Sure ve ayet arasındaki ilişki nedir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Sure ve ayet arasındaki ilişki nedir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Sure ve ayet arasındaki ilişki nedir

 2. 2
  Galus
  Özel Üye

  Cevap: Sûre ve Ayetler Arasındaki İnsicam


  Tenâsüp veya insicâm, lügatte mukârebet, yakınlık, uygun-luk ve benzerlik anlamındadır. Tenâsubu’l-âyât, ayetler arasın-daki uyum ve ahengi inceleyen, tenâsubi’s-suver ise, surelerin birbirleriyle aralarındaki uyum ve ahengi inceleyen ilimdir. Sûre içerisinde ayetlerin birbirleriyle ve ayetleri oluşturan surelerin de birbirleriyle tenâsüblerinin olması, Kur’ân bir diğer i’câz özelliği-dir.

  Her ne kadar bir sure farklı konular arzediyor görünse bile bir bütün olarak ele aldığımızda, hidayet merkezli Kur’ân içinde her sure de aynı hedef merkezli olma zorundadır. Bu yö-nüyle ayetler sure içerisinde, sureler de Kur’ân içerisinde birbir-leriyle bir bütün gibidir. Bu babtan olmak üzere el-Bikâî, Nazmu’d-Durer fî Tenâsüki’s-Suver, es-Suyûtî, Tenâsükü’d-Durer fî Tenâsübi’s-Suver gibi sureler arası münasebeti konu edinen eserler telif etmişlerdir. es-Suyûtî bu konuda: “Her sure kendinden sonra gelen sure için özet mahiyetindedir. Kendinden sonra gelen sure bir öncekini bir yönüyle izah ve tafsil eder.” der.[1] Bu tenâsübün anlaşılması, ayet ve surelerin arasındaki insicamın yakalanması, Kur’ân’ın doğru anlaşılması için vazgeçilmez bir şarttır.+ Yorum Gönder
sure ve ayetin arasındaki ilişki nedir,  sure ve ayet arasındaki ilişki,  sure ve ayet arasındaki ilişki nedir
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi