T.b.m.m. Açılışından Sonraki Siyasi Ve Askeri Gelişmeler

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden T.b.m.m. Açılışından Sonraki Siyasi Ve Askeri Gelişmeler ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  T.b.m.m. Açılışından Sonraki Siyasi Ve Askeri Gelişmeler

 2. 2
  Hasan
  Özel Üye

  Cevap: TBMM’nin Açılışından Sonra Askeri ve Siyasi Gelişmeler
  İç Ayaklanmalar
  TBMM’nin yeni kurulduğu günlerde karşı karşıya kaldığı, gerçekte birbirine bağlı belli başlı iki büyük mesele vardır.Bunlardan birincisini yurt içinde asayiş ve otoriteyi sağlamak,ikincisi ise cepheleri oluşturmak için düzenli orduya geçiş oluşturuyordu.Damat Ferit hükümetlerinin İngilizlerle işbirliği yaparak, uzun savaş yıllarının yorgunluğunu taşıyan halka yaptıkları Milli Mücadele aleyhtarı yoğun propaganda Ankara’yı bir hayli sıkıntıya sokmuş ve TBMM hükümetine karşı ayaklanmalara yol açmıştır. Bu ayaklanmaların başlıcaları şunlardır:
  * Bozkır Ayaklanmaları. (27 Eylül-4 Ekim ve 20 Ekim-4 Kasım 1919)
  * Şeyh Eşref Ayaklanması. (26.Ekim-24 Aralık 1919)
  * Anzavur Ayaklanması. (1 Ekim-30 Kasım 1919 ve 16 Şubat-16 Nisan 1920)
  * Bolu-Düzce Ayaklanmaları. (12 Nisan-31 Mayıs ve 8 Ağustos-23 Eylül 1920)
  * Yozgat Ayaklanmaları. (15 Mayıs-27 Ağustos ve 5 Eylül-30 Aralık 1920)
  * Zile Ayaklanması. (21 Mayıs-12 Haziran 1920)
  * Milli Aşireti Ayaklanması. ( 8-26 Haziran 1920)
  * Konya Ayaklanması. (2 Ekim-22 Kasım 1920)
  * Demirci Mehmet Efe. (1-31 Aralık l920)
  * Koçgiri Ayaklanması. (6 Mart-17 Haziran 1921)
  * Çerkes Ethem Ayaklanması. (27 Aralık 1920-24 Ocak 1921)
  * Rum Pontus Ayaklanması. (6 Aralık 1920- 6 Şubat l923)
  Saf vatandaşları ayaklanma yoluna iten nedenlerin başında İngilizlerin ülke çapında yapmaya çalıştığı propagandalar gelir. İngiltere’nin temel hedefi : Boğazları ellerinde tutabilmek için, ileride Anadolu’da kurulabilecek bir devletten gelmesi mümkün tehditleri önleyecek tedbirleri almaktı. Bu nedenle Marmara’nın doğusunda iki tampon bölgeye ihtiyaç vardı. Biga ve Gönen dolayları ile Düzce ve Hendek bölgelerinde yaşayan saltanata bağlı
  halk, insafsızca kışkırtıldı ve bu bölgelerin halkı Anadolu Hükümetine karşı ayaklandı.Doğu’da kurulması düşünülen Ermeni ve Kürt devletlerinin doğmasını kolaylaştırmak için oralardaki vatandaşlar da İngilizler ve Fransızların öncülüğünde kışkırtılmışlardı.Orta Anadolu halkı da dinsel duyguları İstanbul Hükümetince kötüye kullanılarak ayaklanmaya sürüklenmiştir.Doğu Karadeniz’deki Rumların ise ayaklanması doğaldı. Çünkü Batı Anadolu
  Yunanlılarca işgal ediliyordu. Onlar da şüphesiz Rum Pontus devletini kurabilmek için bu işgalden cesaret almışlardı.
  Mustafa Kemal Paşa düşman karşısında savunmanın zayıflatılması pahasına iç cephenin temizlenmesi yolunda üstün bir çaba harcayarak, karşı ihtilalcileri yok etmiş ve sonra asıl düşmanla savaşa başlamıştır.Ayaklanmalar yeni devletin zaten sınırlı olan gücünü çok yıpratmıştı. Bu ayaklanmaların bastırılmasında gösterilen olağanüstü çabalar gerçekten büyük başarıdır.

  alıntı+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi