Melekler ile ilgili ayetler ve hadisler

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Melekler ile ilgili ayetler ve hadisler ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Melekler ile ilgili ayetler ve hadisler

 2. 2
  Zulal
  Üye

  Cevap: Melekler ile ilgili ayetler ve hadisler

  "Rahman çocuk edindi dediler. Haşa! Hayır, melekler şerefli kılınmış kullardır. Allah'tan önce söz söyleyemezler. Ancak O'nun emri üzerine iş işlerler. Allah onların yaptıklarını ve yapmakta olduklarını bilir. Onlar Allah'ın hoşnut olduğu kimseden başkasına şefaat edemezler. O'nun korkusundan titrerler." (Enbiya: 2628)

  "Ey inananlar! Kendinizi ve çoluk çocuğunuzu cehennem ateşinden koruyun. Onun yakıtı insanlar ve taşlardır. Görevlileri, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere başkaldırmayan, kendilerine buyurulanları yerine getiren pek haşin meleklerdir." (Tahrim: 6)

  "Hamd gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a mahsustur. Yaratmada dilediğini artırır. Doğrusu Allah her şeye kadir olandır."(Fatır: 1)

  "(Ey Muhammed!) Kitab'ta Meryem'e de an. O, ailesinden ayrılarak, doğu yönünde bir yere çekilmişti. Cibril'i göndermiştik de, ona tam bir insan olarak görünmüştü."(Meryem: 16-17)


  Melekler ile ilgili Hadisler

  ''Cebrâil (a.s.) İsrâ ve Mirâc hâdisesinde Rasûlullah (s.a.s.)'a Mekke'den Kudüs'e ve oradan Sidretü'l-Münteha'ya kadar eşlik etmiştir.''
  (Buhârî, Bed'u'l-Halk 6; Salât 1).

  "İsrâfil Sûr'u tutmuş hazır bir şekilde kendisine ne zaman üfürmek için emredileceğini bekliyor" buyurmuştur.''
  (Taberî, Câmiu'l-Beyân, VII, 211; İbn Kesir, Tefsîru'l-Kur'âni'l-Azim, Mısır, t.y. III, 276).

  ''Muhakkak ki benim yer ehlinden iki vezirim, gök ehlinden de iki vezirim vardır. Yer ehlinden iki vezirim Ebu Bekir (ra) ve Ömer (ra), gök ehlindeki vezirim ise Cibril (as) ve Mikâil (as)'dır.''
  (Tirmizi, Menakıb, 16)

  "Cebrail aleyhisselam bana komşu hakkında o kadar aralıksız tavsiyede bulundu ki, komşuyu varis kılacağını zannettim."
  [Buhari, Edeb 28; Müslim, Birr 140, (2624); Ebu Davud, Edeb 132, (5151); Tirmizi, Birr 28, (1943)]+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi