La fontie nin hayat tarzı hakkında bilgiler

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden La fontie nin hayat tarzı hakkında bilgiler ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Aytu
  Bayan Üye

  Cevap: La Fontaine Kimdir - Hakkında - Biyografisi - Hayatı
  La FontaineKimdir - Hakkında - Biyografisi - Hayatı

  La Fontaine Kimdir - Hakkında - Biyografisi - Hayatı Jean de La FontaineLa FontaineKimdir - Hakkında - Biyografisi - Hayatı Fransız şairi (1621-1695). Orman ve Sular idaresi yöneticilerinden birinin oğlu olan La FontaineLa FontaineKimdir - Hakkında - Biyografisi - Hayatı babasının yerine aynı görevi almıştı; görevi ona çok boş zaman bırakıyorduLa FontaineKimdir - Hakkında - Biyografisi - Hayatı ama buradan aldığı para geçimine yetmiyordu. O da bu yüzden edebiyata atıldı ve her telden çalmağa başladı: şiirLa FontaineKimdir - Hakkında - Biyografisi - Hayatı romanLa FontaineKimdir - Hakkında - Biyografisi - Hayatı hikâyeLa FontaineKimdir - Hakkında - Biyografisi - Hayatı güldürüLa FontaineKimdir - Hakkında - Biyografisi - Hayatı opera yazdı.

  Yazdığı çeşitli eserler kısa bir süre içinde ona ün kazandırdı (özellikle Rabelais ve Boccaccio tarzında yazdığı Hikâyeler); maliye nazırı Fouquet onu himayesine alıp maaş bağladı. Fouquet gözden düşüp yargılandığı zaman La Fontaine ona sadık kalan birkaç kişiden biri oldu. Kırk yedi yaşında Masallar'mı yayımladı; bunların bazıları gözden düşen koruyucusunun başına gelen felâketlerden esinlenmiştir.

  Çağının Tanığı

  La Fontaine kendisinden önce kullanılmış (özellikle Eski Yunanistan'da Aisopos tarafından) bir biçimi benimsedi; genellikle insanlarınLa FontaineKimdir - Hakkında - Biyografisi - Hayatı özellikle çağdaşlarının kusurlarını (kurnazlıkLa FontaineKimdir - Hakkında - Biyografisi - Hayatı cimrilikLa FontaineKimdir - Hakkında - Biyografisi - Hayatı övüngenlik v.b.) daha iyi gülünçleştirmek için kişilerini hayvanlar arasından seçti. Hattâ daha da ileri giderekLa FontaineKimdir - Hakkında - Biyografisi - Hayatı birçok masalında topluma da cesaretle el attı ve toplumun gülünç yanlarınıLa FontaineKimdir - Hakkında - Biyografisi - Hayatı haksızlıklarını göz önüne serdi: «Güçlü ya da yoksul oluşunuza göre yargı kararları sizi aklar ya da karalar».

  Bütün gülünçlüğüne ve görünüşteki hafifliğine rağmenLa FontaineKimdir - Hakkında - Biyografisi - Hayatı eserinin büyük bir bölümü siyasal nitelik taşır. Zaten bu durum Louis XIV'ün de gözünden kaçmamış ve saray kibarlığından yoksun bu şairi Versailles Sarayı'na kabul etmemiştir. Ne var kiLa FontaineKimdir - Hakkında - Biyografisi - Hayatı La Fontaine buna pek aldırış etmemiştirLa FontaineKimdir - Hakkında - Biyografisi - Hayatı çünkü destekten yoksun değildir. Önce Orleans düşesiLa FontaineKimdir - Hakkında - Biyografisi - Hayatı sonra evinde yazarlardanLa FontaineKimdir - Hakkında - Biyografisi - Hayatı hekimlerden ve büyük gezginlerden oluşan parlak bir topluluğu biraraya getiren Madame de La Sabliere ona ödenek bağlamıştır. La Fontaine ömrünü zengin bir Protestan bankerin evinde tamamlamıştır.

  La Fontaine Masalları hemen bütün dünya dillerine çevrilmiştir. Türkiye'de Şinasi'nin «Kurt ile Kuzu» çevirisiLa FontaineKimdir - Hakkında - Biyografisi - Hayatı çocuk edebiyatımızın ilk eserlerinden biri sayılır. La Fontaine çevirilerindeLa FontaineKimdir - Hakkında - Biyografisi - Hayatı ünlü Türk şairi Orhan Veli Kanık'ın ayrı bir yeri vardır.

  Masalları

  Ağustosböceği ile KarıncaLa FontaineKimdir - Hakkında - Biyografisi - Hayatı Karga ile TilkiLa FontaineKimdir - Hakkında - Biyografisi - Hayatı Kurt ile KuzuLa FontaineKimdir - Hakkında - Biyografisi - Hayatı Meşe ile KamışLa FontaineKimdir - Hakkında - Biyografisi - Hayatı Toprak Çanak ve Demir ÇanakLa FontaineKimdir - Hakkında - Biyografisi - Hayatı Aslan ile FareLa FontaineKimdir - Hakkında - Biyografisi - Hayatı Tilki ile ÜzümLa FontaineKimdir - Hakkında - Biyografisi - Hayatı Altın Yumurtlayan TavukLa FontaineKimdir - Hakkında - Biyografisi - Hayatı VebalılarLa FontaineKimdir - Hakkında - Biyografisi - Hayatı Sütçü Kız ile Süt ÇanağıLa FontaineKimdir - Hakkında - Biyografisi - Hayatı Eskici ile Zengin.  Jean de La Fontaine (okunuşu Lafonten) (d. 8 Temmuz1621Chateau Thierry - ö. 13 Nisan1695Paris) Fransızşair ve yazar.

  Yazdığı fabl eserleri ile tanınmıştır. Varlıklı bir ailenin çocuğuydu. Paris'te kolejde okudu. Hukuk tahsili yaptı. Papaz yetiştirilmek istenildi ise de kiliseden ayrıldı. Okul hayatında başarılı bir öğrenci olamadı. Gençliğinde baba mesleği olan orman ve su kanalları işleriyle uğraştı. Çeşitli memurluklarda bulunmuşLa FontaineKimdir - Hakkında - Biyografisi - Hayatı düzensiz bir hayat yaşamıştır.
  1673 senesinde Madam de la Sablière'nin himayesine girerek burada ilim adamlarıLa FontaineKimdir - Hakkında - Biyografisi - Hayatı felsefeciler ve yazarlarla tanıştı. İlk masallarını burada yazdı. ÇağdaşlarıLa FontaineKimdir - Hakkında - Biyografisi - Hayatı La Fontaine'i bir masal yazarı olarak görüyorlardı. Halbuki La FontaineLa FontaineKimdir - Hakkında - Biyografisi - Hayatı yazdığı masallarda Dede Korkut masallarındaki üslupla hayvanlara ahlaki karakterler vererek onların şahıslarında bazı insan karakterlerini tenkid etmiş bir ahlak dersi vermiştir. Buna edebiyatta teşhis ve intak sanatı denir. La Fontaine'in bu hususiyeti çok geç fark edilmiştir. Eserlerinde sadelik ve açıklık görülür. Konuşma şeklinde akıcı şiirleriLa FontaineKimdir - Hakkında - Biyografisi - Hayatı hayvanlar üzerinde tenkitleriLa FontaineKimdir - Hakkında - Biyografisi - Hayatı incitmeden iğneleme usulleri ile Fransız edebiyatına büyük eserler kazandırmıştır.
  La Fontaine masallarındaki konularLa FontaineKimdir - Hakkında - Biyografisi - Hayatı şark klasiklerinden alınmadır. La Fontaine'den çok önceleri yazılmış Beydeba'nın Kelile ve Dimne eserindeki hikayelerin pekçoğuLa FontaineKimdir - Hakkında - Biyografisi - Hayatı bu Fransız edebiyatçısı tarafından şiir şeklinde tekrarlanmıştır. Masalları çoğunlukla herkesin anlayabileceği bir şekilde yazılmıştır. La Fontaine'in canlıLa FontaineKimdir - Hakkında - Biyografisi - Hayatı hızlıLa FontaineKimdir - Hakkında - Biyografisi - Hayatı incelik ve nükte dolu bir anlatımı vardır. Kişilerini hemen daima hayvanlar arasından seçerse de bazan insanlarıLa FontaineKimdir - Hakkında - Biyografisi - Hayatı bilhassa köylüleri de olaylara karıştırır. Sık sık bahsettiği hayvanlar aslanLa FontaineKimdir - Hakkında - Biyografisi - Hayatı kurtLa FontaineKimdir - Hakkında - Biyografisi - Hayatı tilkiLa FontaineKimdir - Hakkında - Biyografisi - Hayatı eşek ve horozdur.
  La FontaineLa FontaineKimdir - Hakkında - Biyografisi - Hayatı kötüyü göstererek iyinin ne olduğunu anlatmaya çalışmıştır. Ancak şiirlerini okuyan çocuklarda herhangi bir açıklama yapılmazsa tam ters etkinin hasıl olduğu da bir gerçektir.
  Masalları toplam olarak 238 adet olupLa FontaineKimdir - Hakkında - Biyografisi - Hayatı 12 kitapta toplanmıştır. 1668'de basılan ilk altı kitabında 124 masal vardır ve bunlar birinci cildi meydana getirir. İkinci cilt 1678'de basılan beş kitaptır. En son 1694'de bastırdığı üçüncü cilt ise tek kitaptan ibarettir.
  La FontaineLa FontaineKimdir - Hakkında - Biyografisi - Hayatı roman ve piyes de yazmıştır. Nakaratlı uzunca şiirleri ve şiirli mektupları vardır. HadımLa FontaineKimdir - Hakkında - Biyografisi - Hayatı Gülünç MaceraLa FontaineKimdir - Hakkında - Biyografisi - Hayatı FloransalıLa FontaineKimdir - Hakkında - Biyografisi - Hayatı Büyük MaşrapaLa FontaineKimdir - Hakkında - Biyografisi - Hayatı Köy Sevdaları komedi türündeki eserlerindendir. Contes (Kont) isminde şiirli hikayeler eserinden dolayı Fransız Akademisine kabul edildi. 1695'te Paris'te öldü.
  Eserleri birçok dile tercüme edilmiştir. Ancak hiçbir tercüme orijinalindeki sadelik ve çekiciliği verememiştir+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi