Günümüzde tüketicilerin en fazla yaşadıkları sorunlar nelerdir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Günümüzde tüketicilerin en fazla yaşadıkları sorunlar nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Günümüzde tüketicilerin en fazla yaşadıkları sorunlar nelerdir

 2. 2
  Galus
  Özel Üye

  Cevap: tüketicilerin yaşadıkları sorunlar


  Tüketicilerin önemli bir kýsmý (%56,5) alýþveriþ sýrasýnda fiþ veya fatura almayacaðýný belirterek
  indirim talep etmekte ve ucuz olmasý halinde taklit ürün satýn almaktadýr. Tüketicilerin
  bu davranýþlarý ülke ekonomisini kötü yönde etkilediði gibi bizzat kendilerini de satýþ
  sonrasýnda karþýlaþýlan sorunlarda maðdur duruma düþürmektedir. Alýþveriþin ispatýnýn
  fiþ ve fatura olduðu düþünüldüðünde fiþ ya da fatura almadan yapýlan bir alýþveriþ sonrasýnda
  karþýlaþýlan sorunlarda tüketicinin hakkýnýn korunamayacaðý açýktýr. Tüketicilerin yarýdan
  fazlasýnýn fiþ veya faturadan vazgeçerek indirim talep etmesi haklarý ile ilgili bilinç
  seviyelerinin düþük olduðunun ve haklarýna gereken önemi vermediklerinin bir göstergesi
  olarak düþünülebilir.+ Yorum Gönder
günümüzde tüketicilerin en fazla yaşadıkları sorunlar nelerdir,  günümüzde tüketicilerin en fazla yaşadıkları sorunlar,  tüketicilerin en fazla yaşadıkları sorunlar,  tüketicilerin en fazla yaşadıkları sorunlar nelerdir,  günümüzde tüketicilerin en fazla yaşadıkları sorun nelerdir
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 7 kişi