Hentbol terimleri hakkında yazı

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Hentbol terimleri hakkında yazı ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Hentbol terimleri hakkında yazı

 2. 2
  Ensar
  Özel Üye

  Cevap: Hentbolde Arkadan Pas, Hentbol Terimleri

  Bu pas vücu*du döndürmeden ve ayaklar yön değiş*tirmeden topu, pozisyon değiştirerek boş sahalara ani dalan oyunculara akta*rabilmek için kullanılır. Ancak pas verir*ken zamanlamayı, topun sertliğini ve yüksekliğini çok iyi ayarlamak gerekir. Özellikle pivot ve oyun kurucular tara*fından çok kullanılır. Tek el arkadan pas yalnız yana değil, geriye de verilebilir.

  Hentbolce Basit Hızlı Hücum

  Kapılan top sonrası ya da kaleciden, oyuncudan alınan top sonrası tek pas ya da iki oyuncuyla uygulanan hızlı hücum.

  Hentbolde Beş Artı Bir (5+1) Savun*ma

  Beş oyuncunun bölge savunması ve bir oyuncunun da adam adama sa*vunma yaptığı savunma türü.

  Hentbolde Beş-Bir (5: 1) Bölge Sa*vunması

  Savunma oyuncularının beşi*nin savunma çizgisi üzerinde, diğer bir oyuncunun da savunmanın hafif önünde yer aldığı bölge savunması türü.

  Hentbolde Bilekten Pas

  Kalça yük*sekliğinde tutulan topların takım oyun*cularına aktarılması, en hızlı şekilde bu pas türü ile mümkün olur. Top açılmış parmaklarla kavranır. Kol yumuşak olarak aşağıya uzatılarak geriye doğru alınır, bir sarkaç gibi öne veya yana uzatılarak oyun pozisyonuna göre elden çıkartılır. Bu pas şeklinde sağ elini kul*lanan oyuncunun sol ayağını öne alma*sı hareketini kolaylaştırılır.

  Hentbolde Bölge Savunması

  Oyuncu*lar belli bir bölgeden sorumludurlar. Savunma adama dönük veya topa dö*nük olarak şekillenir.

  Hentbolde Çapraz Geçiş

  Sonuca gitmek için iki, üç ya da dört oyuncunun aralarında çapraz değişmelerle yaptık*ları teknik hareket.

  Hentbolde Çift El Baş Üstünden İtme Pas

  Bu pas uygulanırken ayaklar para*lel veya adım durumundadır. Top, her iki elle baş üzerinden geriye alınır
  (vücut yay şeklinde) ve kuvvetli bir şe*kilde elden çıkartılır.

  Hentbolde Çift El Göğüsten Pas

  Basketboldeki göğüsten pasta olduğu gibi top çift elle göğüste temel duruşta tutulur. Kol ve bacak hareketi ile top elleri terk eder. Pas sonrası kollar ger*gin, bilekler bükülü olarak yan-önü gös*terir ve topun arkasından takip eder.

  Hentbolde Da*yanma Adımlı Temel Pas

  Top her iki elde yaklaşık olarak omuz yük*sekliğinde tutulur. Kol, dirseklerden bükülü olarak geri alınırken, top bir elle tutulur. Topun tam arkasında olan el, kontrolünü sağlar. Bu durumda iken sağ elini kullanan oyuncu, sol ayağını öne dayar. Aynı anda hafif geriye alınmış gövde ve omuz, atış yönüne doğru döndürülerek top elden çıkarılır.

  Hentbolde Dayan*ma Adımsız Atış

  Hareketin son aşa*masında dayanma adımı kullanmadan koşu içerisinde uy*gulanan atış türü.

  Hentbolde Dayan*ma Adımsız Temel Pas

  Bu pas koşu durumunda ve her oyun pozisyonunda kullanılır. Hareket dayanma adımı ile yapılan temel pasa göre daha hızlı, an-cak daha yumuşaktır.

  Hentbolde Değişme Çizgisi

  Değişme çizgileri orta çizginin her iki yanında, orta çizgiye 4,5 metre uzaklıkta, orta çizgiye paralel, kenar çizgilere dik saha içine ve dışına çizilmiş 15 cm uzunluğunda, 5 cm genişliğinde olan çizgilerdir.

  Hentbolde Dört-İki (4:2) Bölge Savunma

  Savunma oyuncularından dördünün savunma çizgisi üzerinde, diğer ikisinin de hafif önde yaptığı bölge savunması türüdür.

