Yunus emrenin allah ve insan sevgisi konulu sözleri

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Yunus emrenin allah ve insan sevgisi konulu sözleri ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Yunus emrenin allah ve insan sevgisi konulu sözleri

 2. 2
  Galus
  Özel Üye

  Cevap: YUNUS EMRE’DE ALLAH VE İNSAN SEVGİSİ

  1. ALLAH SEVGİSİ :

  Bütün tasavvuf ehlinde olduğu gibi , Yunus Emre’de de Allah sevgisi en üst düzeydedir. Ve şiirlerinin başlica temasidir. Hemen hemen bütün şiirlerinde Allah sevgisi işler, aşik olanin sevgilisine duydugu hislerin daha fazlasini duyarak şiirlerinde bunu dile getirir:
  “Aşkin aldi benden beni , bana seni gerek seni,Ben yanarim dünü günü bana seni gerek seni.Yunustur benim adim, gün geldikçe artar oldum.Iki cihanda maksudum bana seni gerek seni”
  diyerek Allah’a karşi olan sevgisini iki cihanda bile tek istediginin Allah sevgisi oldugunu belirtir. Yunus Emre’de Allah sevgisi diğer şairlere benzemez. O söylemek istediği duyguların sade bir Türkçe ile söyler. Aşağı yukarı aynı zamanda yaşamış mevlana ; aynı duyguları eserlerle çevresine telkin ederken o sade bir anlatımla insanlara anlatmış duygularını. Allah aşkını her şeyin üstünde tutar. Hatta kendinin yerine içinde sadece Allah aşkının olmasını ister.:
  “İlahi bir aşk ver bana, kandalığımı (nerede olduğumu) bilmeyeyim.Yavu kılayım (kaybolayım) ben beni isteyüben bulmayayım”
  diyerek, Allah aşkini tamamen benligini sarmasini ister. Bu bakimdan adeta Allah sevgisini kendi benligiyle bütünleşip insanliktan siyrilmak ister. Ve bu bütünleşmeyi
  “Aşktir bu derdin dermani, aşk yolunda verem cani,Yunus Emre eydür bunu, bir dem aşksiz olmayayim”
  diyerek ebedi sürmesini ister. Bunun da gerçekleştigini yani Allah sevgisi ile bütünleştigini söyler bize Yunus Emre.
  "Beni bende demen bende degilim, Bir ben vardi bende benden içeri”
  derken öte yandan;
  “Yürür isem gönlümde söyler isem dilimde, Çalab (Allah) kendi nurunu gözüme tuş eyledi”
  diyerek bu isteğini gerçekleştiğini belirtiyor. Allah sevgisine ve Allah’a ulaşmada hiç bir engel tanimaz ve Allah katinda kiymetinin çok olduguna inandigi Hz. Muhammed’den tutunda Gözü yaşli Yakub (a.s)’a kadar herkesle birlikte Allah’ı ve Allah sevgisini çağırır. Burada Yunusun büyüklüğü bir daha ortaya çıkıyor. Öyle ki insanların dini önemli değildir. Ve bütün dinlerin semavi dinlerin ortak noktası Yüce Allah’tır. İşte yine Yunus Emre bütün dinlerle çağırıyor Allah’ı, aşkını ve sevgisini. Şu dizeler sanırım bunu çok güzel ifade ediyor:
  “Gökyüzünde İsa ile, tur dağında Musa ile,Elindeki asa ile çağırayım Mevlam seni.Derdi ökküş Eyyub ile, gözü yaşlı Yakup ile Ol Muhammed mahbub ile çağırayım Mevlam seni”..
  2. İNSAN SEVGİSİ :

  Yunus Emre her şeyden önce gönül insanıdır. Sevgi aşığıdır. Onun tek istediği sevgiye balı olan her şeydir. İnsanın ilk önce gönlüne önem verir. Bir gönül yıkmayı büyük günah sayar. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Yunus Emre genel felsefesi insan ve aşk özellikle ilahi aşk üzerinedir. Günümüzde herkes bir demokrasi havarisi kesiliyor. Özgürlükler deniliyor, temel hak ve hukuk deniliyor. Yunus Emre bunu asır öncesinden halletmiştir. Çünkü “Yaratılanı sev yaratandan ötürü” diyerek bütün insanlığı bütün mahlukatı bütünü mevcudatı kısaca yaratılmış olan her şeyi sevmemiz gerektiğini söylüyor. İnsanların kimlikleri ve milliyetleri önemli değildir, hatta ve hatta dinleri de önemli değildir Yunus Emre için. Önemli olan yaratılmış olması ve onu da bir yaratanının bulunması yani Yüce Allah tarafından yaratılmış olmasıdır. İnsan değer verilmiş yaratılmıştır. İnsan ne kadar kötü olsa da ne kadar istemediğimiz düşmanımız olsa da Hakkın hatırı için Yaratanının hatırı için sevmek zorundayız, ve biz de bir yaratılmış olduğum z için sevilmek zorundayız. Zaten yine Yunus Emre “Sevelim sevilelim bu dünya kimseye kalamaz” diyerek insanın dünyada ki amacının ne olması gerektiğin açıklıyor. Sevmek Yüce Allah tarafından bize verilmesi en büyük nimettir. Yüce Allah’ı sevmekle kalmayıp ona aşık olmamız gerektiğini de söylüyor. Zaten şiirlerinde ana tema bu yöndedir. Aşksız insanın odundan farkı olmayacağın da söylüyor.
  Yunus Emre’de insanın dili dini önemli değildir.Yunus Emre için bütün insanlar birdir. Aynı gözle insan gözüyle bakılmasını ister. Bu bakımdan insanlar eşittir ona göre.

  "Yetmiş iki millete bir göz ile bakamayan,Şer’in evliyasıyla hakikatte asidir”

  der. Yine burada Kur'anı Kerim’in kardeşlik formülünü uyguladigini şu dizelerinden anlıyoruz:

  “Hakkı gerçek sevenlere, cümle alem kardeş gelir”..

  Kur'anı Kerim de “inanalar kardeştir” (Hucurat 10) diyordu. Yunus Emre ana hedefini ve dünyada ki amacını şöyle açıklar:

  “Ben gelmedim dava için, Benim işim sevi (sevgi) için”.

  İçinde bulunduğumuz şu hoşgörü ve barış ortamına çok muhtaç olduğumuz bu ortamda bu satırlar sanırım insanımızı kendisine gelir. Ortadan kin ve nefret duyguları kalkar da özlediğimiz aydınlık yarınlara bir an önce kavuşuruz.

  Yunus Emre Hoşgörü İle İlgili Sözleri - Yunus Emre Hoşgörü ile alakalı sözleri -
  Hoşgörü İle İlgili Sözleri Yunus Emre


  Yunus Emre her şeyden önce gönül insanıdır. Sevgi aşığıdır. Onun tek istediği sevgiye bağlı olan her şeydir. İnsanın ilk önce gönlüne önem verir. Bir gönül yıkmayı büyük günah sayar. Buda Yunus Emre’nin Hoşgörü ve insan ve aşk özellikle ilahi aşk üzerine verdiği önemdir.Yunus Emre bu Sevgiyi insanlara Hoşgörüyü yıllar önce dile getirmiş ve uygulamıştır. Çünkü “Yaratılanı sev yaratandan ötürü” diyerek bütün insanlığı Bütün yaratılmış olan her şeyi sevmemiz gerektiğini söylüyor. İnsanların kimlikleri ve milliyetleri önemli değildir, hatta ve hatta dinleri de önemli değildir Yunus Emre için.

  Önemli olan yaratılmış olması ve onu da bir yaratanının bulunması yani Yüce Allah tarafından yaratılmış olmasıdır. İnsan değer verilmiş yaratılmıştır. İnsan ne kadar kötü olsa da ne kadar istemediğimiz düşmanımız olsa da Hakkın hatırı için Yaratanının hatırı için sevmek zorundayız, ve biz de bir yaratılmış olduğum z için sevilmek zorundayız. Zaten yine Yunus Emre “Sevelim sevilelim bu dünya kimseye kalamaz” diyerek insanın dünyada ki amacının ne olması gerektiğin açıklıyor.

  Sevmek Yüce Allah tarafından bize verilmesi en büyük nimettir. Yüce Allah’ı sevmekle kalmayıp ona aşık olmamız gerektiğini de söylüyor. Zaten şiirlerinde ana tema bu yöndedir. Aşksız insanın odundan farkı olmayacağın da söylüyor

  Yunus’un öğretisi, insanları dostluğa ve kardeşliğe, birbirlerini anlamaya, birbirlerine zulmetmemeye, hoşgörüye, barışa ve sükûna çağırır. Samuel Huntington’un medeniyetler çatışması tezinin ağırlık kazandığı ve onu haklı çıkaracak bir takım nişanelerin görüldüğü şu zamanda, bu çatışmalardan ve dumanlı havadan kaçıp kendimizi Yunus’un deryasına bıraktığımızda, insanoğlunun aslından uzaklaşıp ve aşağıların aşağısına düştüğünü, sevgiden ve şefkatten ne kadar uzaklaştığını farkediyoruz. Ama yine de ümitsizliğe kapılmıyor ve bu sevgi, hoşgörü ve barış fakirlerini Yunus’un iklimine davet ediyoruz. Düşmanını bile dost gözüyle gören ve düşmanlığı içindeki düşmanlık duygusuna karşı kullanmayı öğütleyen Yunus ne güzel demiştir;

  Biz kimseye kin tutmayız ağyar dahi dosttur bize

  Nerde ıssızlık var ise mahalle vü şardır bize

  Adımız miskindir düşmanımız kindir bizim

  Biz kimseye kin tutmayız kamu âlem birdir bize

  İnsanları birbirine karşı emniyete, güvene ve asayişe, dürüstlüğe davet ederken, başkaları için tuzak kuran, fenalık ve kötülük düşünenleri uyarırken şöyle seslenir;

  Zinhâr gönül evinde tutma yaman endişe

  Berikiyçün kuyu kazan âkıbet kendi düşe

  İnsanoğlunu, şerre ve fenalığa sevkeden nefis ve şeytanı, en kuvvetli düşman olarak bilen Yunus, şayet kavga edilecekse düşman olarak nefsin yeterli olduğunu ifade ederken;

  Hakikate bakar isen nefsin sana düşman yeter

  Var imdi git nefsin ile vuruş savaş tokuş yürü

  Yunus, kendi mektebinin düsturlarını şiirlerinde tavsif ederken kaba-saba, insanlıktan nasibini almamış, ahlâk ve terbiyeden uzak kimselerin, kabalıkları hatta onların tecavüzlerinin dahi karşısında, İsa peygamberin Kitab-ı Mukaddes’te “sana bir kimse sille vurursa öbür yüzünü çevir” öğüdünde olduğu gibi davranmayı ve buna hiç aldırmamayı tavsiye eder;

  Dövene elsiz gerek sövene dilsiz gerek

  Derviş gönülsüz gerek sen derviş olamazsın

  Sevgi ve hoşgörüyü hayatına hayat yapan Yunus, bir gönül kazanmanın hacca gitmek kadar sevablı ve mühim olduğunu, gönül tahtında Allah’ın bulunduğunu ve bu makamın hiç bir surette incitilmemesi gerektiğini, kalp kırıp gönül yıkmanın Kabetullah’a zarar vermekle eşit, gönül yıkan kimsenin iki dünyadada bahtsız olacağını vurgularken şöyle seslenir;

  Aksakallı bir koca bilemez hâli nice

  Emek vermesin hacce bir gönül yıkar ise

  Gönül Çalab’ın tahtı Çalab gönüle baktı

  İki cihan bedbahtı kim gönül yıkar ise

  Yüz kez hacca vardın ise yüz kez kaza kıldın ise

  Bir kez gönül yıktın ise gerektir çekesin âhı

  Sorun bana aklı eren gönül mü yeğ Kâbe mi yeğ

  Ben eydürem gönül yeğdir gönüldür hakkın durağı

  Cennet maksadıyla yaşamını idame ettiren ve bu hedef için çaba sarfeden âdemoğluna, cennet sermayesinin bir gönlü tamir etmek ve bir kalp ele geçirmek olabileceğini nasihat eder. Bunu, diğer farz olan ibadetlerle aynı tutan Yunus, yetmiş iki milletin dahi elini yüzünü yıkadığını, suretin çok da mühim olmadığını siretin pak, niyetin halisliğinin önemini anlatırken, âşıklar, gerçek sevenler safına sadık bir insan olarak girmenin yolunun kalp çizgisinden ve gönül elde etmekten geçtiğini, hiç bir milleti birbirinden ayırmadan, onları yaratandan dolayı, teh-i kalpten sevmenin vücubunu hatırlatır. İbadet ve taatin de, ancak gönüllere karşı şefkatli ve mihribanca davranmanın neticesinde anlam kazanacağını, bütün insanlığa bir gözle bakmanın ırk, din, renk, milliyet mefhumlarının öne çıkarılmaması gerektiğine inanan bu arif, böyle düşünmeyen kimselerin hakikate karşı durduklarını söyler;

  Yunus ferâizdir tutgıl gönüller evini yapgıl

  Hakk bulmayı diler isen gönüllerde kur tuzağı

  Uçmak uçmak dediğin girmeyi dilediğin

  Uçmağın sermayesi bir gönül etmek gerek

  Yetmiş iki millete kurban ol âşık isen

  Ta âşıklar safında tamam olasın sâdık

  Bir kez gönül yıktın ise şol kıldığın namaz değil

  Yetmiş iki millet dahi elin yüzün yumaz değil

  Yetmiş iki millete bir göz ile bakmayan

  Halka müderris ise hakikate âsidir

  On üçüncü yüzyılın bu hakikat aşığı, insanın dünyaya geliş gayesinin sevgi, muhabbet, barış ve hoşgörmek olduğunu, hiç bir surette kavga ve gürültünün müşkilleri çözmede bir vesile olamayacağını, tanışıp kaynaşmayla meselelerin halledilebileceğini, dünyaya geliş maksadının insanlar arasında fasıl değil vasıl sağlamak olduğunu, fena ender fena olan dünyanın, bu kara kâsenin, süslenip delikanlılara genç görünmeye çalışan dul, ihtiyar kadının hiç kimseye vefa etmediğini ifade ederken, kısa ömürde en kazançlı ve bereketli ticaretin gönül ele geçirmek olacağını söyler;

  Ben geldim sevgi için gönüller dost avı için

  Ben gelmedim davâ için gönüller yapmaya geldim

  Gelin biz tanışalım işi kolay kılalım

  Sevelim sevilelim dünyada kimse kalmaz

  Aşık olamayan adem benzer yemişsiz ağaca
  Türlü türlü cefanın Adını aşk koymuşlar
  Aşk aşıkı şir eder
  Aslanı zencir eder
  Katı taşı mum eder

  Dervişlik baştadır tacda değildir
  Kızdırmak addadır saçta değildir
  İlim kendini bilmektir
  Dağlar nice yüksek ise yol anın üstünden geçer
  Dünyada dertsiz baş olmaz
  Derd’olanın ahı dinmez
  Cümleler doğrudur sen doğru isen
  Doğruluk bulunmaz sen eğri isen
  Bu dünyaya gelen gider
  Yürü fani dünya sana gelende gülmüş var mıdır

  Eğer bir müminin kalbin kırarsan
  Hak’ka eylediğin secde değildir
  Aklı olan korkmak gerek
  Nefs elinden hırs elinden
  Nefstir seni yolda koyan
  Yolda kalır nefse uyan
  Sabır saadeti ebedi kalır
  Sabır kimde ise o nasib alır
  Eğer hor eğer hürmet
  Kişiye sözden gelir
  Zehr ile pişen aşı
  Yemeğe kim gelir
  Beni bende demen bende değilem
  Bir ben vardır bende benden içeri
  Sevelim sevilelim bu dünya kimseye kalmaz


  alıntı 3. 3
  Ziyaretçi
  çok güzel bir açıklama da bulundunuz ellerinize sağlık 4. 4
  Ziyaretçi
  Hocam çok tesekkur ederim performans ödevini kurtardiniz Allah Razı olsun diyorum

 5. 5
  Ziyaretçi
  güzel ve daha güzel de olabilir .ama yeterli olmuş.

+ Yorum Gönder
yunus emre allah ile ilgili sözleri,  yunus emrenin insan sevgisi ile ilgili sözleri,  yunus emrenin insan değeri ile ilgili sözleri,  yunus emrenin şiirlerindeki insan sevgisi,  yunus emrenin insan sevgisi ile ilgili şiirleri
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 5 kişi