Bir filmin topluma verdiği zararlar ve faydalar nelerdir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Bir filmin topluma verdiği zararlar ve faydalar nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Bir filmin topluma verdiği zararlar ve faydalar nelerdir

 2. 2
  Galus
  Özel Üye

  Cevap: Film ve Toplum

  Kapitalist toplum yapısının ürünü olan yeni bir sanat dalıdır, İşleyişi, bir dizi resmin artarda gösterilerek hareketli bir görüntü sağlaması biçimindedir. Film, fotoğrafçılığın gelişmesi ve birçok buluşun bir araya gelmesiyle oluşmuştur, Belli bir yatırım sermayesini ve büyük bir grup çalışmasını gerektirir, Film sanayisinde de büyük bir sermaye, kalabalık emekçi kitlelerine ve sonuçta onu karlı kılacak tüketici zümrelere gereksinim vardır, Bir film, ortaklaşa üretilmekte ve ortaklaşa izlenmektedir, Kar amacına yönelik oluşu da onun bir başka özelliğidir.

  Filmin topluma etkileri hem sanatsal hem ekonomik hem eğitimsel hem de ahlaksal açıdan ele alınabilir. Estetik amaçlar, ekonomik gerekler tarafından biçimlenir. Film türleri (western, melodram, komedi) oyuncuları tipleştirir. Örneğin kovboy, gangster, kahraman, aşık, uşak, kötü adam gibi çeşitli tipler vardır ve sinema oyuncusu, bunlardan en uygun olamm oynar. Film sanayisinin gelişmiş olduğu ülkeler, büyük kazanç sağlarlar. Ayrıca bu ülkeler, kendi kültür değerlerim filmler yoluyla diğer toplumlara aktarır ve onları etkilerler. Film alan ülkelerin büyük bir döviz kaybı olur. Filmler, ulusal kültüre ilişkin değer çatışmaları, kültürel yozlaşma gibi durumlar da ortaya çıkarır.

  Filmlerin gerçek dışı tipler yaratarak da kültürel örnekleri bozduğu söylenir. Film sanatının birey üzerindeki etkileri anlık ve gelip geçicidir. Buna karşın, çoğu filmlerin toplumun alt tabakaları üzerinde olumlu ve eğitici etkiler uyandırdığı öne sürülebilir. Pek çok kimsenin, bu gün, filmler yoluyla insan ve hayvan yaşamı, yeryüzü coğrafyası ve çeşidi toplum yapüarı konusunda bilgilendikleri öne sürülebilir. Filmler, yetişkin eğitimi sağlayan sanat kolu olmaktadırlar. Ayrıca belgesel filmler de insanları eğitici niteliktedir. Bugün filmlerden çeşidi eğitim kurumlarında eğitici amaçlarla yararlanılmaktadır.

  Filmin ahlâk üzerindeki olumsuz etkilerinden de söz edilmektedir. Fakat filmin etkilerinin anlık ve geçici olduğu anımsanırsa bu özelliğin kalıcı olduğu söylenemez.

  Filmlerin suçluluk üzerinde de etkisi vardır. Özellikle yinelenen örnekler, (cinayet vb.) kitleleri olumsuz yönde etkilemektedir. İnsanlar, yinelenen örnekler nedeniyle suça itilmektedir. Ayrıca, toplumda şiddeti teşvik etmesi, bir başka olumsuz etkisidir.

  Görüldüğü gibi, toplumsal yaşamın sanata; sanatın da toplumsal yaşama etkisi karşılıklıdır.


  Dizi Filmlerin Aile Hayatına Olumsuz Etkileri

  Aile toplumun en temel öğesidir. Aile, cinsellik, neslin devamı, toplum huzuru gibi bir çok görevi yerine getirmeklebirlikte bireyin yaşamında çok önemli bir yer tutan sevgi ihtiyacı, psikolojik gelişim, eğitim, kültürel değerleri kazanma gibi temel ihtiyaçlarını karşıladığı en öncelikli kurumdur. İnsanın kendisini güvende hissettiği, yalnızlıktan kurtulduğu, sevgisini, üzüntüsünü paylaştığı, gündelik hayatın koşuşturmasından uzaklaşıp huzura erdiği yer ailesidir. Aile toplum ağacının meyvesi olduğu gibi aynı zamanda da çekirdeğidir. Dolayısıyla ailedeki problemler toplum kaynaklıdır ve bu problemler toplumun bütününü ilgilendiren ve çöküşüne sebep olabilecek hayati meselelerdir. Bu çöküşe sebep olmada toplumdaki önemli kurumlardan medyanın payı inkâr edilemez. Kitle iletişim araçlarının insan tutum ve davranışları üzerindeki etkilerinin çok güçlü olduğu yadsınamaz bir gerçekliktir.
  Medyadaki bazı dizilerin olumsuz etkisiyle toplumdaki aile kurmak ve çocuk sahibi olmak eski değerini yitirmekte ve evlenmemek nikâhsız aşk birlikteliği yaşamak kabul edilebilir sıradan bir yaşam tarzı olarak gösterilmektedir. Diziler, ölene kadar sürdürülmesi için söz verilen evliliklerin, ihanetlerle, entrikalarla yıkıldığını gösteren örneklerle doludur.
  Bireye ve topluma sağladığı önemli yararlarla toplumun ve bireyin vazgeçilmez öğesi olan aile, evlerimizin başköşesine oturan televizyondaki bu yayınlarla özellikle milli ve manevi değerlerden yoksun bazı dizi filmlerle dejenere olmaktadır.
  Seyredenlerini ekran başına bağlayan bu diziler nikah, mahremiyet, vefa gibi değerleri gereken önemiyle konu edinmez.Eğitici nitelikli dizi filmlerin hemen hemen görülmediği ekranlarda maalesef Türk aile yapısına ve yaşantısına uygun olmayan görüntüler hakim olmaktadır. Nitekim okul çağındaki genç kızlar için hayatın gerçeklerinden uzaklaşıp tozpembe bir dünyada yaşamasına imkan sağlayan, arkadaşlık ilişkilerinin daha da cinsel boyutlara indirilmesini meşrulaştıran ve gençleri bu yönde bir hayat tarzını benimsemeye iten diziler var. Fırtına-gerginlik dönemi diye adlandırılan ergenlik çağının içerisinde bulunan gençler için şiddetin egemen olduğu, çalışarak hayatı kazanmak yerine kısa yoldan köşeyi dönmenin konu edindiği diziler var. Nitekim Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Zeynep Gültekin’in hazırladığı yüksek lisans tezinde ele alınan bir dizinin 55 bölümünün faaliyet raporunda şu rakamlar ortaya çıkmıştır: 411 cinayet, 152 yaralama, 137 saldırı, 147 dayak, 155 tokat, 175 kavga, 110 işkence, 3 tecavüz, 191 taciz, 145 silahlı çatışma, 226… çıkmıştır.” Yine başka bir araştırmada bir çocuğun 12 yaşına kadar 13 bin 400 ölüm dahil 101 bin şiddet olayını televizyonda izlediği ortaya konmuştur.
  Halkın beğenisine sunulan bu yayınların toplumun değerleriyle beklentileriyle uyuşması ailelerin ve toplumun geleceği açısından hayati öneme sahiptir.
  Vatandaşlarımızın Türk aile yaşamına uygun olmayan şiddeti, cinselliği, nikahsız yaşamayı özendiren bu filmlere karşı daha duyarlı olmalarını, vatandaşların rahatsız olduğu televizyon programları hakkındaki şikayetlerini 444 1 178 numaralı telefon ile RTÜK ‘e bildirmelerini aile hayatının korunması ve toplumun geleceği hususunda önemli görmekteyiz.
  Aile hayatının korunması ile ilgili medyaya da düşen görev, dizileri ve diğer yayınları ile ahlaki değerleri yıpratan, toplumun kendine ait özelliklerinin yok olmasına yol açan, şiddeti, cinselliği, alkol kullanımını özendiren yayınlardan uzaklaşıp evrensel kültür değerlerini tanıtan, milli ahlak, terbiye ve değer çizgisinde kendine düşen kılavuzluk vazifesini yerine getirerek eğitici, aydınlatıcı yol gösterici olmasıdır.+ Yorum Gönder
sinemanın topluma zararları,  sinemanın zararları,  bir filmin topluma verdiği zararlar ve sağladığı faydalar nelerdir,  bir filmin topluma verdiği zararlari ve sağladığı faydalari
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi