İlkokul 5 sınıflar için dilbilgisi soruları( atasözleri, deyimler, özdeyişler)

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden İlkokul 5 sınıflar için dilbilgisi soruları( atasözleri, deyimler, özdeyişler) ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  İlkokul 5 sınıflar için dilbilgisi soruları( atasözleri, deyimler, özdeyişler)

 2. 2
  Hasan
  Özel Üye

  Cevap: 5.SINIF DİLBİLGİSİ KONULARI

  2.2. İlk önce, önce, daha sonra, ondan sonra, sonunda, sonuçta, vb.
  [!] Eylemde zaman konusuna anlam yönüyle değinilecek, zaman ekleri verilmeyecektir. Örneğin; “koştu” biten bir eylem, “koşuyor “devam eden bir eylem; “koşacak” gelecekte yapılacak bir eylemi ifade eder.

  [!] 1.4. Özne, tümleç, yüklemin temel anlamları açıklanmamalı ve bu ögelerin çeşitleri verilmemelidir.

  1.5. Noktayı, kısaltmalarda; virgülü, yüklemleri ve tümleçleri ayırmada; iki noktayı, açıklamada ve örnek vermede; üç noktayı, tamamlanmamış cümlelerin sonunda; ünlem işaretini, seslenme, hitap, uyarı sözlerinden sonra ve anlık duygulara dikkat çekmede; kısa çizgiyi, ilişkili sözcükler arasında; tırnak işaretini, alıntılarda; kesme işaretini, kısaltmaların ve sıralama bildiren sayıların aldığı ekleri ayırmada; noktalı virgülü, birbirine bağlı cümleleri ayırmada; uzun çizgiyi, konuşmaları belirtmede; parantezi, bir önceki kavramı açıklamada; denden işaretini, tekrarlarda kullandırınız.

  [!] 1.6. Dil, din, gezegen, yıldız, savaş, devir, çağ ve kurum adlarının ilk harfi büyük yazdırılmalıdır.
  Soru edatı (mı) ile “de” ve “ki” bağlaçları verilmelidir.

  [!] 1.7. Başlık sayfa ortalanarak, tarih uygun yere yazdırılmalıdır. Sayfa kenarlarında ve başlıkla yazı arasında uygun boşluklar bıraktırılmalıdır.

  YAZIM KURALLARI

  2.6. Yazısında anlamı zenginleştirmek amacıyla deyim, atasözü, özdeyiş vb. kullanmaya özendirilir.

  [!] 2.7. Eylemde zaman konusuna anlam yönüyle değinilmeli, zaman ekleri verilmemelidir. Örneğin; “koştu” biten bir eylem, “koşuyor “devam eden bir eylem; “koşacak” gelecekte yapılacak bir eylemi ifade eder.

  2.8. Yazısında abartma, taşlama, tersini söyleme gibi yollarla mizah duygusu yaratılması istenebilir.

  [!] 2.9. İsim, sıfat, zamir, zarf, fiil, edat, bağlaç kavramları, örneklerden yola çıkılarak sezdirilmeye çalışılmalıdır. Kelime türlerinin çeşitleri verilmemelidir.

  [!] 2.10. İki faklı cümlenin birleştirilip tek bir cümle şeklinde ifade edilebileceği gösterilmelidir. Burada basit ve bileşik cümlenin tanımı yapılmadan sadece öğrencilerin bunları kullanması özendirilmelidir.

  [!] 2.12. Genelden özele, özelden genele yazarken “genel olarak, genellikle, her zaman, tamamen, özel olarak, birkaçı, bunlardan biri, sadece vb. “ ifadelerini kullanması özendirilmelidir.

  [!] 2.14. Her paragrafta, anlatılacak genel düşüncenin sadece bir yönünün verilmesi istenmelidir.

  2.15. Yazılarında, farklı bir düşünceye geçerken “ama, fakat, veya, yalnız, buna rağmen vb.” ifadelerinin kullanılması istenebilir.

  2.17. Yazılarında, “örneğin, örnek olarak, özellikle, gibi, açıkçası, açıklamak gerekirse, yani, başka bir deyişle vb.“ ifadelerini kullanarak destekleyici ve açıklayıcı örnekler vermeye özendirilir. 3. 3
  Hasan
  Özel Üye
  5. sınıf atasözleri test indirmek için tıklayın.
  5.sınıf atasözleri deyim ve vecize indirmek için tıklayın. 4. 4
  Ziyaretçi
  lütfen din dersindende mihrap minber onlaru yazın

+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi