İktisatta bileşik ve basit faiz soruları

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden İktisatta bileşik ve basit faiz soruları ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  İktisatta bileşik ve basit faiz soruları

 2. 2
  desert.rose
  Usta Üye

  Cevap:
  Basit Faiz

  Bir i
  şlemin vadesi süresince yalnızca

  anaparan


  ın kazandığı faize basit faiz denir.

  Basit Faiz = Anapara * Faiz oran


  ı * Süre

  Örnek: 1.000.000 TL. için y


  ıllık %80 faiz

  oran


  ı üzerinden 3 yıl için ödenmesi gerekli

  fazi tutar


  ı nedir?
  Faiz = 1.000.000 * 0.80 * 3 = 2.400.000 TL  Bileşik Faiz
  - Gelecek Değer

  Belirli zaman aral  ıklarında kazanılan faizin de anaparaya

  eklenmesi ve bu faizin de faiz kazanmasıyla elde edilen
  faizdir. Formülü ise aşağıda verilmiştir.
  G = B (1+r)n
  G: Gelecekteki De


  ğer,

  B: Bugünkü Değer,
  r: Dönemlik Faiz Oranı,
  n: Dönem Sayısı
  Gelecekteki de


  ğer aynı zamanda anaparanın
  bindirgenmiş değeri olarak da adlandırılır.


  SORULAR-1
  E


  ğer aylık faiz oranı %6 ise, 5 ay boyunca her

  ay sonunda size 100.000 TL. ödemeye raz


  ı

  olan bir ki


  şiye bugün kaç TL. verirsiniz?

  0.06 5 100000
  =PV(A2,B2,C2)


  B=D(DŞFF)%6,5 = 100(4,21236) = 421.236


  SORULAR-2
  Bugün 421.236 TL. paran


  ız var. Bu paranın

  ayl


  ık %6'dan 7. ay sonunda ulaşacağı

  mebla


  ğı bulunuz.

  0.06 7 -421236
  =FV(A8,B8,,C8)

  G=B(GDFF)%6,7 = 421.236(1,5) = 633.383  3
  633.383 TL. borç al


  ıyorsunuz. Bu borcu, aylık

  %6 faizle, ay sonlar


  ında eşit taksitle 4 ay

  içinde ödemek için ayl


  ık ödemeleriniz ne

  olmal


  ı?

  0.06 4 633383
  =PMT(A15,B15,C15)

  G=B(1/DŞFF)%6,4 = 633.383(0,28859) = 182.788


  SORULAR-4
  Her ay


  ın ilk günü 182.788 TL. tasarrufunuz

  olaca


  ğını şünüyorsunuz. Paranıza aylık %6

  faiz al


  ıyorsunuz. 4. ayın sonunda paranız ne

  kadar olur?
  0.06 4 -182788
  =FV(A22,B22,C22)


  G=D(DGFF)%6,4 = 182.788(4,3746) = 799.628  SORULAR-5
  Ayl


  ık %6 faiz oranı üzerinden, 6. ayın

  sonunda 799.628 TL. paraya sahip olmak için
  bugünden kaç lira tasarruf etmeniz gerekir?
  0.06 6 799628
  =PV(A29,B29,,C29)

  B=G(ŞDFF)%6,6 = 799.628(0,70496) = 563.706


  SORULAR-6
  Her ay


  ın sonunda eşit tutarlarda yatırılan kaç

  TL.lik mevduat, ayl


  ık %6 faiz oranı üzerinden

  5. ayda 563.706 TL.ye ula


  şır?

  0.06 5 563706
  =PMT(A36,B36,,C36)


  D=G(1/DGFF)%6,5 = 563.706(0,1774) = 100.000  SORULAR-7
  Bugün verilen 100.000.000 TL. kredi,
  önümüzdeki 3 y


  ıl boyunca her yılın sonunda

  ödenecek 72 milyon TL. ile kar


  şılanacaktır.

  Kredinin faiz oran


  ı % kaçtır?

  100000000 3 -72000000
  =RATE(B43,C43,A43)


  D=B(1/DŞFF)%i,3 => 72/100 = 0,72 􀃎 X = %51,14.


  15
  SORULAR-8
  Yeni do


  ğan çocuğun 18,19,20 yaşlarında

  bankadan 10 ar milyon TL çekmesi isteniyor.
  Y


  ıllık faiz oranı %30 olduğuna göre bugün

  bankaya ne kadar yat


  ırılmalıdır?

  0.3 3 17 10000000
  =PV(A50,B50,D50) PV (pmt)
  =PV(A50,C50,,A52) PV(future)
  B=D(D


  ŞFF)%30,3 = 100(1,81611) = 181.611
  B=G(ŞDFF)%30,17 = 181.611(1,156) = 209.900


  SORULAR-9
  Bir senet kar


  şılığı kısa vadeli kredinin yıllık nominal faiz

  oranı %70 dir. Faiz üzerinden %6 kaynak kullanımını
  destekleme fonu kesintisi yap


  ılmakta, banka ayrıca %2

  komisyon almakta ve faiz ve komisyon gelirinin %5 i
  tutarında gider vergisi ödenmektedir. Kredinin teminatı
  olarak al


  ınan senetler %0,5 damga vergisine tabidir ve

  %0,5 senet tahsil komisyonu alınmaktadır. Kredinin faiz
  tahakkuku 3 aylık dönemler itibarıyla yapıldığına göre,
  kredinin alıcıya yıllık nominal ve efektif maliyetlerini
  bulunuz.
  0.808 4
  =EFFECT(A58,B58)
  r = 0,7+(0,7*0,06)+0,02+(0,7+0,02)*0,05+0,01 = 0,808

  i = (1+0,808/4)4-1 = 108,7


  SORULAR-10
  Bir banka 6 ayl


  ık mevduata yıllık nominal

  %72 faiz veriyor. Y


  ıllık efektif faiz ne

  kadard


  ır?

  0.72 2
  =EFFECT(A65,B65)


  i = (1+0,72/2)2-1 = 84,96  SORULAR-11
  6.500.000 TL. tutar


  ında ve faiz oranı 0.115

  olan bir borç 10 e


  şit taksitte dönem

  sonlar


  ında ödenecektir. İlk ödeme 4. dönemin

  sonunda ba


  şlayacaktır. Dönemsel ödemelerin

  tutar


  ı ne olacaktır?

  0.115 10 3 6500000
  =FV(A72,C72,,D72)

  =PMT(A72,B72,A74)


  Net Bugünkü De


  ğer

  (a) Bir firma 5 y


  ıllık ekononomik ömrü olan bir varlığa

  300.000 YTL yatırım yapmak istiyor. Şirket yıllık nakit
  girdi ve çıktılarını sırasıyla 140,000 YTL ve 40,000 YTL
  olarak öngörüyor. Geçmiş maliyetlere başlı yıllık
  amortisman 60,000 YTL. Risksiz faiz oranı %13.
  Marjinal vergi oranı %34. Bu projenin NBD’i nedir?
  (b) %13% risksiz faiz oranı enflasyonu da içermektedir.
  Varsayalım firma girdi ve çıktıların da yıllık %5
  enflasyon oranında arttığını unutmuş olsun. NBD’yi
  enflasyonu da dahil ederek yeniden hesaplayınız.
  Enflasyonu gözönünde bulunduran plan daha çekici


  midir?

  Not(Faizin her çeşidi İslam'da haramdır)

+ Yorum Gönder
bileşik faiz soruları
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi