Temiz ve kirli çevre hayatımızı nasıl etkiliyor

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Temiz ve kirli çevre hayatımızı nasıl etkiliyor ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Temiz ve kirli çevre hayatımızı nasıl etkiliyor

 2. 2
  Ensar
  Özel Üye

  Cevap: Çevre Kirliliğinin İnsan Üzerindeki Etkileri:

  Hava kirliliğinde en çok açığa çıkan gazlardan biri olan sülfürdioksit, solunum yolu problemlerine yol açıyor; üstelik akciğer dokusunu da zedeliyor. Monoksit, sinir sisteminin çalışmasını etkiliyor. Kurşun ise çocuklarda beyin zararlarına yol açıyor. Yine bol miktarda bulunan nitrojendioksit, nefes almayı güçleştirirken astıma da neden oluyor.
  Sulara karışan bakteri, virüs ve çeşitli kimyasal yapılar insan vücuduna girerek her çeşit hastalığa yol açabilmektedir.
  Radyasyonun insan vücudunu etkilemesiyle bağışıklık mekanizması felce uğrar ve insan vücudunda kanserli hücrelerin oluşumu ve yayılımı gözlenir. 3. 3
  Ziyaretçi
  Çevre kirliliği insan sağlığını nasıl etkiler?


  Çevre kirlenmesinin dünya üzerindeki etkisi ve gelecekte ekolojik- dengedeki tahribatın endişe verici bir noktaya, gelme-si, bizlerin de çevrenin korunması konusunda bir şeyler yapmamızı gerektirmiştir.Dünya ekonomisinin 1950 ler den bu yana beş misli büyümesi ve nüfusun 2.6 milyardan 5.5 milyar seviyelerine, tırmanması sonucu dünyadaki biyolojik çeşitlilik ve*doğal;yapılar yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. Bunun yanısıra, bazı ekonomik sistemlerin kitleleri aşın tüketim çılgınlığına teşvik etmesi de bu süreci hızlandırmıştır. Ormanlar, bu tahribattan en fazla etkilenen doğal kaynaklar-dan birisidir., Dikilen,», doğal olarak büyüyen ağaçlarla, kesilen ve tahrip edilen alanlardaki ağaç sayıları karşılaştırıldığında orman alanlarının hızlı bir şekilde yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı açıkça gözlenmektedir.’Ormanlar baltalar ve mekanik testerelerle değil bunların yanısıra otomobil eksoz, fabrikalar ve güç santrallerinin bacalarından çıkan gazlar ile de tahrip edilmektedir. Özellikle Avrupa ülkelerinde ‘hava kirliliği ve asit yağmurlarının ormanlar ve toprak kalitesi üzerindeki etkisi tüm dünya ülkeleri tarafından bilinmektedir. ‘ Avrupadaki orman tahribatının yıllık faturasının 30.4 milyar $ civarında olduğu bilinmektedir (HASA, 1990.)Yakın geçmişimizde ülkemiz-de bilinçli veya bilinçsiz olarak çıkartılan orman yangınları her-kesin belleğinde tazeliğini koru-maktadır. Bu yangınlar sonucu binlerce hektar ormanlık alanın yok olmasına paralel olarak,: bu alanların erosive hale gelmesin-de de etkin bir rol oynamıştır.Erozyon nedeniyle yüksek verimli tarım toprakların yok olmasının yanı sıra su yapılarının sediment dolması nedeniyle ekonomik ömürlerinin de azaldığı bilinen bir gerçektir. Yapmış olduğumuz bir değerlendirmeye göre her yıl Büyük Menderese Havzası, Kızılırmak Havzası ve Ceyhan Havzasından yaklaşık 12 milyon ton toprak baraj, rezervuar alanları ve denizlere boşal-maktadır.Çevre kirliliğinin diğer bir et-kisi ise iklim değişiklikleriyle önümüze çıkmaktadır. Bugün dünyanın bir çok bölgesi iklim değişiklikleri sonucu yerkürenin ısısının sürekli artmasına bağlı olarak çölleşme tehlikesiyle -karşı karşıyadır. Ozon tabakasında oluşan tahribat, insanların, güneş ışınlarına çıkmaktan korkar hale gelmesine neden olmuştur. 4. 4
  Ziyaretçi
  Çevre temizliğini çok önemli çevremiz kirli olursa kirlilik bedenimize yansır💖💙

+ Yorum Gönder
temiz ve kirli çevre,  temiz çevre kirli çevre,  kirli ve temiz çevre,  temiz cevre ve kirli cevre,  hayatımızdaki temiz cevre
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 5 kişi