İsimler ve soyadları hakkında bilgi

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden İsimler ve soyadları hakkında bilgi ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Ensar
  Özel Üye

  Cevap: Soyadı Kanunu


  Siyasal
  Saltanatın Kaldırılması
  Cumhuriyetin İlanı
  Halifeliğin Kaldırılması

  Toplumsal
  Kadınların Seçme ve Seçilme Hakkı
  Şapka Kanunu
  Tekke, Zâviye ve Türbelerin Kapatılması
  Soyadı Kanunu
  Lâkap ve Unvanların Kaldırılması
  Uluslararası Ölçülerin Kabulü

  Eğitim ve kültür
  Öğretimin Birleştirilmesi
  Harf Devrimi
  Köy Enstitüleri
  Türk Dil ve Türk Tarih Kurumlarının Kurulması
  Üniversite Öğreniminin Düzenlenmesi
  Güzel Sanatlarda Yenilikler

  Ekonomi
  Aşarın Kaldırılması
  Çiftçinin Özendirilmesi
  Toprak Reformu
  Örnek Çiftliklerin Kurulması
  Sanayi Teşvik Kanunu
  I. ve II. Kalkınma Planları


  Hukuk
  Mecellenin Kaldırılması
  Medeni Kanun

  Atatürk'ün devrimlerinden olan Soyadı Kanunu sonucunda, her Türk kendi adından başka ailesinin ortak olarak kullanacağı bir soyadı almıştır.

  Cumhuriyet öncesi Türk toplumunda ailelerin dinî, sosyal, ailevî ve asalet kaynaklı lakaplar taşımaları, gerek insanlar arasında ayırıma yol açmakta, gerekse toplumsal ilişkilerde (nüfus işlemleri, askerlik vb.) karışıklıklara neden olmaktaydı. Bu durum, cumhuriyetin millî sınırlar içinde tüm insanları eşit kabul etme mantığıyla bağdaşmıyordu. Dolayısıyla hızla modernleşen Türk toplumunda böyle bir bölünmüşlüğe yer verilmemeliydi. Bu gaye ile 21 Haziran 1934'te “Soyadı Kanunu” kabul edilmiştir. Bu kanuna göre, her Türk kendi adından başka ailesinin ortak olarak kullanacağı bir soyadı alacaktır. Alınan bu soyadları Türkçe olacak, yabancı milletlere ait adlar kullanılmayacak, soyadlarının ahlaka aykırı ve komik olmamasına özen gösterilecektir. Ayrıcalık belirten ünvanların kaldırılması ile birlikte halk arasında eşitlik sağlanması Atatürk ilkelerinde "Halkçılık" ile ilgilidir.

  24 Kasım 1934 tarihinde kabul edilen bir kanunla da Mustafa Kemal’e TBMM tarafından “Atatürk” soyadı verilmiştir.

  Yine bu tarihte 'ağa', 'hacı', 'hafız', 'molla', 'hoca', 'efendi', 'bey', 'beyefendi', 'hanım', 'hanımefendi', 'paşa', 'hazret' gibi unvan ve lakapların soyadı olarak alınması yasaklanmıştır. Soyadı kanununun kabul edilmesi ile toplum hayatında yeni bir düzen ve disiplin sağlanırken, aile ve fertlerin de tam olarak tanınması mümkün olmuştur. Bu kanunla birlikte seçilen kurul bünyesinde her aile ferdine bir soy isim verilmiştir. Soyad kanunu çıkmadan evvel aile kişi ve şahıslara lakaplar dışında takılan isimler önüne baba adı getirilerek tanınması mümkün olurdu. (Örn; Hasan oğlu Akif) yada (Hasan Molla oğlu Akif Molla) Mustafa Kemal başta Atatürk soyismini alarak aynı baba ve ismi taşıyarak karşılığa yol açan bu sorunuda yaptıgı kanun değişikliği ile gidermiş oldu.
+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi