Skolastik düşüncenin yayılması sonucu gerçekleşen olaylar

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Skolastik düşüncenin yayılması sonucu gerçekleşen olaylar ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Skolastik düşüncenin yayılması sonucu gerçekleşen olaylar

 2. 2
  Hakan Demir
  Özel Üye

  Cevap: TEKNİK ALANDAKİ GELİŞMELER :

  Barut :Barut ilk kez Çinliler tarafından kullanıldı.Avrupalılar haçlı seferleri sırasında Türkler ve Müslümanlardan öğrenip geliştirdiler.Barutun ateşli silahlarda ve topta kullanılması önemli gelişmelere yol açtı: a)İstanbul kuşatmasında kullanılan büyük toplar feodalitenin çöküşünde etkili oldu.
  b) Feodalite(derebeylik) rejimi yıkılarak yerine güçlü merkezi krallıklar kuruldu.
  Pusula : Yön belirlemeye yarayan pusulayı ilk kez Çinliler buldu.Avrupalılar pusulayı haçlı seferleri ile Müslümanlardan öğrendiler.Avrupa’da gemi yapımında kaydedilen ilerlemelerle okyanuslara dayanıklı gemiler inşa edildi.Pusula ve rüzgargülünün kullanılmasıyla coğrafi keşifler başladı.
  Kağıt ve Matbaa : Eski çağlardan beri Çin ve Mısır’da kağıt yapımı biliniyordu.751 yılındaki Talas savaşından sonra Müslümanlar Çinlilerden ;haçlı seferlerinden sonrada Avrupalılar Müslümanlardan kağıt yapımını öğrendiler.Kağıdın kullanılmasıyla birlikte ilkel bir şekilde Çinliler ve Uygur Türklerince kullanılan matbaa,1450’de Alman Jean Gutenberg(Jan Gutenberg) tarafından geliştirildi. Matbaanın kullanılmasıyla:Avrupa’da elle yazılan kitaplar basılıp çoğaltıldı.Buna bağlı olarak bilim ve düşünce hayatı(Rönesans,Hümanizm,Reform) gelişti.

  BİLİM ALANINDAKİ GELİŞMELER :

  Avrupa’da XII.yüzyıldan sonra büyük tıp bilgini İbn-i Sina’nın eserleri Latince’ye çevrilip üniversitelerde okutuldu.Bu Avrupa’da tıp alanındaki ilgiyi artırdı.XVI: yüzyıldan itibaren deney ve gözleme dayalı bilimsel çalışmalar ,tıp alanında büyük ilerlemeler sağladı.
  William Harvey(Vilyım Harvi)kan dolaşımını buldu.Böylece modern cerrahinin temelleri atıldı.Çiçek ve Tifo gibi hastalıkların tanımı yapıldı.
  Astronomide Galileo(galile),teleskopu buldu.Bilginin deney ve gözleme dayandığını ortaya koydu.Galile’nin düşünceleri skolastik düşünceyle çatıştığı için engizisyon mahkemelerinde yargılandı.
  Copernicus(kopernik) Dünyanın güneş etrafında döndüğünü ileri sürdü.
  Newton(nivtın) yerçekimi kanununu buldu.
  Kepler ,gezegenlerin güneşin etrafında elips şeklinde bir yörünge izlediğini ortaya koydu.

  B) SİYASAL ALANDAKİ GELİŞMELER :

  Orta Çağ Avrupa’sının yönetim şekli feodalite idi.Feodalite ,merkezi yönetimlerin zayıflaması sonucu eyaletlerdeki yönetimi ellerinde bulunduran soyluların bağımsız hareket etmeleri ile ortaya çıktı.Feodalite haçlı seferleri sırasında zayıflamaya başladı.XV. yüzyılda meydana gelen savaşlar ,yeni kıtalara yapılan göçler ,Avrupa’da nüfusun azalmasına yol açtı.Orta çağda zenginliğin ölçüsü toprak iken bunun yerini para aldı.Bu olaylar feodaliteyi daha da zayıflattı.Ateşli silahların icadı ve topun geliştirilmesi ile krallar derebeylerin şatolarını yıkarak feodaliteye son verdiler.Böylece Avrupa’da merkezi krallıklar ortaya çıktı.
  Bu yüzyılda Batı Avrupa’da;İspanya,Fransa,İngiltere,Portekiz.Güney ve Orta Avrupa’da;Almanya ,Macaristan,İtalyan şehir devletleri(Venedik,Ceneviz,Papalık,Sicilya,Napoli, Milano,Floransa).Doğu Avrupa’da Lehistan ,Rusya.Kuzey Avrupa’da İsveç,Norveç;Danimarka gibi devletler bulunmaktaydı.

  C) EKONOMİ ALANINDAKİ GELEŞMELER :

  Orta Çağ Avrupa’sında ekonominin temeli tarıma dayalı idi.Toprak ,soyluların ve kilisenin denetimindeydi.Soylular yönetimleri altındaki topraklarda yaşayan ve toprağı işleyen serfler üzerinde mutlak egemendi.Merkezi krallıkların kurulmasıyla ,krallar ,siyasi otoriteleri yanında ekonomilerini de güçlendirmek istiyorlardı.Bu amaçla deniz aşırı ülkelere yöneldiler.İpek ve baharat yollarının Osmanlıların denetimine geçmesi,Avrupalıları yeni ticaret yolları aramaya sevk etti.

  Coğrafi Keşiflerin Nedenleri :

  --- İpek ve Baharat yollarının Türklerin ve Müslümanların eline geçmesi ile Avrupalıların Çin ve Hindistan’a doğrudan ulaşma isteği.
  --- Avrupalıların doğu ülkelerinin zenginliklerini elde etme isteği.
  --- Matbaanın etkisiyle coğrafya bilgisinde meydana gelen ilerlemeler.
  --- Pusulanın geliştirilerek Avrupalılar tarafından kullanılmaya başlanması.
  --- Avrupalıların dünyayı tanıma ve Hıristiyanlığı yayma istemeleri.
  --- Gemicilik alanındaki ilerlemeler ve cesur gemicilerin yetişmesi.
+ Yorum Gönder
skolastik düşüncenin yayılması sonucu gerçekleşen olaylar,  skolastik düşüncenin sonuçları
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 5 kişi