Şafii mezhebine bağlıyım namazlarımı hanefi mezhebine göre kılsam olur mu?

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Şafii mezhebine bağlıyım namazlarımı hanefi mezhebine göre kılsam olur mu? ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Şafii mezhebine bağlıyım namazlarımı hanefi mezhebine göre kılsam olur mu?
  Soru: s.a.ben şafii mezhebine bğlıyım bulunduğum ortam hanefi namaz kıldığım mescid hanefi mezhebine göre akşam namazı sabah namazı kılınıyor bende imama uymak zorunda kalıyorum.tehiyyatüda şehadet parmağımı farklı tutuyorum selamı imamın ikinci selamından sonra veriyorum.kendi mezhebimden çıkmak istemiyorum ama namazlarımı hanefi mezhebine göre kılsam olurmu.aydınlatırmısınız?S.A. ? 2. 2
  desert.rose
  Usta Üye

  Cevap: Ülkemizde, çoğunlukla Hanefî ve Şâfiî mezhebine mensup Müslümanlar bulunmaktadırDiğer iki mezhebe tâbi olanlar pek nâdirdirZaten mevcut fıkıh kitaplarının ekserisi de Hanefî ve Şâfiî mezhebine göre yazılmıştır

  Bu iki mezhebe bağlı olan Müslümanlar daha önceleri belli bölge ve şehirlerde çoklukla bulunmaktaydıFakat bugün Türkiye’nin her tarafında her iki mezhep mensuplarını da görmek mümkündürBilhassa bu durum camilerde açıkça görülmektedirAynı şekilde, camilerimizde her iki mezhebe bağlı olan imamlar da bulunmaktadırBunun için, öncelikle imamlık vazifesini yapanların her iki mezhebin ibadetle, bilhassa namazla alâkalı farklılıklarını bilmesi gerekirBöylece arkalarında bulunan cemaatin namazı daha sıhhatli bir şekilde edâ edilmiş olur

  Bu hususta en efdal olan, herkesin kendi mezhebine mensup imamın arkasında namaz kılmasıdırFakat Şâfiî bir kimsenin Hanefî olan imama, Hanefî bir kimsenin de Şâfiî olan imama uyması caizdirBu meselede mühim olan husus, imam olan zatın, namazın şart ve rükünlerine riayet etmesidirÇünkü değişik mezhepten de olsa, namazı cemaatle kılmak tek başına kılmaktan daha faziletlidir

  Sahabîler ve Tâbiinden pek çokları müçtehid derecesinde büyük âlimlerdiFarklı ictihadlara sahip olmakla beraber birbirlerinin arkasında namaz kılmışlardırBu hususta ciddî bir farklılık olmamıştır(İbni Âbidin, 1/378-79)

  Ancak bu meselede cemaatin ve imamın ihtiyatlı davranması, namazın sahih olması açısından mühimdirMeselâ Hanefi mezhebine mensup olan imamın, cemaat içinde Şâfiî birisinin bulunabileceğini dikkate alarak bazı hususlara dikkat etmesi gerekmektedir

  Hanefî imamın bilmesi gereken bazı mühim hususları şöyle sıralayabiliriz:

  1Şâfiî mezhebine göre, namaza mâni olan necasetin, dirhem miktarından az da olsa temizlenmesi farzdır

  2Şâfiîye göre kalben de olsa abdeste niyet etmek farzdır

  3Şâfiî mezhebinde abdestte âzâları yıkarken tertibe riayet edip, âzâyı sırasıyla yıkamak farzdır

  4Şâfiîyye göre elin iç kısmının tenasül uzvuna değmesi abdesti bozar

  5İnsanın hanımı dahil, teninin nâmahrem bir kadının tenine dokunması abdesti bozar

  6Namazda ise tâdil-i erkân ve teşehhüdde salâvatları okumak Şâfiîlere göre farzdır

  7Hatibin her iki hutbede Allah’a hamd etmesi, salâvatları okuması, takvayı tavsiye etmesi, en az bir âyet okuması ve son hutbede seslice mü’minlere dua etmesi hutbenin rükünlerindendirİmam olan zatın bunları terk etmeyip riayet etmesi gerekir

  Bu meseleler her ne kadar Hanefî mezhebine göre abdesti, namazı ve hutbeyi bozmasa da, Şâfiîlerin ibadetlerine bir eksiklik getirir

  Şâfiî bir imamın da, cemaat içinde Hanefî birisinin bulunacağını hesaba katarak, bir tarafından kan ve benzeri şeyler çıkmışsa veya ağız dolusu kusmuşsa abdestini yenilemesi lâzımdırAksi takdirde Hanefî cemaatin namazı sahih olmaz

  Sabah namazına gelince; Şâfiîler sabah namazının farzının ikinci rekâtında rükûdan sonra doğrulunca kunut duâsı okurlarBu sünnettirCemaatle kılındığında da kunutu yalnız imam okur, cemaat “Âmin” derHanefî mezhebine mensup bir kimse Şâfiî bir imamın arkasında sabah namazını kıldığı zaman kunut esnasında susar, hiçbir şey okumazNamazını imama uyarak tamamlarKunut duası okunurken elleri kaldırıp açmak da sünnettirHangi mezhepten olursa olsun, cemaatte bulunanlar da ellerini açıp iştirak ederler

  Hanefi imâmı arkasında kılan bir şâfiînin sabah ve diğer namazlarda yanılma secdesi yapması sünnetdir Çünkü Hanefî mezhebinden olan bir şahıs sabahleyin kunut duâsını okumaz ve diğer namâzlarda da ilk teşehhüdte Peygamberimiz Sallal'âhu aleyhi veselleme salâvat getirmez, hattâ getirse kendi mezhebine göre yanılma secdesi yapması lâzımdır Şâfiîye göre ise bunların terkinde yanılma secdesi yapıldığından imâmın selâmından sonra Şâfiî muktedinin yanılma secdesi yapması sünnetdir

  Hanefi olan imam kendi mezhebine göre kılar Yani ilk oturuşta salavat okumaz Ancak tahiyyatı yavaş okuyarak şafii cemaatin salavatları okumasına zaman tanır Şafii cemaat ise yetiştirebilirlerse salavat da okurlar Yetişmezse de sehiv secdesi yapmaları sünnettir Şafiilere göre teşehhüdde salavat okumanın en azı: "Allahumme salli ala Muhammed" demektir Fakat salli ve barik salavatlarını okumak en ekmelidir

  Kendi mezhebinden olmayan bir imama uyan kimse, o imamda kendi mezhebine göre namaza mâni olacak birşey görmedikçe ve yakînen bilmedikçe ona uyarak namaz kılması caiz, namazı da sahihtir Ancak arkasında namaz kıldığı imamda kendi mezhebine göre namazı bozacak bir durumu gören, vâkıf olan kimsenin o imama uyması caiz olmaz Meselâ, Hanefî mezhebine mensup olan bir kimse, Şâfiî bir imamın bir tarafının kanadığını gördüğü halde gider ona uyarsa, bu kimsenin namazı sahih olmaz Çünkü namazı kendi mezhebine göre sahih değildir

  Mehmet Paksu+ Yorum Gönder
şafii mezhebi,  şafiler hanefi mezhebine göre namaz kılabilir mi,  Safiler hanifiler gibi namaz kilabilir mi,  şafi hanefi gibi namaz kılabilir mi,  hanefi birinin şafi gibi namaz kilmasi
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi