Canlılarda üreme ve çoğalma

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Canlılarda üreme ve çoğalma ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Fatal
  Özel Üye

  Cevap: Üreme:Canlıların soylarının devamı için kendilerine benzer yavrular meydana getirmelerine denir.eşeyli ve eşeysiz olarak iki şekilde olur.

  Eşeysiz üreme:Eşey hücrelerine gerek olmadan yapılan üreme şeklidir. Yavrular tamamen ana bireye benzerler.

  Eşeysiz üreme çeşitleri:

  1.Bölünme:Monera protista ve mantarlarda görülür.
  2.Tomurcuklanma:Maya hücrelerinde ve bazı protistlerde görülür.
  3.Sporlanma Parazit bir hücreli mantar ve bazı ilkel bitkilerde görülür.
  4.Vejetatif üreme:Ana bitkiden ayrılan kısmın bölünme özelliği kazanmasıyla olur. Çelik daldırma aşı gibi çeşitleri vardır. Mitoz bölünme esasına dayanır.

  Eşeyli üreme:Farklı iki cins gametin birleşmesi ile yeni bir canlının oluşmasıdır. Kalıtsal yönden farklı canlılar oluşur.

  Zigot:Gametlerin birleşmesi sonucu(döllenme) oluşan yapıdır. Zigottan sonraki bölünmeler mitoz bölünmedir.

  İzogami:Şekil ve büyüklük bakımından aynı olan gametlerin birleşmesidir. Yeşil su yosunu ve ulotrix’te görülür.

  Anizogami:Yapı ve büyüklük bakımından farklı olan iki gametin birleşmesidir. Alg ve mantarlarda görülür.

  Oogami:Büyük ve hareketsiz yumurta hücresi ile küçük ve hareketli sperm hücresinin birleşmesi ile olan üremedir. Memeliler ve gelişmiş bitkilerde görülür.

  Hermafroditlik:Bir organizmanın hem erkek hem de dişi eşey organlarını barındırmasıdır.

  Partenogenez: Döllenmiş yumurtanın gelişerek tam teşekküllü bir bireyi oluşturmasıdır. Bu birey cinsiyet olarak erkek olup vücut hücreleri haploit kromozom sayısına sahiptir. Döllenen yumurtalardan mutlaka dişi bireyler oluşur. Arılar ve bitki bitlerinde görülür.

  Metagenez:Eşeyli üremenin ardından eşeysiz üremenin gerçekleşmesidir. Sıtma mikrobu deniz anası eğrelti ve karayosunlarında görülür.

  Tohumsuz Bitkilerde Üreme

  Açık tohumlular:Üremeleri kozalak içinde açıkta bulunan tohumlarla gerçekleşir. Tozlaşma rüzgarla olur.

  Kapalı tohumlular:Tohum taslakları ovaryum içerisinde saklanır. Üreme yapıları çiçekte bulunur.


  Çiçekli Bitkilerde Eşeyli Üreme

  Bir çiçeğin genel yapisı Pistiı: Dişi organ Stamen:Erkek organ


  alternatif linkler

  İŞTE İÇİNDEN BİR BÖLÜM
  Üreme -eşeysiz- (BİYOLOJİ)
  Üreme:
  1-Canlıların kendilerine benzer yeni canlılar oluşturmasıdır
  2-Populasyonun devamını sağlar
  3-Virüslerin canlılarla ortak olan önemli özelliğidir
  4-Bireyin türe yönelik canlılık özelliğidir
  5-Kalıtsal özelliklerin nesiller boyu saklanmasını sağlar

  Eşeysiz üreme:
  Özellikleri:
  1-Tek ata vardır
  2-Mekanizması mitoz bölünmedir
  3-Oluşan yeni canlılar bütün özellikleri ile birbirlerine ve ata canlıya benzerler
  4-Hızlı üreme şeklidir
  5-İlkel üremedir
  6-Cinsiyet yoktur
  7-Canlılığın çeşitlenmesinde rol almaz. Evrime katkısı yoktur.

  Çeşitleri ve genel özellikleri:
  A-Bölünerek üreme
  1-Tek hücrelilerde görülür(Bakteriler ve protistalar)
  2-Mitozla gerçekleşir
  3-Çok hızlı gerçekleşir
  Örn: parmeciumamipeuglena vb.

  B-Tomurcuklanarak üreme
  1-Ana canlının vücuduna ait dokusal bir kısmın yeni bir canlı haline dönmesi şeklinde gerçekleşir
  2-Bire mayasısüngerlersölenterelerGözyaşı bitkisi gibi canlılarda görülür
  3-Oluşan yeni canlı biri süre sonra ana canlıdan ayrılıp bağımsız canlı olabilir
  4-Oluşan canlılar ana canlı ile beraber koloniler oluşturabilirler(Polipler)
  Örn:SüngerhidraGözyaşı bitkisi vb.

  C-Sporla üreme
  1-Spor adı verilen özel üreme hücreleri ile gerçekleşir
  2-Olumsuz koşullara dayanıklı özel üreme hücreleridir
  3-Sporlar sporozooalarmantarlar ve çiçeksiz bitkilerde görülür
  4-Sporlar haploid canlılarda(alglerde vb.)mitozla diploid canlılarda bitkilerde mayozla oluşur.
  5-Sporlar döllenmeden gelişerek yeni canlılar oluşturur
  6-Üç değişik özellikte spor vardır
  a-Endospor:Bakterilerde
  b-Ekzospor:Mantarlarda
  c-Zoospor:Alglerde
  Not:Endospor üremede rol almaz.
  Sporozooalardan Plasmodium malarıada hayat devri
  1-Qanofel sokması ile sporozoitler (2n) insan kanına geçer
  2-Alyuvarlar içine geçerek şizonta dönüşürler
  3-Şizont çoğa bölünerek (Şizogoni) merezoitleri oluşturur
  4-Alyuvarların parçalanması ile merezoitler ve toksinleri kana karışır.
  (Sıtma nöbetleri bu esnada görülür)
  5-Merezoitler ya yeni alyuvarlara girer yada gametositlere dönüşür
  6-Anofelin bu insanın kanını emmesi ile gametositler anofelin barsağına geçer
  7-Gametositler(n) burada ovumu(n) ve mitoz geçirerek 4-8 sperm(n) haline gelirler
  8-Oluşan spermler ovumu barsak boşluğunda döller ve zigot(2n) meydana gelir
  9-Ameboid hareket eden zigot barsak epitelini delerek barsak kaslarına yerleşir
  10-Zigot burada mayoz geçirir ve ardından çoğa bölünerek (Sporogoni) sporozoitleri oluşturur
  11-Sporozoitler dolaşım sıvısı ile tükürük bezlerine taşınır ve döngü tamamlanır.
  Not: Plasmodium malariada baskın döl haploidtir.Diploid aşama sadece zigot evresine indirgenmiştir.

  D-Vegetatif üreme
  1-Ana canlının vücudundan ayrılan bir parçanın eksiklerini tamamlayarak yeri bir canlı haline gelmesi şeklinde görülür
  2-Planariadeniz yıldızları vb. omurgasızlarlaçiçekli bitkilerde görülür
  3-Rejenarasyon yeteneği yüksek canlılarda görülür
  Vegetatif üremenin tercih edilme nedenleri
  a-Hızlı üreme şeklidir
  b-Karakterlerin korunmasını sağlar
  c-Tohumla üreme yetenegi olmayan bitkilerde üremeyi sağlar.
+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi