Efendimiz (s.a.v.)'in Günlük Duaları ve Selavatı şerifin içindeki bazı sırları

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve Peygamber Efendimiz (S.A.V) Bölümünden Efendimiz (s.a.v.)'in Günlük Duaları ve Selavatı şerifin içindeki bazı sırları ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  xRockİnGirLx
  Süper Moderator
  Reklam

  Efendimiz (s.a.v.)'in Günlük Duaları ve Selavatı şerifin içindeki bazı sırları

  Reklam  Efendimiz (s.a.v.)'in Günlük Duaları ve Selavatı şerifin içindeki bazı sırları

  Forum Alev
  Efendimiz (s.a.v.)'in Günlük Duaları


  Sabahleyin Uykudan Kalkınca Okunacak Dua:


  Okunuşu: "Elhamdulillahillezi ehyana ba'de ma ematena ve ileyhi'n- nüşur."

  Anlamı: "Bizi öldürdükten sonra dirilten (uyuduktan sonra uyandıran) Allah(c.c.)'a hamdolsun. (kıyamette) O'nun huzurunda toplanılacaktır." (Buhari: 11/96)

  Her Sabah Okunacak Dua:


  Okunuşu: "Allah(c.c.)ümme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nehya ve bike nemutu ve ileykennuşur."

  Anlamı: "Allah(c.c.)ım! Senin yardımınla sabaha girdik, senin yardımınla akşama kavuştuk, senin yardımınla diriliyor ve senin kudretinle ölüyoruz ve (kıyamette) varış sanadır." (Ebu Davud: 5067)
  Her Akşam Okunacak Dua:


  Okunuşu: "Allahumme bike emseyna ve bike esbahna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileykel masir."

  Anlamı: "Allah(c.c.)ım! Senin yardımınla akşama girdik, senin yardımınla sabaha kavuştuk, senin yardımınla diriliyor ve senin kudretinle ölüyoruz ve dönüş yalnız sanadır." (İbn Mace, Dua: 14)
  Şirkten Korunmak İçin (Sabah-Akşam) Okunacak Dua:


  Okunuşu: "Allahumme inni euzu bike min en uşrike bike şey'en ve ene a'lemu ve estağfiruke lima la a'lemu inneke ente allamulğuyubi."

  Anlamı: "Allah(c.c.)ım! Şüphesiz ben bilerek herhangi bir şeyi şirk koşmak (eş ve ortak tanımak) tan sana sığınırım.Bilmeyerek işlemiş olduğum(şirk ve hatalarım) ın senden bağışlanmasını dilerim. Şüphesiz ki bütün gaybları (gizli şeyleri) ancak sen bilirsin." (et-terğıb ve et-terhib: 1/76)
  Yemekten Sonra Okunacak Dua:


  Okunuşu: "Elhamdulillahillezi et'amena ve segana ve cealena müslimin."

  Anlamı: "Bizi nimetleriyle yediren ve içiren ve bizi İslam üzere bulunduran Allah(c.c.)'a hamd olsun." (Ebu Davud, At'ime:15)
  Elbise Giyerken Okunacak Dua:


  Okunuşu: "Elhamdulillahillezi kesani haza ve razeganihi min ğayri havlin minni ve la guvvetin."

  Anlamı: "O Allah(c.c.)'a hamd olsun ki, benden bir kuvvet olmaksızın bu elbiseyi bana giydirdi ve (bunu) bana rızık olarak verdi." (Tirmizi, deavat: 107)
  Camiye Girerken Okunacak Dua (sağ ayakla girilir):


  Okunuşu: "Bismillahi vessalatu vesselamu ala rasulillahi. Allahummeğfir li zunubi veftah li ebvabe rahmetike."

  Anlamı: "Allah(c.c.)'ın adıyla, Allah(c.c.) Resulune salat ve selam olsun. Allah(c.c.)'ım , günahlarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç." (Müslim, müsafirin:6
  Camiden Çıkarken Okunacak Dua (sol ayakla çıkılır):


  Okunuşu: "Bismillahi vessalatu vesselamu ala rasulillahi. Allahumme inni es'eluke min fedlike, allahumme e'sımni mineşşeytanirracim."

  Anlamı: "Allah(c.c.)'ın adıyla, Allah(c.c.) Resulune salat ve selam olsun. Allah(c.c.)'ım , Senden fazl-u (ihsanını) diliyorum. Allah(c.c.)ım, beni rahmetinden uzaklaştırılmış şeytanın şerrinden koru." (Buhari, teheccüd: 25
  Helaya Girerken Okunacak Dua (sol ayakla girilir):  Okunuşu: "Bismillahi Allahumme inni euzu bike minelhubsi velhebaisi."

  Anlamı: "Allah(c.c.)'ın adıyla, Allah(c.c.)ım, her türlü pislikten ve pis olan şeylerden(erkek ve dişi şeytanların şerrinden) sana sığınırım." (İbni Mace, Teharet: 9)
  Heladan Çıkarken Okunacak Dua (sağ ayakla çıkılır):  Okunuşu: "Ğufraneke, Elhamdulillahillezi ezhebe annil eza ve afani."

  Anlamı: "(Allah(c.c.)ım!) Senin mağfiretini dilerim.Benden eza veren şeyleri gideren ve bana afiyet veren Allah(c.c.)'a hamdolsun." (İbni Mace, taharet:10)

  Bir Meclisten (sohbet veya bir toplantıdan) Kalkarken Okunacak Dua:  Okunuşu: "Subhaneke Allahumme ve bihamdike eşhedu en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke."

  Anlamı: "Allah(c.c.)'ım! Seni her türlü noksanlıklardan tenzih eder, hamdimi sana takdim ederim. Senden başka hiçbir ilah bulunmadığına şehadet ederim. Senden mağfiret diliyor ve sana tevbe ediyorum." (tirmizi, deavat: 3
  Su İçtikten Sonra Okunacak Dua:  Okunuşu: "Elhamdulillahillezi segana azben furaten birahmetihi ve lem yec'alhu milhen ucacen bizunubina."

  Anlamı: "Bize tatlı soğuk su içiren ve günahlarımız sebebiyle onu içilmez tuzlu su yapmayan Allah(c.c.)'a hamd olsun." (Ebu Nuaym)

  Aynaya Bakarken Okunacak Dua:


  Okunuşu: "Elhamdulillahi Allahumme kema hassente halgi fehassin hulugi."

  Anlamı: "Allah(c.c.)'a hamdolsun. Allah(c.c.)'ım! Benim yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzelleştir." (İbnüs-sünni, El- Ezkar: 270)

  Aksırma Esnasında:

  Aksıran kimsenin; "Elhamdulilllah" "Allah(c.c.)'a hamd olsun" demesi, o'nu işiten kimsenin de: "Yerhamukeallah" "Allah(c.c.) sana merhamet etsin" demesi gerekir.
  Aksıran kişi, yanında "Yerhamukeallah" denildiğini duyunca: "Yehdina ve yehdikumullah " " Allah(c.c.) bize ve size hidayet versin". Veya, "Yehdikumullahu ve yuslihu balekum" "Allah(c.c.), sizi doğru yola yöneltsin ve işlerinizi düzeltsin" demelidir. (Buhari, Edep: 125)

  Vasıtaya Binerken Okunacak Dua:


  Okunuşu: "Subhanellezi sehharalena haza ve ma kunna lehu mugrinine ve inna ila rabbina lemungalibun."

  Anlamı: "Bunu bizim hizmetimize veren Allah(c.c.)'ın şanı ne yücedir. O'nun ihsanı olmasaydı biz buna güç yetiremezdik. Muhakkak ki biz Rabbimize döneceğiz." (Zuhruf Suresi 13-14)
  Eve Girerken Okunacak Dua:


  Okunuşu: "Allahumme inni es'eluke hayral mevleci ve hayral mehraci bismillahi ve lecna ve bismillahi hareçna va alallahi rabbina tevekkelna."

  Anlamı: "Allah(c.c.)ım! Her giriş ve çıkışımda senden hayır diliyorum. Allah(c.c.)'ın adıyla evimize girer, Allah(c.c.)'ın adıyla çıkarız ve Rabbimize dayanıp güveniriz." (Ebu Davud, Edeb: 112)
  Evden Çıkarken Okunacak Dua:


  Okunuşu: "Bismillahi tevekkeltu alellahi la havle ve la guvvete illa billahil aliyyil azim."

  Anlamı: "Allah(c.c.)'ın adını anarak (evimden çıkıyorum) ben, Allah(c.c.)'a dayanıp tevekkül ettim. (her türlü) kuvvet ve kudret ancak yüce Allah(c.c.)'ın yardımıyladır." (Tirmizi, deavat: 34)

  Gece Uykudan Önce Okunacak Dua:


  Okunuşu: "Bismike Allahumme emutu ve ehya."

  Anlamı: "Senin adını anarak ölür ve dirilirim (uyur ve uyanırım) Allah(c.c.)ım!" (Buhari, Deavat: 7)  Salavat

  1- "Kim bana bir salat getirirse, ALLAH ona on salat (rahmet) eder, on günahı silinir, on derece de yükseltilir." Müsnedi Ahmed
  .
  2- "Kim bana sabahladığı zaman on ve akşamladığı zaman on salat getirirse kıyamet gününde şefaatim ona ulaşır." Taberani

  3- "ALLAHın yeryüzünde seyahat eden melekleri vardır, onlar ümmetimin selamlarını bana ulaştırır" Nesei .

  4- "ALLAH kabrime bir melek görevlendirdi ve ona bütün mahlukatın sesini işitme kabiliyyetini verdi. Kıyamete kadar kim bana salat(ü selam) getirirse, onun ve babasının ismini de söyleyerek, falan oğlu falan sana salat ediyor diye bana bildirir." Bezzar.

  5- "Her kim bana (salatü) selam ederse benim ona (salatü ) selamını iade etmem (vermem) için ALLAH bana ruhumu iade eder, bende ona selam veririm." Ebu Davud.

  6- "Sizden biri dua edeceği zaman, noksan sıfatlardan münezzeh olan Rabbine hamdü sena ile başlasın. Sonra nebiye (asv) salat etsin, sonra dilediği duayı etsin."Ebu Davud, Tirmizi.

  7- "Peygambere (asv) salat getirinceye kadar her dua sema ile arz arasında durdurulur. Salat getirilince (ALLAHa) yükselir". Tirmizi, Deylemi.

  8- Übey b. Kabdan : Peygamberimize "Ya resulALLAH! Ben senin üzerine çok salat getiriyorum. Duamın ne kadarını size tahsis edeyim?" dedim. O da "dilediğin kadarını" buyurdu. Bende "dörtte biri" dedim. O da "dilediğin kadar. Artırırsan daha iyi olur."dedi. ben de "dörtte üçü" dedim. Oda " dilediğin kadar. Artırırsan daha iyi olur."dedi. ben de "duamın hepsini (salata tahsis ederek) yapacağım" dedim. Oda o zaman isteğine kifayet eder ve günahların da afvedilir" buyurdu. Müsnedi Ahmed, Taberani
 2. 2
  HÖRÜ
  Bayan Üye

  Cevap: Efendimiz (s.a.v.)'in Günlük Duaları ve Selavatı şerifin içindeki bazı sırları

  Reklam  Hazreti Muhammed'in günlük yapmış olduğu dualar, zikir olarak korunmak ve Allah'a daha da yaklaşmak onu düşünmek büyüklüğünü her an hissetmek için yapılması gerekmektedir.+ Yorum Gönder
selavatlar,  gunluk okunacak duvalar
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi