WINZIP Anlatim [RESIMLI]

+ Yorum Gönder
Programlar ve Programların Resimli Anlatımları Bölümünden WINZIP Anlatim [RESIMLI] ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  alev_ejderha
  Yeni Üye
  Reklam

  WINZIP Anlatim [RESIMLI]

  Reklam  WINZIP Anlatim [RESIMLI]

  Forum Alev
  Büyük dosyalar arşivlenece i veya taşınaca ı zaman bazı programlar kullanılarak sıkıştırılır. Sıkıştırılmış dosyalar az yer kaplar ve taşınması kolaylaşır.

  Internet'te karşılaştı ınız ve bilgisayarınıza kopyalamak istedi iniz dosyalar da, kapladıkları alanları küçültmek ve kopyalama süresini kısaltmak için sıkıştırılmış olabilir. Dosyalar bazı programlar kullanılarak sıkıştırılır. Hangi programla sıkıştırıldı ı da dosya uzantısından anlaşılır. Bu durumda sıkıştırılmış dosyaları açmak için de, dosyayı sıkıştırmak için de programa ihtiyaç var. Webde en sık karşılaşaca ınız dosya sıkıştırma programı WinZip'tir.

  Bu program kullanılarak sıkıştırılmış dosyaların uzantısı .zip dir. "Zip"li dosyalar da Winzip programı kullanılarak açılır. E er winzip programınız yoksa, bilgisayarınıza adresinden indirip yükleyebilirsiniz.

  Şimdi zipli bir dosyayı nasıl açtı ımızı görelim:

  Aşa ıda görüntülerine yer verdi imiz WinZip programı Türkçeleştirilmiştir.

  Winzip programını başlatın.

  Winzip programının kullandı ımız bu versiyonu, bir paylaşılan yazılım (shareware) versiyonudur. Yani winzip programı için para ödenmemiştir. Bu pencerede "I Agree" dü mesine tıklamanız, bu progamın paylaşılan yazılım (shareware) oldu unu kabul etti iniz anlamına geliyor ve bir sonraki aşamaya geçiyoruz.WinZip, tüm hakları WinZip Computing, 'inc.'na aittir.


  Eski haline getirece iniz zipli dosyayı Dosya menüsünden, Aç menüsüne tıklayıp, açın.


  Programlar klasörünün altındaki Word97-TR.zip dosyasını eski formatına getirmek için seçin.


  İpucu: Dosyayı sıkıştırmak istiyorsak o zaman Ekle (Add) menüsünü seçmeniz gerekir.


  Açtı ınız dosyanın, hangi klasörün içine kaydedilece ini belirleyin. Burada, Belgelerim klasörüne kaydedilecek.


  Açtı ınız dosyanın, hangi klasörün içine kaydedilece ini belirleyin. Burada, Belgelerim klasörüne kaydedilecek.


  İpucu: İsterseniz yeni bir klasör yaratabilirsiniz. Klasörü nerede, hangi dizin altında, hangi klasörün altında oluşturaca ınızı belirlemeniz ve yeni klasör oluşturmak için Yeni Klasör (New Folder) yazan dü meye basın. Klasörün ismini kutuya yazın. Tamam dü mesine bastı ınızda klasör oluşmuş olur.

  Dikkat: Açtı ınız zipli dosyanız kaybolmaz. Kayıtlı oldu u yerde, siz silmedi iniz sürece duracaktır.

  Bir zipli dosyanın içerisinde birden fazla dosya olabilir. Bu durumda, açaca ınız dosyaları yeni bir klasör oluşturarak, onun içine kaydetmeniz gerekir. Örne in, HTML türündeki dosyalar gif' dosyaları ile birlikte sıkıştırılmış olabilir. gif' dosyalarını görebilmeniz için aynı dosya adı ile sıkıştırılmış dosyaları bir klasöre içine açmalışınız.


  umarım faydalı olabilmişimdir. 2. 2
  upnature
  Yeni Üye

  --->: WINZIP Anlatim [RESIMLI]

  Reklam  tessekurlrerrr kardes calsımalarının devamını beklıyorruuumm+ Yorum Gönder
winzip nasıl kullanılır,  winzip kullanımı resimli anlatım,  winzip nasıl kurulur,  winzip kurulumu resimli anlatım,  winzip dosya sıkıştırma resimli anlatım
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi