Peygamber efendimizin özellikleri

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve Peygamber Efendimiz (S.A.V) Bölümünden Peygamber efendimizin özellikleri ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  tontiş
  Usta Üye
  Reklam

  Peygamber efendimizin özellikleri

  Reklam  Peygamber efendimizin özellikleri

  Forum Alev
  peygamber-efendimizin-ozellikleri.jpg
  Hz. PEYGAMBER (s.a.v) EFENDİMİZE HAS ÖZELLİKLER


  : 'Allahu Teala Hz. Muhammed (s.a.v) Efendimize öyle özellik ve hususiyetler vermiştir ki, onlar başka bir peygamberde yoktur. Bunlarıdan bir kısmını özetle zikredeceğiz. Bu konuda Rasulullah Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur:  'Bana, benden evvel hiç kimseye verilmeyen beş şey verildi:

  1-Bir aylık gibi uzun bir mesafeden düşman kalbine korku salmakla ilahi yardıma mazhar oldum.

  2-Yeryüzü benim için namaz kılma mahalli ve temizlik vasıtası yapıldı. Ümmetimden kim bir namaz vaktine erişirse, hemen bulunduğu yerde namazını kılsın.

  3-Ganimet benden evvel kimseye helal yapılmadığı halde bana helal kılındı.

  4-Bana umumi şefaat yetkisi verildi.

  5-Benden önceki peygamberler sadece kendi kavmine gönderiliyordu, ben bütün insanlığa peygamber olarak gönderildim.'( Buhari, Salat, 56. Bkz: Müslim, No: 523; Ahmed, Müsned, II, 411; ibnu Mace, No: 567; ibnu Hıbban, Sahih, No: 2313)

  Allahu Teala, Rasulullah (s.a.v) Efendimizin bütün insanlığa peygamber gönderildiğini şöyle haber vermektedir:

  'Rasülüm biz seni bütün insanlar için müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu bilmiyorlar.'( Sebe, 28.)

  'Rasülüm de ki: Ey insanlar! Gerçekten ben göklerin ve yerin sahibi olan ALLAH'ın sizin hepinize gönderdiği bir elçisiyim.'( A'raf, 158)

  Rasulullah (s.a.v) Efendimiz, ALLAH katında kendisine peygamberlik veriliş bakımından ilk peygamberdir, ancak, gönderiliş bakımından son peygamberdir. Hz. Adem daha yaratılmadan önce Ruh ile ceset arasında iken Allahu Teala Hz. Muhammed (s.a.v) Efendimizi peygamber olarak tayin buyurmuştur. Efendimiz'e (s.a.v): 'Siz ne zaman peygamber oldunuz?'diye sorulunca:

  'Adem ruhu ile cesedi arasında olup henüz yaratılmamışken ben peygamberdim' cevabını vermiştir.( Ahmed, Müsned, V, 59; Hakim, Müstedrek, II, 609.)

  Peygamberlik onunla tamamlanmış ve son bulmuştur. Kur'an-ı Hakim'de, Efendimiz (s.a.v) 'Hâtemün-Nebiyyin' yani peygambelerin sonuncusu sıfatıyla tanıtılmıştır.( Ahzab, 40.)

  Hz. İsa'nın (a.s) ahir zamanda inmesi Onun bu sıfatını ortadan kaldırmayacaktır. Çünkü Hz. İsa (a.s), Hz. Rasulullah (s.a.v) Efendimizin getirdiği din ve hükümlerle amel edecek, Onun ümmeti olacak, yeni bir din getirmeyecek, kendisine indirilen incil ile amel etmeyecek, Hristiyan ve Yahudileri de İslam'a davet edecek; kabul etmeyeni kılıçtan geçirecektir.( Nevevi, Şerhu Müslim, II, 190; ibnu Hacer, Fethu'l-Bari, VI, 491; Edib Keylani, Avnu'l-Mürid Şerhu Cevheretü't-Tevhid, II, 805.)

  Efendimize (s.a.v) verilen 'Kur'an mucizesi devamlıdır. Bütün mucizeler bitmiş, arkası kesilmiştir. Fakat Kur'an mucizesi kıyamete kadar devam edecektir. Kıyamet günü en fazla ümmet (s.a.v) Efendimizin olacaktır.( Müslim, iman, 196; ibnu Mende, iman, 890; Acurri, eş-Şeriatu, 467 (93. Bab) )

  Rasulullah (s.a.v) Efendimizin ümmeti ve daveti hiç kesilmeden kıyamete kadar devam edecektir. Onun getirdiği Kur'an ve din tahrif edilemeyecek, aslı hiç bozulmayacaktır. Allahu Teala Kur'an-ı Hakim'i özel koruması altına almıştır. Kur'an'ın korunması onun tefsiri olan sünnetin de korunması demektir. Çünkü sünnet olmadan Yüce Kur'an'ın hakkıyla anlaşılması ve yaşanması mümkün değildir.

  Allahu Teala, Rasulullah (s.a.v) Efendimizin getirdiği dini nesilden nesile taşıyacak raşid halifeler, rabbani alimler, gerçek varisler, kamil mürşidler yaratacak ve din kıyamete kadar bir gurup tarafından hakkıyla temsil, tebliğ ve tatbik edilecektir. ALLAH Rasülü (s.a.v) kendisine has bu durumu şöyle beyan buyurmuştur:

  'İsrâiloğllarmı peygamberleri yönetip idare ederdi. Bir peygamber vefat edince yerine başka bir peygamber gelirdi. Benim ve ümmetimin durumu ise böyle değildir. Benden sonra hiçbir peygamber gelmeyecek fakat, (benim adıma bu işi yürütecek) halifeler bulunacak, adedleri de çok olacak.( Buhari, Enbiyâ, 50; Müslim, İmâre, 440 ibnu Mâce, Cihad, 42,

  Ahmed, Müsned, II, 297.)Şu hadisler de bu konudadır:

  'ALLAH Teâlâ, her yüz senenin başında bu ümmete dinini yenileyen ve canlandıran bir kimse (müceddid) gönderecektir.'( Ebû Dâvud, Melâhim, 1; Hâkim, Müstedrek, IV, 523)

  'Kıyamete kadar ümmetimden bir taife hak üzere kalmaya ve ALLAH'ın emrini yerine getirmeye devam edecektir. Onlara muhalif davrananlar kendilerine hiç bir zarar veremeyecek, onlar hakkı izhar ve isbatta muvaffak olacaklardır.'( Buhari, i'tisâm, 10, Müslim, imaret, 53; Tirmizî Fiten, 27, İbnu Mâce, Mukaddime, 9.)

  Ebû Ya'lâ'nın rivayetinde, hadis 'İsa b. Meryem ininceye kadar.' kısmıyla rivayet edilmiştir.( Bkz: Ebû Ya'lâ, Müsned, VII, 59-60 (No: 2078).)  _________________ 2. 2
  sandy
  Üye

  --->: peygamber efendimizin özellikleri

  Reklam  paylaşım için teşekkür ederim allah razı olsun....+ Yorum Gönder
peygamber efendimizin özellikleri,  peygamber efendimizin ozellikleri,  peygamber efendimiz özellikleri,  peygamber efendimizin özelliklerinin özeti,  peygamber efendimi
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi