Azınlıkların Kurduğu Zararlı Cemiyetler

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Azınlıkların Kurduğu Zararlı Cemiyetler ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Azınlıkların Kurduğu Zararlı Cemiyetler

 2. 2
  Ensar
  Özel Üye

  Cevap: AZINLIKLARIN KURDUĞU CEMİYETLER

  1-Mavri Mira:
  Özellikleri:
  1-Fener Rum patrikhanesi tarafından kuruldu
  2-Bizans İmparatorluğunu yeniden canlandırmayı ve Ege’de ilerleyen Yunanlılara yardım ederek Batı Anadolu ve Trakya’yı Yunanistan’a katmayı amaçlıyordu. (megale idea)
  3-Yunan Kızılhaçı, Göçmenler Komisyonu ve Rum izcilik kuruluşları bu cemiyetin alt kollarıydı

  2-Pontus Rum Cemiyeti:
  Özellikleri:
  1-1904’de Merzifon’da Amerikan kolejinde kuruldu
  2-Batum’dan Sinop’a kadar uzanan ve merkezi Samsun veya Trabzon olabilecek bir Rum devleti kurmayı amaçlıyordu.
  Açıklama: MÖ281’de kurulan Pontus Devleti’ni MS 63’de Romalılar yıktı. 1204’de tekrar kurulan Pontus Devleti’ni 1461’de Fatih yıktı.
  3-Kardos Cemiyeti:
  Özellikleri:
  1-Bu cemiyet Rum göçmenlerine yardımcı olmak görüntüsü altında Pontus Cemiyetine yardımcı olu-yordu.

  4-Etnik-i Eterya Cemiyeti:
  Özellikleri:
  1-Bu cemiyet bağımsız Yunanistan’ı oluşturmak için 1814 yılında Filiki Eterya adıyla kurulmuştur.
  2-I. Dünya Savaşından sonra ise Yunanistan’ı büyütmek ve Bizans Devletini kurmak için çalıştı

  5-Hınçak ve Taşnak Sütyun Cemiyetleri
  Özellikleri:
  1-Doğu Anadolu toprakları, Çukurova toprakları ve Kara Deniz bölgesinin bir kısmını Ermenistan’a katmak için çalıştılar.

  6-Makabi-Alyans İsrailit Cemiyetleri:
  Özellikleri:
  1-Yahudi devleti kurmak için çalışmışlardır.
  2-Ekonomik çıkarlarının korunması ön planda olmuştur.

  7-Rum-Ermeni Birlik Komitesi:
  Özellikleri:
  1-Rum ve Ermeni cemiyetleri arasındaki koordinasyonu sağladı.

  Açıklama:
  1-Azınlıklar Türkleri Hıristiyan katliamı yapıyor olarak göstererek Anadolu’nun işgalini başlatmak istediler.
  2-Azınlıklar giriştikleri yıldırma faaliyetleri ile he-defledikleri bölgelerden Türkleri kaçırarak ilgili bölgelerde çoğunluk olmak istediler.

  Azınlık Cemiyetlerinin Özellikleri:
  1-Wilson Prensiplerinden ilham aldılar
  2-Mondros Mütarekesi, azınlıkların çalışmaları için uygun zemin oluşturdu
  3-Azınlıklar Osmanlı ülkesini sömürmek isteyen işgalciler tarafından kullanıldılar
  4-Kiliseleri ve yabancı okullarını üs edindiler
  5-İşgal devletlerinden yardım gördüler
  6-Çıkardıkları olaylar ile TBMM’yi meşgul ettiler
  Osmanlı Devletinde Siyasi Gelişmeler ve Cemiyetler

  Osmanlı Devletinin I.Dünya Savaşından çekilmesinden sonra, ülkeyi savaşa sokan İttihat ve Terakki Cemiyeti üyeleri yurdu terketmişlerdir. Sadrazamlığa Ahmet İzzet Paşa getirilmiştir. Sadrazam padişahla itilaf devletlerine karşı izlenecek politikada anlaşmazlığa düşmüşlerdir. Ahmet İzzet Paşa görevden çekilmiş, yerine atanan Tevfik Paşa hükümeti kurmuştur. Bir süre sonra o da görevden ayrılmış ve yerine padişahla aynı görüşleri paylaşan Damat Ferit Paşa gelmiştir. Yeni sadrazam padişah gibi düşünüyor İngiltere’nin koruyuculuğunu sağlamaktan başka çıkar yol olmadığını açıkça söylüyordu. Damat Ferit Paşa hükümetinin bu tutumu Mustafa Kemal Paşa’nın Amasya Genelgesindeki “Hükümet görevlerinin gereklerini yerine getiremiyor. Bu durum ulusumuzu yok tanıtıyor.” yargısının gerekçesini oluşturacaktır.

  Ulusal Varlığa Zararlı Cemiyetler

  1-Azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetler
  a-Mavi Mira Derneği:
  Rum kilisesinin desteğindeki bu derneğin amacı İstanbul, Bursa, Bandırma, Tekirdağ, Kırklareli yörelerindeki Rum azınlığı, örgütlemek, silahlandırmak, çeteler kurmak, Yunanistan yararına kamuoyu yaratmak ve Türk halkına karşı çete savaşını sürdürmektir. Göçmenler komisyonu, Rum okullarının izcilik kolları, Yunan Kızılhaç örgütü, bazı yabancı okullar Anadolu’daki Rum kiliseleri bu derneğin direktifleri ile çalışmaktadır.
  b-Pontus Rum Derneği:
  Yeniden canlandırılan Etnik-i Eterya derneği ile birlikte, Doğu Karadeniz illerindeki çalışmalarını yoğunlaştırıyordu. Bu bölgede ayrı bir Rum devleti kurmak istemiştir.
  c-Ermenilerin Kurduğu Cemiyetler
  Ermeni patriği Zevan efendi Rum dernekleri ile beraber çalışarak bir Rum-Ermeni birliği komitesi oluşturmuştur. Ermeni örgütleri Doğu Anadolu’da geniş bir bölgeyi içine alacak bir Ermeni devleti amaçlıyordu. Özellikle ABD ve Fransa’dan destek görüyordu. (Hınçak ve Taşnak Cemiyetleri)

  2-Türklerin Kurduğu Zararlı Cemiyetler
  a-Sulh ve Selameti Osmaniye Fırkası:
  Vatanın kurtuluşunun, padişahın ve halifenin buyruklarına sıkı sıkıya uymakla mümkün olacağına inanan bir cemiyettir. İngilizlerden maddi destek görmüştür.
  b-Kürt Teali Cemiyeti:
  Amacı Wilson ilkelerinden faydalanarak bağımsız Kürdistan devletini kurmaktır. Dernek ulusal kurtuluş hareketine karşı çıkmıştır.
  c-Teali İslam Cemiyeti:
  Halifenin buyruklarına ve şeriat kurallarına uymakla Osmanlı Devletinin kurtulacağını savunur. İstanbul’da medrese öğrencileri tarafından kurulmuştur. Konya’da da şubeler açmıştır.
  d-Wilson İlkeleri Cemiyeti:
  Bu cemiyetin kurucuları Amerikan mandasına taraftardırlar.
  e-Hürriyet ve İtilaf Fırkası:
  1911 yılında İttihat ve Terakki Cemiyetine karşı kurulan bu parti, Mondros Ateşkes antlaşmasından sonra ulusal mücadeleye karşı olan cemiyetleri bünyesinde toplamıştır.
  f-İngiliz Muhipler (Sevenler) Cemiyeti:
  İngiliz gizli servisince yönlendirilen dernek, İngiltere’nin doğu siyasetini destekler. Merkezi İstanbul’du. İngiltere ile Osmanlı saltanatı arasındaki ilişkileri kuvvetlendirmek amacıyla kuruldu. Çalışmaları Hürriyet ve İtilaf fırkasınca desteklendi. Asıl amacı, ulusal direniş girişimlerini yok etmektir.

  Ulusal Cemiyetler

  Ortak özellikleri
  1-Bölgesel amaçlarla kurulmuşlardır.
  2-Yayın yoluyla bulundukları bölgelerde, Türklerin çoğunlukta olduklarını dünya kamuoyuna duyurarak işgallerin haksızlığını savunmuşlardır.
  3-İşgalleri ve azınlık faaliyetleri engellemek amacıyla kurulmuşlardır.
  4-Birbirlerinden kopuk ve bağımsız hareket etmişlerdir.
  5-Gerekirse silahlı mücadele başvurma kararı almışlardır.
  6-Ulusal bilincin gelişmesine, yayılmasına, canlı tutulmasına kaynak olmuşlardır.
  7-Sivas kongresinde (7 Eylül 1919) Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleşerek ulusal nitelik kazanmışlardır.
  a-Trakya Paşaeli Cemiyeti:
  Edirne merkezidir. Trakya ve Marmara’nın Yunanistan’a verilmesini önlemeye ve bölgedeki azınlıkların yıkıcı faaliyetlerini engellemeye çalışmışlardır. Silahlı direniş hazırlıkları yapmıştır.
  b-İzmir Müdafaa-i Hukuk-i Osmaniye Cemiyeti:
  İşgalden önce İzmir’de kurulan bu cemiyet, İzmir’in ve Batı Anadolu’nun Yunanistan’a verilmesini engellemeye çalışmış, düşman işgaline silahla karşı koymayı ilke olarak kabul etmiştir. Bölgesel direnme kuruluşlarına silah, cephane sağlamakta yardımcı olmuştur.
  Cemiyet ismini İzmir’in işgal edileceği haberinin alınması üzerine “İzmir Reddi İlhak Cemiyeti” olarak değiştirmiştir.
  c-Kilikyalılar Cemiyeti:
  İstanbul’da kuruldu. Amacı, Adana ve çevresindeki düşman işgallerine karşı, direniş hareketlerini teşkilatlandırmaktır.
  d-Trabzon Muhafaza-i Hukuk-i Milliye Cemiyeti:
  Trabzon ve çevresinin Rumlara verilmesini ve Pontus Rum devletinin kurulmasını önlemek için kuruldu.
  e-Şark İlleri Müdafaa-i Hukuk-i Milliye Cemiyeti:
  Genel merkezi İstanbul’da olan bu cemiyet Erzurum ve Elazığ’da şubeler açmıştır.
  Doğu illerimizin Ermenilere verilmesini engellemek amacıyla kuruldu.
  Ermeniler lehine yapılan propagandaları engellemek için çalışmıştır.
  Hiçbir şekilde göç edilmemesini, Doğu Anadolu’nun tarihi ve kültürü ile Türk yurdunun ayrılmaz bir parçası olduğunu savunuyordu.
  Daha sonra Erzurum Kongresinin toplanmasını sağlamıştır.+ Yorum Gönder
azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetler
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi