hayırlı Kandiller...

  "Bize düşen görev, bu büyük hadiseyi iyi değerlendirmek, manevi değerlerimizde şek ve şüpheye girmeden bu mübarek gecenin manevi feyzinden en iyi bir şekilde faydalanmamızdır Bu mübarek kandili fırsat bilip, samimi bir kalp ve yakarışla Allah’a tevbe etmeliyiz Kendimizi hesaba çekmeliyiz Niçin yaratıldığımızı, dünyaya niçin gönderildiğimizi, İslam’ın istediği kamil ve ideal bir mü’min modeline uygun olarak yaşayıp yaşamadığımızı düşünmeliyiz Bu kandilin bütün İslam alemi için, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını, gönüllerimizi ve kalplerimizi aydınlatmasını Yüce Allah’tan dilerim
  Bu kandil münasebetiyle İslam’ın bizden istediği birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma, yardımlaşma, sevgi ve saygı gibi duyguları aramızda pekiştirmeliyiz."


 9. 9
  mumsema
  Özel Üye


  Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.

  Bir gece, kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye (Muhammed) kulunu Mescid-i Harâm'dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir; O, gerçekten işitendir, görendir.
  (İsra Süresi 1.Ayet)


 10. 10
  Toprak
  Özel Üye

  Miraç Kandili, ilâhi rıza ve desteği kazanacak işler yapmamız, iç dünyamıza dönüp kendimizi sorgulamamız, kulluk bilincine ulaşarak dua ve niyazda bulunmamız için güzel bir fırsattır. Miracın, manevi yükselişimiz olduğunu, onun da gönül ve ruh temizliğinden geçtiğini unutmayalım.
 11. 11
  ULtRaDяagoN
  Usta Üye

  --->: Miraç Kandiliniz mübarek olsun

  Reklam

  ALLAH'ın daveti üzerine peygamberiz bir gece melekler tarafından mekkeden kudüse götürülmüştür.

  Burada cebrail ile birlikte bütün gökleri aşarak ''sidretül münteha'' denilen makama yükselmiş ve ALLAH ile görüşmüştür.

  Bu yolculuğun Mekke?den Kudüs?e kadar olan bölümüne isra Kudüs?ten ALLAH ile görüşmesine kadar ise Mirac denir.

  Bu görüşmede pegamber efendimize ümmet'i için vakit namaz ve Mirac hediye edilmiştir. Hayırlı Kandiller!
 12. 12
  sen_AY
  Usta Üye


  Bu gece yapicagimiz tüm ibadetlerimizi Rabbim kabul buyursun.
  Tüm kardeslerimin kandilini tebrik ediyorum.
  Dualarimizda birbirimizi unutmayalim olmazmi kardesler.

  Duadir; mesafeleri eriten.
  Duadir; bir göz yasi gibi inen.
  Duadir; bir kardesten en cok istenen........

  Dualarda bulusabilmek ümidiyle....


+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 Sonuncu8Sonuncu9
miraç kandili
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi