Uluslararası muhasebe standartlarının değerleme kavramına getirdiği yenilikler nelerdir?

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Uluslararası muhasebe standartlarının değerleme kavramına getirdiği yenilikler nelerdir? ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Ensar
  Özel Üye

  Cevap: Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun İş Hayatına Getirdiği Yenilikler Ve Yeni Muhasebe Düzeni
  14.10.2011

  Bilindiği üzere Türk Ticaret Kanunu (TTK) Tasarısı, Ocak 2011’de TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmıştır. 1535 maddeden oluşan yeni TTK kapsamlı düzenlemeleriyle iş hayatımıza yeni dinamikler kazandıracak, uluslar arası ticari rekabette ise elimizi her yönüyle kuvvetlendirecektir.  Bu kanun, değerli akademisyenlerin bürokratların ve iş dünyası temsilcilerinin yıllar süren titiz ve özenli çalışma döneminin ardından hazırlanmış olup modern ve çağdaş hukukun tüm yönleri “ Öz Türk Ticaret ”hukukumuzla birleşerek ihtiyaçlara uygun yeni bir Türk Ticaret Hukuku oluşmuştur. Yeni TTK işletmeler için şeffaflığı, kurumsallaşmayı, bilgi toplumu olmayı ve işlevsel denetimi beraberinde getirmekte ve bu hususları ticaret hukukun olmazsa olmazları olarak belirlemektedir.  Türk Ticaret Hukuku’nun AB Ticaret Hukuku ile uyumlaştırma zorunluluğu ve çağdaş ticaret anlayışına paralel gitmesi gerekliliği nedenleriyle hazırlanan ve yasalaşan yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte işletmeler için bir çok yeni kavram, düzenleme ve uygulama beraberinde gelmektedir. Bunlardan en önemli ve dikkat çekici olanları başlıklar halinde açıklayacağız.  ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARINA GEÇİŞ  İşletmeler için son derece önemli olan yeniliklerin başında muhasebe uygulamalarındaki değişikler gelmektedir. Yeni uygulamayla birlikte muhasebe üzerindeki vergi usul kanunun etkisi kalkacak ve piyasa şartlarına uygun mali tablolar ve raporlar hazırlanacak. Peki bu nasıl olacak? 2013 yılı başından itibaren istisnasız tüm işletmeler muhasebelerini uluslararası finansal raporlama standartları ile uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS) uygun olarak tutacak. Finansal raporlamalarda yine bu standartlara uygun olarak yapılacak. Fakat buradaki en önemli konu ise uluslararası muhasebe standartlarını bilen ve bunu uygulayacak muhasebeci ve mali müşavir sayısının yeterli olup olmadığı ? Bize göre bu standartları bilen denetçiler dahil muhasebeci ve mali müşavir sayısı çok çok az. Peki çözüm ne ? Uygulama belirttiğimiz gibi 2013 te başlayacak yani yaklaşık olarak 1 yıl dan biraz fazla bir zaman var. Bu zaman zarfında muhasebecilerin ve mali müşavirlerin muhasebe standartları konusunda bu konunun uzmanları tarafından eğitilmesi ve işletmelerin muhasebe alt yapılarının bu standartlara uygun hale getirilmesi şart. Aksi halde işletmeler yıllarca telefi edilmesi zor muhasebe sorunlarıyla karşı karşıya kalabilirler. Amaç yapıyı sağlamak temeller üzerine kurmak….  TÜM İŞLETMELER İÇİN İNTERNET SİTESİ ZORUNLU OLACAK  Bizce yeni TTK’ ile gelen yeniliklerden en önemlileriden biride her sermaye şirketi için bir internet sitesi açma mecburiyetinin gelmesi. Şirketin internet sitesi zaten mevcutsa şirket bu sitenin belli bir bölümünü sunulması zorunlu bilgilere özgülemek zorunda olacak.  İnternet sitesinde şirketçe kanunen yapılması gereken ilanlar , pay sahipleri ile ortakların menfaatlerini koruyabilmeleri ve haklarını bilinçli kullanabilmeleri için görmelerinin ve bilmelerinin yararlı olduğu belgeler, bilgiler, açıklamalar , değerleme raporları, kurucular beyanı, ticaret şirketlerinin birleşmesi, bölünmesi, tür değiştirmesi hâlinde, ortakların ve menfaat sahiplerinin incelemesine sunulan bilgiler, tablolar, belgeler; sermaye arttırımı, azaltılması dâhil, esas sözleşme değişikliklerine ait belgeler, kararlar; imtiyazlı pay sahipleri genel kurulu kararları, menkul kıymet çıkarılması gibi işlemler dolayısıyla hazırlanan raporlar , genel kurullara ait olanlar dâhil her türlü çağrılara ait belgeler, raporlar, yönetim kurulu açıklamaları , şeffaflık ilkesi ve bilgi toplumu açısından açıklanması zorunlu bilgiler , bilgi alma kapsamında sorulan sorular, bunlara verilen cevaplar, diğer kanunlarda pay sahiplerinin veya ortakların aydınlatılması için öngörülen hususlar, finansal tablolar, kanunen açıklanması gerekli ara tablolar, özel amaçlarla çıkarılan bilançolar ve diğer finansal tablolar, pay ve menfaat sahipleri bakımından bilinmesi gerekli finansal raporlamalar, bunların dipnotları ve ekleri, denetçi, özel denetçi, işlem denetçisi raporları. ve bunlara benzer hususlar yer alacak.  TEK PAY SAHİPLİ A.Ş KURULABİLECEK  Yeni TTK uyarınca, tek pay sahipli AŞ ve tek ortaklı LTD.Ş hem kurulabilecek hem de çok pay sahipli/ortaklı olarak kurulan AŞ ve LTD.Ş daha sonra tek pay sahibine veya ortağa düşerlerse, yasal bir şekilde yine faaliyetlerini sürdürebilecekler. Eski uygulamada A.Ş lerde beş ortağı tamamlamak her zaman kolay olmuyordu. Arzulanmayan kişiler ortak alınabiliyordu, karar almada ortaklar arasındaki anlaşmazlıklar şirketlerin geleceğini tehdit ediyordu. Yeni TTK tek ortaklı A.Ş ve tek ortaklı LTD.Ş imkanı tanıması çoğu girişimcinin uygulamaya geçişle birlikte tercih edebileceği bir seçenek olarak gözüküyor.  Bu arada şirket birden çok pay sahibiyle veya ortakla kurulmuş olup da daha sonra pay devri, çıkma ya da çıkarılma gibi işlemlerle pay sahibi veya ortak sayısı bire düşmüşse, şirket faaliyetine aynen devam edecek ve tüzel kişiliğini koruyacak.  İŞLETMELERİ BAĞIMSIZ DENETÇİLER DENETLEYECEK  Yeni TTK ile birlikte şirketlerin denetimi ile ilgili ayrıntılı düzenlemeler yapıldı. Buna göre A.Ş,ler LTD ŞTİ’ ler ve Şirketler Topluluğu (Ana şirket ve yavru Şirket) bağımsız denetim şirketini veya büyüklüğüne göre en az iki yeminli mali müşaviri veya serbest muhasebeci mali müşaviri denetçi olarak atayacaklar. Tabi bu konuların ayrıntıları ile ilgili olarak önümüzdeki günlerde Sanayi Tic. Bakanlığı ve TURMOB ve ilgili Yasal Otoriteler tarafından tebliğler ve yönetmelikler hazırlanacak.  Görülen o ki denetçilere çok önemli görevler düşecek .Yeni düzenlemeyle denetçiler ana hatlarıyla iki gruba ayrılacak . Birincisi şirketlerin finansal tablolarını denetleyen bağımsız denetçiler, ikincisi şirketlerin kuruluş, sermaye artırımı, sermaye azatlımı, birleşme, bölünme, tür değiştirme, değerleme, hisse devir işlemleri ve benzeri işlemleri denetleyen işlem denetçileri olacak. Sözün özü işletmeler her yönüyle denetlenecekler. Tabi bu arada belirtelim denetçilerin raporlarında olumsuz görüş vermeleri halinde şirket yönetimi fesh olmuş sayılacak.  SONUÇ  İşletmeler için kurumsallaşmayı ve kurumsal yönetimi her yönüyle ele alan Yeni TTK 2012 Temmuzdan itibaren yürürlüğe giriyor. Önerimiz işletmelerin bir an önce her yönüyle Yeni TTK ya göre yönetim anlayışlarını, vizyonlarını ve muhasebe alt yapılarını yeniden oluşturmaları gerekiyor.


  Yeni TTK’nın global rekabetin doruk noktada olduğu ve Türkiye’nin her yönüyle atağa geçtiği bu dönemde ülkemiz , iş dünyamız , hukuk camiamız ve muhasebe mesleği ile uğraşanlara hayırlı olmasını temenni ediyoruz. İleriki yazılarımızda konuyla ilgili diğer hususları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz..+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi