Olgu-kavram-genelleme zinciri

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Olgu-kavram-genelleme zinciri ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Olgu-kavram-genelleme zinciri

 2. 2
  Fashion
  Bayan Üye

  Cevap: ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM
  ÖĞRENME ALANI: Birey ve Toplum
  Kazanımlar:
  (3.Olgu-kavram-genelleme zinciri oluşturur.
  4.Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar.)
  ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ
  1. Yapılan bir dizi araştırmalardan bazı genel sonuçlar çıkarılabilir. Bu sonuçlar yeni bir araştırmaya
  gerek duyulmadan yeni durumlar için de kullanılabilir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi genellemeye örnek gösterilebilir?
  A) Cumhuriyet 29 Ekim 1923’te ilan edilmiştir.
  B) İstanbul Türkiye’nin en büyük kentidir.
  C) Akdeniz ülkemizin güneyindedir.
  D) Su deniz seviyesine sıfır her yerde 100 santigratta kaynar.
  Çözüm:
  Soruda verilen seçeneklerden, “ Su deniz seviyesine sıfır her yerde 100 santigratta kaynar.” Şeklinde olanı
  genellemedir. Çünkü bu genelleme, denize sıfır yerlerde gerçekleştirilen birçok deney sonucunda yapılmıştır.
  Dolayısıyla doğru yanı D’ dir.
  2. Ülkemizde sanayinin gelişmiş olduğu Marmara Bölgesindeki kentlerde nüfus fazladır. İstanbul,
  Bursa,Kocaeli illeri sanayi sayesinde çok göç almıştır.
  Yukarıdaki bilgilere bakarak aşağıdaki genellemelerden hangisine ulaşılabilir?
  A) Sanayileşme, nüfus çekerek büyük kentlerin oluşmasına neden olur.
  B) Sanayileşmiş bölgelerde nüfus azalır.
  C) Nüfus yoğunluğu köylerde daha fazladır.
  D) Sanayileşmiş bölgeler göç verirler.
  Çözüm:
  Soruda verilen bilgilere bakarak;sanayileşme, nüfus çekerek büyük kentlerin oluşmasına neden olmuştur.
  Genellemesine ulaşılabilir.
  3. Genellemeler, önceden yapılmış _________ dayanılarak yapılır.
  Yukarıdaki cümlede boşluk bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
  A) kavramlara B) araştırmalara
  C) varsayımlara D) efsanelere
  Çözüm:
  Genellemeler, önceden yapılmış araştırmalara dayanılarak yapılır. Yapılan bu genellemeler, birer formül
  olarak zihnimizde yerleşir. Biz yeni durumları yeni deney ve araştırmalar yapılmadan da bu kavramlarla
  kavrayabilir, açıklayabiliriz.
  4. Görüşe dayalı genellemelerin bir kısmı da zararlı, hatta tehlikelidir.
  I. Dinler hakkında
  II. Mezhepler hakkında
  III. Irklar hakkında
  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bu duruma örnek olarak gösterilebilir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) I,II ve III
  Çözüm:
  Görüşe dayalı genellemelerin bir kısmı da zararlı hatta tehlikelidir. Soruda verilen I. Dinler hakkında, II
  Mezhepler hakkında III.Irklar hakkında yapılan genellemeler de bu duruma örnek olarak gösterilebilir.
  5. Aşağıdakilerden hangisi araştırmacının araştırma projesi ortaya çıkarken kendisine soracağı
  sorular arasında yer almaz?
  A) Araştırma konusu önemli mi?
  B) Sorunun tam ve açık tanımı nasıl yapılabilir?
  C) Araştırmanın olası sonucu ne olabilir?
  D) Araştırma kısa zamanda biter mi?
  Çözüm:
  Araştırma sonucuyla ilgilenen kişinin şunları sorması gerekir. Araştırma konusu önemli mi? Sonucu bilime ve
  insanlığa bir katkı sağlayabilir mi? Problemin tam ve açık tanımı nasıl yapılabilir? Araştırmanın olası sonucu
  ne olabilir? Araştırma için bilgi alabileceğim yeterli kaynak var mı? Araştırmacı bu soruları bir plana göre
  cevaplandırıp sıralar. Böylece araştırma projesi ortaya çıkar. Projenin hazırlamasında “Araştırma kısa
  zamanda biter mi” sorusu yer almaz.
  6. Belirli bir bölgede yaşayan insanların öğrenim durumlarını öğrenmek için aşağıdaki
  yöntemlerden hangisinin uygulanması daha uygun olur?
  A) Ansiklopedilere bakmak B) Nüfus kayıtlarını incelemek
  C) Anket uygulamak D) Muhtarlıklara başvurmak
  Çözüm
  Belirli bölgede yaşayan insanların öğrenim durumlarını öğrenmek için anket uygulamak en uygun yöntemdir.
  Dolayısıyla doğru yanıt C’ dir.
  7. I. Soruların gerçek durumu yansıtacak nitelikte olması
  II. Sonucun sayısal döküme elverişli olması
  III. Soruların kolay anlaşılır olması
  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri anket sorularını hazırlarken göz önünde tutulması
  gereken esaslardır?
  Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I.II ve III
  Çözüm:
  Anket soruları hazırlanırken göz önünde bulundurulması gereken esaslar şöyle sıralanabilir. Soruların
  gerçek durumu yansıtacak nitelikte olması sonucun sayısal döküme elverişli olması. Soruların kolay anlaşılır
  olması. Soruların, yanıtlayacak kişileri usandırmayacak sayıda olması, Dolayısıyla doğru yanıt D’ dir.
  8. Günlük yaşamda birçok genelleme yaparız. Bunların bazıları görüş, bazılar da olgu niteliğindedir.
  Buna göre;
  I. Sıvıların belli bir şekli yoktur içine kondukları kabın şeklini alırlar
  II Beyazlar, zencilerden daha uzun yaşarlar.
  III Afrikalılar çalışkan insanlardır.
  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri olgu niteliğindedir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) I,II ve III
  Çözüm :
  Soruda verilen öncüllerden II. ve III. sü kişiden kişiye değişen görüştür. I. öncül ise olgudur. Çünkü bu
  konuda birçok deney yapılıp aynı sonuca varılmıştır. Doğru yanıt A’ dır . 3. 3
  Ziyaretçi
  tesekkurler+ Yorum Gönder
olgu kavram genelleme zinciri,  genelleme cümleleri örnekleri,  genelleme ile ilgili örnek cümleler,  genelleme
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 4 kişi