  Hentbolde Düşerek Atış

  Oyuncu baş*langıçta bacaklar hafif açık, dizler bükü*lü ve kalça öne alınmış şekilde durur.

  Hentbolde Kalesi Hakkında Bilgi

  Üzerinde bulunduğu kale çizgisinin tam ortasına yerleştiril*miştir. Kale, içten içe 2 metre yüksekli*ğinde ve 3 metre genişliğindedir.

  Hentbolde Kale Alanı

  Kale çizgisine paralel, 6 m. uzaklıkta, 3 m. uzunluğun*da bir çizgi ile belirlenir ve bu çizginin uçları kale çizgisine, yan direklerin yakın iç kenarlarından ölçüldüğünde 6 m. yarı çapındaki iki çeyrek daire ile birleşir. Alanı sınırlayan bu çizgiye kale sahası çizgisi adı verilir.

  Hentbolde Kalecinin Sınır Çizgisi

  Kalecinin sınır çizgisi 15 cm uzunluğun*da, kale çizgisine paralel ve kale çizgi*sinin arka yüzünden uzaklığı 4 metredir.

  Hentbolde Kombine Hızlı Hücum

  Birden çok oyuncunun katıldığı organize hızlı hücum

  Hentbolde Kombine Savunma

  Savunmada bir veya bir kaç oyuncunun adam adama savunma görevini yükle*nip, diğerlerinin bölge savunması yap*masıdır.

  Hentbolde Oyun Sahası, Hentbol Saha Ölçüleri

  Dikdörtgen şeklindedir: bir oyun alanı ve iki kale ala*nından oluşur. Uluslararası hentbol saha*sının boyu 40 metre, eni 20 metredir.

  Hentbolde Öne Çıkma

  Karşı takım oyuncusunun gol denemesini engellemek için savunma*dan oyuncunun öne çıkması.

  Hentbolde Piston Hareketi

  Oyuncu hücumdayken topu öne doğru hareket içerisinde alır ya içeriye dalar ya da pas verir. Buna hentbolde piston hareketi denir.

  Hentbolde Sıçrayarak Atış

  Sağ elini kullanan oyuncu, atış yönüne doğru üçlü ritim içinde (sağ-sol-sağ) koşar. Sıçrama sol ayakla baş*lar. Bu anda vücudun ağırlık mer*kezi sıçra*ma ayağının üzerindedir. Gövdenin üst kısmı öne doğru bükülü, atışı uygulayan kolun omzu hafif geriye döndürülmüştür. Kuvvetli sıçrama son*rası gövdenin üst kısmı doğrultulur. Önceden bükülmüş olan bacak dengeyi ve sağlamlığı korumak için açılır. Temel atışta olduğu gibi kolun ve omzun geri*ye doğru alınmasıyla atış için gerekli olan yay gerilimi alınır. Sıçramanın en yüksek noktasında kuvvetli bir savurma hareketi ile top hedefe doğru gönderilir. Atışı uygulayan oyuncu sıçrama ayağı*nın üzerine düşer ve oyuna devam eder.

  Hentbolde Sıçrayarak Pas

  Bu pas şeklinde top, sıçrayarak atış uygulamak mümkün olmadığı zaman pas şeklinde eş oyuncuya aktarılır. Hentbolün en çok uygulanan paslarından biridir.

  Hentbolde Tek El Yerden Pas

  Kale çizgisi oyuncularına oyun pozisyonları*na göre top aktarabilmek için kullanılan etkili bir pas şeklidir. Diğer pozisyonlar*da da uygulanabilir.

  Hentbolde Tip Yapma

  Bir oyuncunun topu bir kere yere vurup tutması

  Hentbolde Top Sürme

  Top sürme hareket halindeyken, topun oyun kural*ları çerçevesinde bir elle yere vurdurularak götürülme-sidir. Top sürerken el değiştirilebilir. Eğer top bir veya iki elle tutulmuş ise kurallara göre top sürme bitmiştir.

  Hentbolde Üç: Üç (3: 3) Bölge Savunması

  Oyunculardan üç tanesinin savunma çizgisi üzerinde, diğer üç tanesinin ise hafif önde yaptığı bölge savunma türü.
 3. 3
  Ziyaretçi
  Eline sağlık çok yardımcı oldunuz+ Yorum Gönder
hentbol ile ilgili terimler,  hentbolla ilgili terimler
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi