İlk Yardım Hakkında Genel Bilgiler

+ Yorum Gönder
Sağlık ve Sağlık-Genel Bölümünden İlk Yardım Hakkında Genel Bilgiler ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  DereeN
  Usta Üye
  Reklam

  İlk Yardım Hakkında Genel Bilgiler

  Reklam  İlk Yardım Hakkında Genel Bilgiler

  Forum Alev
  İlkyardımın Tanıtımı, Önemi, Eğitimi

  Bir kaza ya da hayatı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek için, ilaç kullanılmadan yapılan uygulamalara ilkyardım denir.

  Belirli bir eğitim almış ve insan vücuduna müdahale etme alanında yasalarla yetkilendirilmiş kişilerce yapılan, ilaçlı müdahalelere acil tedavi denir ve ilkyardım kavramı ile karıştırılmamalıdır. İlkyardım eğitimi almış olmak bir kişiyi sağlık personeli yapmaz.

  İlkyardım bir kaza anında ya da hayatı tehlikeye düşüren durumlarda uygulanır. Bu durumlarda nasıl davranılması gerektiği sade vatandaşlar bir yana, ülkemizde itfaiye, sivil savunma, emniyet, eğitim, ulaşım, sanayi alanlarında profesyonel olarak çalışan insanlarca dahi yeterince bilinmemektedir. Az sayıda insanımızın katıldığı ilkyardım kursları ise nitelik olarak çoğu kez yetersiz kalmaktadır. Sürücü kursları, görsel ve yazılı basın aracılığıyla geniş kesimlere ulaşan ilkyardıma ilişkin çeşitli mesajlar ise anlamlı yararlar sağlamak bir yana pek çok traji-komik örnek olaylarla sonuçlanmaktadır.

  İlkyardım bilgisi açığımızın büyüklüğüne paralel bir özelliğimiz de, ilkyardım gerektirecek olayların sıklığıdır. Yetersiz altyapı, eğitimsiz insan gücü, kurumsallaşma bozuklukları, idari ve kişisel sorumsuzluklar işyerlerinde, trafikte ve evlerde sık rastladığımız sakatlanma, yaralanma hatta ölümle sonuçlanan kazalara neden olmaktadır. Bireysel ve toplumsal zararları en aza indirmek dışında sosyal bir varlık olmanın bir gereği olarak, ilkyardım eğitimi almak ve uygulamak özel bir anlam ve önem taşımaktadır.

  Doğru ilkyardım eğitimi belli özelliklere sahiptir:

  1. Eğitim verecek kişiler ilkyardım bilgi ve becerisi dışında, eğiticilik yönünden de nitelikli olmalıdır.

  2. Eğitilenler öncelikli olarak, ilkyardım bilgisinin gerçekten gerekli olacağı ortamlarda çalışanlardan seçilmeli, bu özelliklerinin farkında ve öğrenmeye istekli olmalıdır.

  3. Eğitilen grupları 10-12 kişiyi geçmemeli, birbirine yakın eğitim düzeyinde olmalı, eğitim mekanı sağlıklı, yeterli olmalıdır.

  4. Eğitimde erişkin eğitimi ilkeleri gözetilmeli, eğitilenin her aşamaya katılımı sağlanmalıdır.

  5. Eğitim malzemeleri, manken, maketler, afişler, slayt, tepegöz, film kasetleri gibi desteklerle zenginleşen konu aktarımlarından sonra, tüm beceriler tüm eğitilenlerce doğru uygulanana dek tekrarlanmalıdır.

  6. Eğitimden önce bir ön değerlendirme, kurs sonunda uygulamalar ve teorik test içeren bir son değerlendirme mutlaka yapılmalı, başarılı olanlar belgelendirilmelidir.

  7. Eğitilenlerin çalışma yaşamlarına dönüşlerinden sonra eğiticileri ile bağı kopmamalı, bilgi ve becerileri belli aralarla tazelenmelidir 2. 2
  DereeN
  Usta Üye

  --->: İlk Yardım Hakkında Genel Bilgiler

  Reklam  İlkyardımcıdan Beklenen Özellikler

  * İyi bir ilkyardımcı:


  1. Oturduğu ve çalıştığı yerleşim biriminin coğrafi özelliklerini, ulaşım olanaklarını, sağlık kuruluşlarının yerlerini, özelliklerini, uzaklıklarını bilir.

  2. Yaşadığı ülkenin sağlık ve idari mevzuatına yabancı değildir, toplumsal ve bireysel sağlık sorunlarına duyarlıdır. Temel sağlık ve insan vücudu bilgisine sahiptir.

  3. Birey olarak kendisini sağlıklı, zinde tutmaya çalışır. Düzenli spor yapar, düzenli sağlık kontrolünden geçer, madde bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durur. Dengeli beslenmeye gayret eder. Kendi vücudunun kapasitesini bilir, uygulayacağı ilkyardım tekniğini gereğinde buna göre seçer.

  4. İşyerinin fiziksel özelliklerini, özellikle acil çıkışı, yangın hortumu vb. yerleri önceden bilir. Kurumundaki idareciye, şoföre, varsa sağlıkçıya, en çabuk nasıl ulaşacağını bilir. İşyerinde ve çevrede gerekebilecek telefon numaralarını yanında taşır.

  5. Sakin, pratik, dengeli, olgun, yardımsever, girişken bir kişi olarak tanınır.

  6. Bir kaza anında, aldığı eğitim nedeniyle kendisi ve ortamdakilere yardımcı olabilecek bir kişi olduğunun bilinci ve güveni ile paniğe kapılmaz, düşünerek davranır.

  7. Davranışları hızlı ancak bilinçli, sıralı ve ölçülüdür.

  8. Bir kahraman değil ilkyardımcı olduğunu bilir, kendisini asla tehlikeye atmaz.

  9. Bilgisinin olmadığını düşündüğü durumlarda bir şey yapmaz, yardım çağırır.

  10. Bir sağlıkçının yardıma gelmesiyle, ona bilgi verip onun yardımcısı durumuna geçer. Bilgi ve yetki sınırlarını bilir.

  11. Üzerinde girişimde bulunacağı kişi ya da yakınının onayını aldıktan sonra müdahalesini yapar. Gereğinde çevre dekileri de örgütleyerek çalışır.

  12. Güvenli ve kararlı bir konuşma tarzı vardır. Kullanacağı ses tonu ve kelimeleri iyi seçer. Sürtüşmeye meydan vermez.

  13. İlkyardım bilgisi içinde yapılması gereken ve yapılmaması gerekenler olduğunu bilir. Yararlı olmak kadar zarar vermemeye de çalışır. Duyguları ve ortam etkisiyle değil, bilgileri ile tarafsız bir değerlendirme yaparak karşısındakinin ilkyardım girişimlerine gerçekten gereksinimi olup olmadığını belirler.

  14. Uygun ilkyardım uygulamasını doğru yere, yeterli sayı ve şiddette, yeterli süre uygular. Her uygulamadan sonra yaptığının doğru ve yeterli olduğunu kontrol eder. Eksik ya da yanlıştan dönmeyi bilir.

  15. Edindiği bilgi ve becerilerin bir süre sonra unutulacağını, bazılarında değişiklikler olabileceğini bilir. Unutmamak için becerilerini kendisi ve yakınları üzerinde zaman zaman dener. İşyeri hekimi, sağlıkçı, ilkyardım eğiticisi ile gerektikçe ilişki kurar. Belli aralıklarla eğitimini tazelemek için isteklidir. Çevresindeki olayları yakınındaki ilkyardımcı ve sağlıkçılarla tartışır. 3. 3
  DereeN
  Usta Üye
  İlkyardımın Amacı, Temel İlkyardım Uygulamaları *

  İlkyardım uygulamalarının öncelik sırasıyla üç temel amacı vardır;
  1-) Yaşamı kurtarmak ve sürdürülmesini sağlamak
  2-) Durumun kötüleşmesini önlemek,
  3-) Olanaklar ölçüsünde iyileşmeyi kolaylaştırmak.


  Yaşamı korumak ve sürdürülmesini sağlamak için ilkyardımcı;

  İlkyardımın ABC'sini uygular
  A-)Solunum yolunu açar;
  B-) Solunumu sağlar,
  C-) Dolaşımı sağlar

  Bir insanın soluk yollarında bir tıkanma olması, kendiliğinden soluk alıp vermenin bozulması, kalbinin durup damarlarındaki kan akışının kesilmesi dakikalar içinde ölüme neden olacaktır. Bu nedenle, yaşamın devamın sağlayacak bu üç girişim ilkyardımın ilk ve en önemli maddeleridir. Bu nedenle ilkyardımın ABC ‘si olarak adlandırılıdr.
  İlkyardımın ikinci ve üçüncü amacına ulaşmak üzere ilkyardımcı;
  Kanamayı durdurur,
  Gerekli sargıları yapar,
  Kırık ve çıkıkları hareketsiz hale getirir,
  Kazazedeyi durumuna uygun pozisyona getirir. 4. 4
  DereeN
  Usta Üye
  İlkyardımcı Olarak Kaza Yerine Ulşatığınızda Neler Yapmalısınız ?

  Kazazedeler arasında isen önce kendini değerlendir.

  Sakin ol. Kendi vücudunu kontrol et. Gerekiyorsa kendine ilkyardı uygula.

  Ortamı değerlendir.

  Devam eden riskleri ortadan kaldır.

  Kendini tanıt, etraftakileri sakinleştir.

  Sağlam kişileri yardım ve güvenlik için organize et.

  Kazazedeleri değerlendir.

  Tüm kazazedeleri hızla kontrol et Öncelikli olanları belirle

  Öncelikli kazazede ile işbirliği sağla.

  Kazazede ile tanış, güven ver, sakinleştir. ve rahatlat Yatmasını ya da oturmasını sağla, gereksiz hareket ettirme.

  Gereken ilkyardım müdahalelerini yap.

  ABC‘yi sağla Kanamayı durdur, kırık veya çıkıklı bölgeyi hareketsizleştir, sargıları yap, pozisyon ver.

  Koru ve Naklet

  Kazazedenin ısı kaybetmesini önle, kımıldatma, yedirme, içirme, yanında git, sağlıkçılara bilgi ver.


 5. 5
  DereeN
  Usta Üye
  İlkyardım Çantası

  Hazırlayan: Ankara Tabip Odası İlkyardım Komisyonu

  Bir ilkyardım çantasında neler bulunması gerektiği konusunda dünyada ya da ülkemizde tam bir birliktelik sağlanabilmiş değildir. Yerli ve yabancı kaynaklı kitaplarda az - çok farklı listelere rastlanır. Satışa sunulmuş bazı ilkyardım çantalarında kullanımı zor kullanım alanı kısıtlı ederi yüksek malzemelere rastlanabilir. Yalnızca yasal zorunluluğu yerine getirmek için hazırlanmış, ederi çok düşük olmakla beraber, zorunlu ilkyardım malzemelerinin bazılarını içermeyen çantalar da bulunmamaktadır.

  İlkyardımcının, yanında taşımak ya da kolay ulaşılabilir bir yerde bulundurmak üzere bir ilkyardım çantası edinmesi gerektiği açıktır. Tutulacak yol, hazır bir ilkyardım çantası satın alıp aşağıda verilen listeye uygunluğunu kontrol edip, gerekiyorsa tamamlamak olabilir. Diğer seçenek ise listedeki malzemeleri tek tek satın alınarak bir araya getirmektir.

  Aşağıda verilen birinci liste temel ilkyardım bilgisi almış ya da almamış kişilere gerekecek zorunlu malzemeleri içerir. İkinci listede ise zorunlu olmayan, ancak, daha fazla destek sağlayabilecek malzemeler bulunmaktadır.


  İlkyardım çantası düzenli aralıklarla kontrol edilip malzemelerin kullanılabilir durumda olduğu görülmeli, her kullanımdan sonra da yetersiz kalan malzemeler tamamlanmalıdır.

  Aşağıdaki vermiş olduğumuz malzemeler trafikteki araçlara yönelik olarak hazırlanıldığı için trafik şartlarına göre bazı malzemeler de içermektedir.  Zorunlu ilkyardım Malzemeleri
  Yardımcı İlkyardım Malzemeleri
  1. Üçgen reflektör ya da reflektörlü pazuband 2. El feneri
  3. Telefon jetonları, telefon kartı
  4. Not defteri
  5. Sabit kalem
  6. Önemli telefonlar listesi
  7. Yara bandı
  8. Sterilyara bezleri (1Ox1O cm, çok sayıda)
  9. Rulo bandajlar (1O cm. x3-5m, çok sayıda)
  10. Üçgen sargılar (tabanı 1.2m. kenarları 1m, 4 adet)
  11. Tıbbi Flaster (5cm.x5m.)
  12. Makas
  13. Çengelli iğneler (1O adet)
  14. Pamuk (yasal zorunluluk nedeniyle)
  15. Elastik turnike
  16. Kauçuk eldiven
  17. Plastik poşetler (4 adet)
  18. Şok örtüsü
  19. Elastik bandaj (2 adet)
  20. İçindekiler listesi
  1. Steril yara bohçaları 2. Steril göz sargısı
  3. Plastik havayolu(airway)
  4. SişiRme ateller (el, kol, parmak, ayak için)
  5. Tahta ateller
  6. Şişme yastık
  7. Sabun
  8. Kurtarma ipi
  9. İl ve bölge karayolu haritası
  1O. Düdük

 6. 6
  DereeN
  Usta Üye
  SICAK ÇARPMASI

  Güneşte fazla kalma sonucu ortaya çıkar. Güneş çarpması olarak da bilinir. Kazazede aşırı terlemektedir ya da terlemiştir. Vücut sıcaklığı 40 derece ya da üzerinde olabilir. Nabız hızlı, bilinç bulanıktır. Aşırı susuzluk hissi, halsizlik ve ağrılar vardır.


  Bilinç kapalı ise;

  o Kazazede gölge, serin bir yere taşınır.
  o ABC kontrol edilir, serinletilir.


  Bilinç açık ise

  o Kazazede serin bir yere taşınır, yarı oturur pozisyon verilir.
  o Su serpme, ıslak havlu ve hava akımı kullanılarak (yelpaze, vantilatör vb.) serinletilir, su ve alkolsüz içecekler verilir.
  o Fazla giysileri çıkarılır.

 7. 7
  gazi
  Yeni Üye
  saol arkadaşım bende bir ilk yardımcı olarak özenle okudum emeğine saglık böyle yararlı bir bilgileri paylaştıgın için çünkü halkımızı bilinçlendirmek lazım ....

+ Yorum Gönder
ilk yardım hakkında genel bilgi
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi