Dünya savaşı öncesi genel durum haritası

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Dünya savaşı öncesi genel durum haritası ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Ensar
  Özel Üye

  Cevap: 1.DüNya Savaşı öNcesi Genel Durum — Presentation Transcript

  1.dunya-savas-oncesi-durum-haritasi.jpg

  1. I. Dünya Savaşı Öncesi Genel Durum 1- Fransız İhtilali : Milliyetçilik fikri ortaya çıkmıştır. Milliyetçilik : her milletin kendi milli devletini kurması ve bağımsız yaşamasıdır. 2- Sanayi Devrimi : buhar gücüyle çalışan makineler icat edilmiştir. Sömürgecilik ortaya çıkmıştır. Sömürgecilik : bir devletin kendi sınırları dışındaki topraklarda egemenlik kurması, o toprakların yer altı ve yer üstü kaynaklarına sahip olarak ekonomik ve siyasi çıkarlar elde etmesidir. Örnek: İngiltere
  2. I. Dünya Savaşı öncesi Osmanlı Devleti’nin Durumu Avrupa devletleri güçlenmeye devam ederken, Osmanlı Devleti daha da geriledi. Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik düşüncesi, Osmanlı Devleti’nin dağılmasını hızlandırdı. Sizce neden? Osmanlı devletinden bir çok millet ayrılarak bağımsızlıklarını ilan ettiler.ilk isyan eden Sırplar , ilk defa ayrılan ise Yunanlılar dır. Kapitülasyonlar nedeniyle Osmanlı yerli ekonomisi giderek zayıfladı. Devleti eski gücüne kavuşturmak amacıyla çeşitli ıslahatlar yapıldı. ( ıslahat fermanı, tanzimat fermanı ) Ancak başarılı olunamadı. Batıyı örnek alarak çeşitli yenilikler yapıldı.
  3. I. Dünya Savaşı öncesi Osmanlı Devleti’nin Durumu İttihat ve Terakki cemiyetinin baskısıyla II. Meşrutiyet ilan edildi. 31 Mart Vakası ortaya çıktı. Trablusgarp ve Balkan Savaşları ortaya çıktı. İlk anayasa olan Kanun-i Esasi (1876) ilan edildi. Meşrutiyet yönetimine geçildi. ( Halk meclisi + padişah meclisi = Mebuslar Meclisi Mebuslar meclisi II. Abdülhamit tarafından kapatıldı. Sebep olarak 1877-78 Osmanlı-Rus savaşı gösterildi.
  4. I. Dünya Savaşı’nın Nedenleri Almanya’nın sömürge arayışı Fransa ile Almanya arasındaki toprak sorunu Devletler arasındaki silahlanma yarışı ve siyasi rekabetin artması Kıvılcım: Avusturya- Macaristan prensinin bir Sırplı tarafından öldürülmesi
  5. Osmanlı Devleti’nin savaşa girip girmemesi ile ilgili olarak blokların düşünceleri itilaf devletleri Osmanlı’nın savaşa girmesini istemiyordu. Çünkü; Osmanlı devleti savaşa girerse yeni cepheler açılacaktı. Bu da savaşın uzamasına neden olacaktı.Bunun için de kapitülasyonları kaldırmayı ve ekonomik yardımda bulunmayı teklif etmiştir. ittifak devletleri, özellikle Almanya, Osmanlı devletini yanına çekmeye çalışıyordu. Çünkü; Osmanlı savaşa girerse savaş alanı genişleyecek, böylece Almanya’nın üzerindeki yük azalacaktı.ayrıca halifeyi de kullanarak Müslümanların gücünden yararlanılacaktı.
  6. Devletler arası gruplaşma ÜÇLÜ İTİLAF DEVLETLERİ İngiltere Rusya Fransa ÜÇLÜ İTTİFAK DEVLETLERİ Almanya İtalya ( daha sonra itilaf devletlerinin yanında yer alacaktır ) Avusturya - Macaristan
  7. OSMANLI DEVLETİ’NİN I. DÜNYA SAVAŞI’NA GİRME NEDENLERİ Kaybedilen toprakları geri almak istemeleri Ekonomik durumun bozukluğu Almanya'ya olan hayranlık İngilizlerden kaçan iki alman gemisinin Osmanlı bayrağı altında Rus limanları bombalamaları ( yavuz ve midilli adlı iki gemi)+ Yorum Gönder
1.dünya savaşından önce dünya haritası,  1. dünya savaşı öncesi osmanlı devleti haritası,  1.dünya savaşı öncesi avrupa haritası,  1 dünya savaşı öncesi avrupa siyasi haritası,  birinci dünya savaşı öncesi avrupa haritası
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi