Grafik bölümündeki optik nedir?

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Grafik bölümündeki optik nedir? ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1

 2. 2
  Ensar
  Özel Üye

  Cevap: Ders İçerikleri

  COME 101 (BİM 101) Bilgisayara Giriş 3(2+0+2)&nbspECTS 5,00

  Hesaplama kavramları, üretim ve çoklu ortam yazılımları, dosyalar ve veri saklama; bilgisayar mimarisine giriş, ağlar, Internet. Kelime işlemci, hesaplama yazılımları, veritabanı kullanımı; Ağ sayfası geliştirme ve sunum yazılımları kullanımı.

  Zorunlu
  İNG 101 İngilizce I 2(1+2+0)&nbspECTS 5,00

  Bu dersin amacı İngilizce'ye temel düzeyde bir başlangıç yapmak ve öğrencilerin günlük hayatta ve iş yaşamlarında İngilizce kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurma yeteneklerini geliştirmektir.

  Zorunlu
  RES 131 Desen I 2(0+4+0)&nbspECTS 5,00

  Desenin tarihi gelişim süreci. Araç ve malzemelere ait bilgilenmeler, görme biçimleri, görsel bilime dayalı doğadan etütler, geometrik düşünce, desende oran, ölçü, form, plan kavramlarının tanıtılması, çizgi, yüzey, hacim ilişkileri, organik ve inorganik objelerle çalışmalar, farklı malzemelerle kompozisyon denemeleri, canlı model doğa yorumları, uygulamalı olarak yaptırılır.

  Zorunlu
  STR 101 Sanat Tarihi I 2(2+0+0)&nbspECTS 5,00

  Tarihöncesi mağara resimlerinden başlayarak kronolojik sıraya göre Mezapotamya, Mısır, Anadolu, Ege, Yunan,Roma ve Bizans mimari, heykel ve resim sanatları görsel örneklerle zenginleştirilerek anlatılır.

  Zorunlu
  TAS 107 Sanat ve Tasarım Eğitimi I 3(2+2+0)&nbspECTS 5,00

  Tasarıma yönelik alanlarda, tasarım disiplini alacak olan öğrencilere; sanatın temel öğelerini (çizgi, nokta, leke, doku vb.) öğreterek, nesneler üzerinde bağ kurmaları sağlanır. Tasarım için gereken ortak değerleri keşfettirilir. Organik yapılar üzerindeki geometrik alanların, inorganik yapılar üzerinde oluşacak alanlardaki değerleri aranarak, buna uygun projeler ürettirilir. Deneysel yapılan araştırmalarla, öğrencilere bir tasarımcının gereksinim duyacağı görüş ve düşünme biçimi kazandırılır.

  Zorunlu
  TÜRK 101 Türk Dili I 2(2+0+0)&nbspECTS 5,00

  Dersin amacına uygun olarak, öğrencilerin özgür ve bilimsel düşünce gücüne ve geniş bir dünya görüşüne sahip bireyler olmalarını sağlamak, ulusal kültürümüzün ve dilimizin evrensel kültür içinde korunarak geliştirilmesine ve zenginleştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla TÜRK 101 dersinde; dillerin ortaya çıkışı, köken ve yapı bakımından dünya dilleri, Türkçe'nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türkçe'nin tarihsel gelişimi, yapı bakımından Türkçe,sözcükleri kök ve eklerine ayırma ve sözcük türetme çalışmaları, anlatım bozuklukları,dilekçe yazma,özgeçmiş hazırlama gibi konular işlenmekte; dersin amacını desteklemek üzere çeşitli romanlar, şiir kitapları, deneme kitapları okunup incelenmektedir.

  Zorunlu
  ETB 130 Teknik Resim ve Perspektif 2(0+4+0)&nbspECTS 5,00

  Sanat ve Tasarım Fakültesi Bölümlerinin gereksinimi olan tüm teknik anlatımların yapılabilmesi için gerekli çizgi çeşitleri,geometrik şekiller, açılar, daire ve eğrilerin çizim yöntemlerinin anlatılması. Epür düzeni ve yazı disiplini ile tasarı geometri metotlarının (izdüşüm) temel kurallarının anlatılması. Perspektif tekniklerinin ; çift kaçışlı, tek kaçışlı, ve izometrik çeşitlerinin anlatımı.

  Zorunlu
  İNG 102 İngilizce II 2(1+2+0)&nbspECTS 5,00

  Bu ders İNG 101 dersinin devamı niteliğinde olup, öğrencilerin bir önceki derste edindikleri dinleme, okuma, konuşma ve yazmayla ilgili temel düzey dil becerilerini pekiştirmelerini ve geliştirmelerini amaçlamaktadır.

  Zorunlu
  RES 132 Desen II 2(0+4+0)&nbspECTS 5,00

  İnsan doğa, iç ve dış mekan birlikteliği içinde kompozisyonlar kurmak, siyah-beyaz leke çalışmalarını gerçekleştirmek, bireysel karakterlerin oluşturulması için, desen çalışmalarındaki anlayış ve farlılıklarının karşılaştırmalı olarak irdelenmesi ve uygulanması. Canlı formlar üzerindeki anatomiye ilişkin yapının geometrik formlar yönünde çözümlemesi. Antik heykel ve ustalardan desen kopyaları aracılığıyla doğru çizimleri göstermek hedeflenir.

  Zorunlu
  STR 102 Sanat Tarihi II 2(2+0+0)&nbspECTS 5,00

  Romanesk sanat, Gotik sanat, Rönesans sanatı(mimari, resim, heykel), Barok sanat, Rokoko üslubu, Fransız devriminin sanata etkileri Neo-Klasisizm, Romantizm üslupları, sanatçıları ve eserleri görsel örnekler eşliğinde öğretilir.

  Zorunlu
  TAS 108 Sanat ve Tasarım Eğitimi II 3(2+2+0)&nbspECTS 5,00

  Yüzey kompozisyonları, serbest malzemeyle üç boyutlu tasarımlar yaptırılır. Bu derste, nesneler dünyasını araştırmak hedeflenerek objeleri doğru yansıtmak üzere çizgi, renk, ışık ve doku çalışmaları yaptırılır.

  Zorunlu
  TÜRK 102 Türk Dili II 2(2+0+0)&nbspECTS 5,00

  Anadilini doğru kullanma becerisini kazandırmak; bu beceriyi kazanarak üniversiteye gelmiş olan öğrencilerin de bu alandaki yeteneklerini geliştirmek amacıyla düşünce üretme ve düşündüğünü yazmanın esas olduğu derste, noktalama işaretleri ve imla kuralları, kompozisyon kuralları, yazı türleri örneklerle ele alınmakta ve bunlarla ilgili yazma çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca çeşitli romanlar, şiir kitapları ve tiyatro eserleri okunmakta ve incelenmektedir. Sınıfta okuma tiyatrosu yapılarak, çeşitli diksiyon teknikleri ile uygulamalı vurgu ve tonlama dersleri yapılmaktadır.

  Zorunlu
+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi