Ülkemizde uygulanan devlet protokol listesi

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Ülkemizde uygulanan devlet protokol listesi ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Ülkemizde uygulanan devlet protokol listesi

 2. 2
  Galus
  Özel Üye

  Cevap: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Protokolü

  Türkiye'de devlet görevlilerinin resmi olarak öncelik sırası aşağıdaki gibidir.
  1. Cumhurbaşkanı
  2. TBMM Başkanı
  3. Başbakan
  4. Anayasa Mahkemesi Başkanı
  5. Genelkurmay Başkanı
  6. Ana Muhalefet Partisi Başkanı
  7. Eski Cumhurbaşkanları
  8. Başbakan Yardımcıları
  9. Yargıtay Birinci Başkanı
  10. Danıştay Başkanı
  11. Diyanet İşleri Başkanı[1]
  12. Bakanlar Kurulu üyeleri
  13. Kuvvet komutanları (Kara, Deniz, Hava, Jand.)
  14. Orgeneraller/Oramiraller
  15. YÖK Başkanı
  16. TBMM Başkan Vekilleri
  17. TBMM’de Grubu Bulunan Siyasi Partilerin Genel Başkanları
  18. TBMM Katip Üyeleri ve İdare Amirleri
  19. TBMM’de Temsil Edilen Siyasi Partilerin Genel Başkanları
  20. TBMM Siyasi Partiler Grup Başkanları ve Başkan Vekilleri
  21. TBMM’de Grubu Bulunan Siyasi Partilerin Genel Başkan Yardımcıları
  22. TBMM’de Grubu Bulunan Siyasi Partilerin Genel Sekreterleri
  23. TBMM üyeleri
  24. Sayıştay Başkanı
  25. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Türkiye Barolar Birliği Başkanı
  26. Danıştay Başsavcısı
  27. Anayasa Mahkemesi Başkanvekili
  28. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı
  29. Anayasa Mahkemesi üyeleri
  30. Yargıtay Birinci Başkan Vekilleri
  31. Danıştay Başkan Vekilleri
  32. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkan Vekili
  33. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili
  34. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı
  35. Yüksek Hakem Kurulu Başkanı
  36. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri
  37. TBMM Genel Sekreteri
  38. Başbakanlık Müsteşarı
  39. Devlet Denetleme Kurulu Başkanı
  40. Ankara Valisi
  41. Yüksek Öğretim Kurulu üyeleri
  42. Ankara’daki Üniversitelerin Rektörleri
  43. Ankara Garnizon Komutanı
  44. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
  45. Korgeneraller/Koramiraller
  46. MGK Genel Sekreteri/Bakanlık Müsteşarları/AB Genel Sekreteri/Başbakanlığa ve Bakanlıklara Bağlı Müsteşarlar
  47. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurulu Başkanı
  48. Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı
  49. Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı
  50. Merkez Bankası Başkanı
  51. Rekabet Kurumu Başkanı
  52. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanı
  53. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı
  54. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcıları
  55. TBMM Genel Sekreter Yardımcıları
  56. Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı
  57. Başbakanlık ve Bakanlık Müsteşar Yardımcıları
  58. Yargıtay Daire Başkanları ve Üyeler
  59. Danıştay Daire Başkanları ve Üyeler
  60. Sayıştay Daire Başkanları ve Üyeler
  61. Devlet Personel Başkanı
  62. Atom Enerjisi Kurumu Başkanı
  63. TÜBİTAK Başkanı
  64. Ankara’daki Üniversitelerin Rektör Yardımcıları
  65. Yüksek Seçim Kurulu Üyeleri
  66. Merkezde Görevli Türk Büyükelçileri
  67. Merkezde Görevli Valiler
  68. Devlet Denetleme Kurulu Üyeleri
  69. Yüksek Denetleme Kurulu Üyeleri
  70. YÖK Genel Sekreteri
  71. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı
  72. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü
  73. Anadolu Ajansı Genel Müdürü
  74. TRT Genel Müdürü
  75. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü
  76. Vakıflar Genel Müdürü
  77. Tapu ve Kadastro Genel Müdürü
  78. Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Genel Müdürü
  79. Başbakanlık ve Bakanlıklar Genel Müdürleri
  80. Ankara’daki Fakültelerin Dekanları, Yardımcıları
  81. Ankara’daki Kamu Kuruluşları Niteliğindeki Meslek Kuruluşları Başkanları
  82. Askeri Dernek Başkanları
  Taşra (İl,İlçe) Protokol Sıralaması

  1. Mahallin En Büyük Mülki İdare Amiri (İlde Vali, İlçede Kaymakam)
  2. TBMM Üyeleri
  3. Mahallin en büyük komutanı, general ve amiraller, garnizon komutanı,
  4. Belediye Başkanı
  5. Cumhuriyet Başsavcısı
  6. Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı
  7. Bölge İdare Mahkemesi Başkanı
  8. Üniversite Rektörleri
  9. Baro Başkanı
  10. Rektör yardımcıları, fakülte dekanları, enstitü ve yüksek okul müdürleri
  11. Genel Müdürler
  12. Valilikçe belirlenecek sayıda, Garnizon Komutanınca tespit edilecek silahlı kuvvetler mensupları
  13. Vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü, (Büyük Şehir Belediyesi olan İllerdeki İlçe Kaymakamları ile İlçe Belediye Başkanları)
  14. Hakimler, Savcılar
  15. İktidar Partisi İl (İlçe) Başkanı
  16. Ana Muhalefet Partisi İl (İlçe) Başkanı
  17. Mecliste Grubu Bulunan Partilerin İl (İlçe) Başkanları
  18. Dekan yardımcıları, enstitü ve yüksek okul müdür yardımcıları ile üniversitelerce belirlenecek diğer öğretim üyeleri
  19. Bakanlık müfettişleri, hesap uzmanları, sayıştay denetçileri
  20. Bakanlar Kurulu kararlarındaki imza sırasına göre bakanlıkların il teşkilatındaki amir, başkan ve müdürleri, il milli eğitim müdürlüğünce belirlencek orta öğretim ve temel eğitim okul müdürleri ile öğretmenler
  21. Genel müdürlük ve bölge müfettişleri
  22. Resmi bankalar müdürleri, KİT ve TRT üst yönetecileri
  23. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunmayan siyasi partilerin il başkanları (alfabetik sıraya göre)
  24. İl genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri
  25. O yerdeki mesleki kuruluşlar ve en fazla üyeye sahip basın kuruluşunun temsilcileri
  26. Özel banka müdürleri
  27. Kamu yararına çalışan dernek başkanları,
  Notlar

  1. Generaller ve amiraller içinde orgeneral/oramiral varsa (görev, izni v.b. maksatla geçici olarak o bölgede bulunma hali dahil) T.B.M.M. üyelerinden önce yer alırlar.
  2. Korgeneral/koramiral, tümgeneral/tümamiral, tuğgeneral/tuğamiraller tebrikata bir bütün olarak bölünmeden girerler.
  3. Bu liste Devlet protokolüne ilişkin esaslar belirleninceye kadar uygulanır.
  4. İlçe, bucak, kasaba ve köylerde tebrikata giriş sırası il'deki sıraya göre saptanır.
+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi