Halk edebiyatına giriş

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Halk edebiyatına giriş ile ilgili Kısaca Bilgi
  1. 1

  2. 2
    Hasan
    Özel Üye

    Cevap: Halk edebiyatı, tarihsel ve toplumsal ortaklıklardan beslenen diliyle, içeriğiyle, zorlama etkenlerin olmadığı, en önemlisi de Türk halkının ulusal özünü taşıyan edebiyattır. Türk halk edebiyatının çerçevesinin çizilmesi çalışmaları sürmektedir. Bu da halk edebiyatının sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiği sorununu beraberinde getirmiştir. Halk edebiyatı konusunda daha belirli bir çerçeve ortaya koyabilmek için türlerden değil dallardan hareket etmek gerekir. Günümüzde halk edebiyatı denildiği zaman üç ayrı dal düşünülmektedir: Anonim halk Edebiyatı, Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı, Aşık Edebiyatı. Bu kitapta halk edebiyatının kültürel değişim ve gelişim noktainazarından genel çerçevesi çizildikten sonra anonim Türk halk edebiyatı nazım ürünlerinin tanıtılması amaçlandı. Giriş bölümünde halk edebiyatının oluşumu ve kaynakları üzerinde duruldu. Birinci bölümde halk edebiyatının çerçevesi genel hatlarıyla, anonim halk edebiyatı, dini-tasavvufi halk edebiyatı, aşıklık geleneği ve aşık edebiyatı değerlendirildi. İkinci bölümde halk edebiyatı biçim ve tür, üçüncü bölümde üslup, dördüncü bölümde içerik yönünden incelendi. Beşinci bölüm anonim halk edebiyatı nazım ürünlerine; "mani, türkü, ağıt, ninni, bilmece, tekerleme, atasözleri ve deyimler"e ayrıldı. Altıncı bölümde motiflere, yedinci bölümde terimlere, sekizinci bölümde genel hatlarıyla halkbilimine yer verildi.

    alıntı+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi