Anlatımlı Kolay Bolero Örnekleri

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Anlatımlı Kolay Bolero Örnekleri ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Anlatımlı Kolay Bolero Örnekleri

 2. 2
  RüzgarGülü
  Bayan Üye

  Cevap:
  Tığ İşi Bolero Anlatımlı
  Tığ İşi Bolero Modelleri


  Malzemeler:
  İp: 350 gr
  Şiş : 6 numara
  Tığ: 1 numara
  Beden: 38

  Yapılışı:
  Bolerayı yıldız şeklindeki motiflerle hazırlayın 8 motifi birleştirin. Motiflerin ortasını zincir çekerek 8 yapraklı yıldızlarla bağlayın.
 3. 3
  RüzgarGülü
  Bayan Üye
  Anlatımlı örgü bayanlar için mavi bolero tarifi

  bolero-tarifi.jpg

  Uygulama
  Arka: 4 numara örgü şişine 96 ilmek atın. 1 .sıradan itibaren 4 sıra ters, 4 sıra düz örgü düzeninde örgüye de-vam edin. Örgü boyu baştan itibaren 24 cm 84 sıra olduğu zaman, koltuk kesimi için iki kenardan her 2. sırada 1 kere 3, 2 kere 2 ve 2 kere 1 ilmek keserek örgüye devam edin. Örgü boyu koltuk kesiminden itibaren 18 cm 62 sıra olduğunda omuzlar için iki kenardan her 2. sırada 2 kere 12 ilmek kesin. Kalan 28 ilmeği arka ya-ka için bir kerede kesin. Sol ön: Giyildiği zaman 4 numara örgü şişine 50 ilmek atın. 1 .sıradan itibaren 4 sıra ters, 4 sıra düz örgü düzeninde örgüye devam edin. Not: Bu örgü düzeni örgü sonuna kadar devam edecektir. Örgü boyu baştan itibaren 4,5 cm 16 sıra olduğu zaman ön yaka için ön ortası kenarından şi-şin başına 46 yeni ilmek atarak, top-lam 96 ilmek üzerinden, aynı örgü düzeninde örgüye devam edin. Örgü boyu baştan itibaren 9 cm 32 sıra ol-duğu zaman, ön “V” yaka kesimi için, sol yandan 33 ilmeği örün. 34. ilmekle birlikte 1 ilmek keserek, sıra-yı tamamlayın. Sonraki her 2. sırada aynı ilmek kesme noktasından 43 kere 1 ilmek keserek örgüye devam edin. Bu arada örgü boyu baştan iti-baren 24 cm 84 sıra uzunluğa ulaştı-ğında koltuk kesimi için sol kenardan her 2. sırada 1 kere 3, 2 kere 2 ve 2 kere 1 ilmek keserek örgüye devam edin. Örgü boyu koltuk kesiminden itibaren 18 cm 62 sıra olduğunda omuz için sol kenardan 12 ilmek ke-sin. 2 sıra örerek 12 ilmek daha ke-sin. Şişte kalan 18 ilmek üzerinden, arka yaka için aynı örgü düzeninde 28 sıra örerek bütün ilmekleri bir ke-rede kesin.
  Sağ ön: Sol önde uygulanan işlem-leri ters uygulayarak, sağ önü örün. Kol: İkisi de aynı şekilde örülecek. 4 numara örgü şişine 60 ilmek ata-rak, 18 sıra çift lastik örün. 19. sıra-dan itibaren düz örgü örmeye devam edin. Aynı zamanda kol şeklini vere-bilmek için iki kenardanher 8. sırada 5 kere 1 ilmek arttırarak örgüye de-vam edin. Örgü boyu çift lastikten iti-baren 16 cm 50 sıra uzunluğa ulaştı-ğında, kol yuvarlağı için iki kenardan her 2. sırada 1 kere 3, 1 kere 2, 14 kere 1 ve 5 kere 2 ilmek keserek ör-güye devam edin. Örgü boyu kol yu-varlağından itibaren 13 cm. 42 sıra olduğu zaman 12 ilmeği bir kerede kesin.
  Bitirme: Örgü parçalarını ölçüleriyle sabitleyip, nemli bezle örterek kuru-maya bırakın. Omuzları birleştirin. Ön parçalarla birlikte örülen arka yaka bantını, arka yaka kenarına dikin. Ar-ka yaka ortasını gizli dikiş ile birleşti-rin. Yan dikiş ve kol alt dikişlerini bir-leştirin. Kolları yerlerine takın. Etek ucu ve yaka kenarını 4 numara örgü tığı ile tığlayım Aynı zamanda sağ ön ortasına 2 adet düğme iliği örün. Düğmeleri yerlerine dikin. Ön orta-sındaki kemer için 4 numara örgü şi-şine 10 ilmek atın. 1.sıradan itibaren 4 sıra ters, 4 sıra düz örgü düzenin-de toplam 52 sıra örün. ilmekleri açık olarak şişten çıkarın. Sağ ön ortasın-dan yana doğru 5 cm’lik mesafeyi işaretleyerek, kemeri ilmek dikişi ile dikin. Sol kemer parçası için 10 il-mek ve aynı örgü düzeninde 28 sıra örün. Sol kemeri sağ önde olduğu gibi aynı şekilde yerine dikin. Kemer kenarlarını 4 numara örgü tığı ile tığ-layım Sol kemer ucuna kemer toka-sını tutturun.
  ANCHOR “Indigo”
  El Örgü ipliği Renk no: 007 mavi 4 numara örgü şişi 4 numara örgü tığı 2 adet düğme
  4 cm genişlikte 1 adet kemer tokası
  Kullanılan Örgüler:
  Düz örgü, ters örgü, çift lastik
  Beden: 38
 4. 4
  RüzgarGülü
  Bayan Üye
  Anlatımlı güzel bir pembe bolero modeli yapılışı

  bolero-modeli-yapilisi.jpg

  Uygulama
  Arka: 4. numara örgü şişine 80 (84) ilmek atarak, 1 sıra ters örün. 2. sıra-dan itibaren verilen motif şemasını takip ederek örgüye devam edin. Ör-gü boyu baştan itibaren 30 cm. 78 sıra uzunluğa ulaştığı zaman, koltuk kesimi için iki kenardan her 2. sırada 1 kere 3, 1 kere 2 ve 3 kere 1 ilmek keserek örgüye devam edin. Örgü boyu koltuk kesiminden itibaren 18 cm. 46 sıra olduğu zaman, omuzlar için iki kenardan her 2. sırada 2 kere 10 ilmek kesin. Kalan 24 (28) ilmeği arka yaka için bir kerede kesin. Sol ön: 4 numara örgü şişine 36 (38) ilmek atarak 1 sıra ters örün. 2. sıra başından itibaren verilen motif şe-masını takip ederek örmeye devam edin. Sıra sonunda 6 ilmeği ön orta bantı için 1/1 lastik örün. Ön ortasın-daki 6 ilmek örgü boyunca 1/1 lastik olarak devam edecek. Aynı zamanda önü genişletilebilmek (kurvaze) için, ön ortasındaki 1/1 lastiğin 6. ilmeğin-den (örgü içinden) her 2. sırada 16 kere 1 ilmek ve sol yandan her 12. sı-rada 6 kere 1 ilmek arttırarak örgüye devam edin. Örgü boyu baştan itiba-ren 13 cm. 4 sıra olduğu zaman ön “V” yaka için 1/1 lastiğin 6 ilmeği ile birlikte Her 4. sırada 20 (22) kere 1 il-mek keserek örgüye devam edin. Bu sırada örgü boyu baştan itibaren 30 cm. 78 sıra uzunluğa ulaştığı zaman koltuk kesimi için sol kenardan her 2. sırada 1 kere 4, 1 kere 3, 1 kere 2 ve 3 kere 1 ilmek keserek örgüye de-vam edin. Örgü boyu koltuk kesi-minden itibaren 18 cm. 46 sıra oldu-ğunda omuz için, sol kenardan her 2. sırada 2 kere 10 ilmek keserek örün. Şişte kalan 6 ilmeklik 1/1 ilmek üze-rinden arka yaka bantı için 6 cm. 16 sıra (7 cm. 18 sıra) örerek bütün il-mekleri bir kerede kesin. Sağ ön: Sol önde uygulanan işlem-leri ters uygulayarak örün.
  Kol: ikisi de aynı şekilde örülecek. 4 numara örgü şişine 48 ilmek atarak 32 sıra çift lastik örün. 33. sıradan iti-baren kol şeklini verebilmek için iki kenardan her 12. sırada 6 kere 1 il-mek arttırarak çift lastik örmeye de-vam edin. Örgü boyu baştan itibaren 18 cm. 48 sıra olduğu zaman 49. sı-radan itibaren verilen motif şemasını takip ederek devam edin. Örgü boyu çift lastikten itibaren 23 cm. 60 sıra uzunluğa ulaştığı zaman kol yuvarla-ğı için 2 kenardan her 2. sırada 1 ke-re 3, 1 kere 2,10 kere 1 ve 5 kere 2 ilmek keserek örgüye devam edin. Örgü boyu kol yuvarlağından itibaren 14 cm. 36 sıra olduğunda kalan 10 il-meği bir kerede kesin. Bitirme: Örgü parçalarını ölçüleriyle sabitleyip nemli bezle örterek kuru-maya bırakın, omuzlan birleştirin. Önlerle birlikte örülen arka yaka bantlarını,gizli dikiş ile arka yaka ke-narına dikin. Arka yaka ortasını bir-leştirin. Yan dikişleri birleştirin. Bu arada, sağ yan dikişin ortasında 1 cm.’lik mesafeyi kordon için açık bı-rakın. Kol alt dikişlerini birleştirin. Kolları yerlerine takın. 4 numara örgü şişi ile ön kordonlar için 7 ilmekten oluşan, yaklaşık 60 cm uzunluğunda 2 adet düz örgü örün. Kordonları sağ ve sol ön “V” yaka başlama noktala-rına tutturun. Etek ucunu 4 numara örgü tığı ile bir sıra tığlayın.
  Malzemeler
  ANCHOR “İndigo”
  El Örgü ipliği
  Renk no; 005 pembe (400 gr.) 4 numara 1 çift örgü şişi, 4 numara örgü tığt
  Kullanılan örgüler:
  Düz örgü, ters örgü, 1/1 lastik, çift lastik.
  Beden:36 – 38(Büyük beden için ölçüler parantez içindedir.)


+ Yorum Gönder
kolay bolero modelleri,  bolero yapımı anlatımlı,  kolay bolero örneği,  bolero modelleri anlatımlı,  anlatımlı bolero yapımı
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 4 kişi