Organ Bağışı Bilinçlendirme Kampanyası...

+ Yorum Gönder
Ciddi Konular ve Seviyeli-Ciddi Konular Bölümünden Organ Bağışı Bilinçlendirme Kampanyası... ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  mynq
  Emekli
  Reklam

  Organ Bağışı Bilinçlendirme Kampanyası...

  Reklam  Organ Bağışı Bilinçlendirme Kampanyası...

  Forum Alev
  Sevgili Arkadaşlarım, biz sınıfça böyle bir kampanya başlattık.Biliyorsunuz ülkemizde ve diğer ülkelerde her yıl bir organ gelmesi ümidiyle bekleyen milyonlarca insanlar var.Ve uygun organ bulunamayan insanlar maalesef bu yüzden hayatını kaybediyor.Bunun sebebi ise ülkemizin bu konu hakkında yeterince bilinçli olmaması...Bu konuyu açmamın sebebi yaşadığımız çevrede olduğu gibi Baktabul'uda bu konu hakkında bilinçlendirmek...Umarım yararlı olur da umudunu yitiren insanlara daha fazla umut görünür


  Organ Bağışı yapmak çok önemlidir.Bunun önemini kendimizi o insanların yerine koyarak anlayabiliriz.Düşünün böbreğiniz iflas etti.Tek çare birinden gelecek olan böbrek..Başkalarının bağışlayacağı organ sizi kurtaracak.Düşününce insan önemini anlıyor organ bağışının.Siz de bu insanlara yardım ederek yani öldükten sonra organlarınızın bağışlanmasını sağlayarak birçok kişinin hayatını kurtaracaksınız.Hatta tek 1 insanın değil bir sürü insanın hem hayatı kurtulacak hem de bin gözyaşı dinecek.Hadi öyleyse!Sizde organlarınızı bağışlayın.Umudunu yitiren hastalara ''hayata merhaba'' detirtin.. 2. 2
  mynq
  Emekli

  --->: Organ Bağışı Bilinçlendirme Kampanyası...

  Reklam  Organ Bağışı Nasıl ve Nerelere Yapılır?
  Yasalara göre herkesin, iki tanıkla birlikte, kendisi öldükten sonra organlarını bağışladığını belirten bir belgeyi doldurarak imzalamasıyla ve bu belgeyi yetkili kurumlara teslim etmesiyle yapılmış olur. Bu belgeler yetkili kurumlarca hazırlanmış olabileceği gibi, kendilerinin hazırladığı bir belge de olabilir. Ayrıca sürücü belgesi alan kişiler, belgede “organlarımı bağışlıyorum” bölümünü işaretlemiş olmakla, organlarını bağışlar. Organlarının tümü, biri ya da birkaçı bağışlanabilir. Bu seçenekler bağış belgelerinde vardır. Bağış Belgesi, yetkili sağlık kuruluşlarının kayıtlarına geçer. Kişi bu belgeyi yanında bulunduracak olursa, ölümü halinde bağış vasiyeti yerine getirilir. Kişi bağış kararı aldıktan sonra vazgeçebilir, bunun için belgesini imha etmesi veya yanında organlarını bağışlamadığını beyan eden bir belge taşıması yeterlidir. Kişi organ bağışı yapmak istemediğini bir belge ile belirten kişiden hiçbir koşul altında organ alınması mümkün değildir. Organ bağışlamak tam anlamıyla kişinin iradesiyle ve gönüllü biçimde yapılan bir insani davranıştır. Özetle Organ Bağışı; Sağlık Müdürlüklerinde, Hastanelerde, Emniyet Müdürlüklerinde (Ehliyet Alımı Sırasında), Organ Nakli Yapan Merkezlerde, Organ nakli ile ilgilenen Vakıf, Dernek vs. kuruluşlarda yapılabilir.
  Yasa Ne Diyor?
  Canlıdan organ nakli için kişinin 18 yaşını doldurmuş bulunması, akli dengesinin yerinde olması şarttır. Canlıdan organ naklinde, verici kişinin maddi bir çıkarı olması ve/veya bu durumu bilen doktorun organ nakli yapması suçtur. Kadavradan organ naklinin yapılabilmesi için beyin ölümü belgesinin hazırlanmış olması, kişinin sağlığında organlarını bağışlaması, bağışladığına dair bir belge yoksa yakınlarının rızasının alınması şarttır. Kişinin ölümü anında yanında herhangi bir yakını yoksa, ve üzerinden organlarını bağışlamadığına dair bir belge çıkmazsa, 2594 sayılı yasa, organlarının alınmasına izin vermektedir. Ölünün fizik bütünlüğünü değiştirmeyen organlar, (örneğin kornea) herhangi bir bağış ya da izin aranmaksızın nakil için alınabilir. Organ alımı, satımı, bunun ticaretinin ya da reklamının yapılması ağır ceza gerektiren bir suçtur. Adli nedenlerle ölen kişilerin organları nakil için çıkartılırken yapılan ameliyattaki bulgular adli rapora eklenir ve otopsi bu ameliyattan sonra gerçekleştirilir. Adli işlemler organ nakli için yapılan işlemleri geciktiremez.
  Diyanet İşleri Ne diyor?
  Müslümanlık organ bağışı konusunda hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak biçimde açıktır ve organ bağışıyla hayat kurtarmanın sevap olduğunu bildirmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 1980 yılında aldığı karar aynen şöyledir: “Başkanlığımız Din İşleri Yüksek Kurulu’nun 6.3.1980 tarih ve 396 sayılı uzun kararı ile organ naklinin caiz olduğunu bildirmiştir. Bu karara göre organ nakli için şu şartlara uyulması gerekmektedir.
  1.Zaruret halinin bulunması, yani hastanın hayatını veya hayati bir uzvunu kurtarmak için bundan başka çarenin olmadığının mesleki ehliyet dürüstlüğüne güvenilen bir tabib tarafından tesbit edilmesi.
  2.Hastanın bu yoldan tedavi edileceğine tabibin zann-ı galibinin bulunması.
  3.Organ veya dokusu alınan kişinin, bu işlemin yapıldığı esnada ölmüş olması.
  4.Tedavisi yapılacak hastanın da kendisine yapılacak bu nakle razı olması gerekir.
  Sizin organınızı vereceğiniz kişinin yaptığı iyi ve fenalıklardan tamamen kendisi sorumludur.”
  Hıristiyanlık, Yahudilik, Budizm ve diğer dinler de, organ bağışını insan sevgisinin bir parçası olarak kabul etmektedirler ve bu alandaki çabaları destekledikleri gibi, din kurumları organ bağışının yaygınlaşması için özel çabalar yürütmektedirler.

  yazı alıntıdır 3. 3
  mynq
  Emekli
  ORGAN BAĞIŞI HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ

  Bizim yada en sevdiklerimizden birinin organ nakline ihtiyacı olursa ne yaparız? Onları yaşatmak için nelerden vazgeçebileceğimizi bir düşünün! Bir gün daha bizimle kalması için neleri feda edebileceğimizi? Ve bu durumdaki binlerce gözü yaşlı insanı…..

  Lütfen… Organ bağışına destek verelim, duyarlılık gösterelim!


  ORGAN NAKLİ NEDİR?
  Vücutta görevini yapamayan bir organın yerine canlı bir vericiden veya ölüden alınan sağlam ve aynı görevi üslenecek bir organın nakledilmesi işlemidir.

  ORGAN BAĞIŞI NEDİR?
  Bir kişinin hayatta iken serbest iradesi ile tıbben yaşamı sona erdikten sonra doku ve organlarının başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesi ve bunu belgelendirmesidir.

  NAKİL YAPILABİLECEK DOKU VE ORGANLAR HANGİLERİDİR?
  Ülkemizde nakil yapılan organlar
  -Böbrek
  -Deri
  -Karaciğer
  -Kalp
  -Akciğer
  -Pankreas
  -İncebağırsak
  Nakil yapılan dokular ise;
  -Kemik
  -Kemik iliği
  -Kornea
  -Kalp kapağı


  HER ÖLÜMDEN SONRA ORGANLAR ALINABİLİR Mİ?
  Organ bağışı yapılsa bile her ölümden sonra organ nakli mümkün değildir. Örneğin evde yada yolda vefat eden bir kimse bağış kartı ve ailesinin rızası olsa bile organları alınamaz. Yalnızca hastane yoğun bakım ortamında tıbben ölümü gerçekleşen insanlardan organ nakli yapılabilir. Yani sıkça duyduğumuz deprem ve felaketlerden sonra cesetlerin organlarının alınması gibi bir durum söz konusu değildir.

  BİR ORGAN HERKESE NAKLEDİLEBİLİR Mİ?
  Bir organın hiçbir özellik aranmadan herhangi birine nakledilmesi söz konusu değildir.Organ naklinde alıcı verici olacak kişilerin doku uyumları önem arz etmektedir. Alıcı ve vericinin doku uyumları testlerle belirlenir en yüksek doku uyumunda cerrahi işlem gerçekleştirilir. Ayrıca doku uyumunun yanı sıra nakille verilen bağışıklık önleyici ilaçlarla (İmmunsuppresive) ameliyat başarısı yükselir.

  KİŞİ ÖLMEDEN ORGAN NAKLİ KARARI ALINABİLİR Mİ?
  Tıpta en temel ilke her bireyin kendi yaşam hakkı olduğu ve trilyonda bir yaşama dönüş şansı bile olsa bu şansın sonuna kadar kullanılması gerektiğidir. Hiç kimse için nasıl olsa ölecek tabiri kullanılamaz. Hastane yoğun bakım ortamında doktorlardan oluşan bir ekip tarafından tıbbi ölüm kararı verilmeden organ nakli düşüncesi asla gündeme gelemez.

  DİNEN BİR SAKINCA VAR MIDIR?
  Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, organ bağışını insanın insana yapabileceği en büyük yardım olarak tanımlanmıştır. 6.3.1980 tarih 396 sayılı kararı ile organ naklinin caiz olduğunu bildirmiştir. Diğer islam ülkelerinde de ve bütün büyük dinlerde de benzer kararlar mevcuttur. Kur'an-ı Kerim'de de (Maide Suresi, Ayet 32) " KİM BİR KİMSEYE HAYAT VERİRSE, ONUN SANKİ BÜTÜN İNSANLARA HAYAT VERMİŞÇESİNE SEVAP KAZANACAĞI " beyan olunmuştur.

  NEREYE-NASIL ORGAN BAĞIŞI YAPABİLİRİM?
  -İl Sağlık Müdürlüğü
  -Hastaneler
  -Organ nakli yapan merkezlere

  Organ bağışı yapmak isteyen kişiler yukarda belirtilen yerlere başvuru yaparak iki tanık huzurunda bir belge imzalayarak organ bağışı kartına sahip olurlar. Organ bağışı kartını alan kişinin, bağış kartını her zaman üzerinde taşıması gerekmektedir.

  ORGAN BAĞIŞI İÇİN YAŞ SINIRI VE ÖZELLİK ARANIYOR MU?
  18 Yaş ve üzeri akli dengesi yerinde olan herkes organ bağışı yapabilir ve organ bağışı kartı sahibi olabilir.

  BÜTÜN ORGANLARIMI BAĞIŞLAMAK İSTEMİYORUM, MÜMKÜN MÜ?
  Organ bağışı kartının bir bölümünde bağışlamak istediğiniz organlarla ilgili seçenekler mevcuttur, bu bölümde işaretlediğiniz organlarınız dışında her hangi bir organınızın alınması söz konusu değildir.

  HER ORGAN BAĞIŞI YAPANIN ORGANLARI MUTLAKA ALINIR MI?
  Kişi organ bağışı yapmış olabilir fakat evde yolda yada kaza yerinde ölümü gerçekleşmiş ise organları alınamaz. Daha öncede belirttiğimiz gibi ancak hastane ortamında tıbben ölümü gerçekleşmiş kişilerin organları alınabilir.

  ORGAN BAĞIŞI FİKRİMDEN VAZGEÇTİM! MÜMKÜN MÜ?
  Organ bağışı kartı sahibi olsanız dahi, istediğiniz anda ailenize bildirerek ve bağış kartınızı yırtarak, fikrinizden vazgeçebilirsiniz.

  ORGAN BAĞIŞI YAPTIĞIMI, AİLE BİREYLERİMDEN GİZLEMEK İSTİYORUM! ÜZERİMDEN ÇIKACAK BAĞIŞ KARTI YETERLİMİDİR?
  Hiçbir zaman bağış kartı tek başına yeterli değildir. Ailenizin yada yakınlarınızın rızası olmadan organlarınız alınamaz. Bu sebeple bağış yaptığınız andan itibaren bu kararınızı ailenizle paylaşmanız gerekmektedir, organ bağışı bir nevi mirastır.

  ORGANLARIMIN BİRİNE SATILMA İHTİMALİ YADA BELİRLİ KİŞİLERE ÖZELLİKLE VERİLME DURUMU VAR MIDIR?
  Kişilerin bir bedel karşılığı organlarını vermeleri 2238 sayılı yasaya göre yasaktır. Bağışlanan organlar, bu konuyla ilgilenen Ulusal Koordinasyon Sistemi tarafından tıbben acilliği ve doku uyumuna göre en uygun alıcıya nakil edilir. Bu belirlemede zengin, fakir, ırk, cinsiyet vb. ayrımlar kesinlikle yapılmaz.

  ORGANLARI ALINAN KİŞİNİN CENAZESİ VUCUT BÜTÜNLÜĞÜ BOZULMADAN TESLİM EDİLMESİ MÜMKÜN MÜDÜR?
  Organları alınan kişinin cenazesi, kamuoyuna yansıdığı gibi bir torba içinde teslim edilmez aksine son derece özenli bir şekilde vücut bütünlüğü bozulmadan aileye teslim edilir. Bu konuda nakil merkezleri özellikle hassasiyet göstermektedir.

  _alıntı_ 4. 4
  mynq
  Emekli
  ORGAN BAĞIŞININ TÜRKİYEDEKİ DURUMU
  70 milyonluk Türkiyede geçen yıl 6 bin 224 kişi organlarını bağışlarken, 2006 Temmuz sonu itibariyle bu sayı 2 bin 223te kaldı. Organ bağışında 2005in şampiyonu Bursa olurken, Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Edirne, Erzurum, Giresun, Hakkari, Hatay, Malatya, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman ve Düzcede organ bağışlayan çıkmadı.

  Yaşamaları organ nakline bağlı hastaların ızdırabı, başa gelmeyince anlaşılması güç durumlardan biri. Son yıllarda çeşitli kampanyalarla organ bağışının önemi gündeme getirilmesine karşın, gelinen nokta yeterli değil. Bağışlanmış her organın başarılı nakilden sonra gerçek bir yaşam armağanı olduğu, bugün verilecek kararın, yarın bir hayat kurtarabileceği söylense de yazılsa da kağıt üzerinde bağış konusunda bile Türk toplumu bekleneni veremedi.
  Sağlık Bakanlığınca, Türkiye genelinde organ bağışında bulunanların sayıları ve illere göre dağılımının tespiti amacıyla yapılan araştırmada, bazı iller sıfır çekti. Genelde başlatılan kampanyalarda ilin valisi, sağlık müdürü, sağlık çalışanları başı çekip toplumu harekete geçirmeye çalışırken, bu illerde bağış yapan tek kişinin dahi bulunmaması dikkat çekti.
  Bağışların yetersiz olması yüzünden karaciğer ve böbrek nakillerinde canlı vericilere başvuruluyor. Nitekim dünyada yüzde 20 canlı, yüzde 80 kadavradan olan nakil oranı bizde tersine işliyor. 2005 verilerine göre geçen yıl 169 kadavra donörden organ alındı. 275 böbrek, 121 karaciğer, 35 kalp nakli gerçekleştirildi. 2006 Temmuz ayı sonu itibariyle 90 kadavra donörden bağışlanan organlarla 146 böbrek, 66 karaciğer, 21 de kalp nakli yapıldı. Ülke genelinde 2005 yılında 6 bin 224 kişi, 2006ının ilk 7 ayında ise 2 bin 223 kişi organ bağışında bulundu.

  İLLERE GÖRE DAĞILIMI

  Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye genelinde 2002- 2005 yılları arasında toplam 13 bin 343 kişi organ bağışında bulundu. 2005 yılında en fazla bağış yapılan il 1952 kişi ile Bursa oldu. Bursayı 589 kişiyle Antalya, 477 kişiyle Aydın, 386 kişiyle İstanbul izledi. 17 ilde ise organ bağışı yapılmadı. Geçen yılki organ bağış sayıları illere göre şöyle:
  Bursa: 1952, Antalya: 589, Aydın: 477, İstanbul: 386, Kayseri: 306, İzmir: 294, Muğla: 254, Denizli: 254, Ankara: 234, Manisa: 209, Bilecik: 179, Tunceli: 88, Aksaray: 83, Çorum: 81, Balıkesir: 72, Burdur: 65, Samsun: 56, Tekirdağ: 50, Eskişehir: 43, Bolu: 36, Karaman: 36, Çanakkale: 29, Kocaeli: 28, Konya: 24, Bartın: 20, Çankırı: 19, Adana: 18, Kırklareli: 18, Kütahya: 18, Isparta: 14, Kırşehir: 13, Trabzon: 13, Zonguldak: 11, Artvin: 10, Kastamonu: 10, Afyonkarahisar: 9, Gaziantep: 9, Sinop: 9, Sivas: 9, Uşak: 9, Rize: 8, Osmaniye: 8, Kırıkkale: 8, Kahramanmaraş: 7, Niğde: 6, Kars: 6, Karabük: 5, Muş: 5, Yalova: 4, Amasya: 4, Ordu: 4, Tokat: 3, Yozgat: 3, Nevşehir: 3, Erzincan: 3, Mardin: 3, Elazığ: 2, Şırnak: 2, Diyarbakır: 1, Gümüşhane: 1, Mersin: 1, Ardahan: 1, Iğdır: 1, Kilis: 1 kişi. 2005te organ bağışı yapılmayan iller ise Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Edirne, Erzurum, Giresun, Hakkari, Hatay, Malatya, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman ve Düzce.

  _alıntıdır_


 5. 5
  mynq
  Emekli
  26 bin kişi bekliyor
  organ nakli bilinclendirme.gif
  33 yıl sonra bugün Türkiye'de 26 bin 125 kişi, hayatta kalabilmek veya dünyayı 'görebilmek için' organ bağışını bekliyor. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 15 bin kişi böbrek, bin kişi karaciğer, 25 kişi acilen kalp, 10 bin kişi kornea, 100 kişi de pankreas ve ince bağırsaz bağışı için sırada. (aa, dha)

 6. 6
  mynq
  Emekli
  SAĞLIKLI BİR HAYAT İÇİN EL ELE..

 7. 7
  mynq
  Emekli
  “bağışlanan organ, filizlenen candır”

 8. 8
  Ziyaretçi
  derslerime çok yardımcı oldunuz teşekkürler

 9. 9
  Ziyaretçi
  dersime çok yardımcı oldu teşekkürler

 10. 10
  Ziyaretçi
  saoll yardım içinn

 11. 11
  Ziyaretçi

  Cevap: Organ Bağışı Bilinçlendirme Kampanyası...

  Reklam  çok teşekkür ederim ödevime çok yardımcı oldu

+ Yorum Gönder
böbrek nakli resmi nasıl yapılır,  organ bağışı kampanyası nasıl yapılır,  organ bağışının yaygınlaşması için neler yapılmalı
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi