Zevk Suyu Gelirse Oruç Bozulurmu

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Zevk Suyu Gelirse Oruç Bozulurmu ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Zevk Suyu Gelirse Oruç Bozulurmu

 2. 2
  gFb-Mmth
  Özel Üye

  Cevap: İslamda Mezinin Hükmü / Mezi gelince ne yapmalı

  MEZİ


  Erkeğin hanımı ile oynaşırken, idrar yolundan gelen berrak su Kadınlarda erkeklerden daha çok görülür Bu kelime "mezy" ve "meziy" şeklinde de okunabilir Hatta bazıları "meziyy" şeklinde şeddeli okunmasını daha uygun görmüşlerdir (el-Abâdî, Avnul-Ma'bûd Şerh'u Sünen'i Ebi Dâvud, Medine 1968, I, 354)

  Mezi, meni gibi şehvetle akmaz Aktığı zaman, insan tarafından hissedilmez Mezinin akması ile şehvet kesilmez (Ahmed b Muhammed b İsmail et-Tahtâvî, Haşiye ula Merakil-Felâh Şerhu Nuril-İzâh, Mısır 1970, s 80)

  Kur'ân-ı Kerim'de mezi hakkında herhangi bir bilgiye tesadüf edilememesine karşılık ilgili bazı hadisler bu konu ile ilgili açıklayıcı bilgiler verir

  Mikdâd b el-Esved'den nakledildiğine göre, Hz Ali ona şöyle buyurmuş: Ben Hz Peygamber (sas)'ın damadıdır Onun için O'ndan utanıyorum Sen O'ndan sor Bir adam hanımı ile şakalaşırken idrar yolundan mezi gelirse, ne yapmak gerekir İtikdâd; bu durumu Hz Muharnmed (sas)'e sordum, aşağıdaki cevâbı verdi, demiş:

  "Herhangi birinizin idrâr yolundan bu şekilde mezi gelirse, avret yerini (zekerini) yıkasın ve namazı için abdest alsın " (İmâm Malik, el-Muvaıta, Tahare, 53; Buharî, Gusl, 13; Müslim, hayz, 4; Ebu Davut, Tahare, 82)

  Rivâyet edildiğine göre, Sehl b Huzeyf; "benden çok mezi geliyordu ve ben her seferinde gusledip yıkanıyordum" demiş ve bu durumu Hz Peygamber (sas)'e sorduğunu söylemiş Hz Peygamber (sas) ona, mezinin guslü gerektirmediğini, yalnız abdesti bozduğunu buyurmuş Tekrar: "Yâ Resûlâllah, elbiseden mezinin bulaştığı yeri ne yapmak gerekir?" diye sorunca, Rasûlullah (sas), mezinin bulaştığına kanaat getirilen yerlerin su ile silinmesinin yeterli olduğunu açıklamıştır (Ebu Davud, Tahare, 82; Tirmizî, Tahare, 84)

  Hz Ali, Rasûlullah (sas)'den mezi ile ilgili soru sormuş O da; "Mezi abdesti ve meni guslü gerektirir" diye buyurmuştur (Tirmizi, Tahare, 83)

  Meziden dolayı gusül yapmak, yıkanmak gerekmez Aneak meıi abdesti bozar Bunun için abdesti yenilemek gerekir

  Hadislerde de işâret edildiği gibi, mezinin bulaştığı yerleri yıkamak icâb eder Çünkü mezi necistir (İbnul-Humâm, Şerhu Fethil-Kadir, Mısır 1315, I, 46; Vehbe ez-Zuheylî, el Fıkhul-İslâmî ve Edilletuhu, Dımaşk 1989, I, 368) Nureddin TURGAY 3. 3
  Ziyaretçi
  sitenız için çok tşkler yazanın eline saglık 4. 4
  Ziyaretçi
  Allah ne muradınız varsa versn

 5. 5
  Ziyaretçi
  Güzel bir açıklama çok teşekür ederim

 6. 6
  Ziyaretçi
  Çok sağolun Çok cok sagolun sevgilimle öpüşüyodum ve bu su geldi ramazan ramazan çok günah oldugunu biliyorum allah affetsin ama orucum bozuldumu diye merak ediyordum.

 7. 7
  Ziyaretçi
  Zaten senin sevgilin ile opüşmen orucu bozuyor mezih gelse de bir şey fark etmez.

 8. 8
  Ziyaretçi
  Sevgilinle öpüsünce oruc zaten bozuldu

 9. 9
  Ziyaretçi
  Zevk suyu genelde şehvet hallerinde erkeklik organından çıkan iki sıvı vardır. Bunlardan birine meni diğerine mezi denir. Meni, şehvetin doruğuna fışkırarak çıkar. Mezi ise şehvetten önce ve sonra sızıntı halinde olur. Meni ve mezi gerek yapı gerekse işlev olarak farklı sıvılardır. Mezi, meninin geçiş yolunu kayganlaştırma ve temizleme görevini yapar. Meninin daha kolay fışkırmasını sağlar ve spermlerin temiz bir şekilde hedeflerine ulaşmasını sağlar. Sadece öpüşmek yada okşamakla gusül abdesti gerekmez. Gusül abdestini gerektiren durum ya cinsel ilişki veya cinsel ilişki olmasa da boşalma meydana gelmesidir. Nefsine güvenemeyen kimsenin hanımını öpüp okşaması da mekruhtur. Ancak meni gelerek orucun bozulma ihtimali de vardır.

+ Yorum Gönder
zevk suyu gelince oruç bozulur mu,  zevk suyu akınca oruç bozulur mu,  zevk suyu gelirse oruc bozulur mu,  zevk suyu gelince oruc bozulurmu,  zevk suyundan oruç bozulur mu
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 11 kişi