Dayanışma ile ilgili deneme örnekleri

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Dayanışma ile ilgili deneme örnekleri ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Dayanışma ile ilgili deneme örnekleri

 2. 2
  Ensar
  Özel Üye

  Cevap: Dayanışma ile ilgili örnek yazı

  Toplumsal dayanışma toplumun kurum ve kuruluşlarıyla ortak değerlerde birleşmesi ve birlikte hareket etmesidir. Yaşamımızda toplumsal dayanışmanın çok önemli bir yeri olduğunu artık anlamamız gerekmektedir. Çünkü iyi yaşamamıza yardımcı olacak hareketlerden birisi dayanışmadır.

  İyi bir başarı için çevre faktörlerimizi de iyileştirmek zorundayız. Çünkü insan sosyal bir varlıktır. Çevresindeki tüm olaylardan direk veya dolaylı etkilenir. Bu etkileşme insana zarar verdiği gibi zirveye çıkmasına da yardımcı olur. Dayanışmalar sayesinde toplumlar ve ülkeler kalkınır.

  Kendi başarısızlığımız eğer bir toplum içinde olumsuz etki yapıyorsa oturup düşünüp nerede neden hata yaptığımız irdelememiz gerekmektedir. Kısacası birbirimizin gözünü oyacağımıza pozitif dayanışma içerisinde olsak hem kendimiz hem çevremiz hem de ülkemiz bundan faydalanacaktır.

  Bireylerin beraber hareket etmeleri elbette ülkemiz için çok faydalı olur buna en güzel örnek Kurtuluş Savaşıdır. Birlik ve beraberlik içinde olan toplum kendi kendini yönetir dışarıdan müdehalelere izin vermez. Karşılaşılan sorunlar daha çabuk çözülür ve gelişmek için gerekli şartlar kolayca aşılır.

  Kısaca Ülkemizin dünya ülkeleri arasında önemli bir yere gelmesi için toplum olarak bir dayanışma (fikir birliği) içinde olmalıyız.

  Atatürkün eğitime verdiği önem

  Atatürk büyük bir asker büyük bir devlet adamı ve diplomat olduğu kadar eğitim alanında da milletimizin çağ değiştirmesini atılım yapmasını sağlayan büyük bir önderdir. Atatürkün Millî Eğitim konusuna gösterdiği ilgi ve bu konuda ileri sürdüğü görüşler incelendiği zaman bu konuya adeta bir eğitim düşünürü gibi eğildiği konunun bütün yönleriyle çok yakından ilgilendiği çevresine Millî Eğitimin önemini anlatmak içni her fırsatı değerlendirdiği Millî Eğitimde göz önünde tutulması gerekli amaç ve ilkeleri açıklığa kavuşturduğu görülür. Atatürk eğitim alanındaki yenileşmenin önderidir.
  Atatürkün gözünde Türk Millî Mücadelesi sırf askerî mahiyette düşmanı vatan topraklarından kovmayı tek amaç bilen bir hareket değildi. Askerî alanda kazanılacak zafer millî kurtuluşun ilk şartı idi. Fakat zaferden sonra yapılacak işler bağımsızlık savaşı kadar önemliydi. Savaş sürerken bile Atatürk savaş sonrasının sorunlarına hazırlanıyor bu arada Millî Eğitim konusuna da eğiliyordu.

  Bağımsızlık Savaşının en bunalımlı günlerinde düşman kuvvetlerinin kesin sonuca ulaşmak hayaliyle baskılarını arttırdıkları Ordumuzun Sakaryaya kadar çekilmesine yol açan Kütahya-Eskişehir yöresindeki Yunan saldırısının tehlikeli şekilde geliştiği günlerde 16 Temmuz 1921′de Ankarada Maarif Kongresi (Millî Eğitim Kongresi) toplanmıştır. Atatürk cephedeki şartların ağırlığına rağmen bu Kongrenin ertelenmesine razı olmamış hattâ Kongrenin açış konuşmasını kendisi yapmıştır.

  Bu açış konuşmasında -devam eden savaşa ve bütün maddî imkânların düşmanı vatanımızdan kovmak için kullanılması zorunluluğuna rağmen- millî ve çağdaş bir eğitimin temellerinin atılmasını yapılacak işlerin sağlam bir programa bağlanmasını istemiştir. Bu konuşmasında:
  Yüzyıllarca süren derin idarî ihmallerin devlet bünyesinde açtığı yaraları iyileştirme yolunda harcanacak çabaların en büyüğünü hiç şüphesiz irfan (bilgi ve kültür) yo/unda kullanmalıyız diyen Atatürk acı bir gerçeğe parmak basar:
  Şimdiye kadar izlenen öğretim ve eğitim yöntemlerinin milletimizin gerileme tarihinde en önemli etken olduğu kanısındayım.

  Ayrıntıları eğitim uzmanlarına bırakmak istediğini belirterek bazı genel ilkelere değinen Atatürk eski devrin hurafelerinden boş inançlarından Doğudan ve Batıdan gelebilecek zararlı etkilerden uzak millî karakterimize ve tarihimize uygun bir kültüre muhtaç olduğumuzu vurgular. Gelecekteki kurtuluşumuzun büyük önderleriolarak selâmladığı öğretmenlere duyduğu derin saygıyı dile getirir. Çevresine inanç aşılar:
  Silahıyla olduğu gibi dimağıyla da mücadele zorunda olan milletimizin birincisinde gösterdiği kudreti ikincisinde de göstereceğine asla şüphem yoktur der.

  Atatürkün yıllar sonra Cumhurbaşkanı olmasa idiniz ne olmak isterdiniz? sorusuna Millî Eğitim Bakanı olarak eğitim davasına hizmet etmek isterdim diye cevap vermesi bile eğitimi millet hayatında ne kadar önemli bir etken olarak gördüğünün işaretidir.

  Birinci Dünya Savaşının galibi emperyalist ülkelere ve onların âleti olarak vatanımıza saldıran Yunanlılara karşı kazandığı zaferle Gazı Mustafa Kemal Paşa yalnız Türklüğün değil Fastan Endonezyaya kadar bütün islâm âleminin bütün ezilen milletlerin kahramanı olmuştu. Fakat O bir an bile zafer sarhoşluğuna kapılmadı. Çok iyi biliyordu ki -kültür eğitim ve iktisat zaferleri ile tamamlanmadıkça- askerî zafer tek başına millî kurtuluşu sağlamağa yetmeyecektir. Düşmanın İzmirde denize dökülüşünden sadece bir buçuk ay sonra Bursada kendisini ziyarete gelen İstanbul öğretmenlerine söylediği şu sözler Onun bu konuda ne kadar bilinçli olduğunu gösterir:
  bugün eriştiğimiz noka gerçek kurtuluş noktası değildir

  Kurtuluş cemiyetteki hastalığı ortaya çıkarmak ve iyileştirmekle elde edilir. Hastalığın tedavisi ilim ve fennin gösterdiği yolla olursa hasta kurtulur. Yoksa hastalık müzminleşir ve tedavisi imkansız hale gelir

  Orduların yönetilmesinde nasıl ilim ve fen rehber edinilerek zafere ulaşılmış ise milletimizi yetiştirmek için kaynak olan okullarımızın ve yüksek öğretim kurumlarımızın kuruluşunda da ilim ve fennin yol gösterici olacağını belirten Atatürk her fırsatta öğretmenlere şöyle sesleniyordu:
  Ordularımızın kazandığı zafer sizin ve sizin ordunuzun zaferi için yalnız zemin hazırladı� Gerçek zaferi siz kazanacak siz sürdüreceksiniz ve mutlaka başarıya ulaşacaksınız.

  Büyük Zaferden az sonra henüz Cumhuriyet kurulmadan Kütahyada irfan ordusu diye nitelendirdiği öğretmenlere hitaben söylediği şu sözler bu kutsal mesleğin mensuplarına verdiği büyük değeri gösteriyordu:
  Toplumumuzu hakikat hedefine mutluluk hedefine ulaştırmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu öteki milletin geleceğini yoğuran irfan ordusu

  Asker ordusu vatanı yok etmeğe gelen düşmanı vatanın harim-i ismetinde (yabancıların giremiyeceği temiz ve kutsal vatan topraklarında) boğup mahvetti. Yalnız işimiz bu orduya sahip olmakla bitmiş gayemiz yalnız bu ordunun başarısıyla gerçekleşmiş değildir. Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin o zaferlerin kalıcı sonuçları ancak irfan ordusu ile ayakta durabilir. Bu ikinci ordu olmadan birinci ordunun hizmetleri ve kazandıkları yok olur.

  Eğitim milletlerin bağımsız yaşayabilmeleri kalkınıp güçlenmeleri bakımından hayatî önem taşır. Atatürke göre en önemli en esaslı nokta eğitim meselesidir. Çünkü eğitim bir milleti ya hür bağımsız şanlı yüce bir toplum halinde yaşatır ya da bir milleti esarete ve sefalete terkeder.

  Atatürk Millî Eğitime bir başka açıdan da büyük önem vermiştir: kurulan genç Cumhuriyet ve bu Cumhuriyetin dayandığı temel ilkeler Türk inkılâbı ancak yetişecek güçlü; aydınlık kafalı sağlam karakterli yeni kuşaklarla ayakta durabilirdi. Türk inkılâbını ve Cumhuriyeti koruyacak kuşakları yetiştirmenin yolu eğitimdi.

  Ankarada toplanan Muallimler Birliği (Öğretmenler Birliği) kongresinde Atatürk eğitimin bu görevini şu sözlerle ifade etmiştir:
  Sizin başarınız Cumhuriyetin başarısı olacaktır.. Hiç bir zaman hatırınızdan çıkmasın ki. Cumhuriyet sizden ilmen fennen bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister.

  Atatürke göre eğitime ve öğretmenlere düşen başka bir görev de şudur: millet olma bilincini geliştirmek aynı millete mensup olma duygusunu güçlendirmek millî beraberlik ve bütünlüğü pekiştirmek. Bu konuda Atatürk şöyle diyor:
  Öğretmenden eğiticiden mahrum bir millet henüz millet namını almak yeteneğini kazanamamıştır. Ona alelade bir kütle denir millet denemez. Bir kütle millet olabilmek için mutlaka eğiticilere öğretmenlere muhtaçtır. Onlardır ki bir toplumu gerçek millet haline getirirler.

  Özetle Atatürke göre kaynaşmış bir millet haline gelmenin çağdaşlaşmanın kalkınmanın hür ve demokratik bir toplum olabilmenin en etkili aracı eğitimdi.

  Prof. Dr. Turhan FEYZİOĞLU 3. 3
  Ensar
  Özel Üye
  Dayanışma ve işbölümüyle ilgili kompozisyon
  Toplumda dayanışma ve işbölümünün önemi oldukça büyüktür. Eğer toplumlarda dayanışma ve işbölümü olmasaydı en basiti üretim bu kadar güçlü olmazdı. Büyük işler ve projeler ekip çalışması, birliktelik ve görev dağılımı ile yapılmaktadır.

  Örnek vermek gerekirse bir otomobil tek bir işçi tarafından değilde farı bir bantta, kapısı bir bantta ve iç döşemesi başka bir bantta olmak üzere 10′larca banttan geçerek seri bir şekilde üretim yapılmaktadır. Bu da iş bölümünün en güzel örneklerinden biridir.

  Dayanışmaya örnek vermek gerekirse günlük hayatta ihtiyaçlarımız ve yapacağımız işlerde fikir alma, yardım isteme gibi durumlar söz konusu olmaktadır. Karşılıklı fikir alış verişi, maddi ve manevi yardım gibi konular dayanışmanın en iyi örnekleridir. Ailesel dayanışma toplumumuzda büyük yer almaktadır.
  dayanışma ile ilgili kompozisyon , dayanışma ile ilgili deneme yazısı , dayanışma ile ilgili deneme yazıları , dayanışma ile ilgili deneme , dayanışma konulu deneme yazıları , dayanışma ile ilgili kompozisyonlar , dayanışma ilgili deneme , dayanismayla ilgili kompozisyon , dayanışmayla ilgili deneme yazısı , iş bölümüyle ilgili atasözleri

  Benzer yazılar:
  1.Hayat ve Yaşamla ilgili kompozisyon Dünyaya geldiğimiz ilk andan itibaren hayata başlarız. Doğumdan itibaren insanlar yaşamları boyunca çeşitli durum ve olaylarla karşılaşırlar. Yaşam ve hayat birbirine paralel iki kavramdır. Yaşamsız bir hayat hayatın olmadığı bir yaşam düşünülemez. İnsanlık tarihten bugüne hep birlikte yaşama gereği duymuşlardır. Birlikte yeni şeyleri keşfetme, tehlikelerden korunma ve hayatta kalmanın daha kolay olduğunu farketmişlerdir. Her toplum [...]...
  2.Şimdiki Dünyayla İlgili Kompozisyon Dostluk ve arkadaşlığın giderek yok olduğu asosyal bir dünyadayız artık. Şimdiki dünyada parasal ilişkiler ön plana çıkarken eski aşklar bile yok oldu. Giderek gelişen teknoloji ile aşklar artık Facebookta msnde yaşanırken şimdiki dünyanın birer müptelası olduk. Eski aşklar ve sohbetler yok artık. Eski dostluklardan ise söz etmeye gerek bile yok. Dedelerimiz mum ışığında soba üzerinde [...]...
  3.Küçük Yaşta Eğitimin Önemiyle ilgili kompozisyon En çok küçük yaşta öğrenmeye ve kavramaya başlayan insan küçük yaşta eğitime başlamalıdır. Yaşımız ilerledikçe öğrenme kabiliyetimiz azalır. Bu sebeple kişinin ilerde sorunlarla mücadele etmemesi için eğitimine küçük yaşta başlamak gerekir. Günümüzde küçük yaşta eğitim ilk olarak anaokulu ve kreşlerde başlamaktadır. Okul öncesi eğitim ilköğretime gidecek bir öğrencinin gelişimine büyük katkı sağlar. Küçük yaşta eğitimde [...]...
  4.Dostlukla ilgili kompozisyon Dostluk herhalde dünyada bir kelime ile ifade edilemeyen tek kavramdır. Dostluk paylaşmaktır, dostluk kardeşliktir, dostluk yeri geldiğinde fedakarlık yapmaktır. Hayatımızda kimi zaman iyi günlerimiz kimi zaman ise o unutmak istediğimiz kötü hatıralar yer alır. İşte bu tip durumlarda sırtımızı dayamak istediğimiz ve ondan güç aldığımız arkadaşımız bizim en büyük dostumuzdur. Acımızı tatlımızı karşılık beklemeden bizimle [...]...
  5.Dayanışmayla İlgili Atasözleri Dayanışma ile ilgili atasözleri aslında hayatta nasıl bir birliktelik kurmamız konusunda insana fikirler veriyor. Dayanışmayla ilgili atasözlerini okuduğunuzda birlikteliğin ve dayanışmanın önemini bir kez daha anlayacaksınız. Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz. Bir insanın gücü sınırlıdır, tek başına her işi yapamaz. Kimi zor işleri yapması için de başka insanların gücüne, işbirliğine ihtiyaç duyar. Güçler birleştirilince [...]...+ Yorum Gönder
dayanışma ile ilgili deneme,  dayanışma ile ilgili deneme yazısı,  dayanışma konulu denemeler,  yardımlaşma ve dayanışma ile ilgili deneme yazısı,  dayanışma ile ilgili örnekler
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 6 kişi