Optik ve ses sensör transdüserlerini yapılı, çalışma prensibleri ve çeşitleri ?

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Optik ve ses sensör transdüserlerini yapılı, çalışma prensibleri ve çeşitleri ? ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Optik ve ses sensör transdüserlerini yapılı, çalışma prensibleri ve çeşitleri ?

 2. 2
  mustazaf
  Özel Üye

  Cevap: size bu bilgiyi verebilirim işte sizlere SENSÖR VE TRANSDÜSER


  SENSÖR VE TRANSDÜSER


  Ses anfi devresi 2*22W

  yandaki devrenin malzeme listesi:
  47uf 25v kondansatör
  39Kohm direnç
  100n kondansatör
  2200uf25v kondansatör
  2 adet 10uf 25v kondansatör
  100uf25volt
  TDA1554 entegre


  polis sireni devresi malzeme listesi(yandaki devre ile alakası yoktur)
  4 adet 1K ohm direnç
  1M ohm trimpot
  22nf 62 volt kondansatör
  2 adet 555 entegre
  2 adet 10nf 62 volt kondansatör
  4.7 mikrofarat 16 volt kondansatör
  0,5 watt hoparlor
  100K trimpot
  500K trimpot
  2 adet 10 mikrofarat 16 volt
  LED
  390 ohm direnç
  22 K ohm direnç
  22Mikro farat 16 volt kondansator
  1N4001 diyot


  1. SENSÖR VE TRANSDÜSER
  KAVRAMLARI
  İnsanlar çevrelerindeki değişiklikleri duyu organları vasıtası ile algılarlar ve buna
  bağlı olarak da hareket ederler. Buna örnekler verecek olursak üşüdüğümüzde ısıtıcıyı açarız
  veya ortam karanlık olduğunda ışığı açarız. Bu işleri bizim yerimize yapacak cihazlar olsa ne
  güzel olurdu diye düşündüğümüz olmuştur.
  İşte tüm bu fiziksel ortam değişikliklerini (ısı, ışık, basınç, ses, vb.) bizim yerimize
  algılayan cihazlara “sensör”, algıladığı bilgiyi elektrik enerjisine çeviren cihazlara transdüser
  denir.
  Sensörlerden alınan veriler elektrik sinyaline dönüştürüldükten sonra elektronik
  devreler tarafından yorumlanarak mekanik aletlere kumanda edilebilir. Bu sayede hem
  günlük hayatımızı hem de endüstriyel üretim süreçlerini çok daha kolaylaştırmış oluruz. Biz
  bu modülde hep birlikte başlıca sensör ve transdüserleri tanıyarak kullanım alanlarını
  göreceğiz. Aslında, sensör ve transdüserleri kesin çizgilerle birbirinden ayırmak biraz zordur.
  Şöyle ki; mikrofon sesi algılayan bir sensördür. Öte yandan, ses dalgalarını, içindeki bobin
  aracılığıyla elektrik akımına dönüştürdüğü için bir transdüserdir. Bu yüzden bu iki kelimeyi
  eş anlamlı kabul edebiliriz. piyasadaki sensörler tek bir yapı şeklinde bulunmamakta; ihtiyaca, kullanım yerine ve
  hassasiyete göre boyutları ve şekilleri değişmektedir. Bu durum sadece optik sensörler için
  değil tüm sensörler için geçerlidir. Bundan dolayı ihtiyacımız olan sensörü ancak firmaların
  kataloglarını inceleyerek seçebiliriz. Sensörlerin diğer elektronik malzemeler gibi standart
  bir yapıları veya şekilleri yoktur.
  1.1. Çeşitleri
  Ortamda oluşan fiziksel bir değişiklikten dolayı mekanik bir makineyi veya elektronik
  bir devreyi çalıştırmamız gerektiğinde sensörleri kullanırız. Ancak tespit edeceğimiz
  değişikliğe uygun sensör kullanmalıyız. Örneğin ortamdaki sıcaklık değişimini algılamak
  için ısı sensörlerini, ışık değişimini algılamak için optik sensörlerini kullanmalıyız. Sensör
  çeşitlerini şöyle sıralayabiliriz.
  Isı Transdüser ve Sensörleri
  Manyetik Transdüser ve Sensörler
  Basınç (gerilme) Transdüserleri
  Optik Transdüser ve Sensörler
  Ses Transdüser ve sensörleri
  Bu arada bahsetmemiz gereken bir konu da sensörlerin aktif ve pasif sensörler olarak
  sınıflandırılmasıdır. Pasif sensörler çalışırken dışardan enerjiye ihtiyaç duyan elemanlardır.
  Aktif sensörler ise çalışmak için dışardan bir enerjiye ihtiyaç duymayan elemanlardır.
  İçinden geçmiş olduğumuz metal
  detektör cihazı manyetik sensörler vasıtası ile
  silah bıçak gibi yoğun metalleri algılayarak
  alarm veren bir cihazdır.
  2. ISI SENSÖRLERİ VE TRANSDÜSERLERİ
  Ortamdaki ısı değişimini algılamamıza yarayan cihazlara ısı veya sıcaklık sensörleri
  diyoruz. Birçok maddenin elektriksel direnci sıcaklıkla değişmektedir. Sıcaklığa karşı hassas
  olan maddeler kullanılarak sıcaklık kontrolü ve sıcaklık ölçümü yapılır. Sıcaklık ile direnci
  değişen elektronik malzemelere; term (sıcaklık), rezistör (direnç), kelimelerinin birleşimi
  olan termistör denir. Termistörler genellikle yarı iletken malzemelerden imal edilmektedir.
  Termistör yapımında çoğunlukla oksitlenmiş manganez, nikel, bakır veya kobaltın karışımı
  kullanılır.
  Termistörler ikiye ayrılır sıcaklıkla direnci artan termistöre PTC, sıcaklıkla direnci
  azalan elemana da NTC denir.
  2.1. PTC
  2.1.1. Çalışma Prensibi
  Bulunduğu ortamın veya temas ettiği yüzeyin sıcaklığı arttıkça elektriksel direnci
  artan devre elemanıdır.
  2.1.2. Kullanım Alanları
  PTC’ler - 60 ºC ile +150 ºC arasındaki sıcaklıklar da kararlı bir şekilde çalışır. 0.1 ºC’
  ye kadar duyarlılıkta olanları vardır. Daha çok elektrik motorlarını fazla ısınmaya karşı
  korumak için tasarlanan devrelerde kullanılır. Ayrıca ısı seviyesini belirli bir değer
  aralığında tutulması gereken tüm işlemlerde kullanılabilir.
  2.1.3. PTC’nin Sağlamlık Testi
  PTC’yi Şekil 2.2’de görüldüğü ohmmetreye bağladığınızda ilk olarak oda sıcaklığında
  PTC’nin üzerinde yazılı değeri okumanız gerekiyor. Daha sonra mum veya benzeri bir araç
  ile ısıttığınızda direnci yükseliyor ise PTC sağlamdır. Bunun dışında bir durum gerçekleşiyor
  ise PTC arızalıdır.
  2.2. NTC
  2.2.1. Çalışma Prensibi
  Bulunduğu ortamın veya temas ettiği yüzeyin sıcaklığı arttıkça elektriksel direnci
  azalan devre elemanıdır.
  2.2.2. Kullanım Alanları
  NTC’ler - 300 Cº ile +50 Cº arasındaki sıcaklıklar da kararlı bir şekilde çalışırlar. 0.1
  Cº’ye kadar duyarlılıkta olanları vardır. Daha çok elektronik termometrelerde, arabaların
  radyatörlerin de, amplifikatörlerin çıkış güç katlarında, ısı denetimli havyalarda kullanılırlar.
  PTC’lere göre kullanım alanları daha fazladır.
  2.2.3. NTC’nin Sağlamlık Testi
  NTC’yi Şekil 2.5’te görüldüğü ohmmetreye bağladığınızda ilk olarak oda sıcaklığında
  NTC’nin üzerinde yazılı değeri okumanız gerekiyor. Daha sonra mum veya benzeri bir araç
  ile ısıttığınızda direnci azalıyor ise NTC sağlamdır. Bunun dışında bir durum gerçekleşiyor
  ise NTC arızalıdır.
  2.3. Termokupl ( Isılçift )
  2.3.1. Çalışma Prensibi
  Bütün iletkenler ısıtıldıklarında içlerinde bulunan elektronlarda bir hareketlenme
  meydana gelir. Ancak bu hareketlenme çeşitli iletkenler arasında farklılık göstermektedir. Bu
  maddenin ayırt edici özelliklerinden biridir. Biz de iletkenlerin bu farklarından yararlanarak
  sıcaklık ölçümü yapabiliriz.
  İki farklı iletkenin birer uçları birbirine kaynak edilip ya da sıkıca birbirine bağlanıp
  boşta kalan uçlarına hassas bir voltmetre bağlandığında, eğer birleştirdiğimiz ucu ısıtırsak,
  sıcaklıkla orantılı olarak voltmetrede mV‘lar mertebesinde bir DA gerilim elde ederiz. Elde
  ettiğimiz gerilimin değeri kullandığımız metallerin sıcaklığa verdiği tepki ile orantılıdır.
  Çevresel etkenlerden zarar görmemesi için genelde birleşim noktası bir kılıf içinde
  bulundurulur.
  Ayrıca termokupullar gerilim ürettikleri için aktif transdüserlerdir. PTC ve NTC ise
  pasif transdüserlerdir. Çıkış gerilimleri çok düşük olduğundan, daha çok çıkışına bir gerilim
  yükseltici bağlanarak kullanılır. Termokuplun yapımında genellikle bakır, demir, konstantan,
  platin, mangan, nikel gibi metaller kullanılır.
  2.3.2. Kullanım Alanları
  Termokupllar -200 ºC ile +2300 ºC arasında çalışabildiklerinden endüstride en çok
  tercih edilen ısı kontrol elemanlarıdır. Genellikle endüstri tesislerindeki yüksek sıcaklıkta
  çalışan kazanların ısı kontrolünde kullanılır.
  Şekil 2.8’de verilen devrede PTC uygulaması görülmektedir. PTC’lerin üzerinde
  yazılı olan direnç değeri oda sıcaklığında görülen direnç değeridir. Şekil 2.8’deki devrede
  ortam normal oda sıcaklığında(20 Cº) iken PTC’nin direnci düşük olacağından transistörün
  beyz ucu tetikleme gerilimi alamayacağından LED yanmaz. PTC’yi bir havya ile
  ısıttığımızda PTC’nin direnci artar, dolayısıyla PTC üzerine düşen gerilim artar. Böylece
  transistör için gerekli olan beyz gerilimi pozitif(+) beslemeye yaklaşır ve transistör iletime
  geçer, LED yanar. Devredeki potansiyometre ile devrenin sıcaklık algılama seviyesini(hangi
  sıcaklıkta iletime geçeceğini veya kalibrasyonunu) ayarlamak için kullanılır. Sonuç olarak,
  normal sıcaklıkta LED yanmaz iken PTC ısındığında LED yanar.
  3. MANYETİK SENSÖRLER VE
  TRANSDÜSERLER
  3.1. Tanımı
  Bir tel bobin haline getirilip içinden akım geçirilirse, bu bobinin içinde ve çevresinde
  manyetik alan oluşur. Bu manyetik alan gözle görülmez. Ancak bu bobinin içerisindeki
  nüvenin hareketi ve bobinin çevresinden yaklaştırılan metaller bobinin indüktansını
  değiştirir. İşte bu prensipten hareketle manyetik sensörler geliştirilmiştir.
  3.2. Kullanım Alanları
  Manyetik sensör ve transdüserlerin bir çok kullanım alanı vardır. Bunlar günlük
  hayatımızda daha çok güvenlik gerektiren yerlerde metallerin (silah, bıçak gibi)
  aranmasında, hazine arama dedektörlerinde kullanılır. Sanayide ise kumanda ve kontrol
  sistemlerinde, tıp elektroniğinde, fabrikalarda, otomatik kumanda kontrol uygulamalarında,
  yer değişimlerinin hassas olarak ölçülmesinde kullanılır.
  3.2.1. Çeşitleri ve Yapıları
  Bobinli manyetik sensörler: Bir bobinin içinde bulunan nüvenin konumu Şekil 12'de
  görüldüğü gibi hareket ettildiği zaman bobinin indüktansı değişmektedir. İşte bu prensipten
  yola çıkılarak bobinli manyetik sensörler geliştirilmiştir.
  3.2.2. Elektronik Devreli Manyetik Sensörler (Yaklaşım Sensörleri)
  İçinden akım geçen bir bobinin çevresinde manyetik alan oluşuğundan bahsetmiştik.
  Bu manyetik alanın içine metal bir cisim girerse bu bobinin indüktansı değişir. Bu indüktans
  değişimi sensörün içinde bulunan devrenin dengesini (rezonansını) bozar. Sensörün içinde
  bulunan ölçüm yapan devre sayesinde metalin yaklaştığını ve ne kadar yakın olduğunu tespit
  edebiliriz.
  3.2.3. Alan (Hall) Etkili Transdüserler
  Alan etkili transdüserler hassas mesafe, pozisyon ve dönüş algılayıcıları olarak
  kullanır. Çalışma prensipleri ise iletken ya da yarı iletken malzemeden yapılmış bir levha
  yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi bir manyetik alan içindeyken, A ve B uçlarından DC
  gerilim uygulandığında, C ve D noktaları arasında bir potansiyel fark oluşur. Bu gerilimin
  değeri manyetik alana levhanın yakınlığı ile değişir. Bu prensipten yararlanılarak alan etkili
  transdüserler doğmuştur.
  4. BASINÇ (GERİLME) TRANSDÜSERLERİ
  4.1. Tanımı
  Her türlü fiziki kuvvet ve basınç değişimini algılayan ve bu değişimi elektriksel
  sinyale çeviren elemanlara basınç sensörü denir.
  4.2. Çeşitleri
  Basınç sensörleri, çalışma prensibine göre dört grupta incelenebilir. Bunlar:
  Kapasitif basınç ölçme sensörleri
  Strain gage (şekil değişikliği) sensörler
  Load cell (yük hücresi) basınç sensörleri
  Piezoelektrik özellikli basınç ölçme sensörleri
  4.2.1. Kapasitif Basınç Ölçme Sensörleri
  Kondasatörler yapıları gereği elektrik yükü depolayabilir. Kondansatörlerin yük
  depolayabilme kapasiteleri ise kondansatör plakalarının boyutlarına, bu plakalar arasındaki
  mesafenin uzaklığına ve iki plaka arasındaki yalıtkan malzemenin özelliğine bağlıdır. Sonuç
  olarak kondansatör plakaları birbirinden uzaklaştırılırsa ya da esnetilirse veya iki plaka
  arasındaki dielektrik malzeme hareket ettirilirse, kondansatörün kapasitesi değişir.
  Kondansatörün kapasitesi ile beraber alternatif akıma gösterdiği direnç de değişir. İşte bu
  prensipten hareketle kapasitif basınç sensörleri üretilmiştir.
  Şekil 4.1.a’da esnek plakalı bir kapasitif sensör gösterilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi
  plakanın biri sabit diğeri esnektir. Esnek plakaya bir basınç uygulandığında basınçla orantılı
  olarak kondansatörün kapasitesi ve kapasitif reaktansı (kondansatörün AA’a karşı direnci)
  değişecektir. Bu direnç değişimi ile orantılı olarak basınç büyüklüğünü tespit edebiliriz.
  Şekil 4.1’deki diğer şekillerde de kondansatör plakalarının uzaklaşıp yaklaşması
  gösterilmiştir. Az önce bahsettiğimiz gibi plakaların uzaklığı da kondansatörün AA direncini
  değiştirdiğinden bu direnç değişimi ile hareketin miktarını bulabiliriz.
  Kapasitif prensiple çalışan sensörler basınç sensörü olarak kullanıldığı gibi yaklaşım
  ve pozisyon sensörü olarak da kullanılmaktadır.
  4.2.2. Strain Gage (Şekil Değişikliği) Sensörler
  Temel olarak strain gageler esneyebilen bir tabaka üzerine ince bir telin veya şeridin
  çok kuvvetli bir yapıştırıcı ile yapıştırılmasından oluşmuştur. Üzerindeki basıncın etkisinden
  dolayı tabakanın esnemesi ile birlikte iletken şeridin de gerilerek uzamasına sebep
  olacaktır.Bu uzama esnasında telin boyu uzayarak kesiti azalacaktır. Bilindiği gibi
  iletkenlerin kesiti azaldıkça dirençleri artacağından uygulanan kuvvete bağlı olarak iletkenin
  direncinde değişme olacaktır. Bu direnç değişimine bağlı olarak uygulanan kuvvetin
  miktarını tespit edilebilir.
  Yük hücresi (load cell) daha çok elektronik terazilerin yapımında kullanılan basınç
  sensörüdür. Asıl çalışma prensibi strain gage gibidir. Yukarıda 4 noktadan ölçme yapan bir
  yük hücresi görülmektedir. Tek noktadan ya da iki noktadan ölçüm yapanları da
  bulunmaktadır. Şekil 4.6’da A, B, C, D noktalarındaki strain gagelerin dirençleri basınca
  bağlı olarak değişir. Bu değişim ile orantılı olarak da basınç miktarını tespit edebiliriz.
  4.2.4. Piezoelektrik Basınç Ölçme Sensörleri
  Basıncın elektrik akımına dönüştürülme yollarından biri de piezoelektrik olayıdır.
  Piezoelektrik özellikli algılayıcılarda kuartz (quartz), roşel (rochelle) tuzu, baryum, turmalin
  gibi kristal yapılı maddeler kullanılır. Bu elemanlar üzerlerine gelen basınca göre küçük
  değerli bir elektrik gerilimi ve akımı üretir. Bu elektrik akımının değeri basıncın değeri ile
  doru orantılıdır. Piezoelektrik özellikli elemanlar hızlı tepki verdiklerinden ani basınç
  değişikliklerini ölçmede yaygın olarak kullanılır.
  5. OPTİK TRANSDÜSERLER VE
  SENSÖRLER
  Işık etkisi ile çalışan elektronik devre elemanlarına genel olarak optik elemanlar
  diyoruz. Şimdi bunlardan bazılarını beraberce inceleyeceğiz.
  5.1. Foto Direnç (LDR)
  5.1.1. Çalışma Prensibi
  Kalsiyum sülfat ve kadmiyum selenid gibi bazı maddeler üzerlerine düşen ışık ile ters
  orantılı olarak direnç değişimi gösterir. Bu maddelerden yararlanılarak foto direnç adı
  verilen devre elemanları yapılmıştır.
  Üzerine ışık düştüğünde direnci azalan, karanlıkta ise yüksek direnç gösteren devre
  elemanına foto direnç denir
  5.1.2. Kullanım Alanları
  Işık değişimi ile kontrol etmek istenilen tüm devrelerde kullanabilir. Özellikle gece
  lambaları ve sokak lambalarında kullanılmaktadır.
  5.1.3. Sağlamlık Kontrolü
  Avometrenizi ohm kademesine getiriniz. Foto direnci avometrenize bağladıktan sonra
  üzerine bir el feneri yardımı ile ışık tuttuğunuzda direncinin azaldığını ve üzerine bir kalem
  kapağı veya benzeri bir nesne ile kararttığınızda ise direncin arttığını gözlemlemeniz
  gerekiyor. Eğer direnç değişimi anlatıldığı şekilde oluşuyorsa, LDR sağlam, farklı bir şekilde
  ise arızalıdır.
  5.2. Foto Diyot
  5.2.1. Çalışma Prensibi
  Foto diyotlar ışık etkisi ile ters yönde iletken olan diyotlardır. Ters polarma altında
  kullanılır. Doğru polarmada normal diyotlar gibi çalışır, ters polarmada ise N ve P
  maddelerinin birleşim yüzeyine ışık düşene kadar yalıtkandır. Birleşim yüzeyine ışık
  düştüğünde ise birleşim yüzeyindeki elektron ve oyuklar açığa çıkar ve bu şekilde foto diyot
  üzerinden akım geçer. Bu akımın boyutu yaklaşık 20 mikroamper civarındadır.
  Üzerine ışık düştüğünde katotdan anota doğru akım geçiren elemanlara foto diyot
  denir.
  5.2.2. Kullanım Alanları
  Foto diyot televizyon veya müzik setlerinin kumanda alıcılarında yaygın olarak
  kullanılır.
  5.2.3. Sağlamlık Kontrolü
  Avometrenizi ohm kademesine getiriniz. Foto diyotu avometre çıkış polaritesine ters
  olarak bağladıktan sonra üzerine bir el feneri yardımı ile ışık tuttuğunuzda direncinin
  azaldığını ve üzerini bir kalem kapağı veya benzeri bir nesne ile kararttığınızda direncin
  arttığını gözlemlememiz gerekiyor. Eğer direnç değişimi anlatıldığı şekilde oluyorsa, foto
  diyot sağlamdır.
  5.3. LED Diyot
  5.3.1. Çalışma Prensibi
  LED ismi, ingilizce Light Emitting Diode (ışık yayan diyot) kelimelerinin baş
  harflerinden oluşmaktadır. LED’e doğru polarma uygulandığında P maddesindeki oyuklarla
  N maddesindeki elektronlar birleşim yüzeyinde nötrleşir. Bu birleşme anında ortaya çıkan
  enerji ışık enerjisidir. Bu ışığın gözle görülebilmesi için ise P ve N maddelerinin birleşim
  yüzeyine "galyum arsenid" maddesi katılmıştır. LED’lerin, yeşil, kırmızı, sarı ve mavi olmak
  üzere 4 çeşit renk seçeneği vardır. Piyasada çok değişik şekil, ebad, renk ve fiyatta
  bulunmaktadır. LED diyotlar doğru polarmalandırıldıklarında ışık yayan elektronik devre
  elemanlarıdır.
  5.3.2. Kullanım Alanları
  Bu ışıklı diyotlar, kullanışlı ve pratik olmalarının yanı sıra oldukça ucuz olmaları
  nedeniyle gösterge olarak diğer tip lambaların yerini almışlardır. LED diyotların kullanım
  alanları çok geniştir. Çok az enerji harcadıkları için elektronik devrelerin testlerinde, tüm
  elektronik cihazların üzerinde çalıştığını gösteren ışık olarak kullanılmaktadır.
  Genellikle LED diyotların bacakları karıştırılmaktadır. Şekil 5.3’ te görüldüğü gibi
  kısa bacak katot, uzun bacak ise anotdur. LED’in bacakları aynı boyda ise içindeki plakalara
  bakarak küçük olanı anot büyük olanı katottur diyebiliriz. Bunun yanında LED diyotların
  katot ucunun olduğu tarafta bir kesik bulunmaktadır.
  5.3.3. Sağlamlık Kontrolü
  LED diyotun sağlamlık kontrolünü multimetre ile yapabiliriz. Multimetremiz ohm
  kademesinde iken diyotun anoduna eksi(-), katoduna artı (+) gerilim uygulandığında sonsuz
  direnç göstermelidir. Diğer durumda ise bir miktar direnç gösterip ışık vermelidir. Testimiz
  anlattığımız şekilde sonuçlanıyor ise, diyodumuz sağlam, bunun dışındaki durumlarda
  arızalıdır.
  5.4. İnfrared Diyot (IR Diyot, Kızıl Ötesi Diyot)
  5.4.1. Çalışma Prensibi
  İnfraruj LED, normal LED’in birleşim yüzeyine galyum arsenid maddesi katılmamış
  halidir. İnfrared diyot görünmez (mor ötesi, kızıl ötesi) ışık yayar.
  5.4.2. Kullanım Alanları
  İnfraruj LED’ler televizyon veya müzik setlerinin kumandalarında, kumandanın
  göndediği frekansı televizyon veya müzik setine iletmek için kullanılır. Televizyon veya
  müzik setinde ise bu frekansı alan devre elemanına "foto diyot" denir. İnfraruj LED ile
  normal LED’in sembolleri aynıdır.
  5.4.3. Sağlamlık Kontrolü
  İnfrared diyotun sağlamlık kontrolünü normal bir diyotun sağlamlık kontrolü gibi
  yapabiliriz.
  5.5. Foto Pil (Işık Pili, Güneş Pili)
  5.5.1. Çalışma Prensibi
  Güneş pilleri (fotovoltaik piller), yüzeylerine gelen güneş ışığını doğrudan elektrik
  enerjisine dönüştüren yarıiletken maddelerdir. Yüzeyleri kare, dikdörtgen, daire şeklinde
  biçimlendirilen güneş pillerinin alanları genellikle 100 cm² civarında, kalınlıkları ise 0,2-0,4
  mm arasındadır.
  Güneş pilleri transistörler, doğrultucu diyotlar gibi yarı iletken maddelerden
  yapılmaktadır. Yarı iletken özellik gösteren birçok madde arasından güneş pili yapmak için
  en elverişli olanlar, silisyum, galyum arsenit, kadmiyum tellür gibi maddelerdir. Bu
  maddeler güneş pilleri için özel olarak hazırlandıktan sonra PN eklemine güneş enerjisi
  geldiğinde fotonlardaki elektron yükü PN maddeleri arasında bir potansiyel fark yani gerilim
  oluşturur. Bu gerilim 0,15-0,5 volt civarındadır.
  Işık pilleri seri bağlanarak daha büyük gerilim, paralel bağlanarak daha büyük akım
  elde edilebilir. Güneş enerjisiyle çalışan hesap makinelerinde kullanılan eleman ışık pilidir
  5.6. Optokuplör
  5.6.1. Çalışma Prensibi
  Optokuplör kelime anlamı olarak optik kuplaj anlamına geliyor. Kuplaj bir sistem
  içindeki iki katın birbirinden ayrılması ama aralarındaki sinyal iletişiminin devam etmesi
  olayıdır. Ayrılma fiziksel olarak gerçekleşir ama iletişim manyetik veya optik olarak devam
  eder. Bu durumun faydası, katlardan birinde olan fazla akım, yüksek gerilim gibi olumsuz,
  sisteme zarar verecek etkilerden diğer katları korumaktır.
  Işık yayan eleman ile ışık algılayan elemanın aynı gövde içinde birleştirilmesiyle elde
  edilen elemanlara optokuplör denir. Bu elemanlarda ışık yayan eleman olarak "LED",
  "Enfraruj LED" kullanılırken ışık algılayıcı olarak "foto diyot", "foto transistör", "foto
  tristör", "foto triyak" vb. gibi elemanlar kullanılır.
  5.6.2. Yapısı
  Şekil 5.10’da görüldüğü gibi bir adet LED tam karşısına milimetrik olarak
  yerleştirilmiş bir fototransistörden oluşmuştur. LED yandığı zaman transistör iletime geçer.
  LED sönük ise transistör yalıtımdadır.
  5.6.3. Kullanım Alanları
  Optokuplörler daha çok, iki ayrı özellikli devre arasında elektriksel bağlantı olmadan,
  ışık yoluyla irtibat kurulmasını sağlayan devrelerde kullanılır. Şöyle ki; düşük gerilimle
  çalışan bir devreyle yüksek gerilimli bir güç devresine optokuplör aracılığıyla kumanda
  edilebilir. Optokuplörler 2000 ile 5000 voltluk gerilimlere dayanıklı olduğundan en hassas
  kontrol sistemlerinde güvenle kullanılır.
  5.6.4. Sağlamlık Kontrolü
  Uygulamadaki optik kuplörler yukarıdaki şekildeki gibi entegre kılıf içindedir. Bir
  optik kuplörün sağlamlığı kontrol edilmek istenirse, öncelikle o optokuplorün kataloğunu ve
  iç bağlantı şemasını bulmak gerekir. Daha sonra içerisindeki LED diyodu doğru polarma
  ederek, “foto transistor”ün iletken olup olmadığını multimetre ile kontrol ederiz.
  5.7. Uygulamada Kullanılan Bazı Optik Sensörler
  Yukarıda optik sensörlerin çalışma prensiplerini kısaca tanıttıktan sonra şimdi
  uygulamada kullanılan bazı sensör tiplerini ve bazı uygulama örneklerini göreceğiz. Ama
  unutmayınız ki optik sensörler burada bahsetmediğiz daha birçok uygulamada
  kullanılmaktadır. Bunlara günümüzdeki en önemli örnek dijital fotoğraf makineleri ve dijital
  kameralardır.
  Bir fotoelektrik sensör üzerindeki ışık kaynağı ile görülebilir ya da infrared ışık üretir.
  Bu ışık algılanmak istenen cisim üzerine düşürülür. Eğer fotoelektrik sensör cisimden
  yansımalı ya da reflektörlü tipte ise verici ile alıcı aynı sensör kafası üzerindedir ve geri
  dönen ışın miktarı tanımlanan eşik değerine ulaştığında çıkış verir.
  Optik Sensörlerin Avantajları
  •Algılanan cisme temas yoktur.
  •Algılanacak cisim farklı tipte malzemelerden olabilir.
  •Algılama mesafesi uzundur (Cisimden yansımalıda 1m’ye kadar,
  karşılıklı tipte 60 m’ye kadar).
  •Cevap süresi kısadır (20s ye kadar düşebilir).
  •Hassas konumlama yapılabilir.
  •Renk ayrımı yapılabilir.
  5.7.1. Uygulamada Kullanılan Çeşitleri
  Karşılıklı Tip: Karşılıklı tip sensörde, cisim alıcı-verici sensör kafalarının
  olduğu eksene girdiğinde algılama yapar.+ Yorum Gönder
optik sensör çalışma prensibi,  ses transdüser ve sensörleri,  optik sensör çeşitleri
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi