Sırbistan dakı osmanlı eserleri

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Sırbistan dakı osmanlı eserleri ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Sırbistan dakı osmanlı eserleri

 2. 2
  Ensar
  Özel Üye

  Cevap: kosova-sırbıstan'daki osmanlı camileri


  Priştine-Kosova Fatih Camii


  İslam Ağa Camii- Niş-Sırbistan
  BAYRAKLI CAMİİ (Hüseyin Kethüda Camii):

  Bayraklı Camii Belgrad’da bulunan 250 camiden günümüzde ayakta kalan tek camidir. Belgrad Tapu Defterine 1212 (1797-1798) senesinde dercedilmiştir. Asıl inşa tarihi bilinmemektedir. Camiyi Kanuni’nin şehri muhasara ederken yaptırdığı yolunda bir kanaat olduğu gibi, başka bir rivayete gore de, Viyana kuşatmasından sonra, Avusturya işgalinin ardından II. Sultan Süleyman zamanında 1690’da inşa olunduğudur
  Adının Bayraklı Camii olmasının sebebi, geçmişte Belgrad’da bulunan diğer camilerle aynı anda ibadete başlanmasını sağlamak için bayrağın minarede sinyal olarak kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Cami 10.20 x 10.20 ebadında ve tek minarelidir. Duvar 1.30 m’dir. 1718-1739 yılları arasında Katolik Kilisesine dönüştürülmüş olan Bayraklı Camii 1941 ve 1944 yıllarında Almanların havadan taaruzları esnasında büyük zarar görmüştür. Cami birçok defalar tamirden geçmesi nedeniyle orjinal olan mimari karakteristik özellikleri kısmi zarar görmüştür. Belgrad’da ayakta kalan tek camii olması nedeniyle çok değerlidir.
  Bayraklı Camiinin kim tarafından ve hangi tarihte inşa edildiği tam olarak bilinmemektedir. Bu konuda araştırmacıların çeşitli görüşleri bulunmaktadır. Kare planlı olarak inşa edilen cami 10,2 m.'lik bir kubbe ile örtülüdür. Caminin kesme taştan inşa edilen sade bir minaresi vardır. Belgrad'ın Pasarofça Antlaşması ile Avusturya'ya bırakılmasından sonra Bayraklı Camii 22 yıl kilise olarak kullanıldı. Belgrad'ın Osmanlılar tarafından geri alınmasından sonra tamir edilerek yeniden ibadete açılan cami, daha sonraki Osmanlı-Avusturya savaşlarında da büyük zarar gördü. 1867'de Belgrad'ın Osmanlıların elinden çıkmasından sonra Sırp Hükümeti tarafından resmi olarak Müslüman cemaate tahsis edilen cami 1893-94 tarihinde II. Abdülhamit tarafından tamir ettirildi. Osmanlılar zamanında 250 kadar caminin bulunduğu Belgrad'da ibadete açık tek cami olarak kalan Bayraklı Camii, Kosova'da meydana gelen olaylardan sonra 18 Mart 2004'te yakıldı. Fakat daha sonra yeniden tamir edildi.

  KOSOVA- PRİZREN CAMİLER:

  KIRIK CAMİ olarak bilinen NAMAZGÂH, 21 Haziran 1455 günü Fatih’in ulu komutanlarından ulu kumandanlarından İsa Bey tarafından kuruldu. Otogarın ve Filigran Kuyumcular şirketi arasında bulunur. Binanın kıble duvarından bir bölümü bugüne kadar kalmıştır. Namazgâhta 199o yılında yapılan sondaj çalışmaları sırasında 9,20x7,60 metre büyüklüğünde ve 80 sm. kalınlığında taş duvarları ortaya çıkarılmıştır.
  SUZİ CAMİİ. 1512/13 yılında yapılmıştır. Tabakhana’da Prizren deresinin sol kıyındadır. İbadete açıktır. Caminin kurucusu Suzi Çelebi olarak bilinen ve 15000 beyitten oluşan “Mihail oğlu Ali Bey’in Gazavatnamesini” yazan şairin vakfıdır. Cami haziresinde Suzi Çelebi, kardeşi şair Nehari çelebinin kabirleri bulunduğu türbe ve üstün değeri olan sanat anlayışıyla işlenmiş kitabeli mezar taşlarının işaret ettiği vali, paşa gibi zamanın ileri gelen kişilerin yattığı mezarlar bulunur.
  EVRENOS YAKUP BEY (veya halkın ARASTA olarak adlandırdığı) CAMİ 1526 yılında kurulmuştur. Kent merkezindeki posta hane binasının karşısında bulunurdu. 1963 yılında cami binası yıktırılıp minaresi bu güne kadar ayakta durmaktadır.
  HACI KASIM CAMİİ hizmet görmek için Anadolu’dan gelen veteriner Hacı Kasım tarafından 1526 yılında yaptırıldı. Caminin iç kapısı üzerinde 1831 yılında yaptırılan tamire ait kitabe bulunur. İslahana’da Mustafa Baki sokağında bulunur. Cami avlusunda Seyfeddin efendiye ait olan baş taşı kitabeli bir mezar bulunur.
  MEHMET KULKİ BEY CAMİİ 1534 yılında kurulmuştur. Merkez postahane binasının ve Halveti tekkesinin arasındadır.
  YENİ MAHALLE (CAFER BABA) CAMİİ, 1538 yılında yapılmıştır. Yeni mahalle de bulunur.
  İLİYAZ KUKA CAMİİ, 1548 yılında inşa edilmiştir. İlyaz Kuka mahallesinde bulunur. 1897/98 yılında Ahmet Bey tarafından yapılan tamire kitabe caminin giriş kapısı üzerinde bulunur, minare tamirine ait kitabe ise minarenin dış tarafındadır. Üzeri çatılı içten kubbeli olan caminin mihrabı üzerinde bir caminin tasviri bulunur. Pencere söveleri etrafındaki süsleme işleri nden izler bulunmaktadır. Cami haziresinde sanat değeri yüksek olan kitabeli birkaç mezara ait baş ve ayak taşı bulunur.
  MÜDERİS ALİ EFENDİ CAMİİ, 1543 yılında yapıldı. Katolik kilisesinin giriş kapsını karşısında bulunur.
  MAKSUT PAŞA (MARAŞ) CAMİİ, 1566 yılında Hasan Çelebi tarafından mescit olarak yapıldı, 1644 yılında Mısır valisi Maksut Paşa tarafından minare eklenerek camiye dönüştürüldü. Maraş’ta bulunmaktadır. Camide son tamir işleri ve bahçesindeki şadırvan 1991 yılında yapılmıştır.
  MEHMET PAŞA (BAYRAKLI) CAMİİ, 1573/74 yılında yapıldı. Balkanlarda en güzel camilerden biridir. İç duvarlarındaki kalem işleri üstün bir sanat işidir. Prizren’in merkez camisidir. Bitişiğinde Mehmet paşa medrese binası, kütüphane binası, cami bahçesinde baştaşları kitabeli mezar taşları, türbe binası ve sokaktan cami avlusuna girerken İslam Birliği Heyetinin yönetim binası olarak kullandığı bir yapı bulunmaktadır. Caminin giriş kapsı üzerinde caminin kurucusu ve kuruluş tarihi hakkında bilgi veren mermer üzerinde kabartma bir kitabe bulunur.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi