Selçuklu dönemi zamanında inşa edilen anıtsal yapıların kapılarının kenarları

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Selçuklu dönemi zamanında inşa edilen anıtsal yapıların kapılarının kenarları ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Selçuklu dönemi zamanında inşa edilen anıtsal yapıların kapılarının kenarları

 2. 2
  ÆSiя
  Özel Üye

  Cevap: KABARA: Taş yüzey üzerine bezeme amacıyla yapılan yarım küre biçiminde kabartma süs öğesi Genellikle, Osmanlı revaklarında iki kemer arasında kalan üçgen biçimli yüzeyin ortasına konulur Taçkapı alınlıkları üzerinde de görülür

  KAFTAN: Genellikle ipekli kumaştan yapılan uzun ve süslü giysi

  KAİDE:Üzerine bir yapının ya da taşıyıcı bir yapı öğesinin veya heykelin oturduğu prizmatik kâgir öge

  KAKMA: Ağaç ve kaplamalara ince levhalar biçiminde renkli ağaç, sedef, fildişi, metal gibi değişik malzemeleri gömerek uygulanan süsleme sanatı

  KALE: Düşman saldırılarından korunmak amacıyla yapılmış burçlar, kuleler ve duvarlardan oluşan savunma yapısı

  KASNAK: Üzerine kubbe ya da manastır tonozunun oturduğu çokgen ya da daire planlı kaide

  KAVSARA: 1)Kemerin eğrisel alt yüzeyi
  2)Taçkapıda asıl giriş kapısının üstünde kalan içbükey örtü kesimiMukarnas ya a tonozla örtülü olabilir

  KAVUK: Pamuktan yapılan ve etrafına sarık dolanan erkek başlığı

  KAVVAL: Sözü, sohbeti tatlı olan, güzel ve fazla konuşan adam; şarkıcı Mutasavvıflar, ariflerin semâ toplantısında kalplerini rahatlandırmak için 1Güzel koku, 2Güzel yüz, 3Güzel ses gibi üç şeye ihtiyacı olduğunu göz önünde tutarak kavvalın güzel sesli ve güzel yüzlü olmasını isterler Bununla birlikte, bu niteliklere sahip kavvalın dinlenip seyredilmesini de yalnızca Tanrı'dan başka her şeyden ilgisini kesen ariflere layık görürler

  KEMER: Bir açıklığı geçmek için kullanılan, düzgün eğrisel biçimli strüktürel öge Sivri kemer, basık kemer, kaşkemer, pencî kemer,dilimli kemer vs gibi türleri vardır

  KEPENK: Dükkân vitrinleri ve pencereleri dış etkilerden korumak için ve güvenlik amacıyla kapatan ahşap ya da metal öge

  KERAMİK: Çanak çömlek,tuğla,kiremit,terakota,sırlı karolar,bloklar gibi pişmiş toprak ürünlere verilen adSeramik olarak ta adlandırılır

  KERVANSARAY: Kentler arası yollarda kervanların konaklaması için yapılmış büyük han yapısı İslam ülkelerine özgü bir yapı türü olan kervansarayın kökeni oldukça belirsizdir İlk kervansarayların Türkistan'da ribat diye adlandırılan küçük kaleleri örnek aldığı sanılır Bu ilk kervansaraylar Büyük Selçuklular döneminde (12yy başlarında) yapılmışlardırAnadolu'daki en eski kervansarayın ise, 13yy'ın başında yapıldığı bilinir

  KESİT:Bir yapının düşey bir düzlemle varsayımsal olarak kesilmesi durumunda, bu düzlem üzerindeki izdüşümünün ölçekli olarak yapılmış çizimi

  KESME TAŞ:Tüm yüzeyleri ince yonu tekniğiyle işlenmiş prizmatik yapı taşı

  KİLİM: Döşeme yaygısı olarak kullanılan, tezgâhta kumaş gibi yünlü ipliklerle dokunmuş desenli örtü

  KİREÇ: Kalkerin (kireçtaşı) fırında yakılmasıyla elde edilen kalsiyumoksit Harç ve sıva yapımında kullanılır

  KİTÂBE: Yazıt

  KONSOL: Mimarlıkta ana bünyeden çıkıntı yapan her türlü strüktürel öğeye denir Balkon, cumba, çıkma gibi yapı birimlerini taşıyan mimari ögedir

  KÖŞK: Türk mimarisinde bir saray veya konak kompleksi içinde yer alan ve ana yapıdan bağımsız nitelikte,sürekli kullanıma hizmet etmeyen küçük yapı

  KÖŞK MESCİT: Anadolu Selçuklu kervansaraylarında avlunun ortasında yer alan ve dört kemerle taşınan kare planlı bir altyapı üzerinde yükselen küçük mescit Özellikle sultan hanlarda görülür

  KRİPTA: Eski Roma'da Hıristiyanların gizlice tapınmak için kullandıkları yeraltı kilisesi Daha sonraları anlamı değişerek kilisenin bodrum katına verilen ad haline dönüşmüştür Burası tapınma işlevine hizmet edebileceği gibi, sadece mezarların yer aldığı bir mekân da olabilir

  KUBBE:Yarım küre biçiminde mimari örtü öğesi Çok eski dönemlerden beri bilinir ve kullanılır

  KÛFÎ: Hat sanatında kullanılan bir yazı türü 8yy'da yeni kurulmuş bir Arap kenti olan Kûfa'da ortaya çıktı Arap yazısının sadece bir yazı olmaktan uzaklaşarak, bir sanat dalı haline gelmesinde önemli rolü vardır 8yy'ın ikinci yarsında iyice gelişen Kûfî, sonraki üç yüzyıl boyunca Kuran yazımında kullanılan rakipsiz yazı oldu

  KULE: Zemin alanına oranla yüksekliği çok fazla olan yapı

  KURNA: İslam hamamlarında içinde yıkanma suyu biriktirilen taş ya da mermer tekne

  KUTB ya da KUTUB: Aslında değirmen taşının üzerinde döndüğü mil, değirmen iği; kutup yıldızı; bir kavmin işlerinin döndüğü yer, başkan ve komutan anlamlarına gelen bu kelime ile tasavvufta sâliklerin her türlü işleri kendisine havale edilmiş olan kişi kastedilir Sûfilere göre kutb, Tanrı'nın özel nazarına kavuştuğu yerdir Bu makama yükseldikten sonra Abdullah adını alan kutb, peygamberin bütün özelliklerini miras edinmiştir Sağında ve solunda iki imam bulunur Bu iki imamın çeşitli kaynaklara göre yerleri değişiktir Bunlardan biri kutbun halifesi olup kutb öldüğünde onun yerine geçer

  KÜLAH: Osmanlı minaresinin konik üst parçası

  KÜLÜNK: Taşı kabaca işlemek ve kırmak için kullanılan iki ucu sivri kazma

  KÜMBET: Silindirik ya da çokgen planlı bir gövde üzerine oturan konik ya da piramidal bir külahtan oluşan Türk ve İran mezar yapısı

  KÜNDEKÂRÎ:Türk Sanatı'nda küçük ve geometrik biçimli ahşap parçalarının birbirlerine geçmelerle bağlanması tekniği ve bu teknik kullanılarak oluşturulmuş yapıt Kündekârî tekniğinin ana amacı, ahşabın zamanla ısı ve nem etkisiyle çalışmasından kaynaklanan deformasyonunun önlenmesidir

  KÜNK: Betondan ya da topraktan yapılan pissu veya akaçlama (drenaj) borusu

  KÜTÜVAL: Kale muhafızı ,dizdar
+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi