Portal dolaşım ve portal hipertansiyon nasıl gelişir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Portal dolaşım ve portal hipertansiyon nasıl gelişir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Portal dolaşım ve portal hipertansiyon nasıl gelişir
  Soru: :S bilen BİLMEYEN YARDIM EDSİN bir baNA ? 2. 2
  Ensar
  Özel Üye

  Cevap: PORTAL VENÖZ SİSTEM VE PORTAL HİPERTANSİYON

  Portal hipertansiyon portal venöz basınçta patolojik düzeyde artış ve porto-sistemik kollateral
  dolaşımın gelişmesi sonucu portal sistem kanının büyük oranda karaciğere uğramadan sistemik
  dolaşıma katılması nedeniyle oluşan bir çok klinik ve labaratuvar bulgular ile karekterize klinik bir
  sendromdur.
  1906 yılında ilk kez A. Gilbert ve M. Villart tarafından dalak büyüklüğü olan sirozlu ve
  portal venöz akımı artan hastalarda tanımlanmıştır. Sonraki yıllarda daha ayrıntılı ve nihayet bugünki
  tanımlamalar yapılmıştır. Portal venöz sistem intestinal kapillerde başlayıp hepatik sinusoidlerde
  sonlanan bir dolaşım sistemidir. Portal hipertansiyona bağlı oluşan özofajial varisler ve asit hastanın
  yaşamını etkileyen en önemli komplikasyonlardandır.
  Portal ven; omfolomezenterik venden meydana gelir ve doğumdan sonra umblikal ven
  oblitere olur ve normal yetişkin portal sirkülasyonu teşekkül eder.
  Portal sistem kaba olarak sindirim kanalının abdominal kısmı, dalak, pankreas ve safra
  kesesinin kanını taşıyan damarlardan teşekkül etmektedir. Portal ven porta hepatisten sağ ve sol
  karaciğer loblarına giden iki ana dalla girer; geniş dallarında kapakçıklar bulunmaz. Portal ven
  oluşumunda 3 büyük venöz yapı mevcuttur.1.Vena mezenterika superior 2.Vena mezenterika inferior
  3. Vena splenika
  Superior mezenterik ven; ince barsak, sağ kolon, pankreas başı ve sağ gastroepiploik ven yolu ile
  mideden gelen bazı küçük venöz dalların, İnferior mezenterik ven ise; kolonun geriye kalan kısmı ve
  rektum kanını drene etmektedir. İnferior mezenterik ven medial kısımda splenik vene katılır.
  Bununla birlikte bazen süperior mezenterik ven ve splenik venin birleştiği bölgede de katılım
  olabilir.
  Küçük splenik venler (5-15 arasında olabilir) splenik hilustan başlar ve ana splenik veni
  oluşturmak için pankreas kuyruğu yanında kısa gastrik venler ile birleşir. Pankreas başından birçok
  küçük dal ve sol gastroepiploik ven bu oluşuma katılır. Ayrıca sol gastrik (coronary ven) ve gastroepiploik
  venlerde yine bu sistemde dolaşıma katılmaktadır.Süperior mezenterik ve splenik venin
  birleşerek portal veni oluşturması pankreas baş kısmında, yaklaşık olarak ikinci lomber vertebra
  seviyesinde olur. Sonra orta hattın biraz sağına doğru 6.4 cm (4.4-8.8 ) kadar uzanarak porta hepatise
  ulaşır. Portal ven hepatik artere eşlik ederek segmenter intrahepatik dağılım gösterir (Şekil .
  Portal venöz sistem yüksek oranda besin maddeleri ve hormonlar içermesine rağmen oksijen
  satürasyonu düşüktür. Bu vasküler sistem, sindirim sistemi, karaciğer ve pankreas arasında ilişkiyi
  sağlamakta, barsaklardan emilime uğrayan tüm maddeler ve pankreastan salgılanan insülin ve
  glukagon gibi hormonlar bu yolla yüksek konsantrasyonda karaciğere ulaşmaktadır. Karbonhidrat,
  protein ve yağ metabolizması yanında intestinal sistemden gelen toksik maddeler ve ilaçlar
  hepatositler, diğer bakteri vs. gibi elemanlar kupffer hücreleri tarafında temizlenmektedir.
  Normal bireylerde portal kan akımı yaklaşık olarak 1000-1500 ml/dk dır.
  Karaciğere gelen kan ve
  oksijen miktarının ~ % 70 (40-70) kısmı portal ven, geri kalan ise hepatik arter tarafından
  karşılanmaktadır. Portal oksijen içeriği hepatik artere oranla daha düşük olup, açlıkta arterio-portal
  oksijen farkı sadece % 1.9 (0.4- 3.3 ) civarında iken sindirim sırasında arterio- portal venöz oksijen
  farkı intestinal kullanıma bağlı olarak artmaktadır.
  Portal Vendeki Akım Yolları: Portal akımın hepatik dağılımı ile ilgili belirgin bir patern mevcut
  değildir. Portal kan ile hepatik arteryel kan hepatik venüller veya sinüsoidlerde birbirine karışır.
  Sinüsoidlere gelen kan hepatik venüller yoluyla toplanır. Caudate lob ayrı bir hepatik venle V. Cava
  inferiora drene olur.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi