Gebelikte Torch Enfeksiyonu

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Gebelikte Torch Enfeksiyonu ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Hasan
  Özel Üye

  Cevap: ÖZET Gebelik ve doğum sırasında ortaya çıkan enfeksiyonlar önemli bir problem oluşturmaktadır. Sadece virüslerin neden olduğu intrauterin enfeksiyonlar ve doğum kanalından geçen enfeksiyonlar bütün canlı doğumların en az %2.5’unda görülür. Bu enfeksiyonlardan bir grubu TORCH adını alır. Yenidoğanda çeşitli patolojilere yol açan maternal enfeksiyonların gebelik esnasında erken teşhisi önemlidir. Etkin bir korunma için gebelik esnasında kazanılan bu enfeksiyonların mümkün olduğu kadar erken teşhis edilmesi uygun kararların alınmasında önemli rol oynar. TORCH ifadesinde; T,Toksoplazmozisi, R,Rubellayı, C, Cytomegalovirusu ve H, Herpes Simplex virusu ifade eder. O (İngilizce’de “others”) diğerleri anlamında kullanılmaktadır ve Hepatit B, Leptospirozis, Epstein Barr Virus(EBV), HIV ve Human Parvovirus B19’u içermektedir. Bu enfeksiyonların ortak özelliği düşük, ölü doğum, prematürite, intrauterin büyüme geriliği, konjenital malformasyonlar, doğumda veya hemen sonra görülen akut hastalık veya normal term bebek ile sonuçlanabilmeleridir. Bazı enfeksiyonlar ise uzun dönemde sistemik komplikasyonlara neden olabilmektedir. Tüm bu komplike durumlar açısından primer ya da sekonder enfeksiyon tanımı, gebenin tedavisi, fetusa müdahale ya da amnion sıvısı incelemesi gibi durumlar için klinisyene yol gösterecektir. 3. 3
  Hasan
  Özel Üye
  1. GEBELİK & TORCH
  2. TOXOPLASMA GONDİİ Dünyanın en ünlü ve başarılı paraziti Konakçı özgüllüğü ve hücre tipi özgüllüğü çok düşük Dünya nüfusunun yaklaşık yarısı ve binlerce hayvan bu parazit ile enfekte ve vücutlarında binlerce latent fazdaki parazit ile sağlıklı olarak yaşamaya devam etmekteler. Fetusta ve immün-suprese hastalarda (AIDS, transplantasyon, kemoterapi) ciddi morbidite (ensefalit, pnömoni, myokardit, koryoretinit) ve mortaliteye neden olabilir. Fransa % 60-84 Türkiye % 46-80 Avusturya % 60 İtalya % 60-70 Almanya % 80 Brezilya % 67 ABD % 23 İngiltere % 22 Norveç % 12 Güney Kore % 4
  3. Toxoplasma Gondii
  4. GUNDİ Toxoplasma gondii’nin ilk izole edildiği kemirgen (1908)
  5. Sporsuz ookist (kedi dışkısı) (enfeksiyöz değil) Sporlu ookist (su, toprak, çimen vb) (enfeksiyöz) OOKİST TAKİZOİT Aktif enfeksiyon sırasında dolaşımda ve hücre içinde hızla çoğalan form DOKU KİSTİ Dendritik hücre içinde diğer hücrelere doğru yolculuk Latent enfeksiyon sırasında doku kistleri içinde yavaş coğalan form (bradizoit) (beyin, myokard, çizgili kas)
  6. İyi pişmemiş ya da çiğ et yiyerek (doku kisti) Enfekte kedi kumu ile temas (ookist) Enfekte toprak ile temas (ookist) İyi yıkanmamış enfekte meyve sebze yiyerek (ookist) Kan transfüzyonu Akut maternal toxoplasmosis
  7. Akut Maternal Toxoplasmosis – Maternal Riskler Minimal Gebelerin %90’ında asemptomatik Diğerlerinde enfeksiyöz mononükleozis benzeri semptomlar İnsidans 1-12 / 1000 gebelik ( Türkiye’de 1-3 / 1000 gebelik )
  8. Akut Maternal Toxoplasmosis – Fetal Riskler GESTASYONEL YAŞA göre ANNENİN TEDAVİ EDİLİP EDİLMEMESİNE göre değişir. Enfeksiyon ne kadar erken geçirilirse fetusa geçiş olasılığı o kadar düşük ancak konjenital enfeksiyon geliştiğinde ciddi sekel gelişme olasılığı o kadar yüksektir. Akut maternal toxoplasmosis saptandığında anne tedavi edilmelidir çünkü tedavi konjenital enfeksiyon sıklığını azaltmasa da fetustaki hastalığın şiddetini azaltır.<LI sizset="37" sizcache="74">İLK TRİMESTER Konjenital toxoplasmosis (% 10-17) (fetal hasar en fazla) İKİNCİ TRİMESTER AKUT MATERNAL TOXOPLASMOSİS ÜÇÜNCÜ TRİMESTER Konjenital toxoplasmosis (% 25) Konjenital toxoplasmosis (% 65) (fetal hasar en az)
   • Abortus
   • Ölü doğum
   • Toxoplasma-spesifik
   • organ anomalileri (%75)
   • Preterm doğum
   • IUGR
   • Doğumda klinik hafif / yok
   • Sadece seroloji pozitif olabilir
   • Toxoplasma-spesifik
   • organ anomalileri (%5)
   • Semptomlar aylar ya da
   • yıllar sonra ortaya çıkabilir
   Toplamda %50 <LI sizset="50" sizcache="74">İlk trimesterde enfeksiyon (fetusta şiddetli hastalık) Genellikle doğumda ya da postpartum birkaç ay içinde
   • LBW
   • Hepatosplenomegali
   • Anemi
   • Sarılık
   • Deri döküntüleri
   • Mikrosefali
   • Hidrosefali
   • Konvulsiyon
   • İntrakranyal kalsifikasyonlar
   • Koryoretinit
   • Görme bozuklukları
   Son trimesterde enfeksiyon (fetusta subklinik hastalık / asemptomatik) Genellikle doğumdan sonra aylar ya da yıllar içinde
   • Koryoretinite bağlı çeşitli
   • derecelerde görme bozuklukları
   • (neredeyse tüm fetuslarda görülür)
   • İşitme kaybı
   • Gelişimsel bozukluklar
   ** Konjenital toxoplasmosisli yenidoğanların % 80-90’ı doğumda asemptomatiktir.
  9. OKÜLER KRANİAL Klasik triad : Koryoretinit Hidrosefali İntrakranyal kalsifikasyonlar Sadece 1/3 vakada Neredeyse tüm fetüslerde ortaya çıkar.
  10. TOXOPLASMA TARAMA ve TANI TESTLERİ PREKONSEPSİYONEL DÖNEMDE Ig M (-) Ig G (+) Toxoplasmaya immünite gelişmiştir. Ig M (+) veya Ig M (+) Ig G (-) Ig G (+) Hastada geçirilmekte olan toxoplasmosis mevcut. Ig M (-) Ig G (-) Hasta toxoplasma ile karşılaşmamıştır.
  11. TOXOPLASMA TARAMA ve TANI TESTLERİ * * İLK TRİMESTER TARAMA TESTİ * * Ig M (-) Ig G (+) (Ig G titresinde > 4 kat artış) 3-4 hafta sonra Yakın geçmişte geçirilmiş bir enfeksiyon Uzak geçmişte geçirilmiş bir enfeksiyon Fetal risk yok denecek kadar az Toxo Ig M (-) Toxo Ig G (+) (yüksek titre ) Ig M (-) Ig G (+)
  12. TOXOPLASMA TARAMA ve TANI TESTLERİ * * İLK TRİMESTER TARAMA TESTİ * * Ig M (+) Ig G (-) veya Ig M (+) Ig G (+) Ig M pozitifliği açısından referans laboratuarda tekrar değerlendirme (Ig M akut bir form mu, kronik mi, yanlış pozitif mi?) ** (RF ya da ANA varlığında yanlış-pozitif sonuç çıkabilir) ** (Bazı hastalarda Ig G ile birlikte Ig M de yıllarca pozitif kalabilir) Sabin-Feldman boya testi (Ig G akut form mu, kronik mi?) Ig M, Ig A, Ig E (ELISA) (hepsi akut enfeksiyonu gösterir) Diferansiyel aglutinasyon (DA) testi (Ig M akut form mu, kronik mi?) Boya testi (+) Ig M, Ig A, Ig E (-) DA testi  Kronik patern Uzak geçmişte geçirilmiş Boya testi (+) (yüksek titre) Ig M, Ig A, Ig E (+) DA testi  akut patern AKUT ENFEKSİYON AVİDİTE Yüksek Düşük En erken 3 ay önce geçirilmiş Son 3 ay içinde geçirilmiş
  13. TOXOPLASMA TARAMA ve TANI TESTLERİ * * İLK TRİMESTER TARAMA TESTİ * * Ig M (-) Ig G (-) Gebe Toxoplasma ile şimdiye kadar karşılaşmamıştır ve bağışık değildir. Akut maternal ve konjenital toxoplasmosis açısından risk altındadır. Toxoplasma enfeksiyonundan korunma açısından önerilerde bulunun ve tercihe göre aylık ya da her trimesterde bir defa Toxo Ig M ve Ig G bakın. Serokonversiyon saptanırsa gebelik haftasına göre uygun tetkiki yapıp tedaviye başlayın.
  14. AKUT MATERNAL TOXOPLASMOSİSTE TEDAVİ ŞEMASI Fetal enfeksiyon varlığından emin olana kadar gebelik haftası kaç olursa olsun Spiramisin 3 gr/gün başlayın ve USG ile takip edin. Amniosentez ile (15. haftadan itibaren) amnion sıvısında PCR ile toxoplasma DNA araştırın PCR (+) USG Anormal Aileye riskler hakkında bilgi verin. Terminasyon istenmezse doğuma kadar Primetamin /Sulfadiazin/ Folik Asit tedavisi verin. USG takibi yapın. PCR (-) USG Normal 22. Haftada kordosentez ile fetal kanda Toxo IgM bakın Toxo Ig M (-) Doğuma kadar profilaktik olarak tedaviye sadece Spiramisin ile devam edip USG ile takip edin. Toxo Ig M (+) Terminasyon PCR (+) USG Normal Primetamin/Sulfadiazin/Folik Asit tedavisi başlayın. Üçlü antibiotik tedavisine doğuma kadar devam edip USG ile takip edin<LI sizset="73" sizcache="74">TOXOPLASMA Ig M ve Ig G NEGATİF OLAN GEBELERE ÖNERİLER Yiyeceklerle ilgili
   • Çiğ ya da az pişmiş et (çiğ köfte, sucuk) yemeyin, etleri en az 70 ° ısıda ve tamamen pişirin. Eti pişirmeden önce birkaç gün derin dondurucuda tutun. Et pişmeden önce tadına bakmayın.
   • Meyve ve sebzeleri iyice yıkamadan yemeyin.
   • Yıkanmamış meyve-sebze ve özellikle çiğ etle temastan sonra ellerinizi ve çiğ etle temas eden mutfak eşyaları ve mutfak yüzeylerini sıcak su ve sabunla yıkayın.
   Ev ile ilgili
   • Toprakla uğraşırken mutlaka eldiven giyin ve sonrasında ellerinizi yıkayın.
   • Arıtılmamış su içmeyin.
   • Ookist taşıyabilecek sinek ya da böceklerden korunmak amacıyla pencere filtreleri kulllanın.
   Kedisi varsa
   • Şimdiye kadar hiç dışarı çıkmamış ve sadece kuru ya da konserve mama ile beslenmiş, çiğ et verilmemiş ise muhtemelen toxoplasma taşıyıcısı değildir, içeride tutmaya ve aynı şekilde beslemeye devam edin.
   • Kedi kumunu hergün mümkünse başkasına değiştirtin ve temizliği deterjan ve sıcak suyla yapmasını rica edin. Eğer mümkün değilse eldiven giyin ve sonrasında ellerinizi yıkayın.
  15. Toxoplasmosis primer olarak yiyecek kaynaklı bir enfeksiyondur..
  16. RUBELLA (KIZAMIKÇIK) Togavirus familyasına ait bir RNA virusu, tek konakçısı insandır. Solunum yoluyla bulaşır. 2-3 haftalık inkübasyon dönemi sonrası %50-75 hastada karakteristik döküntü başlar. Döküntü yüzde başlayıp gövde ve extremitelere yayılır ve 3 gün sürer. Ateş, artralji, suboksipital ve postaurikular LAP eşlik eder. Klinik her zaman tanı koydurucu olmadığı için temel tanı metodu serolojik testlerdir. Gebe kadınlarda rubella enfeksiyonu genellikle hafif geçer ve tam bir iyileşmeyle sonuçlanır. Ensefalit, kanama diatezi ve artrit gibi komplikasyonlar seyrektir.<LI sizset="84" sizcache="74">KONJENİTAL RUBELLA SENDROMU (KRS) GEÇİCİ KALICI GELİŞİMSEL
   • Düşük doğum ağırlığı
   • Hepatosplenomegali
   • Trombositopenik purpura
   • Meningoensefalit
   • Hepatit
   • Hemolitik anemi
   • Pnömoni
   • Lenfadenopati
   Sensorinöral sağırlık
   • Sensorinöral sağırlık
   • Mental retardasyon
   • Puberte prekoks
   • Diabetes mellitus
   • Tiroid bozuklukları
   • Progresif rubella panensefaliti
   • KARDİAK
   • Pulmoner valvular stenoz
   • PDA (foramen ovale persistansı ile)
   • Pulmoner arter stenozu
   • ASD, VSD
   • OKÜLER
   • Katarakt (bilateral ve doğumda mevcut)
   • Retinopati
   • Mikroftalmi
   • Glokom
   Gregg triadı
  17. RUBELLA TARAMA ve TANI TESTLERİ PREKONSEPSİYONEL TARAMA VE AŞILAMA İDEALDİR Ig M (-) Ig G (+) Rubellaya karşı bağışıklık mevcut Ig M (-) Ig G (-) Aşılama yapılmalıdır PREKONSEPSİYONEL DÖNEMDE
  18. KKR (Kızamık-Kabakulak-Kızamıkçık) MMR (Measles-Mumps-Rubella) AŞISI * İmmün olmayan kadınlar aşıdan sonra en az 1 ay gebe kalmamalıdırlar. (Önceki görüş 3 ay şeklindeydi) CDCP: Notice to readers. Revised ACIP recommendation for avoiding pregnancy after receiving a rubella-containing vaccine. MMWR 2001;50(49):1117 * Aşının koruyuculuğu %95’tir. Rubella Ig G > 15 IU/ml is koruyucu olduğu kabul edilmektedir. * Aşı sonrası antikor düzeyleri düşük olan kişilerde viremi ve klinik enfeksiyon görülebilir. Aşı sonrası konjenital rubella sendromu çok nadir de olsa bildirilmiş. Enders G, Calm A, ShaubJ. Rubella embryopathy after previous maternal rubella vaccination. Infection 1984;12:96-98. M-M-R II ® Priorix ® Trimovax ® Çocukluk döneminde aşılama İlk doz 12-13 aylık iken İkinci doz ilkokul 1. sınıfta İmmün olmayan kadında aşılama (gebelik öncesi) Tek doz rubella aşısı TRİVALAN CANLI ATENÜE AŞI
  19. RUBELLA TARAMA ve TANI TESTLERİ PRENATAL DÖNEMDE Ig M (-) Ig G (-) Aşı kontrendike !!! Gebeye durumu hakkında bilgi verip önerilerde bulunun. Doğum sonrası, tercihen taburcu olmadan, aşılama yapın. Ig M (-) Ig G (+) Gebede rubellaya karşı bağışıklık mevcut
  20. RUBELLA TARAMA ve TANI TESTLERİ PRENATAL DÖNEMDE Ig M (+) Ig G (-) Primer rubella enfeksiyonu mu? ** Parvovirus B19, EBV enfeksiyonu veya RF varlığında yanlış-pozitif sonuçlar olabilir. Klinik her zaman tanı koydurucu değildir. Seroloji tekrarı Ig M (-) Ig G (-) Öneriler ve doğum sonrası aşılama Ig M (+) Ig G (-) Primer maternal rubella Ig M (+) Ig G (+) Ig M yanlış-pozitif? Yakın geçmişte geçirilmiş rubella? Uzak geçmişte geçirilmiş rubella? Seroloji tekrarı Ig M (-) Ig G (+) Ig M (+) Ig G (+) Rubellaya karşı bağışıklık mevcut Rubella Ig G Avidite Testi 3 aydan önce geçirilmiş Son 3 ay içinde geçirilmiş Yüksek Düşük
  21. MATERNAL RUBELLA ENFEKSİYONUNDA YÖNETİM İlk 16 hafta KRS insidansı ilk 12 hafta %90-100 13-16 haftalar arası %35 (işitme kaybı, retinopati) Spontan abortus insidansı %20 Hemen terminasyon ya da invazif işlemlerle (*) fetal enfeksiyon kanıtlandıktan sonra terminasyon 16. haftadan sonra Amnion sıvısında RT-PCR ile viral RNA Kordosentez ile fetal kanda Rubella Ig M İşitme kaybı ve retinopati riski düşüktür İstenirse fetal enfeksiyon varlığı invazif işlemlerle (*) test edilebilir. TEDAVİSİ YOKTUR * Immünglobulin (20 ml, ilk 72 saatte) sadece terminasyonu kabul etmeyen gebelerde rubella maruziyetinin hemen sonrasında uygulanabilir. Faydası tartışmalıdır.<LI sizset="114" sizcache="74">RUBELLA İLE İLGİLİ ÖZEL DURUMLAR Rubella immünite durumu bilinmeyen bir gebe şüpheli ya da kanıtlanmış rubella enfeksiyonu geçiren biri ile aynı ortamda bulunmuşsa ..
   • Eğer size maruziyetten sonra hemen başvurmuşsa Rubella Ig G bakın, (+) ise rubellaya karşı bağışıklığı mevcuttur. Hastaya risk bulunmadığını söyleyin.
   • Daha geç başvuru halinde 2-3 hafta arayla Rubella Ig M bakın, gebe rubella ile enfekte olmuş ise Ig M pozitifleşecektir. Ig M pozitifleşmediyse hasta enfekte değildir.
   Rubellaya karşı bağışıklığı olmayan bir gebe şüpheli ya da kanıtlanmış rubella enfeksiyonu geçiren biri ile aynı ortamda bulunmuşsa..
   • Mümkünse rubella geçiren kişide tanıyı serolojik olarak doğrulattırın.
   • 2-3 hafta arayla Rubella Ig M bakın, gebe rubella ile enfekte olmuş ise Ig M pozitifleşecektir. Ig M pozitifleşmediyse hasta enfekte değildir.
   Erken gebelikte (kazara) rubella aşısı yapılmışsa..
   • CDC erken gebelikte aşı yapılmış 500’den fazla gebeyi takip etmiş ve 8 fetusta seroloji pozitif saptanmış ancak hiçbir fetusta KRS gelişmemiş. Bu nedenle hastaya fetal enfeksiyon olasılığının ihmal edilebilecek kadar az olduğu söylenebilir.
  22. SİTOMEGALOVİRÜS (CMV) Sitomegalovirüs CMV ile enfekte hücre (bazofilik intranükleer inklüzyon) Perinatal enfeksiyonların en sık sebebidir. Mental retardasyon nedeni olarak Down sendromundan sonra ikinci gelmektedir. Sensörinöral işitme kaybının da en sık sebebidir. Damlacık, tükrük ya da idrarla temas Anneden fetusa vertikal geçiş Cinsel yolla CMV için popüler bir mekan Üreme çağındaki kadınların % 50’si seropozitiftir. Sosyoekonomik seviye düştükçe seropozitiflik artar. CMV primer enfeksiyon sonrası vücutta latent hale gelir ve antikor varlığına rağmen periodik reaktivasyon ve viremi gelişir.
  23. SİTOMEGALOVİRÜS (CMV) Maternal CMV enfeksiyonu % 85 asemptomatik % 15 enfeksiyöz mononükleozis benzeri semptomlar (ateş, farenjit, LAP, poliartrit)
  24. Konjenital CMV enfeksiyonu CMV (-) kadın oranı % 40-50 Primer maternal enfeksiyon % 1-3 CMV (+) kadın oranı %50-60 Maternal CMV reaktivasyonu İlk trimester % 0-2 İkinci trimester % 6-10 Üçüncü trimester % 11-28 Bunların % 20-50 ’sinde fetusa vertikal geçiş gerçekleşir. Reaktivasyonda fetal enfeksiyon %2 % 5-10 doğumda semptomatik Hepatosplenomegali, hiperbilirubinemi, peteşi, trombositopeni, intrakranyal kalsifikasyonlar, mikrosefali, IUGR, sarılık, hemolitik anemi, koryoretinit % 90-95 doğumda asemptomatik % 5-15’inde sekel gelişir % 85-95 normal gelişim gösterir ENFEKTE YENİDOĞANLARIN
  25. Konjenital CMV enfeksiyonunda USG bulguları Amnion sıvısı: normal, azalmış ya da artmış Plasenta kalınlaşmış (50%) Hidrosefali Periventriküler kalsifikasyonlar Mikrosefali Ascites IUGR Ekojen abdominal kitle Hepatosplenomegali Hidrops Fetal ölüm Antenatal ascites ve/veya hidrops fetalis kötü prognostik faktördür ve genellikle fetal ölüm ile birliktedir. Gebeliğin ilk 20 haftasında geçirilen primer enfeksiyonun ciddi fetal hasar oluşturma olasılığı daha yüksektir. Hollier, L.M. and Grissom, H. Human Herpes Viruses in Pregnancy: Cytomegalovirus, Epstein-Barr Virus, and Varicella Zoster Virus. Clinics in Perinatology, volume 32, September 2005, pages 671-696. Duff, Patrick. Immunotherapy for Congenital Cytomegalovirus Infection (Editorial). New England Journal of Medicine, volume 353, number 13, September 29, 2005, pages 1402-1404.
  26. CMV TARAMA VE TANI TESTLERİ Ig M (-) Ig G (-) Ig M (-) Ig G (+) PRENATAL DÖNEMDE Gebelikte primer enfeksiyon reaktivasyona göre daha ciddi sekel oluşturduğu için hastaya CMV enfeksiyonundan korunmak için genel önerilerde bulunun. Hastaya CMV enfeksiyonunun reaktive olabileceğini ancak fetal sekel riskinin düşük olduğunu anlatın. Serokonversiyon açısından takip tartışmalıdır. Reaktivasyon halinde Ig M pozitifleşmeyebilir ancak Ig A, Ig E ölçümü tanıda yardımcı olabilir.
  27. CMV TARAMA VE TANI TESTLERİ PRENATAL DÖNEMDE Ig M (+) Ig G (-) Ig M (+) Ig G (+) Yanlış pozitiflik ekarte edilmeli Primer maternal enfeksiyon 21. haftadan itibaren amnion sıvısında PCR * Maternal enfeksiyondan en az 6 hafta sonra yapılmalı . Fetal riskler konusunda danışmanlık Terminasyon Fetal kanda CMV Ig M Yüksek avidite USG takibi (hiperekojen barsak, IUGR, ventrikülomegali, intrakranyal kalsifikasyon, nonimmün hidrops, oligohidr.) Düşük avidite 3 aydan önce geçirilmiş Son 3 ay içinde geçirilmiş Terminasyon AVİDİTE<LI sizset="126" sizcache="74">CMV enfeksiyonundan korunmak için genel öneriler
   • Küçük çocuklarla temastan sonra eller sabunla yıkanmalı, idrar ve tükrük dahil çocuk sekresyonlarından uzak durulmalıdır.
   • Kreş, sınıf gibi yerlerden mümkün olduğunca uzak durulmalıdır.
   • Çocuğu kreşe gidiyorsa hijyenik kurallara sıkı uyulmalı, çocuğun sekresyonları ile temas sonrası su ve sabunla temizlik yapılmalı (örneğin bez değiştirme sonrası)
   • Çocukları dudak ya da yanaktan öpmekten kaçınılmalıdır.
   • Çocukların yiyecek ve içecekleri paylaşılmamalı, kullandıkları çatal, kaşık vb yıkanmadan kullanılmamalı.
   • Kan transfüzyonu CMV (-) kan ile yapılmalıdır.
   • Prezervatif kullanılmalıdır.
  28. HERPES SİMPLEX VİRUS (HSV 1-2) Herpes ailesinden bir DNA virusu HSV-1 Orolabial herpes HSV-2 Genital herpes OROLABİAL HERPES Bir çocukluk çağı hastalığıdır. Primer oral enfeksiyonların % 90-95’i asemptomatiktir. Stres, güneş yanığı, ateşli hastalıklar sırasında dudaklarda herpetik veziküller şeklinde kendini gösterir. Bu sırada 7 gün boyunca etrafa virus yayılır. GENİTAL HERPES Enfekte bir insanla cinsel temas sonrası oluşur. Virusu bulaştıran kişi asemptomatik olabilir. Enfekte olan kişide daha önceden HSV-1’e karşı antikorlar mevcutsa enfeksiyon daha hafif seyreder ve daha kısa sürer. Eğer HSV antikorları mevcut değilse primer HSV genital enfeksiyonu şiddetli seyredebilir (ateş, myalji, aseptik menenjit, HSV ensefaliti, HSV hepatiti) (1/3)
  29. HSV-2 ENFEKSİYONU Primer enfeksiyon Non-primer ilk epizod Rekürren enfeksiyon HSV-1 veya HSV-2 antikoru negatif iken meydana gelen enfeksiyon HSV-1 antikoru mevcut iken HSV-2 ile meydana gelen enfeksiyon HSV-2 antikoru mevcut olmasına rağmen eski HSV-2 enfeksiyonunun reaktivasyonu ACOG. Management of herpes in pregnancy. Practice Bulletin No.8 October 1999 Fetusa geçiş en sık primer enfeksiyon ile olur (% 50) Fetal geçiş % 33 Fetal geçiş % 0-4
  30. GEBELİKTE HSV ENFEKSİYONUN ÖNEMİ Primer maternal enfeksiyon Primer ya da rekürren maternal enfeksiyonun fetusa geçişi Gebelikteki rölatif immünsüpresyon nedeniyle maternal primer enfeksiyon hepatit, ensefalit gibi komplikasyonlara neden olabilir. İlk trimesterde  spontan abortus İkinci/üçüncü trimesterde  preterm doğum ve dissemine neonatal enfeksiyon (% 0.01-0.05) % 75’i asemptomatik
  31. KONJENİTAL / NEONATAL HSV ENFEKSİYONU In Utero ( % 5) Peripartum ( % 85) Postpartum ( % 10) Kutanöz Oftalmolojik Nörolojik Ensefalit Dissemine enfeksiyon Deri-Göz-Ağız tutulumu Gebede viral shedding olmalı<LI sizset="138" sizcache="74">HSV İLE İLGİLİ BAZI NOTLAR
   • Gebelikte genital herpesi olan kadınların 2/3’ünde genital HSV enfeksiyonunu düşündürecek bulgular yoktur.
   • Prenatal dönemde alınan viral kültür doğumdaki viral durumu öngöremeyebilir.
   • HSV enfeksiyonu olan yenidoğanların büyük çoğunluğunun semptomu olmayan hatta genital herpes hikayesi olmayan ve HSV açısından seronegatif annelerden doğdukları gözlenmiştir.
   • Brown ZA, Wald A, Morrow A et al. Effect of serologic status and caesarean delivery on transmission rates of herpes simplex virus from mother to infant. JAMA 2003;289:203-209
   <LI sizset="143" sizcache="74">HSV İLE İLGİLİ KESİN OLAN KONULAR
   • Tüm gebelerde genital herpes öyküsü sorgulanmalı
   • Bilinen genital herpes öyküsü olmayan gebelere son trimesterde cinsel ilişkiden kaçınmaları tavsiye edilmeli
   • Gebelikte primer herpes enfeksiyonunda antiviral tedavi verilmelidir.
   • Doğum için gelen gebe genital herpes açısından dikkatle incelenmeli
   • Aktif HSV enfeksiyonu ve PROM olan term ya da terme yakın gebe en kısa zamanda C/S ile doğurtulmalıdır.
   • PPROM vakalarında ise ekspektan yaklaşım, glukokortikoid ve antiviral tedavi uygundur.
   • HSV-1 ve HSV-2 antikorlarının bakılması seronegatif gebeleri belirleyip gerekli önlemlerin alınmasını sağlayabilir.
  32. Fetusa vertikal geçiş primer olarak doğum sırasında gerçekleşir. Yenidoğan döneminde profilaktik tedavi verilmezse enfekte olan yenidoğanların %70-90’ında kronik HBV enfeksiyonu gelişir. Yenidoğana mümkün olan en kısa zamanda tedavi başlanmalıdır (ideali ilk 12 saat içinde) HB IG + Hepatit B aşısı (ilk dozu)  Yenidoğanların % 90-95’inde koruyuculuk sağlar. Hepatit B aşısının takip eden 2 dozu sırasıyla 1. ve 6. aylarda yapılmalıdır. HBs Ag (+) saptanan gebelikte fetal etkiler ve immünoprofilaksi HEPATİT B VİRUSU (HBV) Gebelikte HBV enfeksiyonunun teratojenik olduğuna dair bir kanıt yoktur.
  33. SİFİLİS İnkubasyon Primer Sekonder Latent Geç Primer, sekonder ve erken konjenital sifilis  Karanlık alan mikroskopisi Nonspesifik Nontreponemal antikorlar  VDRL ve RPR Spesifik Antitreponemal antikor  FTA-abs, TPPA, TPHA MHA-TP TANI
  34. Enfeksiyonun gebelikte erken tanı ve tedavisi fetal enfeksiyon açısından kritik bir öneme sahiptir. Çünkü aktif enfeksiyona sahip gebelerden doğan infantların %75’i in utero enfekte olur. Fetusa vertikal geçiş 16. gebelik haftasından önce nadirdir. Bu dönemde tanı koyulup uygun bir şekilde tedavi edilen bir gebede fetus enfekte olmayacaktır. 16. Haftadan sonra maternal enfeksiyonun şiddetine göre abortus, ölü doğum, neonatal ölüm, neonatal hastalık ya da latent enfeksiyon gelişebilir. Primer Sekonder Latent Geç % 29 % 59 % 50 % 13 Fetusa geçiş<LI sizset="154" sizcache="74">NEONATAL SİFİLİS
   • Rinit
   • Difüz makülopapüler deskuamasyonlu döküntü (avuç içi, ayak tabanı, ağız çevresi)
   • Hepatosplenomegali
   • Anemi, trombositopeni, sarılık
   • Neonatal ölüm  karaciğer yetmezliği, ciddi pnömoni, pulmoner hemoraji
  35. Tüm gebelere prenatal ilk vizitte rutin serolojik tarama (VDRL ya da RPR ile) Pozitiflik durumunda spesifik antitreponemal antikor testi Primer Sekonder Erken latent (<1 yıl) 2.4 milyon ünite benzatin penisilin G Geç latent (> 1 yıl) Birer hafta arayla toplam üç defa 2.4 milyon ünite benzatin penisilin G USG ile takip ** Plasentomegali Hepatosplenomegali Ascites Hidrops IUGR Mikrosefali Amniosentez PCR ile T. Pallidum’un saptanması
  36. VARİSELLA & HERPES ZOSTER VARİSELLA Enfeksiyondan 14 gün sonra tipik veziküler döküntü başlar. (gövde, yüz, orofarenks, saçlı deri) HERPES ZOSTER Dorsal kök ganglionlarındaki latent VZV’nin reaktivasyonu sonucu meydana gelir. Konjenital varisella sendromu Neonatal varisella Varisella pnömonisi (gebede) Konjenital varisella sendromuna neden olmaz<LI sizset="162" sizcache="74">Konjenital Varisella Sendromu
   • Dermatomal skarlaşma
   • Extremite hipoplazisi
   • Oküler anormallikler
   • * katarakt
   • * koryoretinit
   • * mikroftalmi
   • Düşük doğum ağırlığı
   • Kortikal atrofi
   • Mental retardasyon
   İnsidans % 1.3 - 2 Çoğu olgu 8-20. gebelik haftalarındaki varisella enfeksiyonu ile ilişkilidir. Neonatal Varisella Yenidoğanda ateş ve veziküler döküntü Doğumdan önceki 2 hafta içinde gebenin VZV ile enfeksiyonu sonucu oluşur. Dissemine hastalık ya da organ tutulumu olursa mortalite % 25
  37. Gebede varisella maruziyeti (hemen başvurduysa) VZV Ig G bakın VZV Ig G (+) Daha önce karşılaşmış VZV Ig G (-) İlk 96 saat içinde VZIG verilebilir Gebe varisella geçirirse Fetal riskin minimal olduğunu belirtin (% 1-2) Pnömoni açısından takip edin Lezyonları azaltmak için asiklovir kullanılabilir Gerekli görülürse amnion sıvısında ya da fetal kanda VZV DNA ya da VZV antikoru bakılabilir. (Ancak virus saptansa bile embriyopati öngörülemez) USG (extremite anomalileri açısından) VZIG maternal hastalığın şiddetini azaltır ancak konjenital varisellayı önlediğine dair kanıt yoktur.
  38. PARVOVİRUS B19 Eritema infeksiyozum, beşinci hastalık (ateş, döküntü, artropati) Gebelikte Parvovirus B19 enfeksiyonu seyrek olarak fetal kayıp ya da hidrops a neden olabilir ancak teratojenik kabul edilmemektedir. Enfeksiyon < 20 hafta  fetal kayıp % 10 > 20 hafta  fetal kayıp < % 1  hidrops % 0.3
  39. Gebede Parvovirus B19 maruziyeti (hemen başvurduysa) Seroloji Ig M (-) Ig G (+) Daha önce kazanılmış bağışıklık Ig M (+) Ig G (+) / (-) Akut enfeksiyon < 20 haftalık gebelik Abortus, hidrops, intrauterin ölüm riskinin düşük olduğuna dair bilgi verin > 20 haftalık gebelik Periyodik USG ve gerekirse MCA Doppler (hidrops ve anemi açısından) Ig M (-) Ig G (-) 3-4 hafta sonra seroloji tekrarı
+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi