Vücudumuzun hareketini sağlayan yapılar

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Vücudumuzun hareketini sağlayan yapılar ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Galus
  Özel Üye

  Cevap: Destek ve hareket sistemi
  Vücuda destek olup koruyan, kaslarla bağlanarak hareketi sağlayan yapıya iskelet denir İskeletin görevleri şunlardır;
  Kaslara ve iç organlara bağlanma yüzeyi sağlar
  İç organları dış etkenlere karşı korur
  İhtiyaç duyulan bazı inorganik maddeleri depolar
  Kemiklerin içindeki ilik dokusu, alyuvar ile bazı akyuvarı üretir
  Vücudun dik durmasını sağlar
  İskeletimizi oluşturan kemikler, dış görünüşleri bakımından;
  a) Uzun Kemik: Kol- bacak, parmak kemikleri
  b) Yassı Kemik: Kafatası, kürek, kaburga, kalça kemikleri
  c) Kısa Kemik: Omurlar olmak üzere üç çeşittir


  Tüm kemiklerde;
  Sıkı(dolgun) kemik
  Gevşek (süngerimsi) kemik
  olmak üzere iki çeşit doku vardır


  Kemiğin yapısı
  → Ayrıntılı bilgi için: Kemik
  Yapısında organik ve inorganik maddeler bulundurur Organik maddeler sinirler ve kan damarlarıdır İnorganik maddeler ise kalsiyum, potasyum, ve sodyum tuzlarıdır Bu maddeler kemiğe sertlik vermektedir
  Kemiğin dış kısmında kalınlaşmasını ve onarılmasını sağlayan kemik zarı (Periost) bulunur Gövde kısmı ile kemik uçlarının dış kısmı sıkı kemiktir Kemik uçlarının içi süngerimsi kemiktir Süngerimsi kemik dokusunda kırmızı ilik bulunur Kemik gövdesinin ortasındaki kanalda sarı kemik iliği bulunur

  İskeletin Kısımları:

  İnsan iskeleti yaklaşık 207-214 kemikten oluşmuştur
  Baş
  Gövde
  Üyeler
  iskeleti olmak üzere üç grupta incelenir


  1 Baş İskeleti
  Beyin ve iç kulağı örten kafatası iskeleti ve çene, burun, gözde bulunan yüz iskeleti olmak üzere ikiye ayrılır Kafatası iskeletinde bulunan kemikler birbirine oynamaz eklemlerle bağlanarak, beyini tamamen kapatarak korurlar Yalnız omurilik ve sinirlerin giriş-çıkışını sağlayan delikler vardır Baş iskeletinde yalnızca alt çene kemiği hareketli eklemlerle şakak kemiğine bağlı olarak hareket edebilir Kemik zarı altında ince bir tabaka halinde sıkı kemik dokusu bulunur Sarı kemik iliği ve diğer kanallar bulunmaz Ortası süngerimsi kemik dokudur

  2 Gövde İskeleti
  Omurga, kaburga, göğüs, omuz ve kalça kemiklerinden oluşmuştur
  Omurga; boyundan başlayıp kuyruk sokumuna kadar devam eder Hafif "S" şeklindedir Üst üste gelen 33 omurdan oluşmuştur Boyun (7 omur), sırt (12 omur), bel (5 omur), sağrı (5 omur), kuyruk sokumu (4 omur) olmak üzere beş bölgeye ayrılır Omurların omur delikleri birleşerek omurga kanalını oluştururlar Omurga kanalında omurilik bulunur
  Göğüs kemiği; vücudun göğüs bölgesinde yer alan yassı bir kemiktir 12 çift olan kaburgaların ilk yedi çifti kıkırdak uçları ile göğüs kemiğine bağlanırlar 8, 9 ve 10 kaburgalar ise önce birbirlerine sonra 7 çift kaburgaya bağlanırlar 11 ve 12 kaburga kemiklerinin uçları boştadır Bunlara "yüzücü kaburgalar" denir
  Omuz kemeri; iki köprücük kemiği ve iki kürek kemiğinden oluşmuştur
  Kalça kemiği; kalça, omurga ve çatı kemiklerinden oluşur Kalça kemikleri omurganın sağrı bölgesindeki omurlarla bireşerek "leğen" denilen yapıyı oluştururlar

  3 Üyeler İskeleti
  Kol ve bacaklardaki kemiklerin tümüne "üyeler iskeleti" denir

  Kollarda yukarıdan aşağıya doğru;
  Uyluk kemiği (1)
  Dizkapağı kemiği (1)
  Baldır- kaval kemiği (2)
  Bilek kemiği (7)
  Tarak kemiği (5)
  Parmak kemiği (14)
  olmak üzere toplam 30 adet kemik bulunur


  Eklem

  İskelet sistemini oluşturan kemikler uc uca ya da yan yana gelerek, eklem denilen yapılarla birbirlerine bağlanırlar Eklemler, oynamaz, yarı oynar, ve oynar olmak üzere üç grupta incelenir
  1 Oynamaz Eklem: Bu tip eklemlerin aralarında boşluk bırakmazsızın testere dişi gibi dişlerle birbirine sıkıca bağlanmış kemikler arasında görülür Kafatası kemiklerinde görülür
  2 Yarı Oynar Eklem: Vücudumuzun dik durmasını sağlayan omurgadaki, omurlar bu tip eklemlerle bağlanmışlardır Kıkırdak disklerinden oluşur
  3 Oynar Eklem: Kol ve bacaklardaki kemikler arasında görülen, tam hareketli eklemlerdir

  Kaslar

  Kaslar insanın vücut ağırlığının %40-50'sini oluştururlar Vücut şeklinin korunmasını, desteklenmesini, sindirim, dolaşım, boşaltım sistemlerinin çalışması faaliyetleri bu organları oluşturan kaslar sayesinde gerçekleştirilir

  Kaslar, kas hücrelerinden oluşur Kas hücreleri birleşerek kas liflerini, kas lifleri de kasları oluştururlar Aralarında bol miktarda kan damarları ve sinirleri yer alır

  İnsanda yapı ve çalışma bakımından üç çeşit kas bulunur:
  Düz kaslar (beyaz kaslar)
  Çizgili (iskelet) kaslar (kırmızı kaslar)
  Kalp kasları
  1 Düz Kaslar: Mekik şeklindeki hücrelerden oluşurlar Sarkolemma denilen hücre zarları vardır Sarkoplazma denilen sitoplazmalarında kasılmayı sağlayan ve boyuna uzanan, miyofibril denilen iplikçikler bulunurHücreleri yanyana gelerek demetler meydana getirirler Düz kaslar, isteğimiz dışında (istemsiz) çalışırlar Bu nedenle çalışmaları yavaş, düzenli ve uzun sürelidir Sindirim, dolaşım, solunum ve üreme organlarının yapısında bulunur Organın görevine göre uzunlamasına, halka ve çapraz şeklinde düzenlenerek organların peristaltik hareketlerini sağlar
  2 Çizgili Kaslar: Birden fazla çekirdekleri vardır Çekirdekleri hücrenin zarına yakın yerlerde bulunur Çizgili kaslar, isteğimizle (istemli) çalışırlar Düz kaslara göre daha hızlı çalışırlar fakat çabuk yorulurlar
  Çizgili kas hücrelerinin sitoplazmalarındaki miyofibriller düz kaslardan farklı olarak açık ve koyu renkli bantlar şeklinde dizilmişlerdir Bunlar aktin ve miyozin ipliklerinin oluşturdukları bantlardır Miyofibrillerin oluşturdukları kas telleri birbirlerine bağlanarak kas demetlerini meydana getirirler

  Çizgili kas kasıldığında;
  "Z" bantları birbirine yaklaşır
  "I" bandı kasılır
  "A" bandı değişmez
  "H" bandı yok olur
  Kasın boyu kısalırken, hacmi değişmez
  İskelet kaslarının çoğu çiftler halinde ve birbirlerine zıt olarak çalışırlar Bu tür kaslara antagonist kaslar denir Antagonist kaslarda biri kasılırken diğeri gevşer Bacağın, kolun, omuzun hareketleri antagonist kaslarla sağlanır Sırt ve karın kasları aynı yönde kasılır ve gevşer
  3 Kalp Kası: İsteğimiz dışında çalışan çizgili kastırç İskelet kaslarından farklı olarak kalp kası hücreleri tek çekirdeklidir İskelet kaslarından daha yavaş kasılır Ritmik kasılır, yorulmaz
  vucudumuzun hareketini saglayan yapilar.png
  vucudumuzun hareketini saglayan yapilar1.png 3. 3
  Ziyaretçi
  iskelet sisteminde yer alır ve vücudumuzun hareket etmesini sağlar.+ Yorum Gönder
ingilizce vücudumuz,  vücudumuzun hareketini sağlayan yapılar,  vucudumuzu sağlayan ana yapi ,  vücudumuzun hareketini sağlayan ana yapı,  İnsan harekerini sağlayan yapı
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi