Çevremizde görülen batıl inançlar

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Çevremizde görülen batıl inançlar ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Çevremizde görülen batıl inançlar

 2. 2
  Fashion
  Bayan Üye

  Cevap: Hurafe sözlük anlamı itibarıyla saçma ve uydurma anlamlarına gelir. Dini açıdan yapılan istilahi tarifte ise, İslam'dan önceki dinler veya inançlardan kalan asılsız, batıl inançlar ve bunlara bağlı olarak yapılan davranışlara hurafe denir.
  Aşağıda çevremizde yaygın olan bazı Batıl inançlara önekler bulabilirsiniz.
  Cenaze ve ölümle ilgili olarak tesbit ettiğimiz yaygın halk inanışlarından bazıları şunlardır.
  —Geceleyin herhangi bir evin üzerinde "baykuş veya kara karga" öterse o evden cenaze çıkar.
  —Gece herhangi bir evde köpek ulursa ya o haneden ya da yakınından biri ölür.
  —At, öküz, inek, dana gibi evcil hayvanlar, eğer gece ahırda huzursuzsa, bağırıyor, kişniyor veya böğürüyorsa, o haneden biri ölecektir.
  —Gece vakti bir evden başka bir eve kazan, tava ve tencere verilirse ölümü celbeder.
  —Makas ağzı açık kalırsa kefen biçmeye yarar.
  —Ölü yıkandıktan sonra kazan ters çevrilmezse bir başkası daha ölür.
  —Bir evden ölü çıkarsa o evdeki su kapları boşaltılır. Eğer boşaltılmazsa AZRAİL suları ellediği için biri gene ölebilir.
  —Bir evdeki eşyalardan herhangi biri kendi kendine düşer veya kırılırsa ölüme işarettir.
  —Ayakkabı çıkarılırken ters çevrilirse o haneden cenaze çıkar.
  —Cenaze çıkan evde 40 gün ışık yakılır. Ruh geldiğinde odasını aydınlık bulsun diye.
  Günlerle ilgili olarak şu hurafeler de halkımızı etkilemiştir:
  —Salı günü işe başlanırsa bitmez sallanır.
  —Pazar günü çalışmak uğursuzluktur.
  —Çarşamba gecesi işe başlanırsa, "Çarşamba karısını" kızdınr ve o eve kötülüğü dokunur.
  —Perşembe çamaşır yıkanırsa zengin olunur (Kıbrıs).
  —Salı günü yeni elbise giyilirse yanar.
  —Çarşamba günü süt içmek, ev satın almak iyi değildir.
  —Cuma akşamı ve cuma günü ev temizlemek günahtır.
  —Cumartesi günü çamaşır yıkamak uğursuzluk getirir.
  —Arefe günü dikiş dikmek günahtır.
  —Arefe günü dikiş diken kadının ölmüş çocuğu varsa onun derilerini diker vs.
  Gerçek böyle olmasına rağmen, maalesef çocuklarla ilgili bir sürü hurafe ortaya çıkmış ve pek çok çocuk, bu batıl inanışlar yüzünden hayatından olmuştur.
  işte çocuklarla ilgili olarak söylenen hurafelerden bazı örnekler:
  —Çocuğun yattığı odadaki örtü altına kurumuş insan dışkısı konursa, çocuk cinnilerin şerrinden korunurmuş,
  —Yeni doğan çocuğun beşiği altına türbe ve kabirlerden toprak getirilip konursa çocuğu cadı boğmazmış. (Buna bazı yerlerde cüher almak denilmektedir.)
  —Çocuk fıtık doğarsa, kilotu çalı ağacının bir dalı yarılarak arasından geçirilince fıtığı iyileşirmiş.
  —Çocuğun kırkı çıkmadan tırnağı kesilirse ya arsız ya da hırsız olurmuş.
  —Yeni doğan çocuk, bayram günü bir dişi eşeğe ters bindirilip köyün etrafında dolaştınlırsa ömrü mutlu geçermiş.
  —Çocuğun doğduğu yerde elişi yapılırsa göbeği düşmezmiş.
  —Cuma günü çocuğun ayakları bir camii kapısında bağlanır, Cuma namazından sonra çözülürse hastalığa tutulmazmış!
  —Erkek çocuk sünnet olurken annesi oklava sallarsa, sünnet acısız ve kolay olurmuş (Kıbrıs).
  —Bebek ayakları altından öpülürse talihsiz olurmuş (Kıbrıs).
  —Boyu ölçülen çocuk kısa kalırmış!
  —Çocuğun boyu metre ile ölçülürse ömrü kısa olurmuş!
  —Sünnetsiz ölen çocuğun parmaklarından birinin kırılması gerekirmiş!
  —Küçük çocukların yüzünde yara çıkarsa, deniz kenarında yaşayan ve denize giren biri tarafından okunup yüzü meshedilirse yaraları iyileşirmiş.
  —Çocuk dünyaya geldikten sonra yıkanıp tuzlanır ve sofraaltı denilen beze (örtüye) sarılırsa tokgözlü olurmuş.
  —Çocuğun göbeği,cami duvarına veya avlusuna gümülürse dindar, medresenin bahçesine (okulun) veya avlusuna gömülürse âlim, ahıra gömülürse malcı olurmuş. Ayrıca suya atılırsa huyu temiz, evin içinde bir yere gömülürse gözü dışarda olmazmış. Daha neler neler!..
  Bu söylenenlere dikkat edilirse, çoğu çocuğun sağlığına zarar verici inanışlar olduğu hemen anlaşılır. Ne çareki bu uydurmalara kanan pek çok insanımız vardır. 3. 3
  mustazaf
  Özel Üye
  Çevrede yaygın olan bazı batıl inançlar
  Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar


  Hurafe sözlük anlamı itibarıyla saçma ve uydurma anlamlarına gelir.
  Dini açıdan yapılan istilahi tarifte ise, İslam'dan önceki dinler veya inançlardan kalan asılsız, batıl inançlar ve bunlara bağlı olarak yapılan davranışlara hurafe denir.

  Yazımızın devamında çevremizde yaygın olan bazı Batıl inançlara önekler bulabilirsiniz.

  RUH, MEZARLIK, TÜRBE VE ZİYARET YERLERİ İLE İLGİLİ BAZI HALK İNANÇLARI:

  Ziyaret yerlerindeki ağaçları kesenler çarpılır. Türbeden dışarıya bir şey, bir nesne götüren kişiler çarpılır. Mezarlığı parmağı ile işaret etmek iyi değildir. Parmakları ile işaret eden kişilerin parmakları kurur. Kurban kesilirken hayvan dilini dışarı çıkarırsa kurban sahibi o yıl içerisinde ölür. Bir çocuk sürekli ağlarsa o evde mutlaka ölüm meydana gelir. Ayakkabı çıkarıldığında ters dönerse, ayakkabı sahibinin tez vakitte öleceği düşünülür. Yatarken çorapları baş tarafa koymak iyi değildir, insan çabuk ölür. Ölünün elbiseleri ölü yıkayıcılarına verilir. Mezarlıktan ağaç kesilmez. Ağaçta cin olduğuna inanılır. Gece ölen kişinin üzerine sabaha kadar bıçak konulur. Yoğurdun güzel olması için mezardan çırpı toplanarak, kaynayan sütün altına atılır. Ölünün yıkandığı evde üç gün ışık yanar. Baş sağlığına gelen kişilerin ayakkabıları ters çevrilmez. Mezar kazıcısına para verilmezse ölünün rahatsız olacağına inanılır.

  HAYVANLARLA İLGİLİ HALK İNANÇLARI:

  Yılan öldürülüp, suya atılırsa ve yılan suda kaybolursa yağmur yağar ve durmaz, seller olur. Kurt uluyunca ya ayaz olur ya kar yağar. Bir evin başında baykuş öterse, o evde biri ölür ya da bir yıkım olur. İnek doğurunca eve ağır bir şey alınırsa ya da ağır bir şey kaldırılırsa
  ineğin sütü kesilir. İneğin sütünü yere sağmak iyi değildir, hayvan hastalanır. İlk yaylaya çıkışta sığırların ortasından bir yabancı geçerse sığırlar hamile kalmaz, doğum yapmazlar. Bir kişinin önüne tavşan çıkması uğursuzluktur, mümkünse gidilen yoldan geri dönülür. Çakal uluyunca yere tükürmek gerekir, yoksa insanın başına bir yıkım gelir. Çakal ulumaya başlayınca hava açacak, günlük güneşlik olacak demektir.Kara kedi görmek ugursuzluk getirirmiş.

  OCAK VE ATEŞLE İLGİLİ HALK İNANÇLARI:

  Ateşe tükürmek, ateşe sövmek, ateşe tırnak atmak, su dökmek uğursuzluk getirir. Sabah evinden başkasına ateş verenin ocağı söner. Ocağın üstünü boş bırakmak uğursuzluk getirir. Sacayağının birdenbire devrilmesi evin başına bir yıkım geleceğini gösterir. Tencerede su boşu boşuna kaynarsa düşmanlar çoğalır. Lamba yakılmayan evin ocağı her vakit kararır. Aynı zamanda ev sahibinin öldükten sonra mezarı da karanlık olur. Hastalanan hayvanları ateşten geçirmek iyidir. Ateşi söndürmek için su dökülmez, ateş toprakla örtülür. Ateş çok önceden sönmüş olsa dahi külün yanında yatılmaz. Külde
  cin ve şeytanın oynak yaptığına inanılır. Ateşin çıkardığı ses ateşi yakan kişi hakkında dedikodu yapıldığına işarettir.


  TARIM VE BİTKİLERLE İLGİLİ HALK İNANÇLARI:

  Kara ağaçtan düşen yaşamaz. Kara ağaçtan beşik, sandık yapılmaz. İncir ağacının altında uyuyanları şeytan alır götürür. Ceviz ağacının altında yaşayanları şeytan alır götürür. Üzümün tanesini, karpuzun sap kısmındaki kabuğunun içini yiyenler yetim kalır. Çocuğun bezleri yabani ağaca asılırsa çocuk yabani olur.

  İNSAN VÜCUDUYLA İLGİLİ HALK İNANÇLARI:

  Diş düşürülünce o diş kimsenin göremeyeceği bir yere saklanmalı ya da gömülmelidir. Elleri diz üzerinde kavuşturmak, parmakları birbirine geçirip el bağlamak iyi değildir, insanın kısmeti kapanır. Parmakların çatırdaması iyidir, insanın sağlıklı olduğunu gösterir. Baş taranırken dökülen saçları dökmek doğru değildir, bunlar toplanır, ölünce o kişinin kabrine konur. Çünkü bu saçlar kıyamet gününde tekrar bitecektir. Hamile kadın aş erdiği sırada neye bakarsa doğacak çocuk ona benzeyecektir.

  KARANLIK VE IŞIKLA İLGİLİ HALK İNANÇLARI:

  Akşam soğan yenen yere melekler gelmez. Gece aynaya bakanın ömrü kısa olur. Gece acı (biber, soğan, sarımsak) evden dışarıya verilmez. Yoğurt, süt, peynir gece dışarıya verilmez. Vermek gerektiğinde üzerine kömür, üzerlik veya yeşil bir dal konularak
  verilir. Gece ıslık çalmak günahtır. Gece evden eve tuz verilmez. Akşam kapının önü süpürülmez. Çocuklar gece beş taş oynarsa düşman gelecek denir.

  BEREKETLE İLGİLİ HALK İNANÇLARI:

  Değirmenden ilk gelen unla yapılan ilk ekmeği yiyen kişinin karısı ölür. Ekmek kırıntılarını yere atmak, ayakla çiğnemek evin bereketini götürür. Gurbete giden kişinin azığından bir parça ekmek çalınır. Bir kişinin üzerinde dikiş dikilirse o kişinin kısmeti bağlanır.

  EVLE İLGİLİ HALK İNANÇLARI:

  Evin temeline karataş koymak iyi değildir. Kapının önünde oturan kişi iftiraya uğrar. Duvar dibinde uyumak iyi değildir, insan çarpılır. Evin içerisi temiz olmazsa oraya melekler değil şeytanlar gelir. Böylece o evde mutluluk değil geçimsizlik olur. Evden bir kişi gurbete gittiği zaman o gün ev süpürülmez, dışarıdan misafir alınmaz. Eşya taşımak için kullanılan ala iple komşunun evine girilmez. Komşunun başına bir uğursuzluk geleceğine inanılır. Kapı eşiğinde oturulmaz, insan fakir olur. Kapı eşiğinde oturulmaz, insan bekar kalır. Urganla komşunun evine girilmez. Aksi halde komşunun evinde kıtlık olur. Kapı eşiğinde oturulmaz, kapı eşiğinde şeytan bulunur. Yağmur yağarken kapı eşiğinde oturmak günahtır.


  CİNSİYETLE İLGİLİ HALK İNANÇLARI:

  Odanın ışığını evin erkeği yakarsa o ev daima nur içinde ve bereketli olur. Kadının yolda erkeğin önünü kesmesi uğursuzluktur. Bir kadın iki erkeğin arasından geçerse çocuğu olmaz. Bir adam iki kadının arasından geçerse sözü geçmez. Bir erkek iki kız arasından geçerse köse olur. Yarım çay içen kadın dul kalır. Ava gidecek kişinin önünden kadın geçerse avlanamaz. Bundan dolayı o kişi ava gitmekten vazgeçer. Kız çocuğunun ilk kez kesilecek saçını dayısı keserse saçı gür olur. Oğlan çocuğunun saçını ilk kez amcası veya dayısı keser. Kız baba evinden perşembe veya pazar günü çıkar.

  Değişik Hurafelerden Örnekler ;

  - Bir genç askere giderken evden çıkmadan önce bir dilim ekmeğin yarısını yer, yarısını da geri bırakırsa, artık ekmek onu, çağıracağı için kazaya belaya uğramadan geri dönermiş.

  - Biri yolculuğa çıkarken arkasından aynaya su serpilirse kazaya uğramazmış.

  - Biri gurbete giderken arkasından su dökülürse hem kazaya uğramaz, hem de gurbetten çabuk dönermiş.

  - Bir kişi sabunu başka birine elden verirse, sabun acı olduğu için, acı olaylar görülürmüş veya iki kişi arasına düşmanlık girermiş.

  - Evliliğin ilk günü (gerdek gecesi) erkek veya kadın, hangisi önce uyursa o daha evvel ölürmüş.

  - Bir erkekle bir kadın evlendikleri zaman gerdek gecesi hangisi daha evvel diğerine tokat vurursa onun sözü daha çok dinlenirmiş. En mutlu gecede mutsuzluğa teşvik, bundan daha çok saçma inanç ve âdet olur mu?..

  - Gök gürlerken buğday anbarlanna el ile vurulursa hasat çok olurmuş.

  - Soğan kabuğuna basılırsa fakirlik gelirmiş.

  - Nar taneleri yere düşürülmeden yenilirse cennete girilirmiş.

  - Tarla veya bahçede bitkiler hastalanmış ise, tarla sahibinin güneş doğmadan önce, tarlasının etrafını koşarak dolaşması gerekirmiş.

  - Çeltik ekilen arazinin etrafı eşeğe binmiş bir kimse tarafından Kur'an okunarak dolaşdırsa, o araziye DOLU yağmazmış.

  - At nalı asılan yere nazar isabet etmezmiş.

  - Önünde "beştaş oyunu" oynanan eve fakirlik gelirmiş

  - Otururken ayak sallanırsa alacaklı kapıya gelirmiş

  - Cezvede su içilirse zengin olunurmuş

  - Kefen diken iğne kırılmalıdır. Zira ölümü ve uğursuzluğu celbedermiş

  - Ayakkabılar ters dönerse şeytan üzerinde namaz kılarmış

  - Gece sandık açmak, kendi mezarını açmaktır. Yani ölümü çağırmaktır 4. 4
  Ziyaretçi
  ya ben bu siteye bayıldım ödevimde çok yardımcı oldu

 5. 5
  Ziyaretçi
  çok işime yaradı saolun

 6. 6
  Ziyaretçi
  ödevime çok yardımcı oldu saolun

 7. 7
  Ziyaretçi
  1. kara kedi karşına çıkınca saçını çekmek

 8. 8
  Ziyaretçi
  Ödevime çok yardımcı oldu teşekürler

 9. 9
  Ziyaretçi
  Ödevime yardım ettiğiniz için teşekkür ederim

+ Yorum Gönder
çevremizdeki batıl inançlar,  batıl inançlara örnekler,  çevremizde ne gibi batıl inançlar vardır,  çevremizde gördüğümüz batıl inançlar,  batıl inanç örnekleri
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 8 kişi